İcranın Geri Bırakılması ve Borcun Sona Ermesi

A+
A-

İcranın geri bırakılmasıilamlı icra takibinde borçlunun takibin ilerlemesine engel olmasını sağlayan bir hukuksal yoldur. Bu makalemizde icranın geri bırakılması iki ana başlık halinde; icra emrinin tebliğinden önceki nedenlere dayanılarak geri bırakılması ve icra emrinin tebliğinden sonraki nedenlere dayanılarak geri bırakılması şeklinde ele alarak bilgi vermeye çalışacağız.

icranın geri bırakaılması

icranin geri birakilmasi ve sona ermesi

İcranın Geri Bırakılması

İlamlı icra takibinde borçlunun takibin ilerlemesine engel olmasını sağlayan hukuksal yola icranın geri bırakılması işlemi denilmektedir.

İcra emrini tebliğ alan borçlunun ilamsız icra takiplerinin aksine, takibe itiraz ederek karşı koyması mümkün değildir. Borçlunun başvurabileceği tek yol, icranın geri bırakılması işlemidir. İcranın geri bırakılması işlemi mutlaka dilekçe ile başvurularak yapılmalıdır, sözlü olarak yapılan başvurular dikkate alınmaz, geçersizdir.

İcranın geri bırakılması, davanın sonuçlanmasından sonra,  ancak ilamın icraya konulmasından önce ya da ilamlı icra takibi sırasında gerçekleşen nedenlere dayanarak istenebilir.  Dava sırasında mevcut bulunan nedenlere dayanılarak icranın geri bırakılması istenemez. Dava sonuçlanmadan gerçekleşecek tüm nedenlerin davada ileri sürülmesi gerekir.

İcranın geri bırakılması işlemini iki ana başlık halinde ele alabiliriz, bunlar icra emrinin tebliğinden önce ve tebliğinden sonraki nedenlere dayanılarak icranın geriye bırakılmasıdır.  İcranın geri bırakılması türlerine ilişkin ayrıntılar aşağıdaki gibidir.

İcra Emrinin Tebliğinden Önceki Nedenlere Dayanılarak Geri Bırakılması

Borçlu, hükmün verildiği tarihten sonra; ancak icra emrinin tebliğinden önceki bir dönemde ilam konucu borcun itfa edilmiş, zamanaşımına uğramış veya ertelenmiş olduğunu ileri sürebiliyorsa icra emrinin tebliğinden itibaren 7 gün içerisinde icra mahkemesine icranın geri bırakılmasını istemelidir.

İcra emrinin tebliğinden önceki nedenlerle geri bırakılması üç nedenden birine dayanılarak istenebilir.

  • Borcun Sona Ermesi (İtfa) ; Borçlu icra emrinin tebliğinden sonra borcun sona erdiğini (ifta) ileri sürebilir, ancak borçlunun bunu yetkili mercilerce resen düzenlenmiş veya onaylanmış ya da icra dairesinde, icra mahkemesinde, mahkeme önünde alacaklı tarafından ikrar edilmiş olan belgelerle ispat etmesi gerekmektedir. Borçlunun iddiasını ispatı halinde icra mahkemesince icranın geri bırakılmasına karar verilir. Talebin reddi halinde ise icra işlemine aynen devam edilir.
  • Borçluya Süre Verilmesi (İmhal) ; Borçlunun icra emrinden sonra kendisine süre verildiğini ileri sürebilir, ancak borçlunun bunu yetkili mercilerce resen düzenlenmiş veya onaylanmış ya da icra mahkemesi,  İcra  dairesi önünde alacaklı tarafından ikrar edilmiş olan belgelerle ispat etmesi gerekmektedir. Borçlunun iddiasını ispatı halinde icra mahkemesince icranın geri bırakılmasına karar verilir. Borçlu ihmale dayanıyorsa borçlunun isteminin kabulü durumunda takip iptal edilmeyip, icranın geri bırakılmasına karar verilir. Böyle bir durumda icra mahkemesi, icranın ne kadar süre ile geri bırakıldığını taraflara bildirir. İcra Mahkemesinin icranın geri bırakılması talebini reddettiği takdirde borçlu tarafından istinaf veya temyiz yoluna başvurulabilir.
  • İlamın Zamanaşımına Uğramış Olması; Borçlu icranın geri bırakılmasını zamanaşımına dayanarak istiyorsa ispat için belge göstermesine gerek yoktur. İlamın veya ilam niteliğindeki belgedeki borcun zamanaşımına uğradığı, alacaklının takibe koyduğu ilam veya ilam niteliğindeki belgeye göre saptanacaktır. Ancak noter senetlerindeki borçlar, senedin niteliğine göre Borçlar veya Ticaret Yasası’ndaki zamanaşımı sürelerine tabidir. Borçlunun ilamın zamanaşımına uğradığını istep etmesi durumunda, zamanaşımının kesildiği veya durduğunu ispat alacaklıya düşer. Alacaklı bunu ancak resmi belgelerle ispat edebilir. Alacaklı kesinleşen icranın geri bırakılması kararına 7 gün içerisinde itiraz edebilir.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR  T.C Vatandaşlığı Başvuru İşlemi İçin Gerekli Belgeler (Tam Liste)

İcra Emrinin Tebliğinden Sonraki Nedenlere Dayanarak Geri Bırakılması

İlamlı icra takibi başladıktan sonra da ilam konusu borcun itfa edildiğini,  borç için alacaklı tarafından kendisine süre verilmiş olduğunu veya, zamanaşımına uğradığını ileri süren borçlu belirli bir süreye bağlı olmadan, her zaman icra mahkemesinden icranın geri bırakılmasını isteyebilir. Ancak yukarıda da belirttiğimiz gibi icranın tebliğinden önceki bir dönemde icranın geri bırakılmasının istenilmesi 7 günlük süreye tabidir.

Borçlu, borcun takipten sonra borcun sona erdiğini (itfa) veya süre verildiğini, noterlikçe resen düzenlenmiş veya onaylanmış belge ya da icra tutanağı ile zamanaşımına uğradığı ise takip dosyasına dayanarak ispat edebilir.

İcra mahkemesi, borçlunun istemini yapmış olduğu inceleme sonucunda kabul ederse, icranın geri bırakılmasına karar verir. İcra Mahkemesinin vermiş olduğu bu karardan sonra alacaklının veya borçlunun genel mahkemelerde dava açması mümkündür.  İcra mahkemesinin bu kararına karşı yasa yollarına başvurulabilir.

İcra mahkemesince borçlunun geri bırakılma talebi reddedilmiş ise;  borçlunun istinaf veya temyiz yoluna başvurabilmesi için teminat da göstermesi gerekir. Borçlunun yeteri miktarda malı haczedilmiş ise veya borçlunun istemi üzerine istinaf veya temyiz yoluna başvuru süresi içinde yeterli malı haczedilmişse teminat göstermeye gerek yoktur.

İcra ile ilgili merak edilen diğer konulara ve icra dilekçe örneklerine sitemiz arama butonundan arama yaparak rahatça ulaşabilirsiniz.ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.


Önceki yazıyı okuyun:
İcralık Borç Ödenmeyince Ne Olur (Tüm İhtimaller)

İcra işlemi, herhangi bir borç iddiasıyla başlatılan takip talebiyle başlar, borçlu olduğu iddia edilen kişinin icra takibine itiraz hakkı vardır....

Kapat
Sitemizde paylaşılan dilekçe örneği ve diğer bilgiler tamamen bilgilendirme amacıyla paylaşılmış olup, izinsiz ve kaynak gösterilmeksizin başka bir yerde yayımlanması yasaktır. - Aralık 2016