İhtiyati Haciz Nedir

A+
A-

İhtiyati haciz nedir kısaca tanımını yapacak olursak; para alacaklarına ilişkin doğmuş veya doğacak takibin sonucunun güvence altına alınması için mahkeme kararı ile borçlunun malvarlığına el konulmasını sağlayan geçici bir hukuksal korumadır.

İhtiyati hacizi bir dava olarak değerlendirmemek gerekir, ihtiyati haciz geçici bir korumadır.

“İhtiyati haciz” ile “İhtiyati tedbir” toplumuzda sıkça birbirine karıştırılan kavramlardır, ancak her ikisi de birbirinden farklı hukuki olaylara ilişkin alınan kararlardır.

İhtiyati Haciz ile İhtiyati Tedbir’in Ortak Özellikleri

İhtiyati haciz ve ihtiyati tedbir’in her ikisi de geçici hukuksal koruma tedbiridir ve ortak özellikleri bulunmaktadır. Her iki geçici hukuksal koruma tedbirlerinin ortak özellikleri şunlardır;

 1. Yargıç kararı ile verilmeleri.
 2. Davadan önce ve dava sırasında alınabilmeleri.
 3. Görevli mahkemelerin genel mahkemeler olması.
 4. Tam değil, yaklaşık ispatın yeterli olması.
 5. Borçlunun yokluğunda (gıyabında) da verilebilmeleri ve yoklukta verilmiş kararlara itiraz olanağının bulunması.

İhtiyati Haciz ile İhtiyati Tedbir Arasındaki Farklar

 1. İhtiyati haciz yalnızca para ve teminat alacakları için istenebildiği halde, ihtiyati tedbir kural olarak paradan başka şeyler içinde istenebilir.
 2. İhtiyati tedbirde, tedbir konulan şey dava konusudur. Ancak ihtiyadi hacizde, haciz konulan şey, dava konusu edilen çekişmeli mallar değildir.
 3. İhtiyati haciz nedenleri, ihtiyati tedbir nedenlerinden farklı olarak sınırlı olarak sayılmıştır.
 4. İhtiyati hacizde itiraz belirli bir süreye tabidir. İhtiyati tedbirde itiraz için sınırlayıcı bir süre yoktur.
 5. İhtiyati hacizde, itiraz belli nedenlerle sınırlandırılmıştır. Ancak ihtiyati tedbirde itiraz belli nedenlerle sınırlandırılmamıştır.
 6. İhtiyati tedbir, dava açılmadan önce en az masrafla ve en çabuk nerede ifası mümkün ise o yer mahkemesinden istenebilir. İhtiyati hacizde, yetkili mahkeme, HUMK’un yetkiye ilişkin hükümlerine göre belirlenir.
 7. İhtiyati haciz kararından sonra alacaklı isterse dava açar, isterse icra takibinde bulunur. Ancak ihtiyati tedbir de ise yalnızca dava açabilir. İhtiyati tedbirin tamamlanması, yalnızca dava yolu ile mümkündür.
 8. İhtiyati haczin icrası belirli bir süreye tabidir. (İİY.md.261/1) İhtiyati tedbir icrası için sınırlayıcı bir süre yoktur.
 9. İhtiyati haczin icrası, yalnızca icra müdürü veya onun görevlendireceği icra dairesi görevlileri tarafından yerine getirilebilir. İhtiyati tedbirin icrası, icra müdürü veya onun görevlendireceği icra dairesi görevlileri, mahkeme yazı işler müdürleri veya zabıt katipleri tarafından da yerine getirilebilir.
 10. İhtiyati tedbir, mahkeme aksine karar vermedikçe esas dava hakkında hükmün verilmesi ile kalkar. Ayrıca koşulların değişmesi durumunda ihtiyati tedbirin kaldırılması istenebilir. İhtiyati hacizde, esas hakkında verilen hükümle, alacaklı (ana) davada haksız çıkarsa, ihtiyati haciz kendiliğinden hükümsüz kalır. Alacaklı, davada haklı çıkmasına karşın, kararın tefhim veya tebliğinden itibaren bir ay içinde ilamlı takip isteminde bulunmazsa ihtiyati haciz hükümsüz kalır.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR  Ağır Ceza Mahkemesi Dosya Sorgulama İşlemi (Anında)

İhtiyati Haciz İle Kesin Haciz Arasındaki Farklar Nelerdir

 1. İhtiyati haciz kesin hacze dönüşmedikçe satış hakkı vermez. Ancak kesin haciz, satış hakkı verir.
 2. İhtiyati hacizde, haciz sırasında bulunmayan ilgililere üç gün içerisinde ihtiyati haciz tutanağı tebliğ edilir. (İİY.md.262) Ancak kesin hacizde, haciz sırasında bulunmayanlar doğrudan tutanak gönderilmeyip tutanağı incelemeleri için davet söz konusudur. (İİY.md.103)
 3. İhtiyati hacizde, haczedilen şeylerin teminat karşılığında borçlu ya da üçüncü kişiye bırakılması mümkündür. Ancak kesin hacizde alacaklının muvafakati olmadan bu mümkün değildir.
 4. İhtiyati haciz, haciz koyduran alacaklıya geçici katılma (İştirak) olanağı verir.

 İhtiyati Haciz Dilekçesi Nasıl Yazılır

İhtiyati haciz dilekçesi yazılırken, dilekçenin çok kısa veya çok uzun olmamasına dikkat edilmeli ve anlam bütünlüğü içerisinde gereksiz tekrarlardan kaçınılarak ihtiyati haczi gerektirecek somut olaylara değinilmeli ve deliller açık şekilde gösterilmelidir. İhtiyati haciz işlemlerinin karışık ve zor bir süreç içermesi nedeniyle bu konuda uzman bir hukukçudan yardım alınması ileride herhangi bir hak kaybı yaşanmaması açısından faydalı olacaktır.

İhtiyati Haciz Talep Dilekçesi Örneği

Hemen aşağıda paylaşmış olduğumuz ihtiyati haciz dilekçe örneklerimizin üzerine tıklayarak  bilgisayarınıza indirebilirsiniz. Bu dilekçe örnekleri üzerinde gerekli değişiklikleri yaparak kendinize uygun uyarlama yapabilirsiniz. 

İhtiyati Haciz İstemi Dilekçesi

İhtiyati Haciz Dilekçesi

İhtiyati Haciz Kararının Kaldırılmasına Karar Verilmesi İstemi Dilekçesi

Adi Senede Dayanarak Verilen İhtiyati Haciz Kararının Kaldırılması İstemi Dilekçesi

 ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.


Önceki yazıyı okuyun:
İhtiyati Haciz Koşulları Nelerdir

İhtiyati haciz konusunda daha önce yazmış olduğumuz “İhtiyati Haciz Nedir” adlı makalemizde ayrıntılı olarak ele almıştık. Daha önceki makalemizde, İhtiyati...

Kapat
Sitemizde paylaşılan dilekçe örneği ve diğer bilgiler tamamen bilgilendirme amacıyla paylaşılmış olup, izinsiz ve kaynak gösterilmeksizin başka bir yerde yayımlanması yasaktır. - Aralık 2016