İhtiyati Haciz Kararına İtiraz

A+
A-

İhtiyati haciz iki şekilde kaldırılabilir,  ihtiyati haciz kararına itiraz ve teminat gösterilmemesi halinde, ihtiyati haczin kaldırılmasına karar verilebilir.

İhtiyati Haciz Kararına Nasıl İtiraz Edilir

İhtiyati haciz kararına borçlu şahıs veya üçüncü kişiler itiraz edebilir. İcra İflas Yasasının 265/1 maddesinde “İtiraz mahkemenin yetkisine, ihtiyati haciz nedenlerine ve teminata ilişkin olabilir.” Şeklinde açıklanmıştır. İtiraz nedenlerinden bazılarını aşağıdaki şekilde sıralayabiliriz.

  1. Aynı borç için ikinci kez ihtiyati haciz kararı verildiği itirazı.
  2. Alacağın muaccel olmadığı itirazı.
  3. Mahkemenin yetkisiz olduğuna itiraz.
  4. Alacağın rehinle timanat altına alındığı itirazı.
  5. Teminatın yetersiz olduğuna itiraz.

İhtiyati hacizde, ihtiyati hacze karar verilirken borçlu dinlenmemişse bu karara karşı ona itiraz olanağı tanınmamıştır. Ancak borçlu dinlenerek ihtiyati haciz kararı verilmişse daha sonra ihtiyati hacze itiraz edemez. Borçlu dışında üçüncü kişiler de ancak ihtiyati hacizle menfaatleri ihlal edilmişse ihtiyati hacze itiraz edebilirler.  Üçüncü kişilerin mahkemenin yetkisine itiraz etme hakkı yoktur. ( İcra İflas Yasası 265/2. Md)

İhtiyati haciz kararına karşı, kararı veren mahkemede itiraz edilebilir. Ancak ihtiyati hazce karar verildikten sonra alacaklı, borçluya karşı dava açılmışsa itiraz davanın açıldığı mahkemede yaptırılmalıdır.

İhtiyati Haciz İtiraz Süresi Ne Kadardır

İhtiyati haciz kararına karşı yedi gün içinde itiraz edilebilir. Yedi günlük süre hak düşürücü niteliktedir. Bu süre, ihtiyati haciz kararı borçlu hazır olduğu halde icra edilmişse haczin konulduğu, borçlunun yokluğunda yapılan ihtiyati hacizlerde ise haciz tutanağının boçluya tebliği tarihinden itibaren işlemeye başlar. (İcra İflas Yasası  265/1 md)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR  Adıma Arazi Var mı Nasıl Öğrenebilirim (E Devletten Sorgula)

Burada dikkat edilmesi gereken husus şudur; Borçlu, ihtiyati haciz yargılamasına katılıp da dinlenerek ihtiyati haciz kararı verilmişse buna itiraz edemez; ancak bu yargılamaya katılmayıp fiilen haciz uygulanırken bulunmuşsa, haczin konulduğu tarihten itibaren yedi gün içerisinde itiraz edebilir.

İhtiyati Hacizde İtiraz Nasıl İncelenir

İhtiyati hacizde itirazın nasıl inceleneceği İcra İflas Yasasının 265/3. Maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre;

Mahkeme, itiraz üzerine tarafları duruşmaya çağırır. Ancak taraflar gelmese de dosya üzerinden yaptığı inceleme sonunda itirazı kabul veya reddeder.

İtiraz kabul eden mahkeme, duruma göre önceki ihtiyati haciz kararını kaldırabilir veya değiştirebilir.

İhtiyati Hacizde İtiraz Üzerine Verilen Kararlara Karşı Yasa Yoluna Başvurulabilir mi

İtiraz üzerine verilen karara karşı istinaf yoluna başvurulabilir. Bölge Adliye Mahkemesi bu başvuruyu öncelikle incelek ve verdiği karar kesindir. İstinaf yoluna başvuru, ihtiyati haciz kararının icrasını durdurmaz.

Teminat Karşılığı İhtiyati Haczin Kaldırılması

Teminat karşılığında malların borçluya bırakılması ile teminat gösterilerek ihtiyati haczin kaldırılmasını birbirine karşılaştırmamak gerekir.

Dava açılmadan önce veya sonra ve katipten önce borçlu, göstereceği teminat karşılığında ihtiyati haczin kaldırılmasını sağlayabilir. Teminat karşılığı ihtiyati haczin kaldırılması, ihtiyati haciz kararını veren mahkemeden istenir. Ancak takibe başlandıktan sonra bu yetki İcra Mahkemesine geçer.

Teminat karşalığında malların borçluya bırakılması durumunda mallar üzerindeki ihtiyati haciz devam etmektedir. Bu nedenle, icra dairesi isterse borçlu malları vermek zorundadır. Oysa teminat karşılığı ihtiyati haczin kaldırılması durumunda, mallar üzerindeki ihtiyati haciz tamamen kalkmamakta, teminat üzerinde devam etmektedir.

Teminat Karşılığında malların borçluya bırakılmasından üçüncü kişilerde yararlanabilir. Oysa teminat gösterilecek ihtiyati haciz kaldırılmasından yanlızca borçlu yararlanabilir.

İhtiyati Haciz İtiraz Dilekçesi Nasıl Yazılır

İhtiyati haciz itiraz dilekçesi yazılırken, somut olaylara değinilmeli ve deliller açık şekilde gösterilmelidir. Dilekçe anlam bütünlüğü içinde yazılmalı ve gereksiz tekrarlardan kaçınılmalıdır. İhtiyati haciz itiraz işlemlerinin karışık ve zor bir süreç içermesi nedeniyle bu konuda uzman bir hukukçudan yardım alınması ileride herhangi bir hak kaybı yaşanmaması açısından faydalı olacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR  İcra Dairesine Yetki İtirazı Nasıl Yapılır Dilekçe Örneği

İhtiyati Haciz İtiraz Talep Dilekçe Örneği

Resimleri büyütmek için lütfen üzerine tıklayınız.

İhtiyati Haciz Kararının Kaldırılması İstemi Dilekçesi ( Adi Senede Dayalı )

İhtiyati Haciz Kararın Kaldırılması İstemi Dilekçe Örneği

ihtiyati tedbirin kaldırılması dilekçesi

İhtiyati haciz kararının kararının kaldırılması istemi dilekçesi

sonuç

Sonuç ve istem

İhtiyati Haciz Nedeniyle Uğranılan Zararın Ödenmesi İstemi Dilekçe Örneği

haciz nedeni ile uğranılan zarar

İhtiyati haciz nedeniyle uğranılan zararın ödenmesi istemi dilekçesi

 

İhtiyati haciz kararına itiraz ile ilgili olarak hazırlamış olduğumuz dilekçe örneklerini aşağıdaki linklere tıklayarak bilgisayarınıza indirebilirsiniz.

İhtiyati Haciz Kararının Kaldırılması İstemi Dilekçesi (Adi Senede Dayanılarak Verilen)

İhtiyati Haciz Kararının Kaldırılması İstemi Dilekçesi

İhtiyati Haciz Nedeniyle Uğranılan Zararın Ödenmesi İstemi Dilekçesi

 ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.


Önceki yazıyı okuyun:
İhtarname Nasıl Çekilir Masrafı ve Ücreti Ne Kadar 2019

İhtarname nedir ve nasıl çekilir bugünkü yazımızda sizlere detaylı bir şekilde aktaracak ve yine bunun yanı sıra ihtarname çekilmesi için...

Kapat
Sitemizde paylaşılan dilekçe örneği ve diğer bilgiler tamamen bilgilendirme amacıyla paylaşılmış olup, izinsiz ve kaynak gösterilmeksizin başka bir yerde yayımlanması yasaktır. - Aralık 2016