İhtiyati Tedbir Talebi Dilekçe Örneği

A+
A-

İhtiyati tedbir, 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun, Geçici Hukuki Korumalar başlığının birinci bölümünde 389 – 406 sayılı maddeleri arasında ele alınmıştır. İhtiyati tedbirdeki amaç, ileride telafisi mümkün olmayacak zararların önüne geçmek amacıyla uyuşmazlık konusu hakkında dava sonucu beklenmeden tedbir konulmasıdır.

İhtiyati tedbir ile ilgili daha önce yazmış olduğumuz İhtiyati Tedbir Nedir Nasıl Çıkarılır konulu yazımızda sizlere ayrıntılı bilgi vermeye çalışmıştık. Bu yazımızda ise ihtiyati tedbir ile ilgili gelen olarak bilgi verdikten sonra, ihtiyati tedbir talebi dilekçe örneğini sizlerle paylaşacağız.

İhtiyati Tedbir Talebi İçin Dilekçe Örneği

İhtiyati Tedbirin Amacı

İhtiyati tedbirin amacı, ileride ciddi bir zararın doğmasından endişe edilmesi ve telafisinin mümkün olmaması göz önünde bulundurularak, uyuşmazlık konusu hakkında, doğabilecek olan bu zararların önüne geçebilmek amacıyla, dava açılmadan veya dava açıldıktan sonra sonucu beklenmeden tedbir koyulmasıdır.

İhtiyati Tedbir Koyabilmenin Şartları

İhtiyati tedbir talebinin koyulabilmesi için, öncelikli olarak mevcut durumda meydana gelecek değişme nedeniyle, hakkın elde edilmesinin önemli ölçüde zorlaşması ya da tamamen imkânsız hale gelmesi göz önüne alınarak, gecikmesinde sakınca bulunması ya da ciddi bir zararın ortaya çıkacağından endişe edilmesi halinde, uyuşmazlık konusu hakkında mahkeme tarafından tedbir kararı verilebilir.

Bir şeyi verme veya yapma biçimindeki taleplerin de dava edilmesi halinde bu talepler ihtiyati tedbir konusu olabileceklerdir. İhtiyati tedbirde tedbir konulan şey dava konusudur. Para ve teminat alacakları için ihtiyati tedbir istenemez.

İhtiyati Tedbir Talebi Nereden Alınır

İhtiyati tedbir talebi, dava açmadan önce, esas hakkındaki görevli ve yetkili olan mahkemeden; dava açıldıktan sonra ise ancak asıl davanın görüldüğü mahkemeden talep edilebilir.

İhtiyati tedbirdeki amaç talep edenin haklarının korunmasıdır. Zorunluluk bulunan hallerde, hakim karşı tarafı dinlemeden de ihtiyati tedbir talebi verebilir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR  OSKİ Dilekçe Örneği Yeni Abone Fatura İtiraz Adres Değiştirme

İhtiyati tedbir talebinde bulunan taraf haklılığını yaklaşık olarak ispat etmek zorundadır. Bu nedenle talep edenin, dilekçesinde, her türlü delil ve ihtiyati tedbire konu sebeplerini açıkça belirtmesi gerekmektedir.

İhtiyati Tedbir Kararının Özellikleri

İhtiyati tedbir, ihtiyati hacizden farklıdır bu nedenle her ikisi birbirine karıştırılmamalı ve buna göre işlem yapılmalıdır.

İhtiyati tedbir de ihtiyati haciz gibi bir geçici hukuki koruma tedbiridir ve her ikisinin ortak özellikleri bulunmaktadır. İhtiyati tedbir ve İhtiyati haciz kararlarının ortak özelliklerini aşağıdaki gibi sıralayabiliriz.

  1. Hakim kararı ile verilmeleri.
  2. Davadan önce ve dava sırasında alınabilmeleri.
  3. Görevli mahkemelerin genel mahkemeler olması.
  4. Tam değil, yaklaşık ispatın yeterli olması.
  5. Borçlunun yokluğunda (gıyabında) da verilebilmeleri ve yoklukta verilmiş kararlara itiraz olanağının bulunması.

İhtiyati Tedbir Kararında Nelere Yer Verilir

 İhtiyati tedbir kararında aşağıdaki hususlara yer verilir.

a) İhtiyati tedbir talep edenin, varsa kanuni temsilcisi ve vekilinin ve karşı tarafın adı, soyadı ve yerleşim yeri ile talep edenin Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası,

b) Tedbirin, açık ve somut olarak hangi sebebe ve delillere dayandığı,

c) Tereddüde yer vermeyecek şekilde, neyin üzerinde ve ne tür bir tedbire karar verildiği,

 ç) Talepte bulunanın, ne tutarda ve ne türde bir teminat göstereceği, yazılır.

 İhtiyati tedbir kararının reddedilmesi halinde, talepte bulunan kanun yollarına başvurabilir. İhtiyati tedbir talebinin reddine ilişkin itirazlar öncelikli olarak incelenir ve kesin olarak karara bağlanır.

İhtiyati Tedbirin Uygulanma Süresi

İhtiyati tedbir kararının verildiği tarihten sonra yedi gün içerisinde uygulanması için talepte bulunulması gerekmektedir. Aksi halde davanın açılmış olması halinde bile, yasal süresi içerisinde başvurulmadığından tedbir kararı kendiliğinden kalkar.

İhtiyati Tedbirde Teminat Gösterilmesi

İhtiyati tedbir talep edenin, haksız çıkması ihtimaline binaen, üçüncü kişilerin ve karşı tarafın, tedbir kararı nedeniyle uğrayacakları muhtemel zararlara karşılık teminat göstermek zorundadır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR  Veraset ilamı Dilekçe Örnekleri

Talep, resmî belgeye, başkaca kesin bir delile dayanıyor ise mahkeme gerekçesini açıkça belirtmek şartıyla teminat alınmamasına da karar verebilir. Adli yardımdan yararlanan kimsenin teminat göstermesi gerekmez. Asıl davaya ilişkin hükmün kesinleşmiş olmasından veya ihtiyati tedbir kararının kalkması nedeniyle, bir ay içinde tazminat davasının açılmaması üzerine teminatın iadesine karar verilir.

İhtiyati Tedbir Kararına Karşı İtiraz

İhtiyati tedbirin uygulanması sırasında karşı tarafın hazır bulunması halinde, tedbirin uygulanmasından itibaren; karşı tarafın hazır bulunmaması halinde, tedbirin uygulanmasına ilişkin tutanağın tebliğinden itibaren bir hafta içinde, mahkemenin yetkisine, ihtiyati tedbirin şartlarına ve teminata ilişkin olarak, kararı veren mahkemeye itiraz edebilir. İhtiyati tedbirde, karşı taraf dinlenmeden verilmiş olan kararlara itiraz edilebilir. Aksine karar verilmedikçe, itiraz icrayı durdurmaz.

İhtiyati Tedbir Kararlarına Karşı Yasa Yolları

İhtiyati tedbir kararının reddi veya kabulü halinde yapılacak olan itirazlar ile verilen kararlar üst mahkeme olan Bölge Adliye Mahkemesine incelenmek üzere gönderilir.

İhtiyati Tedbir Dilekçesi Nasıl Yazılır

İhtiyati tedbir dilekçesi, anlam bütünlüğü içerisinde çok kısa ve uzun olmadan yazılmalıdır. İhtiyati tedbiri kararı alınması gerektirecek veya ihtiyati tedbirin kaldırılmasını gerektirecek somut olaylara değinilmeli ve deliller açık şekilde gösterilmelidir. İleride herhangi bir hak kaybına maruz kalmamanız açısından avukatınızdan veya uzman bir hukukçudan bu konuda yardım almanız faydalı olacaktır.

İhtiyati Tedbir Talep Dilekçesi Örneği

Sitemizde örnek olarak hazırlanmış olan ihtiyati tedbir dilekçe örneği mevcuttur. İhtiyati tedbir dilekçe örneği üzerinde gerekli değişiklikleri yaparak talebinize uygun uyarlama yapabilirsiniz. İhtiyati tedbir dilekçe örneği aşağıda istifadenize sunulmuştur.

Resmi büyütmek için üzerine tıklayınız.

İhtiyati Tedbir İstemi Dilekçesi Örneği

İhtiyati Tedbir Kararına İtiraz Dilekçesi Örneği

İhtiyati Tedbir Kararına Muhalefet Suçu Nedeni İle Şikayet Dilekçesi

İhtiyati Tedbir Kararın Kaldırılması İçin Talep Dilekçesi Örneği

Teminat Karşılığında İhtiyati Tedbir Kararının Kaldırılması İstemi Dilekçesi Örneği

PDF formatında aşağıdaki linklerden indirebilirsiniz.

ihtiyati Tedbir istemi dilekce ornegi

ihtiyati Tedbir kararina itiraz dilekce ornegi

ihtiyati Tedbir kararina Muhalefet Suçu Nedeni ile sikayet dilekcesi ornegi

ihtiyati Tedbirin kaldirilmasini isteme dilekce ornegi

Teminat karsiliginde ihtiyati Tedbir kararinin kaldirilmasi istemi dilekcesi ornegi

NOT : Sitemizde örnek olarak hazırlanmış olan ihtiyati tedbir dilekçe örnekleri veya diğer dilekçe örnekleri tamamen kurgudan ibarettin, hukuki yardım amacıyla değil bilgilendirme amacıyla yazılmıştır. Bu konuda yaşanacak olan herhangi bir hak kaybından sitemiz sorumlu değildir.

 ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.


Önceki yazıyı okuyun:
İcrada İmzaya İtiraz Dilekçesi Örneği

İcrada imzaya itiraz; borçluya gönderilen ödeme emrine itiraz edilmesinin yollarından birisi olup, bu itirazda asıl amaç; borca konu belgede bulunan...

Kapat
Sitemizde paylaşılan dilekçe örneği ve diğer bilgiler tamamen bilgilendirme amacıyla paylaşılmış olup, izinsiz ve kaynak gösterilmeksizin başka bir yerde yayımlanması yasaktır. - Aralık 2016