İhtiyati Haciz Koşulları Nelerdir

A+
A-

İhtiyati haciz konusunda daha önce yazmış olduğumuz “İhtiyati Haciz Nedir” adlı makalemizde ayrıntılı olarak ele almıştık. Daha önceki makalemizde, İhtiyati haczin ne olduğunu, ihtiyati haciz ve ihtiyati tedbir arasındaki farkları ve ortak özellikleri kaleme almıştık. Bu yazımızda ise ihtiyati hacizin koşulları hakkında sizlere bilgi vermeye çalışacağız.

İhtiyati hacizin ne olduğunu tekrar anımsayacak olursak; “İhtiyati haciz, para alacaklarına ilişkin doğmuş veya doğacak takibin sonucunun güvence altına alınması için mahkeme kararı ile borçlunun malvarlığına el konulmasını sağlayan geçici bir hukuksal korumadır.” şeklinde tanımlanmaktadır. İhtiyati haciz geçici bir korumadır.

İhtiyati Hacizin Koşulları

İhtiyati hacizin koşullarını üç madde ile ele alabiliriz, Bunlar;

1-Para Alacağının Olması;

İhtiyati haciz isteyebilmek için alacağın para alacağı olması veya para olarak istenebilen bir alacak olması gerekir. Bu bakımdan para alacağının kaynağı ve alacağın bağlı olduğu belgenin önemi yoktur.

2-Alacağın Rehinle Güvence Altına Alınmamış Olması;

İhtiyati haciz isteyebilmek için alacağın rehinle güvence altına alınmamış olması gerekir. Çünkü rehin, alacak için yeterince güvence sağlamaktadır. Alacak rehin dışında bir teminatla güvence altına alınmışsa, ihtiyati haciz istenebilir. Alacak, rehinle güvence altına alınmışsa, rehinli malın kıymetinin alacağı karşıladığı oranda ihtiyati haciz istenmesi mümkün değildir. Ancak takip hukuku bakımından rehinle güvence altına alınan alacaklarda önce rehne başvurma kuralına istisna getirilen durumlarda ihtiyati haciz de istenebilir.

3-İhtiyati Haciz Nedenlerinden Birinin Bulunması;

Genel neden para alacağının ödenmemesidir, Kural olarak vadesi gelmiş alacaklar için ihtiyati haciz istenebilir. İcra İflas Yasasının 257/1. Maddeside bu durum “Para alacağının vadesinin gelmesine karşın ödenmemesi halinde, maddi hukukun aradığı koşullar dışında başkaca bir koşula ve ek bir takım nedenlere gerek olmasızın alacaklının ihtiyati haciz istemesi mümkündür.” Şeklinde açıklanmıştır. Vadesi gelmemiş alacaklar için ihtiyati haciz istenemez.

Konkordatonun onaylanması isteminin reddi durumunda ihtiyati haciz istenebilir. İptal davasında, iptale tabi işlemlerin konusu olan mallar hakkında da ihtiyati haciz istenebilir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR  Mahkeme Masraflarını Ödemezsem Ne Olur İcra Gelir mi

İhtiyati Hacizde Yargılama Usulü Yetkili ve Görevli Mahkeme

İhtiyati hacizde, talepte bulunan alacaklı mahkemeye başvurarak ihtiyati haciz ister. İhtiyati haciz bir dilekçe ile istenir. İhtiyati hacizde görevli mahkeme HUMK 1, 8.maddelerine göre belirlenir. İcra mahkemeleri ihtiyati hacze karar veremez, dava açıldıktan sonra ancak davaya bakan mahkemeden ihtiyati haciz istenebilir.

İhtiyati hacizde yetkili mahkemenin belirlenmesi için İcra İflas Yasasının 258/1.maddesine göre genel hükümler (genel haciz yolundaki kurallar) uygulanır. İhtiyati tedbir ile ihtiyati hacizde yetkiler karıştırılmamalıdır . İhtiyati tedbirde kararın en az masrafla en çabuk ifa edileceği yer mahkemesi yetkilidir.

İhtiyati hacizde alacak ilama dayanıyorsa temitan alınmaz, ilam niteliğinde bir belgeye dayanıyorsa teminat alınıp alınmayacağına mahkeme karar verir. Alacak bir ilam veya ilam niteliğinde bir belgeye dayanmıyorsa belgenin niteliği ne olursa olsun mutlaka teminat alınması gerekir.

Mahkeme yaptığı inceleme sonucunda ihtiyati haczin kabulü veya reddi yönünde karar verir

İhtiyati Haciz Nedir konulu ayrıntılı makalemize buradan ulaşabilirsiniz.

İhtiyati Haciz Kararına İtiraz Nasıl Yapılır adlı yazımıza ulaşmak için de buraya tıklayabilirsiniz.

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.

Önceki yazıyı okuyun:
İhtiyati Haciz Kararına İtiraz Dilekçe Örneği

İhtiyati haciz kararının ne olduğu, ne amaçla ihtiyati haciz kararı alınabileceği ve ihtiyati haciz ile ilgili diğer konularda daha önce...

Kapat
Sitemizde paylaşılan dilekçe örneği ve diğer bilgiler tamamen bilgilendirme amacıyla paylaşılmış olup, izinsiz ve kaynak gösterilmeksizin başka bir yerde yayımlanması yasaktır. - Aralık 2016