İdari Dava Dilekçesi Nasıl Yazılır (Bulunması Gereken Hususlar)

A+
A-

İdari davalar, İdare mahkemeleri ve vergi mahkemeleri başkanlıkları ile  Danıştay’a hitaben yazılmış olan imzalı dilekçe ile açılır. İdari davalar sözlü olarak açılamaz. İdari yargılama yöntemi kural olarak evrak üzerinde yapılan inceleme sonucunda yazılı olarak yapılır.

Daha önce yazmış olduğumuz İdari Dava Türleri ve Genel Olarak İdari Davalar konulu yazımızla okurlarımıza idari davalarla ilgili bilgi vermeye çalışmıştık. Bu yazımızda ise idari davaların açılma sürecinin ilk aşaması olan idari dava dilekçesi ile ilgili bilgi vermeye çalışacağız.

idari dava dilekçe örneği

İdari Dava Dilekçesi Nasıl Yazılır (Bulunması Gereken Hususlar)

İdari Dava Dilekçesi

İdari Yargılama Usulü Kanunun 3. Maddesinde idari davaların açılması konusunda genel olarak düzenleme yapılmıştır.

İdari yargılamanın hukuka uygun ve gecikmesiz yapılabilmesi için zorunlu koşullardan biri de, dava dilekçesinin yazılmış olması ve dava dilekçesinde belirli hususların açıkça gösterilmesidir. Dava dilekçesinde zorunlu hususların gösterilmemesi ya da eksik gösterilmesi dava dilekçesinin reddine neden olur, öncelikli olarak dilekçede bulunan eksikliklerin giderilmesi yoluna gidilir.

İdari Dava Dilekçesi Nasıl Yazılmalıdır

İdari yargılama yöntemi, kural olarak yazılı olur ve inceleme evrak üzerinde yapılır. İdari davanın görülebilmesi için dilekçe ile açılması gerekmektedir. Sözlü olarak dava açılamaz.

İdari dava dilekçesi, İdare ve Vergi Mahkemesi Başkanlıklarına veya Danıştay başkanlığına hitaben yazılmalıdır. Dava dilekçesinde açılmak istenen idari davanın ayrıntıları belirtilmeli ve dilekçede eksik husus bırakılmamasına özen gösterilmelidir. Dava dilekçesinde eksiklik bulunması halinde davanın reddine karar verilecektir.

Bölge idare mahkemeleri hiçbir davaya ilk derece mahkemesi sıfatıyla bakamaz, bu nedenle bölge idare mahkemelerine hitaben yazılmış olan dilekçe ile dava açılamaz.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR  Kira Sözleşmesi Nasıl Doldurulur

Dava dilekçesinde davacı veya davacıların tümünün varsa vekillerinin ad ve soyadlarının açıkça yazılması gerekmektedir, ayrıca dava dilekçesinde davacı veya davacıların tümü ile vekillerinin imzalarının bulunması gerekmektedir. Davacı veya vekillerinden bir veya birkaçının imzasının, kendisine ait olmadığının daha sonradan anlaşılması halinde davanın reddine karar verilir.

Birden Çok Kişi Tek Dilekçe İle İdari Dava Açabilir mi

Birden çok kişinin tek dilekçe ile dava açabilmesi için, davacıların hak veya menfaatlerinde ortaklık bulunması ve davaya yol açan maddi olay veya hukuki nedenlerinin koşullarının aynı olması gerekmektedir.

İdari Dava Dilekçesi Başka Şehir veya Ülkede Gönderilebilir mi

İdari dava dilekçesi bir başka şehir veya ülkeden de gönderilebilir, bunun için bir başka idari mahkeme veya konsolosluk aracılığıyla “yetkili idari yargı merciine gönderilmek üzere” idari mahkeme veya konsolosluğa hitaben yazılan dilekçe ile gönderilebilir. Bulunduğunuz ilde idare mahkemesinin bulunmaması halinde Asliye Hukuk Mahkemesi aracılığıyla da dilekçeyi ilgili idare mahkemesine gönderebilirsiniz. Örneğin “Bursa İdare Mahkemesi Başkanlığına gönderilmek üzere İnegöl Asliye Hukuk Mahkemesine” gibi.

İdari Dava Dilekçesi Yazılırken Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

İdari yargılamada verilecek olan kararlar talebe bağlıdır, idari hakim talebe bağlı olarak karar verir. Tarafların idari dava dilekçesinde ileri sürmüş oldukları savunmalar, talepler idari mahkeme tarafından verilecek olan kararın en önemli dayanağını oluşturur. İdari dava dilekçelerinin kanunda gösterilen şekil kurallarına uygun olması, gerekli olan bütün hususları eksiksiz olarak içermesi bu nedenle büyük önem taşır.

İdari Dava Dilekçesinde Gösterilmesi Gereken Hususlar

  1. Tarafların ve varsa vekillerinin veya temsilcilerinin ad ve soyadları veya unvanları ve adresleri ile gerçek kişilere ait Türkiye Cumhuriyeti Kimlik numarası.
  2. Davanın konu ve sebepleri ile dayandığı deliller.
  3. Davanın dayandığı kanıtlar.
  4. Davaya konu olan idari işlemin yazılı bildirim tarihi.
  5. Vergi, resim, harç, benzeri mali yükümler ve bunları zam ve cezalarına ilişkin davalarla tam yargı davalarında uyuşmazlık konusu miktar.
  6. Vergi davalarında, davanın ilgili bulunduğu verginin veya vergi cezasının nevi ve yılı tebliğ edilen ihbarnamenin tarihi ve numarası ve varsa mükellef hesap numarası. (2577 S.Y. md.3)
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR  Kesin Kat'i Rapora İtiraz Dilekçesi Örneği

İdari dava dilekçesi bilgisayar, daktilo veya okunaklı el yazısı ile yazılabilir. Önemli olan dilekçede belirtilmek istenen hususların anlaşılır bir şekilde belirtiliyor olmasıdır. Ayrıca, dava konusu belgelerin aslı veya örneklerinin karşı taraf sayısından bir fazla olarak dilekçeye eklenmesine dikkat edilmelidir.

İdari Dava Dilekçesi Örneği

Sitemizde, diğer dava dilekçe örnekleri ile birlikte idari davalara ilişkin örnek dilekçeler mevcuttur. Açmak istediğiniz idari davaya ilişkin örnek dilekçeyi sitemizin hemen sağ üst bölümünde yer alan ARAMA butonuna yazarak bulabilir ve idari dava dilekçesi örneği üzerinde gerekli değişikliği yaparak talebinize uygun şekilde uyarlayabilirsiniz. Sitemizde yayınlanan dilekçelerin bilgilendirme amaçlı örnek dilekçeler olduğu, hukuki yardım içermediği unutulmamalıdır. Dava dilekçesi yazmadan önce bir avukattan veya hukuk uzmanından bilgi alınması faydalı olacaktır.ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.


Önceki yazıyı okuyun:
İdari Dava Çeşitleri Nelerdir

Genel olarak idari davaların neler olduğuna ilişkin, edim (eda), tespit ve yenilik doğuran (inşai) davalarla ilgili olarak daha önce yazmış...

Kapat
Sitemizde paylaşılan dilekçe örneği ve diğer bilgiler tamamen bilgilendirme amacıyla paylaşılmış olup, izinsiz ve kaynak gösterilmeksizin başka bir yerde yayımlanması yasaktır. - Aralık 2016