İdari Dava Dilekçesi Nasıl Yazılır

A+
A-

Adli yargıda olduğu gibi idari yargı dava dilekçeleri yazılırken belli kurallara dikkat edilmesi gerekmektedir. İdari davalar İdare mahkemesi, vergi mahkemesi ve Danıştay’a hitaben yazılmış dilekçeler ile açılabilir. İdari yargılamada sözlü olarak dava açılamaz. Bölge İdare Mahkemeleri hiçbir davaya ilk derece sıfatıyla bakmadıkları için bu mahkemelere dava açılamaz.

idari dava için dilekçe

idari dava dilekcesi hazirlama

Bu yazımızla idari dava dilekçesinin nasıl yazılması gerektiği ve dilekçede bulunması gerekli hususlardan bahsederek idari dava dilekçesi örneklerini sizlerle paylaşacağız.

İdari Dava Dilekçesinde Gösterilmesi Gerekli Hususlar

İdari davalarda tarafların dava dilekçesinde ileri sürmüş oldukları iddia ve yapmış oldukları savunmalar, idari yargı organının vereceği kararın en önemli dayanağını oluşturur. Bu nedenle idari dava dilekçeler kanunda belirtilen şekil kurallara uygun hazırlanmalı ve gerekli bütün hususları içerdiğine dikkat edilmelidir.

İdari dava dilekçesinde bulunması gereken hususları aşağıdaki şekilde maddeler halinde sıralayabiliriz.

Tarafların ve Varsa Vekillerinin veya Temsilcilerinin Ad ve Soyadları veya Unvanları ve Adresleri

İdari dava dilekçesinde, davacı ve davalının ad ve soyadları veya unvanları ve adresleri yazılmalıdır. Davacının küçük veya kısıtlı olması halinde dilekçede veli, vasi veya temsilcisinin adı soyadı ve adresi yer almalıdır. Vekilin avukat olması zorunludur, Dava vekil aracılığıyla açılmışsa, vekilin adı ve soyadı ile adresi yazılır. Vekilin avukat olmaması halinde dava otuz gün içerisinde bizzat veya avukat aracılığıyla açılmak üzere dilekçenin reddine karar verilir. Adresin anlaşılır ve tebliğe müsait bir şekilde yazılmaması halinde dilekçenin reddine karar verilir.

Davanın Konusu

İdari davalarda davanın konusunun açıkça belirtilmesi gerekmektedir. Açılan davanın iptal davası ise iptal işlemi, tam yargı davası ise hüküm altına alınması istenilen tazminat miktarı dilekçede açıkça gösterilmelidir. Dava dilekçesinde hangi işleme karşı dava açıldığının,  tarih ve sayısı belirtilerek açık bir şekilde gösterilmesi zorunludur. İdari yargıda dava edilmeyen istemlerle ilgili hüküm kurulamaz.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR  İcra Geldi Nasıl Mal Beyanında Bulunabilirim

Tam yargı davalarında uyuşmazlık konusu miktarın gösterilmesi zorunludur. Bu nedenle medeni yargılamadan farklı olarak idari yargılama usulünde fazlaya ilişkin haklar saklı tutularak tam yargı davası açılamaz. Bazı durumlarda tam yargı davalarında uyuşmazlık konusu miktarın gösterilmesi mümkün olmayabilir.

Tam yargı davalarında davanın konusunun dilekçeye yazılmaması halinde dilekçenin reddine karar verilir.

Davanın Nedenleri

İdari dava dilekçesinde dava konusu uyuşmazlıklarla ilgili maddi olaylar ve olgular hakkında açıklama yapılır. Kanuna göre dava dilekçelerinde davanın nedenleri gösterilmek zorundadır, dava konusu işlem ya da eylemi, hukuka aykırı kılan hususlar, davanın nedenidir.

Davanın Dayandığı Kanıtlar

İdari yargılamada davanın tarafları ellerinde bulunan kanıtları yargı organına sunmak zorundadırlar.  Tarafların göstermiş olduğu kanıtlar uyuşmazlığın çözümü için yeterli görülmediği takdirde, idari mahkeme diğer bilgi ve belgeleri ilgili idari merci ya da üçüncü kişilerden isteyebilir. İdari yargılamada  tutanak,rapor ve belge, makbuz, yazışmalar, bilirkişi raporları, tapu ve nüfus kayıtları gibi  her türlü belge kanıt olarak sunulabilir, ancak idari yargılamada tanık dinlenilmez, ifade alınmaz ve yemine başvurulmaz.

Davaya Konu Olan İdari İşlemin Yazılı Bildirim Tarihi

Davanın süre koşuluna uygun olarak açılıp açılmadığının ilk bakışta saptanabilmesi, işlemin yazılı bildirim tarihinin dilekçede belirtilmesi ile mümkün olur. Yazılı bildirim tarihi, aynı zamanda öğrenme tarihi olarak da anlaşılabilir.

İstem Sonucu

İdari Yargılama Usulü Kanununda açıkça belirtilmiş olmamasına rağmen davasının karar altına alınmasını istediği hususları dilekçesinde sonuç bölümünde açıkça belirtmesi gerekmektedir. İstem sonucu aynı zamanda anlaşılabilir ve davanın nedenleri ve konusuyla tutarlı olmalıdır. Yargılama giderleri ile avukatlık ücretlerinin karşı tarafa yükletilmesi istemleri de yine sonuç bölümünde belirtilir.

Diğer Hususlar

Dava dilekçesinin üst kısmına, tarafların ve hakimin ilk başlıkta dikkatini çekmesi amacıyla belirgin bir biçimde, yürütmenin durdurulması, duruşma veya bilirkişi incelemesi gibi talepler yazılabilir. Dava dilekçelerine ayrıca dava konusu karar, belgelerin asılları veya örneklerinin eklenmesi gerekmektedir. Dilekçeler ile eklenen evraklar karşı tarafın sayısından bir fazla olmalıdır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR  Mahkeme Çağrı Kağıdı Geldiğinde Ne Yapılmalı (Detaylar)

Sonuç Olarak

İdari dava dilekçesinde gösterilmesi gereken hususlar İdari Yargılama Usulü Kanununun 3. Maddesinde düzenlenmiştir. Bu hususlar davanın alanını belirler, çerçevesini çizer, İYUK. 3.maddesinde belirtilen hususların dilekçede yer almaması halinde yargı organınca dilekçe reddedilir.

Sizler için daha önceden yayımlamış olduğumuz İdare Mahkemesi Görevleri Nedir Hangi Davalara Bakar konulu yazımızı da okuyarak alternatif bilgilere ulaşabilirsiniz.ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.


Önceki yazıyı okuyun:
İdari Dava Dilekçesi Nasıl Yazılır (Bulunması Gereken Hususlar)

İdari davalar, İdare mahkemeleri ve vergi mahkemeleri başkanlıkları ile  Danıştay’a hitaben yazılmış olan imzalı dilekçe ile açılır. İdari davalar sözlü...

Kapat
Sitemizde paylaşılan dilekçe örneği ve diğer bilgiler tamamen bilgilendirme amacıyla paylaşılmış olup, izinsiz ve kaynak gösterilmeksizin başka bir yerde yayımlanması yasaktır. - Aralık 2016