İş Mahkemesi İstinaf Başvuru Dilekçesi Örneği

A+
A-

İş Mahkemelerinde de, ilk derece diğer mahkemelerde olduğu gibi kesin olarak verilen hükümlerin dışında olan hükümlere karşı istinaf kanun yoluna başvurulabilir. Para ile değerlendirilmeyen dava ve işler hakkındaki kararlar hariç, miktar veya değeri üç bin Türk Lirasını geçmeyen davalar hakkındaki nihai kararlar kesindir.  İstinafın ne olduğu, kimlerin istinaf başvurusu yapabildiği, istinaf süresinin ne kadar olduğu ve istinafla ilgili diğer konuları daha öncede sizlere anlattığımız üzere; şimdiki yazımıza ise; İş Mahkemesi İstinaf başvuru dilekçesi örneğimizi paylaşmaya çalışacağız.

Bölge Adliye Mahkemeleri ve İstinaf

Yargı sistemimiz içerisinde İstinaf ve Bölge Adliye Mahkemesi terimleri yakın zamanda girmiş ve buna ilişkin düzenleme yapılmıştır. Bölge Adliye Mahkemeleri kuruluşuna, yapısına ve işleyiş aşamasına kısaca göz atacak olursak; 5235 Sayılı Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkındaki Kanun ile, Bölge Adliye Mahkemelerine ilişkin gerekli düzenleme yapılmış olup 2017 yılı itibari ile faaliyette olan 7 Bölge Adliye Mahkemesi bulunmaktadır.  Bölge Adliye Mahkemeleri Hukuk ve Ceza daireleri olarak ayrılmakta ve Ceza Dairelerinde İlk derece ceza mahkemelerinden gelen istinaf başvuruları, Hukuk Dairelerinde ise ilk derece hukuk mahkemelerinden gelen istinaf başvuruları incelenmektedir.

İş Mahkemesi İstinaf Başvurusu

İstinaf yoluna başvurma süresi, karar yüze karşı verilmişse nihaî kararın taraflara tefhimi, yokluklarında verilmiş ise tebliği tarihinden itibaren sekiz gündür.  Bölge adliye mahkemesinin para ile değerlendirilemeyen dava ve işler hakkındaki kararları ile miktar veya değeri kırk bin Türk lirasını geçen davalar hakkındaki nihaî kararlara karşı tebliğ tarihinden başlayarak sekiz gün içinde temyiz yoluna başvurulabilir.

istinaf başvurusu

İş mahkemesi istinaf başvurusu nasıl yapılır

İş Mahkemesi İstinaf başvurusu kararı veren mahkemeye veya başka bir yerde bulunan Asliye Hukuk Mahkemesine verilecek olan dilekçe ile yapılır. İstinaf başvurusu hangi mahkemeye verilmiş ise o mahkemece Bölge Adliye Mahkemesi başvuru defterine kaydı yapılır ve başvurana ücretsiz bir alındı kâğıdı verilir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR  Antalya Büyükşehir Belediyesi Dilekçe Örneği İletişim

İş Mahkemesi İstinaf Başvurusu Harç ve Giderlerinin Yatırılması

İş Mahkemesi İstinaf dilekçesi verilirken, istinaf kanun yoluna başvuru harcı ve tebliğ giderleri de dahil olmak üzere tüm giderler başvurandan alınır. Bunların hiç ödenmediği veya eksik ödendiğinin anlaşılması halinde mahkemece eksikliğin giderilmesi amacıyla bir haftalık kesin süre verilir. Bu süre içerisinde de eksiklik tamamlanmazsa başvurunun yapılmamış sayılmasına karar verilir.

İş Mahkemesi İstinaf Başvuru Süresi

İş Mahkemesi İstinaf başvuru süresi sekiz gündür. Bu süre ilamın usulen taraflardan her birine tebliği ile işlemeye başlar. Ancak istinaf kanun yoluna başvuru süresine ilişkin özel kanun hükümleri saklıdır.

İş Mahkemesinin İstinaf Yoluna Başvurulan Kararları

 1. 4857 sayılı Kanunun 20 nci maddesi uyarınca açılan fesih bildirimine itiraz davası.
 2. İşveren tarafından toplu iş sözleşmesi veya işyeri düzenlemeleri uyarınca işçiye verilen disiplin cezalarının iptali için açılan davalar.
 3. 18/10/2012 tarihli ve 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun;
 • 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının son cümlesi kapsamında açılan davalar.
 • 15 inci maddesinin ikinci fıkrası kapsamında açılan davalar.
 • 24 üncü maddesinin birinci ve beşinci fıkraları kapsamında açılan davalar.
 • 34 üncü maddesinin dördüncü fıkrası kapsamında açılan davalar.
 • 41 inci maddesinin altıncı fıkrası kapsamında açılan davalar.
 • 43 üncü maddesinin üçüncü fıkrasının son cümlesi ile dördüncü fıkrası kapsamında açılan davalar.
 • 53 üncü maddesinin birinci fıkrası kapsamında açılan davalar.
 • 71 inci maddesinin birinci fıkrası kapsamında açılan davalar

İş Mahkemesi İstinaf Dilekçesinde Olması Gerekenler

İş Mahkemeleri kararlarına karşı istinaf başvurusu dilekçe ile yapılır ve dilekçeye karşı tarafın sayısı kadar örnek eklenir.

İş Mahkemesi İstinaf dilekçesinde aşağıdaki hususlar bulunur: (HMK Md.342)

 1. Başvuran ile karşı tarafın davadaki sıfatları, adı, soyadı. Türkiye Cumhuriyeti Kimlik numarası ve adresleri.
 2. Varsa kanuni temsilcisi ve vekillerinin adı, soyadı ve adresleri.
 3. Kararın hangi mahkemeden verilmiş olduğu ve tarihi ile sayısı
 4. Kararın başvurana tebliği edildiği tarih.
 5. Kararın özeti.
 6. Başvuru sebepleri ve gerekçesi.
 7. Talep sonucu
 8. Başvuranın veya varsa kanuni temsilcisinin yahut vekilinin imzası.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR  Asliye Ceza İstinaf Başvuru Dilekçesi Örneği

İstinaf dilekçesi, başvuranın kimliği ve imzasıyla, başvurulan kararı yeteri kadar

belli edecek kayıtları taşıması durumunda diğer hususlar bulunmasa bile reddolunmayıp, HMK 355 inci madde çerçevesinde gerekli inceleme yapılır.

İş Mahkemesi İstinaf Başvuru Dilekçesi Örneği

Verdiğimiz İş Mahkemesi İstinaf Başvurusu Dilekçe örneği üzerinde kendinize göre düzenlemeler yapmanız gerekmektedir. Böyle bir dilekçe hazırlayıp ilgili Mahkemeye ibraz etmeden önce alanında uzman bir hukukçudan yardım almanız yararınıza olacaktır. Resimleri büyütmek için üzerine tıklayabilirsiniz.-+

iş mahkemesi istinaf dilekçe örneği

İş Mahkemesi İstinaf Dilekçesi

iş mahkemesi istinaf dilkeçesi

İş Mahkemesi İstinaf Başvuru Dilekçesi Örneği

Dilekçe örneklerimizi PDF formatında bilgisayarınıza indirmek için lütfen aşağıdaki linklere tıklayınız.

İş Mahkemesi İstinaf Dilekçesi (Avukatlı)

İş Mahkemesi İstinaf DilekçesiZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.


Önceki yazıyı okuyun:
İş Kurma Hayalleri Kosgeb Kredi Destekleri İle Gerçek Oluyor

KOSGEB’in açılımı: Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığıdır. KOSGEB, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri destekleme ve...

Kapat
Sitemizde paylaşılan dilekçe örneği ve diğer bilgiler tamamen bilgilendirme amacıyla paylaşılmış olup, izinsiz ve kaynak gösterilmeksizin başka bir yerde yayımlanması yasaktır. - Aralık 2016