İnfaz Erteleme Dilekçesi Örneği (Hazır Dilekçe)

Kesinleşmiş olan cezanın infazının ertelenmesi belli koşulların oluşması halinde mümkün olmaktadır. Bu konuda daha önce yazmış olduğumuz Cezanın İnfazının Ertelenmesi Nasıl Olur konulu yazımızla ayrıntılı bilgi vermeye çalışmıştık, bu yazımız da ise yine cezanın infazının ertelenmesi ile ilgili genel konulara değinerek cezanın infaz erteleme dilekçe örneğini sizlerle paylaşacağız.

İnfaz Erteleme Dilekçesi Örneği (Hazır Dilekçe)

Cezanın İnfazının Ertelenmesi Nedir

Mahkeme tarafından verilen kesinleşmiş kararla hükümlü hakkında verilen cezanın infazının ertelenmesi durumudur. Hükümlünün geçerli bir mazeretinin bulunması halinde, infazının ileri bir tarihe ertelenmesine karar verilebilir. İnfazın ertelenmesi durumu cezanın affedildiği anlamına gelmemektedir. Cezası ertelenen hükümlü, erteleme süresinin bitiminde kesinleşmiş olan cezasının infazı için cezaevine alınır.

Cezanın infazının ertelenmesi ile Mahkeme tarafından verilen hapis cezasının ertelenmesi veya sanık hakkında Hükmün Açıklanmasının Geriye Bırakılması durumları birbirine karıştırılmamalıdır. Hapis Cezasının ertelenmesine veya HAGB kararının verilmesi ceza mahkemeleri tarafından karar aşamasında verilir. Cezanın infazının ertelenmesi durumu ise infaz evraklarının yerine getirilmek üzere Cumhuriyet Savcılığına gönderilmesi sonrasında hükümlünün talebi ile mümkün olmaktadır.

Hapis Cezalarının Tamamının İnfazı Ertelenebilir mi

Hapis cezasının ertelenebilmesi için hükümlü hakkında mahkeme tarafından verilen kesinleşmiş cezanın, kasten işlenen suçlarda 3 yıldan az süreli, taksirle işlenen suçlarda ise 5 yıl veya daha az süreli hapis cezası olarak verilmesi gerekmektedir.  Ayrıca, infazın ertelenmesi talebinin incelenebilmesi için Cumhuriyet Savcısınca hükümlüye çıkartılan çağrı kağıdı üzerine, hükümlünün yasal süresi içerisinde kendiliğinden Cumhuriyet Savcılığına başvurması gerekmektedir.

Hükümlünün İstemi İle İnfazın Ertelenmesi

Hükümlü kendisine yapılan çağrı kağıdını aldıktan sonra yasal süresi içerisinde Cumhuriyet Savcılığına başvurmalı ve haklı sebeplerini göstererek infazın ertelenmesini talep etmelidir. Cumhuriyet Savcılığınca, infazın ertelenmesine yönelik talep incelenerek uygun görülmesi halinde cezanın infazının ertelenmesine karar verilir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR  Savcılık Şikayet Dilekçesi Örneği

Hapis Cezasının İnfazına Ara Verilmesinin Koşulları

Hapis cezasının infazına ertelenmesine sadece infaza başlamadan ara verilmez. Hükümlünün infazına başlanmış olsa bile, cezaevindeki hükümlünün belli şartları taşıması ve talebi halinde Cumhuriyet Savcılığınca hapis cezasının infazına ara verilebilir.

 Hükümlünün hapis cezasının infazına ara verilme şartlarını maddeler halinde aşağıdaki gibi sıralayabiliriz.

 • Hükümlünün yükseköğretimi bitirebilmesi.
 • Hükümlünün ana, baba, eş veya çocuklarının ölümü.
 • Hükümlünün ana, baba, eş veya çocuklarının sürekli hastalık veya malullükleri nedeniyle ailenin ticari faaliyetlerinin yürütülebilmesinin veya tarım topraklarının işlenebilmesinin imkansız hale gelmesi.
 • Hükümlünün hastalığının sürekli bir tedaviyi gerektirmesi.

Hükümlünün hapis cezasının ertelenmesi için zorunlu ve çok önemli bir görülen hallerde Cumhuriyet Başsavcılığınca altı ayı geçmemek üzere ve en fazla iki kez hapis cezasının infazının ertelenmesine karar verilebilir.

Hapis Cezasının İnfazının Ertelenme Süresi

Hapis cezasının infazının ertelenmesi Cumhuriyet Savcılığınca gerekli görülmesi halinde her seferde bir yıl ve en fazla iki kez uygulanabilir. Cumhuriyet Savcılığınca erteleme istemi gerekli görülmesi halinde güvenceye veya başka bir şarta bağlanabilir.

Hapis Cezasının İnfazının Ertelenmesinin Uygulanamayacağı Suçlar

İnfaz ertelemesi ve ara verilmesi aşağıdaki suçları işleyenler hakkında uygulanmaz.

 • Terör suçları,
 • Örgüt faaliyetleri çerçevesinde işlenen suçlar,
 • Cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlardan mahkum olanlar,
 • Mükerrerlere özgü infaz rejimi uygulanmasına karar verilenler,
 • Disiplin ve Tazyik Hapsine mahkum olanlar, hakkında uygulanmaz.

Hapis Cezasının İnfazının Ertelenmesinden Kimler Faydalanamaz

         Hapis cezanın infazının ertelenmesinden kimlerin faydalanamayacağını aşağıdaki şekilde maddeler halinde sıralayabiliriz.

 1. Kasten işlenen suçlardan 3 yıldan fazla, taksirle işlenen suçlarda 5 yıldan fazla hapis cezası alan hükümlüler.
 2. Ceza miktarına bakılmaksızın Cumhuriyet Savcılığının çağrısı üzerine gelmeyen ve hakkında yakalama çıkartılan hükümlüler.
 3. Terör suçları örgüt faaliyetleri çerçevesinde işlenen suçlar ve cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlardan mahkum olan hükümlüler.
 4. Mükerrerlere özgü infaz rejimi uygulanmasına karar verilen hükümlüler.
 5. Disiplin veya tazyik hapsine mahkum olan hükümlüler

Hapis cezasının infazının ertelenmesinden faydalanamazlar.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR  Adana Büyükşehir Belediyesi Dilekçe Örneği ve İşlemler

Hastalık veya Akıl Hastalığı Nedeniyle Hapis Cezasının İnfazının Ertelenmesi

5275 Sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkındaki Kanunun 16. Maddesinde hapis cezasının infazısın ertelenmesi hususu ele alınmıştır.

Buna göre;

 • Akıl hastalığına tutulan hükümlünün cezasının infazı geriye bırakılır, ve iyileşinceye kadar TCK nın 57. Maddesinde belirtilen sağlık kurumunda koruma ve tedavi altına alınır. Sağlık kurumunda geçirmiş olduğu süreler cezaevinde geçmiş sayılır.
 • Diğer hastalıklarda hapis cezasının infazı resmi sağlık kuruluşlarının mahkumlar için ayrılan yerlerinde devam olunur. Ancak cezanın infazı mahkumun hayatı için tehlike teşkil ediyorsa infaz hükümlü iyileşinceye kadar ertelenir.
 • Hapis cezasının infazı ertelenmesi, gebe olan veya doğurduğu tarihten itibaren altı ay geçmemiş olan kadın mahkumlar için de uygulanır. Çocuk ölmüş veya anasından başkasına verilmiş olursa, doğumdan iki ay geçtikten sonra cezanın infazına devam olunur. infazın ertelenmesine karar verilir.
 • Geçirmiş olduğu ağır bir hastalık veya engellik nedeniyle kendi hayatını ceza infaz kurumları içerisinde tek başına idame ettiremeyen, toplum güvenliği için ağır ve somut tehlike oluşturmayan mahkumlar içinde iyileşinceye kadar hapis cezalarının infazının ertelenmesine karar verilir.

Cezanın İnfazının Ertelenmesi Talep Dilekçesi Nasıl Yazılır

Hapis cezasının infazının ertelenmesi için öncelikli olarak yukarıda yazmış olduğumuz şartları taşıyıp taşımadığına dikkat edilmelidir. Cezanın infazının ertelenmesi için yazılacak olan dilekçede öncelikli olarak geçerli mazeretimiz belirtilmeli ve gereksiz konulara değinilmemelidir. Ayrıca, ertelenmesi istenen cezanın, mahkeme adı esas ve karar numarası ve savcılık ilam numarasının da dilekçede belirtilmesi faydalı olacaktır.

Hapis Cezasının İnfazının Ertelenmesi Talep Dilekçesi Örneği

Hapis cezasının infazının ertelenmesi dilekçe örneği üzerinde gerekli değişiklikleri yaparak talebinize uygun şekilde uyarlayabilirsiniz. Sitemizde yayınladığımız dilekçe örnekleri bilgilendirme amaçlı olup, dilekçede belirtilen olaylar kurgudan ibarettir. Hapis cezasının infazının ertelenmesi talep dilekçesi örneği aşağıda istifadenize sunulmuştur.  

Ceza İnfaz Erteleme Dilekçesi Örneği

Hapis Cezasının İnfazının Ertelenmesi Talep Dilekçesi

Ceza İnfaz Erteleme Dilekçesi Örneklerini PDF formatında indirmek için aşağıdaki linkleri kullanabilirsiniz.

Cezanin infazinin Ertelenmesi istemi dilekcesi ornegi

Hapis Cezasinin infazinin Ertelenmesi Talep dilekcesi

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.

Önceki yazıyı okuyun:
TCK 204 Madde Resmi Belgede Sahtecilik Suçu Dilekçe Örneği

Resmi belgede sahtecilik suçu, sivil kişiler tarafından işlenen ve kamu görevlileri tarafından işlenen şeklinde ikiye ayrılır. Suçun sivil kişiler veya...

Kapat
Sitemizde paylaşılan dilekçe örneği ve diğer bilgiler tamamen bilgilendirme amacıyla paylaşılmış olup, izinsiz ve kaynak gösterilmeksizin başka bir yerde yayımlanması yasaktır. - Aralık 2016