İptal Davası Nedir Nasıl Açılır

A+
A-

2577 Sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununa göre iptal davaları, tam yargı davaları ve sözleşmeden doğan davalar olmak üzere üç tür dava bulunmaktadır.  Ancak, bu üç tür dava içerisinde en fazla başvurulan dava türü olarak iptal davalarını gösterebiliriz. Genel olarak idari davalar ve idari dava türleri ile ilgili daha önce yazmış olduğumuz yazılarımızla okurlarımızı bilgilendirmeye çalışmıştık, bu yazımızda ise iptal davası nedir, nasıl açılır, özellikleri, konusu ve ön koşulları nelerdir gibi  genel konularda sizleri bilgilendirmeye çalışacağız.

İdar Mahkemesine iptal davası nasıl açılır

İptal Davası Nedir Nasıl Açılır

İptal Davası Nedir

İptal davaları, hukuka aykırı oldukları ileri sürülen idari işlerin ve eylemlerin geçmişe etkili olacak şekilde ortadan kaldırılması için açılan davalardır.

İptal Davasının Amacı

İptal davası ile, keyfi ve kural tanımaz bir idare anlayışının önüne geçerek hukuk kurallarına uyan, hukuk düzeniyle sınırlandırılmış ölçülü bir idare anlayışı benimsenmektedir. İptal davaları, idare hukukuna özgü bir davadır ve taraflar arasında meydana gelen klasik hukuk davalarına göre farklılık gösterir.

İptal Davasının Özellikleri

 • İptal davaları objektif nitelikte bir davadır.

İptal davaları, objektif nitelikte bir davadır ve salt kişisel amaç taşımayan, idarenin kendisinin değil, yapmış olduğu eylem ve işlemlerini hedef alan bir davadır.

İptal davalarının objektif niteliğinin beş önemli sonucu vardır bu beş konuyu aşağıdaki şekilde ele alabiliriz.

 • İptal davalarında resen inceleme yöntemi uygulanır.
 • İptal davasında davaya bakan yargıç, taraflarca ileri sürülen iddia ve savunmalarla bağlı değildir.
 • Hukuk yargılamasında davacının davasından feragati her durumda davanın ortadan kalkması sonucunu doğurur. (çift taraflı davalar ve yargıca karşı açılacak olan davalar hariç)
 • Genel nitelikte olan idari işlemlere karşı açılan iptal davalarında verilen son hüküm ister ret, ister iptal olsun, kesin hüküm mutlaklığı kuralına bağlıdır. Verilen  karar dolaylı veya dolaysız herkes hakkında etki yaratır.
 • Dava konusu işlemin yürütülmesinin durdurulması ancak belli koşulların gerçeklemesi durumunda mümkündür. (İYUK.md.27)
 • İptal davasının konusunu idari işlemler oluşturur.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR  BES İptali İçin Tüm BES Şirketlerinin Faks Numaraları

İptal davasının konusunu idari işlemler oluşturur ve bunun üç önemli sonucu vardır. Bunları da aşağıdaki gibi ele alabiliriz.

 • İptal davası yalnızca idari işlemlere karşı açılabilir.
 • Henüz yapılmış, hukuken vücut bulmuş bir idari işlem yok iken, idareyi belli yönde bir işlem yapmaya zorlamak için dava açılması mümkün değildir. (İYUK.md.2)
 • Hukuken yok hükmündeki bir işlem için iptal davasının açılması mümkün değildir.
 • İptal davası bir idari işlemin hukuka aykırılığı iddiası ile açılabilir.
 • Hukuka aykırılık iddiası dışında bir nedenle iptal davası açılamaz.
 • İdari yargıda yerindelik denetimi yapılamaz.
 • İptal davası idari işlemin iptal edilmesi amacıyla açılır.
 • Zararın karşılanması amacıyla iptal davası açılamaz.
 • İptal davasında mahkeme yalnızca iptal kararı verebilir.
 • İptal davasında idare, gerçek anlamda davanın tarafı değildir.
 • İptal davasının açılabilmesi için “menfaat ihlali”gerekir.
 • İptal davası kamu düzenindendir.

İptal Davasının Konusu

İptal davasının konusunu idarenin işlemleri değil idari işlemler oluşturur. İdari işlemler ise idarenin kamu gücünü kullanarak tek yanlı irade açıklaması ile yapmış olduğu işlemlerdir. Ancak, idarece yapılan her tek yanlı işleme karşı iptal davasının açılması mümkün değildir. İdareye karşı iptal davasının açılabilmesi için belli koşulların oluşması gerekmektedir. Buna göre idarenin tek yanlı yapmış olduğu işleminin iptal davasına konu olabilmesi için aşağıdaki üç özelliği taşıması gerekmektedir.

 • İdari işlem tamamlanmış olmalıdır.
 • İdari işlem etkili (icrai) olmalıdır.
 • İdari işlem kesinleşmiş olmalıdır.

İptal Davasının Ön Koşulları

İptal davasının esasına geçilebilmesi için öncelikli olarak davanın ön koşullarının yerine getirilmiş olması gerekmektedir. Davanın esasına geçmeden önce öncelikli olarak ön koşullar incelenir, herhangi bir eksikliğin olmaması halinde davanın esasına geçilir. Ön koşulları “kabul edilebilirlik koşullar” olarak da adlandırabiliriz. Ön koşulları yönünden dava reddedilirse, iptal davasının esastan incelemesi yapılmaz.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR  Temyiz Nedir

İptal davasının ön koşulları geniş bir konuyu kapsadığından bu yazımızda sadece iptal davasının ön koşullarına ilişkin konu başlıklarını ele almaya çalışacağız, bu konuda yazmış olduğumuz İptal Davasının Ön Koşulları konulu yazımızı okuyarak ayrıntılı bilgi edinebilirsiniz.

Ana başlıklar halinde iptal davasının ön koşulları

 • Mahkemeye ilişkin ön koşullar
 • Davanın konusuna ilişkin ön koşullar
 • Davacıya ilişkin ön koşullar
 • Davacıya ilişkin ön koşullar
 • İptal davasının biçimine ilişkin ön koşullar
 • İptal davasının süresine ilişkin ön koşullar

İptal Davası Dilekçesinin Yazılması

İptal davasına ilişkin dilekçenin yazılmasında yine Hukuk Mahkemeleri Kanununun 119. Maddesindeki kurallara riayet edilmeli, öncelikli olarak davacının T.C. kimlik numarası, adı ve soyadı, adresi eksiksiz olarak dilekçeye yazılmalıdır. Dilekçenin konusunun ne olduğu davacının talebi dilekçede net olarak belirtilmeli ve gereksiz ayrıntılara değinilmekten kaçınılmalıdır. Ayrıca, delil olarak gösterilen belgelerin örneklerinin yeteri kadar suretinin dilekçeye eklenmesine özen gösterilmelidir.

İptal Davası Dilekçe Örneği

İdare mahkemelerinde görülmekte olan iptal davalarına ilişkin sitemizde hazırladığımız iptal davası örneği üzerinde gerekli düzenleme yapılarak talebinize uygun uyarlayabilirsiniz. İptal davası dilekçe örneğine buradan ulaşabilirsiniz.ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.


Önceki yazıyı okuyun:
İptal Davası Dilekçe Örneği (Hazır Dilekçe)

İdari yargılamada en çok karşılaşılan dava türü olan iptal davaları ile ilgili olarak 2577 Sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununa göre...

Kapat
Sitemizde paylaşılan dilekçe örneği ve diğer bilgiler tamamen bilgilendirme amacıyla paylaşılmış olup, izinsiz ve kaynak gösterilmeksizin başka bir yerde yayımlanması yasaktır. - Aralık 2016