İdari Dava Nasıl Açılır (Tüm Detaylar ve Püf Noktalar)

A+
A-

İdari davaların açılması İdari Yargılama Usulü Kanununun 3. Maddesinde düzenlenmiştir. Yargılamanın hukuka uygun ve gecikmeksizin yapılabilmesinin zorunlu koşullarından birisi de, dava dilekçesinde, belirli hususların açıkça gösterilmesidir. Bu hususların eksik ya da gösterilmemiş olması halinde dilekçenin reddine karar verilebilir veya bahse konu eksikliklerin, öncelikle yargı organınca giderilmesi yoluna gidilir.

idari dava

idari dava acmak

İdari davalar, idare mahkemesi, vergi mahkemesi başkanlıklarına veya Danıştay’a hitaben yazılmış dilekçelerle açılabilir, dilekçelerin ıslak imzalı veya elektronik imzalı veya mobil imza ile imzalanmış olması gerekmektedir. İdari yargılama kural olarak yazılıdır ve incelemeler evrak üzerinden yapılır. İdari yargılamada sözlü olarak dava açılmaz. İdari dava dilekçe ile açılır.

Dava dilekçeleri, Danıştay Başkanlığına ya da yetkili idare veya vergi mahkemesi başkanlıklarına hitaben yazılmalıdır. Bölge İdare Mahkemeleri ilk derece mahkemesi olarak hiçbir idari davaya bakmaz, bu konuya özellikle dikkat edilmelidir. Bölge İdare Mahkemelerine hitaben yazılmış dilekçe ile dava açılamaz.

Bulunduğunuz İl veya İlçede İdare ve Vergi Mahkemesi Yoksa Dilekçe Nereye Verilir

Dilekçenin verileceği yerde İdare ve Vergi Mahkemesinin bulunmaması halinde dava dilekçesi, bir başka mahkeme veya konsolosluk aracılığıyla yetkili İdare ve Vergi Mahkemesine gönderilmek üzere bulunulan il veya ilçedeki Asliye Hukuk Mahkemesine verilebilir, dilekçeye “…..İdare Mahkemesi Başkanlığına gönderilmek üzere ….Asliye Hukuk Mahkemesine” şeklinde yazılmalıdır.

İdari Dava Dilekçesinin Kaydedilmesi

Usulüne uygun yazılan idari dava dilekçesi ile birlikte dava dilekçesinin kaydı yaptırılır. İdari Yargılama Usulü Kanununun 6. Maddesine göre Danıştay, idare mahkemesi ve vergi mahkemesi başkanlıklarına veya 4. Madde de yazılı yerlere verilen dilekçelerin harç ve posta ücretleri alındıktan sonra deftere derhal kayıtları yapılarak kayıt tarih ve sayısı dilekçelerinin üzerine yazılır. İdari dava bu kaydın yapıldığı tarihte açılmış sayılır. Davanın açılmış olması ile zamanaşımına uğraması önlenmiş olur ve dava konusu uyuşmazlık görülmeye başlanmış olur, bu nedenle nedeni ve tarafları aynı olan davalar yeniden açılamaz.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR  Mahkeme Masraflarını Ödemezsem Ne Olur İcra Gelir mi

İdari Yargılamada Harç ve Posta Giderleri Ödenmezse Ne Olur

İdari yargılamada, harcın ve posta ücretinin tam olarak yatırılmış olması gerekmektedir, herhangi bir nedenle yatırılmaması veya eksik yatırılması halinde, ilgili yargı birimi 30 gün içerisinde harcın veya posta ücretinin eksikliğinin giderilmesi veya ödenmesi hususunu ilgiliye tebliğ eder. Tebliğe rağmen gereği yerine getirilmediği takdirde bildirim aynı şekilde bir daha tekrarlanır, yani, ikinci otuz gün içinde harcın ve posta ücretinin verilmesi ve tamamlanması istenir, ikinci otuz gün içerisinde Harç veya posta ücretindeki eksiklik tamamlanmazsa veya ödenmezse davanın açılmamış sayılmasına karar verilir ve bu karar davacıya tebliğ olunur.

Aynı Dilekçe ile Dava Açılabilecek Durumlar

İdari Yargılama Usulü Kanunun 5. Md. ne göre “her idari işlem aleyhine ayrı ayrı dava açılır” ancak aralarında neden sonuç ilişkisi bulunan maddi veya hukuki yönden yapılacak işlemler yönünden birden fazla işleme karşı bir dilekçe ile de dava açılabilir. Ancak idari yargılamada bazı durumlarda zaman, masraf ve emek yönünden yarar sağlamak ve aynı konuda yargı yerlerinin çelişik kararlar vermesini önlemek amacıyla tek dilekçe ile dava açılmasına yer verilmiştir.

 1-Tek Dilekçe ile Birden Çok İdari İşleme Karşı Dava Açılabilir mi

Tek dilekçe ile birden çok idari işleme karşı dava açılabilir. Ancak bu şekilde dava açılabilmesi için birden çok idari işlemin aynı kişi ile ilgili olması zorunludur. Yine aralarında neden sonuç ilişkisi veya bağlılık bulunan hukuki ve maddi işlemlerden dolayı birden fazla işleme karşı bir dilekçe ile dava açılabilir.

Birden çok idari işlemin aynı kişi ile ilgili için sadece maddi yönden, ya da sadece hukuki yönden bağlılığın bulunması yeterlidir; ikisinin aynı anda oluşması zorunlu değildir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR  Yeni Kimlik İçin Nasıl Randevu Alınır (Hemen Alabilirsiniz)

2-Birden Çok Kişinin Tek Dilekçe İle İdari Dava Açabilir mi

Birden çok kişi tek dilekçe ile dava açabilir ancak bu şekilde idari dava açılabilmesi için belli şartların bulunması gerekmektedir. İştirak, hak ve menfaatlerde ortaklık bulunması, davaya yol açan hukuki ve maddi olay nedenlerinin aynı olması halinde davacıların ortak hak veya menfaatleri ihlal edilmiş sayılır bu haliyle.

Birden çok kişi tek dilekçe ile aynı idari işleme veya aynı eyleme karşı birlikte dava açabilir, ancak davacılar birlikte hareket etmek zorundadırlar ve karar davacılar için müşterek verilir.

İdari Yargılama Dilekçe Örnekleri

İdari yargılamada açılacak olan davalar için sitemizde bulunan dilekçe örneklerinden faydalanabilir, dilekçeler üzerinde gerekli değişiklikleri yaparak tarafınıza uyarlayabilirsiniz. İdari Dilekçe Örneklerine buradan ulaşabilirsiniz.

Direkt olarak idari dava dilekçe örnekleri bölümümüze de göz atabilirsiniz.ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.


Önceki yazıyı okuyun:
İdari Dava İçini Hazır 8 Dilekçe Örneği

İdari yargıda da, adli yargıda olduğu gibi verilen dilekçelerin belli kurallara dikkat edilerek yazılması gerekmektedir. İdari yargıya verilen dilekçeler Danıştay,...

Kapat
Sitemizde paylaşılan dilekçe örneği ve diğer bilgiler tamamen bilgilendirme amacıyla paylaşılmış olup, izinsiz ve kaynak gösterilmeksizin başka bir yerde yayımlanması yasaktır. - Aralık 2016