İcrayı Nasıl Durdurabilirim ya da Kaldırabilirim (Kesin Çözüm)

A+
A-

İcranın durdurulması, icra işlemlerinin olduğu yerde bırakılması, her hangi bir işlem yapılmadan bir sonraki aşamaya geçirilmemesidir.

Kesinleşmeden icra işlemi yapılmayacak ilamlar dışında, bir hükme karşı kanun yoluna başvurulmuş olması icrayı durdurmaz. Bu duruma bir yandan kanun yolu süreci işlerken diğer yandan da icra takibi devam edecektir.

icrayı durdurmak için neler yapılır

icrayi durdurmak icin ne yapmak gerekiyor

İcra işleminin durdurmanın en etkili yolu borçlunun yasa yolu sonuçlanıncaya kadar teminat göstermiş olması olacaktır. İlama karşı istinaf veya temyiz yoluna başvuran borçlunun ilamın icrasını durdurabilmek için teminat karşılığında  Bölge Adliye Mahkemesi veya Yargıtay’dan icranın durdurulması kararı almış olması gerekir.

İcranın Durdurulmasında İşleyiş Süreci

 İlamlı takiplerde icranın durdurulmasını dört aşamada ele alabiliriz.

İcra Dairesinden Süre İstemi İle İcranın Durdurulması

Borçlu öncelikli olarak icra dairesine başvurarak, Bölge Adliye Mahkemesi veya Yargıtay’dan icranın durdurulması hakkında bir karar getirilinceye kadar kendisine uygun bir süre verilmesini talep edebilir.

Borçludan Teminat Alınması ve Süre Verilmesi Yoluyla  İcranın Durdurulması

İcra müdürü borçludan alacağın tamamı kadar bir teminat alır ve borçluya Bölge Adliye Mahkemesi veya Yargıtay’dan icranın durdurulmasına ilişkin kararı getirebilmesi için uygun bir süre verilir. ( İİY.36/ 1 md.) Burada dikkat edilmesi gereken husus borçlunun adli yardımdan yararlanan bir kimse olması veya borçlunun devlet olması halinde teminat gösterme zorunluluğunun olmadığıdır. Devlet ve adli yardımdan yararlanan kimselerin teminat gösterme zorunluluğu yoktur. Bu süre içinde ilamın icrasını durdurur. İlamda belirtilen şey dışında başka bir şey teminat olarak gösterilecekse icra mahkemesinden ayrıca bu teminatların kabul edildiğine ilişkin kara alınması gerekmektedir. Bu süre ancak zorunluluk halinde uzatılabilir. Nafakaya ilişkin hükümlerde böyle bir süre verilemez.

Bölge Adliye Mahkemesinden veya Yargıtay’dan İcranın Durdurulması Talebi

İcra dairesinden teminat karşılığında böyle bir süre alan borçlu, yasa yoluna başvurulmuş olan hükmü esastan inceleyecek Bölge Adliye Mahkemesi veya Yargıtay dairesine başvurarak icranın durdurulmasını talep eder. Bölge Adliye Mahkemesi ya da Yargıtay icranın durdurulması kararını verirken takdir yetkisine sahiptir. Yapılacak olan başvuru kabul edilecek anlamına gelmez. Bölge Adliye Mahkemesi ya da Yargıtay icranın durdurulması kararını vermek zorunda değildirler.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR  Devletten Alacağım Var mı Nasıl Sorgularım (Tıkla Öğren)

İlamlı Takipte İcranın Durdurulması

Bölge Adliye Mahkemesi ya da Yargıtay tarafından icranın durdurulmasına karar verilirse, icra dairesi ilamın icrasını yasa yolu incelemesinin sonuna kadar erteler.

Ücreti ilgililer tarafından verilirse, Bölge Adliye Mahkemesi veya Yargıtay tarafından icranın geri bırakılması hakkındaki karar, icra dairesinin en uygun araçla bildirilir. (İİY. 36/3 md.)

İcranın Durdurulması Nedeni ile Alınan Teminatın Geri Verilmesi

Bölge Adliye Mahkemesince, borçlu tarafından yapılan başvurunun haklı görünmesi durumunda teminatı geri verilip verilmeyeceği yönünde karar verilir. Yargıtay tarafından hükmün bozulması durumunda borçlunun başvurusu üzerine bozma ilamının niteliğine göre teminatın geri verilip verilmeyeceğine mahkemece kesin olarak karar verilir.

Bölge Adliye Mahkemesi tarafından, borçlunun yapmış olduğu başvurunun esastan reddine karar verilmesi veya Yargıtay tarafından hükmün onanması durumunda alacaklının istemi üzerine başkaca herhangi bir işleme gerek kalmaksızın teminata konu olan para alacaklıya ödenir. Mal ve haklar ise malın türüne göre icra dairesince paraya çevrilir. İlam alacaklısının teminat üzerine öncelik hakkı vardır.

İcranın Kaldırılması Nasıl Olur

İcranın kaldırılması işlemi icranın durdurulması işleminden farklı olarak iki şekilde yapılabilir. İcranın durdurulması ve icranın kaldırılması işlemleri süreç olarak tamamen birbirinden farklıdır. İlamlı takipte icranın durdurulma süreci ile ilgili olarak yukarıda belirttiğimiz hususlar göz önünde bulundurulmalıdır.

 İcranın kaldırılması işlemi borca itiraz veya imzaya itiraz talebinin icra dairesi veya icra mahkemesi tarafından kabulü veya borcun ödenmesi ile mümkün olacaktır. İcranın kaldırılması talebinde bulunulabilmesi için borçlunun haklı sebeplerinin olması gerektiği unutulmamalıdır.

Borçlu itirazında neden bildirmek zorunda değildir borçlu, hiçbir neden bildirmeden yalnızca itiraz etmişse ve takip adi bir senede dayanıyorsa senetteki imzayı kabul etmiş sayılır, daha sonra imzayı inkar edemez. Borçlu itirazında neden bildirmişse, bildirmiş olduğu bu itiraz nedenleriyle bağlıdır, daha sonra da bu itiraz nedenleri değiştiremez ve genişletemez.

icra nasıl durdurulur

icrayi nasil durdurabilirim ya da kaldirabilirim kesin cozum

İcranın kaldırılması için yapılacak olan itirazların tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içerisinde yapılması gerektiği unutulmamalıdır. İtiraz süresi tebliğden itibaren başlar.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR  Transkript Nedir ve Nereden Alınır (Gerekli İşlemler)

İtirazın iptali davası açılması halinde borçlu haksız bulunursa ve alacaklı dava dilekçesinde istemde bulunmuşsa borçlu icra-inkar tazminatına mahkum edilecektir. İcra-inkar tazminatı, itirazın haksızlığına karar verilen borçlunun haksız yere itiraz ettiği için ödemeye mahkum edildiği paradır.

Sitemiz üzerinden İcraya İtiraz Dilekçe Örneği konulu yazımızı ortalama 2 dakika içerisinde okuyabilirsiniz.ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.


Önceki yazıyı okuyun:
İcraya İtiraz Masrafı Yoktur Ancak Buraya Dikkat

Toplumumuzda bir çok kişinin direkt veya dolaylı olarak icra ile ilgili işlemleri olmakta, yapılan işlemlerde bilgi eksikliği nedeniyle, süresi içerisinde...

Kapat
Sitemizde paylaşılan dilekçe örneği ve diğer bilgiler tamamen bilgilendirme amacıyla paylaşılmış olup, izinsiz ve kaynak gösterilmeksizin başka bir yerde yayımlanması yasaktır. - Aralık 2016