İflas Dışı Konkordato Nedir İşleyiş Süreci Konkordato Mühleti

A+
A-

Adi konkordato, borçlunun rehinle temin edilmemiş ve imtiyazlı olmayan alacaklarının belli bir çoğunluğu ile anlaşması ve mahkemenin bunu onaylaması ile gerçekleşen bir cebri icra kurumdur, bu makalemizle adi konkordatonun ayrımlarından biri olan iflas dışı konkordato nedir, iflas dışı konkordato işleyiş süreci, konkordato teklifi, ilan ve konkordato mühleti ile ilgili genel konularda bilgi vermeye çalışacağız.

iflas dışı konlordato süresi

iflas disi konkordato muhleti

İflas Dışı Konkordato Nedir

İflasa tabi olmayan borçlularla, iflasa tabi olup da henüz iflas etmemiş borçluların teklif ettiği konkordatoya iflas dışı konkordato denir.

Konkordato, iflasa tabi olmayan kişiler açısından her durumda iflas dışıdır. Ancak, borçlu iflasa tabi kimselerden ise henüz iflas etmeden önce, konkordato teklif eder ve bu teklifi kabul edilirse iflastan kurtulur. Bu yönüyle iflas dışı konkordato “iflası önleyen konkordato” olarak da adlandırılmaktadır.

İflas Dışı Konkordatoda İşleyiş Süreci ve Konkordato Teklifi

Konkordatodan faydalanmak isteyen borçlu icra mahkemesine bir dilekçe ve bir konkordato projesi verir. Borçlunun vermiş olduğu konkordato projesi; ayrıntılı bir bilanço, gelir tablosu ve defter tutmaya mecbur kişilerden ise defterlerinin durumunu bildiren bir cetvelden oluşur. Borçlunun vermiş olduğu cetvelde TTY.nın 66. Maddesinde belirtilen tutulması zorunlu defterlerin hepsinin tutulup tutulmadığı gösterilir.

Yetkili İcra Mahkemesi, borçlu iflasa tabi kişilerden biri ise, muamele işleminin yapıldığı, iflasa tabi değilse yerleşim yerinin bulunduğu yer icra mahkemesidir.

Konkordato teklifini yalnızca borçlu yapmaz, borçlusu iflasa tabi kişilerden olan her alacaklıda da gerekçeli bir dilekçeyle, icra mahkemesinden borçlu hakkında konkordato işleminin başlatılmasını talep edebilir. (İcra İflas Yasası 285/2.md.)

Konkordato Teklifi Sonrasında Mahkemece Önlem Alınması

Konkordato talebi üzerine icra mahkemesi, borçlunun icra mahkemesinin izni dışında kefil olmasına, rehin tahsis etmesine, taşınmaz ve işletmenin devamlı tesisatını kısmen dahi olsa devretmesine ve sınırlandırmasına ve karşılıksız kazandırmalarda (ivazsız tasarruflarda) bulunmasına yasak getirebilir. (İİY.285/3, 290/2.md.)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR  Kovuşturma Nedir Nasıl Yapılır

İcra Mahkemesi, borçluyu ve talepte bulunmuş ise alacaklıyı dinledikten sonra borçlunun durumunu, malvarlığı ve gelirlerini, taahhütlerini yerine getirmesine engel olan nedenleri ve konkordatonun başarı olasılığını göz önünde tutarak, projenin alacaklılara zarar verme kastından ari olup olmadığına göre konkordato isteminin uygun olup olmadığına karar verir. (İİY. 286.md.)

İflas Dışı Konkordatoda İlan

İcra Mahkemesi tarafından, borçlunun konkordato istemi ilan edilir. Bu ilandan itibaren 10 gün içerisinde alacaklılar itiraz ederek, konkordato mühleti verilmesini gerektiren bir durum olmadığını ileri sürerek bu karara itiraz edip icra mahkemesinden konkordato isteminin reddini isteyebilirler.

Konkordato Mühleti

İflas dışı konkordatoda konkordatonun onaylanmasından önce borçlunun konkordato hükümlerinden yararlanmasını sağlayan özel dönem konkordato olarak adlandırılmaktadır.

Konkordato mühleti, işlerinde doğrulukla hareket eden, özenli davranan, ancak mali durumu bozulan bir borçluya, işlerini yoluna koyması amacıyla nefes alma olanağı sağlar. Konkordato mühleti boyunca borçluya karşı takip işleminin yapılmaması nedeniyle borçlu rahatça alacaklıları ile görüşme yapabilir ve konkordatonun onaylanması için gerekli girişimlerde bulunabilir.

Konkordato Mühletinin belli koşulları bulunmaktadır bu nedenle icra mahkemesi borçluyu ve talepte bulunmuş ise alacaklıyı dinledikten sonra borçluya konkordato mühleti verip vermeyeceğine karar verir.

Borçluya konkordato mühleti verilebilmesi için;

1) Projenin alacaklıları zarara sokmak kastından ari olması yani borçlunun alacaklılarına zarar verme kastının bulunmaması gerekmektedir.

2) Konkordatonun başarılı olma olasılığının bulunması gerekmektedir.

3) Teklif olunan para borçlunun mevcudu ile orantılı olmalıdır.

4949 Sayılı Yasada yapılan değişiklikle konkordato da aranan koşullardan olan Yüzde Elli Ödeme Teklifinde Bulunması (Asgari Ödeme) koşulu kaldırılmıştır, ancak yine de dürüstlük koşulu borçlu için aranan koşullardandır.

Konkordato Teklifinin İncelenmesi ve Karar; İcra Mahkemesi konkordato teklifini inceler ve koşulların oluşup oluşmadığını araştırır. Gerekli koşulların bulunmadığı kanaatine varılması halinde konkordato talebi reddedilir. Konkordato talebinin reddine ilişkin itiraz 10 gün içerisinde borçlu yada talepte bulunan alacaklı tarafından yapılabilir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR  Noterden Veraset İlamı Nasıl Alınır Dilekçe Gerekiyor mu

İcra Mahkemesinin incelenmesi sonucunda gerekli koşulların mevcut olduğu kanısına varılırsa borçluya konkordato mühleti verilir. Konkordato mühleti en fazla (azami) ÜÇ AY sürer. İşin niteliği gerekli kılıyorsa komiserin de teklifi üzerine mühlet, alacaklılar da dinlendikten sonra en fazla İKİ AYI geçmemek üzere uzatılabilir.

İcra Mahkemesi konkordato mühletiyle birlikte bir veya birkaç konkordato komiseri atar, birden fazla komiser ataması halinde bunların görev ve yetki alanlarını da belirler.

Borçlu, mühlet verilmesi hakkındaki icra mahkemesi kararına BEŞ GÜN İÇİNDE giderlerini ödeyerek takibe koymalıdır. Aksi takdirde mühlet kendiliğinden kalkar.  

Konkordato Nedir konulu yazımızı okuyabilir ve bu husustaZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.


Önceki yazıyı okuyun:
İflas Dışı Konkordato Mühletinin Sonuçları Nelerdir

İflas dışı konkordatonun genel konulara daha önce yayınlamış olduğumuz İflas Dışı Konkordato Nedir, İşleyiş Süreci ve Konkordato Mühleti konulu makalemizle...

Kapat
Sitemizde paylaşılan dilekçe örneği ve diğer bilgiler tamamen bilgilendirme amacıyla paylaşılmış olup, izinsiz ve kaynak gösterilmeksizin başka bir yerde yayımlanması yasaktır. - Aralık 2016