İptal Davasında Ön Koşullar Nelerdir

A+
A-

İptal davalarında, davanın esasına geçebilmek için bulunması gereken ön koşulların yerine getirilmiş olması gerekmektedir. Ön koşullar “kabul edilebilirlik koşullar” olarak da adlandırılmaktadır. Ön koşulların yerine getirilmemesi nedeniyle davanın reddine karar verilir ve esastan inceleme yapılmaz.

İptal davasına ilişkin daha önce yazmış olduğumuz İptal Davası Nedir, Konusu, Özellikleri ve Ön Koşulları konulu yazımız ile iptal davası hakkında genel bilgileri vermeye çalışmıştık. Ancak, iptal davasına ilişkin ön koşulların başlı başına ele alınması gerektiğini düşünerek bu yazımızda detaylı olarak iptal davasına ilişkin ön koşullarla ilgili bilgi vermeye çalışacağız.

İdare Mahkemesi iptal davası ön koşulları

İptal Davasında Ön Koşullar Nelerdir

İptal davasının ön koşullarını altı başlık halinde ele alabiliriz.

Bunlar;

  • Mahkemeye İlişkin Ön Koşullar
  • İptal Davasının Konusuna ilişkin Ön Koşullar
  • Davacıya İlişkin Ön Koşullar
  • Davalıya İlişkin Ön Koşullar
  • İptal Davasının Süresine İlişkin Ön Koşullar
  • İptal Davasının Biçimine İlişkin Ön Koşullar

Şeklinde maddeler halinde sıralanabilir, İptal davasının ön koşullarına ilişkin maddeleri ayrı ayrı başlıklar halinde ele alarak açıklamanın daha faydalı olacağı kanaatindeyiz.

İptal Davasında Mahkemeye İlişkin Ön Koşullar

İptal davalarında genel yetkili mahkeme yargı yerinin bulunduğu idare mahkemelerdir. İdari Mahkemenin dışında Askeri İdare Mahkemesine dava açılabilmesi için kanunda bu konuda açıkça düzenleme yapılmış olması gerekmektedir. İdari Yargılama Usul Kanununun 15. Maddesine göre idare mahkemesine açılan davanın adli yargı veya askeri yargının görev alanına girmesi halinde idari yargı tarafından dava reddedilerek görevsizlik kararı verilir.

Dava, idari yargı düzeninin görev alanına girmekle beraber, görevli ve yetkili olmayan mahkemede açılmış ise, dava görev ve yetki yönünden reddedilerek, yargı yeri tarafından dosya görevli ve yetkili idare mahkemesine gönderilir. (İYUK. Md.15)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR  Yaş Büyütme Yaş Küçültme Nasıl Yapılır

İlk derece mahkemelere açılması gereken davanın Danıştaya açılması halinde Danıştay davayı reddederek görevsizlik kararı verir.

İptal Davasının Konusuna İlişkin Ön Koşullar

İdarenin yapmış olduğu her türlü işleme karşı iptal davası açılamaz, İdarenin yalnızca tek taraflı yapmış olduğu işlemler iptal davasının konusunu oluşturabilir. Ancak, bu kuralda da belli istisnalar vardır, idarenin yapmış olduğu bütün tek taraflı işlemler için iptal davası açılamaz. İdari sözleşmeye ilişkin olmakla birlikte idarenin sözleşmeden tamamen ayrılabilir tek yanlı irade açıklaması ile yapılan işlemler iptal davasının konusu olabilir ayrıca idaresinin sözleşme öncesi yapmış olduğu tek taraflı işlemler iptal davasının konusu olabilir.

Davanın Esasına İlişkin Ön Koşullar

İdari dava açılabilmesi için davacının öncelikli olarak dava ve taraf ehliyetine sahip olması gerekmektedir. Aksi takdirde açılan dava, taraf ve dava ehliyetin yönünden reddedilir.

Dava ve taraf ehliyetinin ayrıntılarına ve kimlerin ve hangi kurumların dava ve taraf ehliyetine sahip olarak dava açabileceği konusuna başka bir yazımızda ayrıntılı olarak değineceğiz.

Davalıya İlişkin Ön Koşullar

Dava dilekçesinde davalının yanlış gösterilmesi ya da hiç gösterilmemesi davanın reddine neden olmaz, böyle bir durumda dava dilekçesi gerçek hasıma tebliğ edilir.

İptal davasının davalısı, dava konusu yapılan idari işlemi tesis eden idari merci, makam veya kurumdur.  Ancak, idari işlemi yapan ile uygulayan farklı ise işlemi uygulayana idari merciye yönelik iptal davası açılır.

Cumhurbaşkanlığının tek başına yapmış olduğu idari işlemlere karşı yargı yoluna başvurulmaz. Başbakanlık ya da bakanlıkların bünyesinde bulunan ana hizmet birimleri tarafından yapılan idari işlemlere karşı açılacak olan idari davalarda, Başbakanlık  ya da ilgili bakanlık davalı olarak gösterilir.

İptal Davasının Süresine İlişkin Ön Koşullar

Genel olarak idari davalarda ilişkin süreler İdari Mahkemelerde altmış gün Vergi Mahkemelerinde otuz gün olarak kabul edilmiştir. Ancak, idare ve vergi mahkemelerindeki süreler doktorinde bazen farklı değerlendirilmekte bu da süre yönünden kuşku duyulmasına neden olmaktadır. Bu nedenle idari mahkemelere dava açıldığında otuz günlük süre içerisinde dava açılmasına özen gösterilmesi davanın reddini önlemek açısından garanti bir işlem olacaktır. Ayrıca, idari davalarda özel sürelerde kendi içerisinde bir çok farklılık gösterecektir bu nedenle açılacak olan davanın süresinin neyi kapsayıp neyi kapsamadığı iyice araştırılmalı ve bu şekilde süresi içerisinde dava dilekçesinin verilmesine dikkat edilmelidir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR  tazminat hesaplama 2019

İptal Davasının Biçimine İlişkin Ön Koşullar

İdari davaların nasıl açılması gerektiği ve yürütülmesine ilişkin olarak İdari Yargılama Usulü Kanununun 3. Maddesinde gerekli düzenleme yapılmıştır. Özellikle idari yargılamada dava dilekçesinde belli konuların açıkça gösterilmesi gerekmektedir, iptal davası dilekçesinde eksik hususların gösterilmesi dava dilekçesinin reddine neden olacaktır.

İptal davasında iptal davası dilekçesinin nasıl olması gerektiği ile ilgili olarak daha önce yazmış olduğumuz İptal Davası Dilekçe Örneği konulu yazımızda ayrıntılı bilgi vermeye çalışmıştık, biçim yönünden davanın reddedilmemesi amacıyla bu yazımızın da okunmasının faydalı olacağı kanaatindeyiz.ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.


Önceki yazıyı okuyun:
İptal Davası Nedir Nasıl Açılır

2577 Sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununa göre iptal davaları, tam yargı davaları ve sözleşmeden doğan davalar olmak üzere üç tür...

Kapat
Sitemizde paylaşılan dilekçe örneği ve diğer bilgiler tamamen bilgilendirme amacıyla paylaşılmış olup, izinsiz ve kaynak gösterilmeksizin başka bir yerde yayımlanması yasaktır. - Aralık 2016