İş Mahkemesine Dava Açarken En Önemli 6 Altın Kural | Dilekcesepeti.com

İş Mahkemesine Dava Açarken En Önemli 6 Altın Kural

Bu yazımızda sizlere, iş mahkemelerine açılan davalarda başlıca yapılan hatadan  bahsetmeye çalışacağız. Dava açılırken nelere dikkat edilmesinin gerektiği, nelerin eksik bırakılmaması, hangi konulara daha fazla önem gösterilmesinin gerektiğini anlatmaya çalışarak; İş Mahkemesine Dava Açarken En Önemli 6 altın kuraldan bahsetmeye çalışacağız. Öncelikle İş davasının ne olduğuna, iş mahkemesine nasıl dava açılacağına ve yetkili mahkemenin neresi olduğuna bakalım.

İş Davası Nedir

İş kanunu uyarınca; işçilerle işveren, işverenin vekilleri arasında iş akdinden veya iş kanununa dayanan her türlü hak iddiasından doğan hukuki anlaşmazlıklara iş mahkemeleri bakar. İş davaları, kısaca işçi ve işveren arasındaki iş sözleşmeleri, yani hizmet akdi veya iş kanunundan doğan hak ve alacaklarla ilgili görülen davalardır. Bu davalar iş mahkemelerine açılır ve iş mahkemeleri tarafından sonuçlandırılır.

İş Mahkemesine Nasıl Dava Açılır

Türk Medeni Kanununa göre, genel yetkili mahkeme, davalının ikametgahı olan yer mahkemesidir. işçinin çalıştığı, işyerinin bulunduğu yerde yetkili mahkemedir, ancak bu durumda işçinin çalıştığı yerde, işyerinin merkezinin veya şubesinin olması  gereklidir.

İş Davasında Dikkat Edilmesi Gereken Altı Altın Kural

İş davalarında mağduriyet yaşayan genellikle işçidir ve davaların çoğunluğu da işçiler tarafından açılan davalardan oluşmaktadır. Aslında işverenin,  çalışanlara karşı yasal sorumlulukları oldukça fazladır. Bu nedenle açılacak olan davalarda her zaman işçiler, işverene göre daha avantajlıdır. Bu durumu iyi değerlendirecek olan davacı işçi veya avukatı, dava sonucunda istediğini elde etmiş olacaktır. İş davalarında dikkat edilmesi gereken altı kuralın ne olduğunu şimdi maddeler halinde sıralayalım.

1- Husumeti Yanlış Kişiye Yöneltme

Büyük işletmelerde çalışan işçiler, kimin için çalıştıklarını, işyerinin sahibinin kim olduğunu, açacakları davada karşı taraf olarak kimi göstermeleri gerektiğini iyice araştırmalı, işverenin açık unvanını bilmelidirler. Yeterince açık olmayan durumlarda husumetin yanlış kişiye yöneltilmesi nedeniyle, davanın reddine karar verilebilir. Bu da sürece yeniden başlamamıza, bu nedenle de süre kaybetmemize neden olabilir. Böyle bir durumla karşılaşmamak için sigorta kayıtlarının iyi incelenmesi, işyerinin ünvanının ve adresinin tam olarak tespit edilerek dava dilekçesinde gösterilmesi gerekmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR  Darp Nedeniyle Şikayet Dilekçesi Örneği : Kolayca Hazırla

2- Tanıkların Yanlış Kişilerden Seçilmesi

Tanıklık yapacak olan kişilerin, davacı işçi ile aynı dönemde ve aynı işyerinde çalışmış olmaları önemlidir. Tanıkların buna göre belirlenmesi davanın seyri açısından oldukça önemlidir.  Dava dilekçesi ile mahkemeye, tanık isim ve adresleri bildirildikten sonra, tanık isimlerini değiştirmek, karşı tarafın rızası  olmadıkça usulen mümkün değildir. İş davaları çekişmeli davalar olduğu için, karşı tarafın bu tür durumlarda genellikle muvafakat vermediği bilinmektedir.

İşyerinde halen çalışan ve işverenle iş ilişkileri devam eden işçilerin tanıklıktan kaçındıkları, eksik ve yanlış bilgiler aktardıkları gözlemlenmektedir. Bu nedenle tanıklık yapacak kişilerin tanıklık yapmaktan kaçınmayacak ve bildiklerini doğru şekilde aktaracak kişilerden seçilmesi önem arz etmektedir.

3- Faiz Talebi Konusunda Yapılan Yanlışlar

İşçinin, işverenden alacağı, kalemlere göre farklılık gösterebileceği gibi, istenecek faiz oranları da farklılık gösterecektir. Kanunda farklı faiz oranı talep edilebileceği kararlaştırılmış olup, faizin başlangıç tarihleri de birbirinden farklılık gösterebilmektedir.

 

İhbar tazminatına hak kazanabilmek için işverenin temerrüde düşürülmesi gerekmektedir. Kıdem tazminatı için böyle bir zorunluluk yoktur.

İş mahkemeleri açılan davalarda, mahkemenin taleple bağlı olduğu kuralı göz ardı edilerek, hem faiz oranlarında, hem de faizin talep edilebileceği tarihin başlangıcı konusunda yapılan hatalar, maddi anlamda işçilerin hak kaybına neden olmaktadır.

4- Kötü Niyet Tazminatının Talep Edilmemesi

Talep imkanı olduğu halde kötü niyet tazminatının talep edilmemesi nedeniyle işçi hak kaybına uğrayabilir. 4857 Sayılı İş Kanununun 17. Maddesi uyarınca Fesih hakkını kötüye kullanan işverenin, bildirim sürelerine ait ücretin üç katı tutarında kötü niyet tazminatı ödemek zorunda olduğu hüküm altına alınmıştır. Uygulamada bundan habersiz olan işçiler. Sadece ihbar, kıdem tazminatı ve fazla mesaileri ile diğer alacaklarının peşine düşmektedirler. Dava dilekçesinde kötü niyet tazminatının talep edilmemesi, bu yönüyle de hak kaybına neden olacaktır.

5- İş Akdi Feshinin İşveren Tarafından Yapıldığının İleri Sürülmesi

İş davalarında, diğer hukuk davalarında olduğu gibi ispat şartı aranmaktadır. İddia edilen hususların ispatı önemlidir. Avukatlar bir kısmı,  dava dilekçelerinde ihbar tazminatı da alabilmek için, iş akdinin, işveren tarafından haksız olarak feshedildiğini  ileri sürmektedirler. İş akdinin, işçi tarafından haklı sebeplerle feshedilmiş olması ve bu nedenle kıdem tazminatı almaya hak kazanması durumu göz ardı edilerek, iş akdinin işveren tarafından haksız olarak feshedildiği iddiası ile dava açılmaktadır. Ancak bu durumun ispat edilememesi karşısında, işçi fesih sebebi ile bağlı kalabileceğinden, ihbar tazminatı alabilmek uğruna kıdem tazminatından da olmaktadır. Bu gibi durumlarla karşılaşmamak için, işçinin haklı fesih sebeplerinin ve iş akdinin işverence hangi nedenlerden dolayı feshedilebileceği hususlarının doğru şekilde bilinmesi ve buna göre dava açılması gerekmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR  Hukuk Mahkemesi İstinafa Cevap Dilekçesi Örneği

6- Bilirkişi Raporunda, Aleyhe Verilen Hususlara Zamanında İtiraz Edilmemesi

Mahkemeler tarafından uzmanlık alanlarına göre dava dosyası bilirkişiye tevdi edilmekte ve hakimler, bilirkişiler tarafından sunulan raporları göz önüne alarak karar vermektedirler. Bilirkişi raporlarına tebliğden veya tefhimden itibaren iki hafta içerisinde itiraz edilmesi gerekmektedir. İşçiler veya avukatları tarafından  bu süre içerisinde raporda görülen eksiklikler ve yanlışlarla ilgili açıklayıcı bir dilekçe ile bilirkişi raporuna itiraz edilmelidir.  Sürenin kaçırılması halinde raporun itiraz etmeyen açısından kesinleşeceği hususuna dikkat edilmelidir.

Rapora itiraz dilekçesinde, itiraz edilen hususlar açık ve net şekilde belirtilmeli, öncelikle raporun hangi hususlarının değiştirilmesi gerektiği vurgulanmalıdır.

İş Mahkemelerinde açılacak davalarda bu altı kurala dikkat edilmesi, işçi açısından ileride oluşacak hak kaybının önüne geçmiş olacaktır. Yukarıda belirtilen hususlara dava açılmadan önce işçi veya avukatları tarafından dikkat edilmeli ve dava dilekçeleri buna göre yazılmalıdır.

İş Davası Dilekçesi Hazırlama

İş Mahkemesine açılacak olan iş davalarında dilekçesinin yazılması diğer hukuk dilekçelerinde olduğu gibi önem arz etmektedir.  İş davası dilekçesinin hukuki temellere uygun olarak yazılması, dilekçede hangi tazminat ve faiz taleplerinin olduğunun açıkça belirtilmesi gerekmektedir. Bu nedenle açılacak davalardan önce uzman hukukçulardan bilgi alınması veya konusunda uzman bir avukat aracılığıyla dava açılması faydalı olacaktır. Dilekcesepeti.com olarak siz değerli okurlarımız için hazırlamış olduğumuz iş davası dilekçe örneklerini sizlerle paylaşalım.

İş Davası Dilekçe Örnekleri

İş Kazası Nedeniyle Tazminat İstemi Dilekçesi

İşe İade Davasının Lehe Sonuçlanması Halinde Fesih Tarihinde Kıdem İhbar ve İzin Ücreti Ödenmiş İse Fark Kıdem, İhbar Tazminatı ve İzin Ücreti alacağı Davası Dilekçesi

Kıdem Tazminatı İhbar Tazminat Yıllık Ücret İstemi Dilekçesi

Öncü Tazminat Davası Dilekçesi

Resimlere Tıklayarak büyütebilirsiniz.

Eğer dilekçe örneklerini bilgisayarınıza indirmek istiyorsanız aşağıdaki linklere tıklayabilirsiniz.

İş Kazası Nedeniyle Tazminat İstemi Dilekçesi( Avukatlı)

İşe İade Davasının Lehe Snç. Halinde Kıdem, İhbar Tazminatı ve İzin Ücreti Alacağı Davası Dilekçesi

Kıdem Tazminatı, İhbar Tazminatı ve Yıllık Ücretin Tahsili

Kıdem Tazminatı ve İhbar Tazminatı İstemi Dilekçesi


ZİYARETÇİ YORUMLARI - 13 YORUM
 1. Ufuk Anlar dedi ki:

  Maaş alacağı için de dilekçe örneği sisteme koyar mısınız 2,5 aydır maaş alamadım.

  1. Mehmet Zeki Tunçtürk dedi ki:

   Ufuk bey, bu konudaki eksikliği gidermek için gerekli incelemeyi yaparak en kısa zamanda ilgili dilekçe örneğini sitemize ekleyeceğiz. Tavsiyeniz için teşekkür ederiz.

   1. derya dedi ki:

    mehmet bey, ben dört aydır maaş alamıyordum ve dün fesih çektim. gecen sene avukata verip yaptırdığım fesih dilekçesini yeni iş yerimde ben yazıp kendim çektim. ancak çalıştığım firma iflas gösterip yine paramı ödemeyecek biliyorum. şuan belediye ye iş yapmakta çalışmış olduğum firma ve o işin sigorta siciline kayıtlıyım. sözleşmesinde yer alıyor işçinin maaşını firma ödemez ise belediye firmadan kesip ödeme yapabiliyor. belediyeden paramı nasıl isteyeceğimi bilmiyorum ve belediye de bana nasıl ödeme yapacağını bilmiyor ki bana yol göstermiyor. bu konu hakkında bilginiz var ise bana yardımcı olurmusunuz? he bide firma sigortamı askeri ücretten gösteriyor. o konuda da düzeltme yapmadılar.

    1. Mehmet Zeki Tunçtürk dedi ki:

     Derya hanım, daha önce avukatınız ile fesih çektiğinizi belirtmişsiniz, avukatınız ile görüşerek alacaklarınızın tahsili için iş mahkemesine dava açabilirsiniz, Belediyenin ilgili şirket alacağından size ödeme yapabilmesi için bir ilamın (mahkeme kararının) olması gerektiği kanaatindeyiz.

 2. Baki dedi ki:

  Selamın aleyküm,özelşirkette çalışıyom yurtdışı işinegötürdu ikdefa gidiyorum şartları söylediler,sigorta,maaş,kalacak yer,bizeayitdediler,şuan afrika dayım maaş8.0000dendi vebizesözleşmeyapılmamış ögrendik paramızıalamıyoz bilettarihi13.04.2018geldik gitmekistedimizde getirildik .
  28.06.2018alınabiletim olduhalde göndermediler,uzattılar
  Habersiz şuan,bileti15.08.2018 uzatıldı konsolosluğa,gittim görüştüm dilekçe,doldurtu,bana sen,şuan burdaçalışıyor,gözüküyo,resmiyettendi ve bizim
  Yapacağımız,sadece şirketlegöruşup erkengöndermek sende gidince paranı,alamassan mahkemiyeverirsin,de ndi. AFRİKA ZİMBABWE26.07.2018 KONSOLUGUNA Gitmiştim halanızdayım,gönderilmedim,mağdurum hakkımınasıl alırım tehtitediliyom gidemiyom burda biryere,banayardímcıolun,iletişim sadece,internetten ,sigortamyatıyo şuanakadar,istanbulda NO05323724197 internetten arayın,sadece yardımbekliyom.

  1. Mehmet Zeki Tunçtürk dedi ki:

   Baki bey, Yurt dışından Türkiye ye gelmeniz ile ilgili gerekli işlemleri Konsolosluk ve Dış İşleri Bakanlığından talep edebilirsiniz, ülkemize dönüş yaptıktan sonra ilgili firma hakkında iş mahkemesine dava açabilir ve uğramış olduğunuz zararınız ile birlikte maaş ve diğer ücretlerinizi talep edebilirsiniz.

   1. Baki dedi ki:

    İlginizeteşekkür,ederim
    Konsolosluğa,gittim,bana dilekçedoldurtu ama yineburdayim göndermediler şirketdedi ayin,15kadar burda,tutacagız biletini bunaaldık bekleyecen dedi
    Belkide konsolosluk dilekceyi bildirmedi bende ne yap
    Malıyım istanbulda geldigimde şirkete paramiçin gitdecem ama vermesede nasıl alırım yardımcı olurmusunuz bayramda giriyo,araya neyapacam giresunda yaşıyom orayada gitcem şirket istanbulda banayardımcı olurmusunuz.

 3. Ali çakır dedi ki:

  Merhaba Mehmet bey benim maaşım sebepsiz ve iznim olmadan patronum tarafından kesildi benim gibi bir çoğu işçinin maaşları karşılıyor
  Maaşlarımızın geri kalanını almamız için neler yapmalıyız bize yardımcı olabilirmisiniz.

  1. Mehmet Zeki Tunçtürk dedi ki:

   Merhaba Ali bey, maaslarınız sizin Talebiniz dışında işveren tarafından kesintiye uğratılıyorsa bu konuda is mahkemesine dava alabilirsiniz ancak süreç ve diğer ayrıntılar ile ilgili olarak bu konuda uzman bir avukata danışmanız faydalı olacaktır.

 4. Kerim Şekerer dedi ki:

  Meraba açtığım işe iade davasını kazandım. Süresinde başvurmama rağmen işveren beni işe almadı. Hesabıma yalnızca 5.300 lira istinaf kararı ödemesi, açıklama yaparak yatırdı.
  Sorum işe şöyle; mahkeme 4+4 kararı ve mahkeme masraflarının ödenmesi kararına istinaden eksik ödeme yapıldığı için açacağım davada yalnızca işe iade davası tazminatının geri kalan kısmının ödetilmesi davası açacağım. Bu arada fesih tarihi itibari ile benim çalıştığım departmanda kıdemimde iş kodunda çalışanların net ve brüt maaşlarını bilmiyorum. Bunlara istinaden açacağım dava ne davası olmalı , içeriği ve konusu hakkında bilgi vermeniz ve örnek dilekçe yayınlamanız mümkün mü acaba.
  Böyle bir platformda bilgi verdiğiniz için teşekkürler .

  1. Mehmet Zeki Tunçtürk dedi ki:

   Merhaba Kerim bey, her ne kadar sitemizde iş mahkemesine açılan davalarla ilişkin genel konulara değinmiş ve dilekçe örneklerini paylaşmış isek de, herhangi bir mağduriyet yaşamamamız açısından bu konuyu bir avukat ile görüşerek dava açmanızı tavsiye ederiz.

 5. Akman dedi ki:

  07.08.2018 de is basi yapmış olduğum tamiri yapılan teknede günlük yevmiye bedeli olarak anlaştığımız ucret ve ssk girişi yapılası şartıyla çalıştım 20.09.2018 tarihine dek ssk girişim yapılmadığından dolayı is veremle aramızda geçen tartışmada is veren beni işten çıkarttı anlaşmış olduğumuz ucreti alamamak bir yana ssk girişide yapılmadı ssk kurumuna şikayet ettim tutanak tuttular ama hak ettiğin parayı almam icin ne yapmalıyım yada uğraşmamalıyım.

  1. Mehmet Zeki Tunçtürk dedi ki:

   Merhaba Akman bey, iş davalarına bakan bir avukatla görüşerek dava açmanızı tavsiye ederiz.

BİR YORUM YAZ
Sitemizde paylaşılan dilekçe örneği ve diğer bilgiler tamamen bilgilendirme amacıyla paylaşılmış olup, izinsiz ve kaynak gösterilmeksizin başka bir yerde yayımlanması yasaktır. - Aralık 2016