İcraya İtiraz Masrafı Yoktur Ancak Buraya Dikkat

A+
A-

Toplumumuzda bir çok kişinin direkt veya dolaylı olarak icra ile ilgili işlemleri olmakta, yapılan işlemlerde bilgi eksikliği nedeniyle, süresi içerisinde itiraz edilmemesi, yanlış işlem veya başvuru yapılmasından kaynaklı mağduriyetler yaşanmaktadır. İcraya itirazın masrafı ne kadardır, icraya itirazda masraf var mıdır gibi sorularla sık sık karşılaşmaktayız. Ancak, daha önce de bu konuyla ilgili yazmış olduğumuz yazılarımızda buna değinmiştik ancak bir kez daha bu konuya açıklık getirmenin faydalı olacağı kanaatindeyiz. Öncelikli olarak şu belirtelim icra itiraz masrafı yoktur, icraya itiraz masrafı altında herhangi bir ücret alınmamaktadır.

icrada hangi işler de masraf alınır

icra islemlerinde hangi isler icin masraf ve harc alinir

İcraya İtiraz Masrafı Yoktur Ancak Buraya Dikkat

Birçok kişi işlerinin ters gitmesi veya bazı aksilikler nedeniyle istemeden ödemelerini zamanında yapamamasından dolayı icralı olmakta bu da beraberinde farklı birçok olumsuzlukları doğurmaktadır. Ancak, herhangi bir borcu olmadığı halde icraya verildiğini düşünen kişilerin yapacağı ilk şey icraya zamanında itiraz edilmesidir. Burada dikkat edilmesi gereken husus borçlu olduğunu bile bile gereksiz yere icraya itiraz edilmesidir. Böyle bir durumda İcra Mahkemesi tarafından yapılan inceleme sonucunda itirazın reddine karar verilecektir. İcraya itiraz edebilmek için haklı sebeplerinizin olması gerekmektedir.

İcra İnkar Tazminatı Nedir, İcra İnkar Tazminatını Kimler Öder

Yapılan itiraz nedeniyle takibin geçici olarak durdurulmasına karar verilmiş ise, İcra Mahkemesi tarafından borçluya takip konusu alacağın yüzde kırkından aşağı olmayacak şekilde inkar tazminatına ve yüzde onu oranında para cezasına mahkum eder.

Borçtan kurtulmaya çalışan borçlunun böyle bir durumla karşılaşması hem daha fazla borç altına girmesine neden olacaktır. Borca itiraz eden borçlunun icra inkar tazminatı ödemek gibi kötü bir sonuçla karşılaşmaması için itirazını haklı sebeplere dayandırması gerekmektedir. Borçlu menfi tespit ve istirdat (geri alma) davası açarsa tazminatın tahsilatı dava sonuna kadar ertelenir ve davanın borçlu lehine sonuçlanması halinde daha önce hükmedilmiş olan tazminat ve para cezası kalkar (İİY.md.170/3)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR  Adli Kontrol İmza Ne Zaman Başlar (Tüm Süreç Detaylı)

İcrada Borca İtiraz

Borçlunun takip konusu senetten dolayı borcunun olmadığını iddia etmesi halinde, bu konudaki itirazını 5 gün içerisinde nedenlerini açıkladığı dilekçe ile birlikte icra mahkemesine bildirmesi gerekmektedir. (İİY.168/b)

İcra Mahkemesi incelemesini duruşmalı olarak yapar ve tarafları da duruşmaya çağırır. Taraflar 30 gün içerisinde yapılacak olan duruşmaya çağrılır. (İİY.md.169/a)

Alacaklı veya vekilinin yapılan çağrı kağıdına rağmen duruşmaya gelmemesi halinde alacağın itiraz edilen kısmı için takibin geçici olarak durdurulmasına karar verilir.

Duruşmaya yalnızca borçlunun gelmemesi halinde ise borçlunun yokluğunda itiraz incelenir. Her iki tarafında duruşmaya gelmemesi halinde dosya işlemden kaldırılır. (HUMK. Md. 409)

icrada itiraz masrafı var mıdır

icraya itiraz masrafi yoktur ancak buraya dikkat

İcra mahkemesinde yetki itirazı söz konusu ise, mahkeme bu konuda incelemesini taraflar gelmese de yaparak gerekli kararı verir. (İİY. 169a/1)

İcra Mahkemesi Borca İtirazın Kabulüne Karar Verirse Ne Olur

İcra mahkemesi tarafından yapılan inceleme sonucunda borçlunun itirazının haklı görülmesi sonucunda itirazın kabulüne karar verilmesi halinde daha önce geçici durdurma kararı verilmemiş ise takip durur ve kararın kesinleşmesi ile birlikte takip iptal edilir. Ancak, burada dikkat edilmesi gereken önemli husus iptal edilen yalnızca takibin kendisidir, yoksa mahkemece takip konusu senedin iptaline karar verilmez.ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.


Önceki yazıyı okuyun:
İcraya İtiraz Dilekçe Örneği

Günlük hayatımızda gerek kendimiz, yada etrafımızda bulunan tanıdıklarımız, komşularımız veya bir çok insanın, farklı nedenlerden dolayı icralık olduklarına şahit olmaktayız....

Kapat
Sitemizde paylaşılan dilekçe örneği ve diğer bilgiler tamamen bilgilendirme amacıyla paylaşılmış olup, izinsiz ve kaynak gösterilmeksizin başka bir yerde yayımlanması yasaktır. - Aralık 2016