İmar Kirliliği Neden Olma Suçu ve Cezası

| ,

Toplumumuzda bir çok insan farkında olarak veya olmayarak imar kirliliği suçunu işlemektedir. Herhangi bir yapının inşaatına başlamadan önce, inşaat için imar kanununa uygun olarak yapı iznini alınması gerekmektedir. İnşaat üzerinde daha sonradan yapılacak olan eklentiler ve düzenlemeler içinde yine izin alınması gerekmektedir. İmar kanununa aykırı şekilde, gerekli izinler alınmadan yapılan inşaat, yapı ve altyapı işlemleri imar kirliliğine neden olmak  suçunu oluşturur. Şöyle ki, gerekli izinler alınmadan binanın eklentisine garaj yapılması, terasın duvarla kapalı hale getirilmesi buna örnek olarak gösterilebilir.

İmar Kirliliğine Neden Olma Suçu Nasıl Oluşur

İmar Kanunundaki esas çevrenin korunmasıdır, ayrıca İmar Kirliliğine Neden Olmak suçu topluma karşı işlenmiş bir suç olarak kabul edilmektedir.  5237 sayılı TCK’nın 184. maddesinde “Çevreye Karşı Suçlar” başlığı altında düzenlenmiştir.

İmar Kirliliğine Neden Olma Suçu, yapı ruhsatı alınmadan yada yapı ruhsatı alındığı halde yapı ruhsatında belirtilen şartlara uyulmadan yapılan inşaat veya altyapı çalışmaları sonucunda oluşur.

İmar Kirliliğine Neden Olma Suçunun Unsurları

İmar Kirliliği suçunun unsurları kanunda açıkça belirtilmiştir, buna göre;

  1. Yapı ruhsatiyesi almadan bina yapmak veya yaptırmak,
  2. Yapı ruhsatiyesi alınsa bile, ruhsata aykırı olarak bina yapmak veya yaptırmak,
  3. Yapı ruhsatiyesi olmadan başlatılan inşaatlar dolayısıyla kurulan şantiyelere, elektrik, su veya telefon bağlantısı yapılmasına müsaade etmek. (TCK md. 184/1-2).

Belediye sınırları içinde veya özel imar rejimine tabi yerlerde olmasa bile yapı kullanma izni alınmamış binalarda herhangi bir sınai (sanayii) faaliyetin icrasına müsaade eden kişi de imar kirliliği suçunun cezası ile cezalandırılır (TCK md. 184/3-4).

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR  Savunma Dilekçe Örneği

İmar Kirliliğine Neden Olma Suçunun Cezası Ne Kadardır 2017 Güncel

5237 Sayılı Türk Ceza Kanununun 184. Maddesinde İmar Kirliliğine Neden Olma Suçu;

  • Yapı ruhsatiyesi alınmadan veya ruhsata aykırı olarak bina yapan veya yaptıran kişi, bir yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
  • Yapı ruhsatiyesi olmadan başlatılan inşaatlar dolayısıyla kurulan şantiyelere elektrik, su veya telefon bağlantısı yapılmasına müsaade eden kişi, yukarıdaki fıkra hükmüne göre cezalandırılır.
  • Yapı kullanma izni alınmamış binalarda herhangi bir sınai faaliyetin icrasına müsaade eden kişi iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
  • Üçüncü fıkra hariç, bu madde hükümleri ancak belediye sınırları içinde veya özel imar rejimine tâbi yerlerde uygulanır.
  • Kişinin, ruhsatsız ya da ruhsata aykırı olarak yaptığı veya yaptırdığı binayı imar plânına ve ruhsatına uygun hale getirmesi halinde, bir ve ikinci fıkra hükümleri gereğince kamu davası açılmaz, açılmış olan kamu davası düşer, mahkum olunan ceza bütün sonuçlarıyla ortadan kalkar.

Şeklinde düzenlenmiştir.

İmar Kirliliğine Neden Olmak Suçuna Bakmaya Yetkili ve Görevli Mahkeme

İmar Kirliliğine Neden Olmak suçunda yetkili mahkeme suçun işlenmiş olduğu yer mahkemesidir. Görevli mahkeme ise, suçun işlendiği yerde bulunan Asliye Ceza Mahkemesidir. Şikayete bağlı bir suç değildir, Cumhuriyet Savcılığı tarafından resen soruşturma açılabilir.

İmar Kirliliğine Neden Olma Suçunda Zamanaşımı

İmar Kirliliğine neden olma suçununda suçun işlendiği tarihten itibaren en geç 8 yıl içerisinde soruşturma açılması gerekmektedir. Aksi halde suç dava zamanaşımına uğrar.

 

Önceki Yazı

Hizmet Süresinin Tespiti ve Dava Dilekçe Örneği

CMK 100 Maddesi Tutuklama

Sonraki Yazı

Yorum yapın

Önceki yazıyı okuyun:
Hizmet Süresinin Tespiti ve Dava Dilekçe Örneği

Hizmet süresinin tespiti; İş mahkemelerinde açılan davalardan olup, belli bir süre işçinin bir işverenin yanında çalışmasına rağmen, sigorta primlerinin yatırılmaması...

Kapat