İş Mahkemesine Dava Açarken En Önemli 6 Altın Kural

A+
A-

Bu yazımızda sizlere, iş mahkemelerine açılan davalarda başlıca yapılan hatadan  bahsetmeye çalışacağız. Dava açılırken nelere dikkat edilmesinin gerektiği, nelerin eksik bırakılmaması, hangi konulara daha fazla önem gösterilmesinin gerektiğini anlatmaya çalışarak; İş Mahkemesine Dava Açarken En Önemli 6 altın kuraldan bahsetmeye çalışacağız. Öncelikle İş davasının ne olduğuna, iş mahkemesine nasıl dava açılacağına ve yetkili mahkemenin neresi olduğuna bakalım.

İş Davası Nedir

İş kanunu uyarınca; işçilerle işveren, işverenin vekilleri arasında iş akdinden veya iş kanununa dayanan her türlü hak iddiasından doğan hukuki anlaşmazlıklara iş mahkemeleri bakar. İş davaları, kısaca işçi ve işveren arasındaki iş sözleşmeleri, yani hizmet akdi veya iş kanunundan doğan hak ve alacaklarla ilgili görülen davalardır. Bu davalar iş mahkemelerine açılır ve iş mahkemeleri tarafından sonuçlandırılır.

İş Mahkemesine Nasıl Dava Açılır

Türk Medeni Kanununa göre, genel yetkili mahkeme, davalının ikametgahı olan yer mahkemesidir. işçinin çalıştığı, işyerinin bulunduğu yerde yetkili mahkemedir, ancak bu durumda işçinin çalıştığı yerde, işyerinin merkezinin veya şubesinin olması  gereklidir.

İş Davasında Dikkat Edilmesi Gereken Altı Altın Kural

İş davalarında mağduriyet yaşayan genellikle işçidir ve davaların çoğunluğu da işçiler tarafından açılan davalardan oluşmaktadır. Aslında işverenin,  çalışanlara karşı yasal sorumlulukları oldukça fazladır. Bu nedenle açılacak olan davalarda her zaman işçiler, işverene göre daha avantajlıdır. Bu durumu iyi değerlendirecek olan davacı işçi veya avukatı, dava sonucunda istediğini elde etmiş olacaktır. İş davalarında dikkat edilmesi gereken altı kuralın ne olduğunu şimdi maddeler halinde sıralayalım.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR  İcrada Borca İtiraz Etme

1- Husumeti Yanlış Kişiye Yöneltme

Büyük işletmelerde çalışan işçiler, kimin için çalıştıklarını, işyerinin sahibinin kim olduğunu, açacakları davada karşı taraf olarak kimi göstermeleri gerektiğini iyice araştırmalı, işverenin açık unvanını bilmelidirler. Yeterince açık olmayan durumlarda husumetin yanlış kişiye yöneltilmesi nedeniyle, davanın reddine karar verilebilir. Bu da sürece yeniden başlamamıza, bu nedenle de süre kaybetmemize neden olabilir. Böyle bir durumla karşılaşmamak için sigorta kayıtlarının iyi incelenmesi, işyerinin ünvanının ve adresinin tam olarak tespit edilerek dava dilekçesinde gösterilmesi gerekmektedir.

2- Tanıkların Yanlış Kişilerden Seçilmesi

Tanıklık yapacak olan kişilerin, davacı işçi ile aynı dönemde ve aynı işyerinde çalışmış olmaları önemlidir. Tanıkların buna göre belirlenmesi davanın seyri açısından oldukça önemlidir.  Dava dilekçesi ile mahkemeye, tanık isim ve adresleri bildirildikten sonra, tanık isimlerini değiştirmek, karşı tarafın rızası  olmadıkça usulen mümkün değildir. İş davaları çekişmeli davalar olduğu için, karşı tarafın bu tür durumlarda genellikle muvafakat vermediği bilinmektedir.

İşyerinde halen çalışan ve işverenle iş ilişkileri devam eden işçilerin tanıklıktan kaçındıkları, eksik ve yanlış bilgiler aktardıkları gözlemlenmektedir. Bu nedenle tanıklık yapacak kişilerin tanıklık yapmaktan kaçınmayacak ve bildiklerini doğru şekilde aktaracak kişilerden seçilmesi önem arz etmektedir.

3- Faiz Talebi Konusunda Yapılan Yanlışlar

İşçinin, işverenden alacağı, kalemlere göre farklılık gösterebileceği gibi, istenecek faiz oranları da farklılık gösterecektir. Kanunda farklı faiz oranı talep edilebileceği kararlaştırılmış olup, faizin başlangıç tarihleri de birbirinden farklılık gösterebilmektedir.

iş davası

İş davası nedir

İhbar tazminatına hak kazanabilmek için işverenin temerrüde düşürülmesi gerekmektedir. Kıdem tazminatı için böyle bir zorunluluk yoktur.

İş mahkemeleri açılan davalarda, mahkemenin taleple bağlı olduğu kuralı göz ardı edilerek, hem faiz oranlarında, hem de faizin talep edilebileceği tarihin başlangıcı konusunda yapılan hatalar, maddi anlamda işçilerin hak kaybına neden olmaktadır.

4- Kötü Niyet Tazminatının Talep Edilmemesi

Talep imkanı olduğu halde kötü niyet tazminatının talep edilmemesi nedeniyle işçi hak kaybına uğrayabilir. 4857 Sayılı İş Kanununun 17. Maddesi uyarınca Fesih hakkını kötüye kullanan işverenin, bildirim sürelerine ait ücretin üç katı tutarında kötü niyet tazminatı ödemek zorunda olduğu hüküm altına alınmıştır. Uygulamada bundan habersiz olan işçiler. Sadece ihbar, kıdem tazminatı ve fazla mesaileri ile diğer alacaklarının peşine düşmektedirler. Dava dilekçesinde kötü niyet tazminatının talep edilmemesi, bu yönüyle de hak kaybına neden olacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR  Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesinin Feshi ve Tazminat Davası

5- İş Akdi Feshinin İşveren Tarafından Yapıldığının İleri Sürülmesi

İş davalarında, diğer hukuk davalarında olduğu gibi ispat şartı aranmaktadır. İddia edilen hususların ispatı önemlidir. Avukatlar bir kısmı,  dava dilekçelerinde ihbar tazminatı da alabilmek için, iş akdinin, işveren tarafından haksız olarak feshedildiğini  ileri sürmektedirler. İş akdinin, işçi tarafından haklı sebeplerle feshedilmiş olması ve bu nedenle kıdem tazminatı almaya hak kazanması durumu göz ardı edilerek, iş akdinin işveren tarafından haksız olarak feshedildiği iddiası ile dava açılmaktadır. Ancak bu durumun ispat edilememesi karşısında, işçi fesih sebebi ile bağlı kalabileceğinden, ihbar tazminatı alabilmek uğruna kıdem tazminatından da olmaktadır. Bu gibi durumlarla karşılaşmamak için, işçinin haklı fesih sebeplerinin ve iş akdinin işverence hangi nedenlerden dolayı feshedilebileceği hususlarının doğru şekilde bilinmesi ve buna göre dava açılması gerekmektedir.

6- Bilirkişi Raporunda, Aleyhe Verilen Hususlara Zamanında İtiraz Edilmemesi

Mahkemeler tarafından uzmanlık alanlarına göre dava dosyası bilirkişiye tevdi edilmekte ve hakimler, bilirkişiler tarafından sunulan raporları göz önüne alarak karar vermektedirler. Bilirkişi raporlarına tebliğden veya tefhimden itibaren iki hafta içerisinde itiraz edilmesi gerekmektedir. İşçiler veya avukatları tarafından  bu süre içerisinde raporda görülen eksiklikler ve yanlışlarla ilgili açıklayıcı bir dilekçe ile bilirkişi raporuna itiraz edilmelidir.  Sürenin kaçırılması halinde raporun itiraz etmeyen açısından kesinleşeceği hususuna dikkat edilmelidir.

Rapora itiraz dilekçesinde, itiraz edilen hususlar açık ve net şekilde belirtilmeli, öncelikle raporun hangi hususlarının değiştirilmesi gerektiği vurgulanmalıdır.

İş Mahkemelerinde açılacak davalarda bu altı kurala dikkat edilmesi, işçi açısından ileride oluşacak hak kaybının önüne geçmiş olacaktır. Yukarıda belirtilen hususlara dava açılmadan önce işçi veya avukatları tarafından dikkat edilmeli ve dava dilekçeleri buna göre yazılmalıdır.

İş Davası Dilekçesi Hazırlama

İş Mahkemesine açılacak olan iş davalarında dilekçesinin yazılması diğer hukuk dilekçelerinde olduğu gibi önem arz etmektedir.  İş davası dilekçesinin hukuki temellere uygun olarak yazılması, dilekçede hangi tazminat ve faiz taleplerinin olduğunun açıkça belirtilmesi gerekmektedir. Bu nedenle açılacak davalardan önce uzman hukukçulardan bilgi alınması veya konusunda uzman bir avukat aracılığıyla dava açılması faydalı olacaktır. Dilekcesepeti.com olarak siz değerli okurlarımız için hazırlamış olduğumuz iş davası dilekçe örneklerini sizlerle paylaşalım.

İş Davası Dilekçe Örnekleri

İş Kazası Nedeniyle Tazminat İstemi Dilekçesi

iş kazası sebebiyle tazminat istemi dilekçe örneği

İş Kazası Nedeniyle Tazminat İstemi Dilekçesi

İşe İade Davasının Lehe Sonuçlanması Halinde Fesih Tarihinde Kıdem İhbar ve İzin Ücreti Ödenmiş İse Fark Kıdem, İhbar Tazminatı ve İzin Ücreti alacağı Davası Dilekçesi

iş mahkemesine dilekçe

İşe İade Davasının Lehe Sonuçlanması Halinde Fesih Tarihinde Kıdem İhbar ve İzin Ücreti Ödenmiş İse Fark Kıdem, İhbar Tazminatı ve İzin Ücreti alacağı Davası Dilekçesi

iş mahkemesine dava dilekçesi ek 2

İşe İade Davasının Lehe Sonuçlanması Halinde Fesih Tarihinde Kıdem İhbar ve İzin Ücreti Ödenmiş İse Fark Kıdem, İhbar Tazminatı ve İzin Ücreti alacağı Davası Dilekçesi

Kıdem Tazminatı İhbar Tazminat Yıllık Ücret İstemi Dilekçesi

kıdem tazminat ihbar

Kıdem Tazminatı İhbar Tazminat Yıllık Ücret İstemi Dilekçesi

Öncü Tazminat Davası Dilekçesi

öncü tazminat dava dilekçe örneği

Öncü Tazminat Davası Dilekçesi

Resimlere Tıklayarak büyütebilirsiniz.

Eğer dilekçe örneklerini bilgisayarınıza indirmek istiyorsanız aşağıdaki linklere tıklayabilirsiniz.

İş Kazası Nedeniyle Tazminat İstemi Dilekçesi( Avukatlı)

İşe İade Davasının Lehe Snç. Halinde Kıdem, İhbar Tazminatı ve İzin Ücreti Alacağı Davası Dilekçesi

Kıdem Tazminatı, İhbar Tazminatı ve Yıllık Ücretin Tahsili

Kıdem Tazminatı ve İhbar Tazminatı İstemi DilekçesiZİYARETÇİ YORUMLARI - 44 YORUM
 1. Ufuk Anlar dedi ki:

  Maaş alacağı için de dilekçe örneği sisteme koyar mısınız 2,5 aydır maaş alamadım.

  1. Mehmet Zeki Tunçtürk dedi ki:

   Ufuk bey, bu konudaki eksikliği gidermek için gerekli incelemeyi yaparak en kısa zamanda ilgili dilekçe örneğini sitemize ekleyeceğiz. Tavsiyeniz için teşekkür ederiz.

  2. derya dedi ki:

   mehmet bey, ben dört aydır maaş alamıyordum ve dün fesih çektim. gecen sene avukata verip yaptırdığım fesih dilekçesini yeni iş yerimde ben yazıp kendim çektim. ancak çalıştığım firma iflas gösterip yine paramı ödemeyecek biliyorum. şuan belediye ye iş yapmakta çalışmış olduğum firma ve o işin sigorta siciline kayıtlıyım. sözleşmesinde yer alıyor işçinin maaşını firma ödemez ise belediye firmadan kesip ödeme yapabiliyor. belediyeden paramı nasıl isteyeceğimi bilmiyorum ve belediye de bana nasıl ödeme yapacağını bilmiyor ki bana yol göstermiyor. bu konu hakkında bilginiz var ise bana yardımcı olurmusunuz? he bide firma sigortamı askeri ücretten gösteriyor. o konuda da düzeltme yapmadılar.

  3. Mehmet Zeki Tunçtürk dedi ki:

   Derya hanım, daha önce avukatınız ile fesih çektiğinizi belirtmişsiniz, avukatınız ile görüşerek alacaklarınızın tahsili için iş mahkemesine dava açabilirsiniz, Belediyenin ilgili şirket alacağından size ödeme yapabilmesi için bir ilamın (mahkeme kararının) olması gerektiği kanaatindeyiz.

 2. Baki dedi ki:

  Selamın aleyküm,özelşirkette çalışıyom yurtdışı işinegötürdu ikdefa gidiyorum şartları söylediler,sigorta,maaş,kalacak yer,bizeayitdediler,şuan afrika dayım maaş8.0000dendi vebizesözleşmeyapılmamış ögrendik paramızıalamıyoz bilettarihi13.04.2018geldik gitmekistedimizde getirildik .
  28.06.2018alınabiletim olduhalde göndermediler,uzattılar
  Habersiz şuan,bileti15.08.2018 uzatıldı konsolosluğa,gittim görüştüm dilekçe,doldurtu,bana sen,şuan burdaçalışıyor,gözüküyo,resmiyettendi ve bizim
  Yapacağımız,sadece şirketlegöruşup erkengöndermek sende gidince paranı,alamassan mahkemiyeverirsin,de ndi. AFRİKA ZİMBABWE26.07.2018 KONSOLUGUNA Gitmiştim halanızdayım,gönderilmedim,mağdurum hakkımınasıl alırım tehtitediliyom gidemiyom burda biryere,banayardímcıolun,iletişim sadece,internetten ,sigortamyatıyo şuanakadar,istanbulda NO05323724197 internetten arayın,sadece yardımbekliyom.

  1. Mehmet Zeki Tunçtürk dedi ki:

   Baki bey, Yurt dışından Türkiye ye gelmeniz ile ilgili gerekli işlemleri Konsolosluk ve Dış İşleri Bakanlığından talep edebilirsiniz, ülkemize dönüş yaptıktan sonra ilgili firma hakkında iş mahkemesine dava açabilir ve uğramış olduğunuz zararınız ile birlikte maaş ve diğer ücretlerinizi talep edebilirsiniz.

  2. Baki dedi ki:

   İlginizeteşekkür,ederim
   Konsolosluğa,gittim,bana dilekçedoldurtu ama yineburdayim göndermediler şirketdedi ayin,15kadar burda,tutacagız biletini bunaaldık bekleyecen dedi
   Belkide konsolosluk dilekceyi bildirmedi bende ne yap
   Malıyım istanbulda geldigimde şirkete paramiçin gitdecem ama vermesede nasıl alırım yardımcı olurmusunuz bayramda giriyo,araya neyapacam giresunda yaşıyom orayada gitcem şirket istanbulda banayardımcı olurmusunuz.

 3. Ali çakır dedi ki:

  Merhaba Mehmet bey benim maaşım sebepsiz ve iznim olmadan patronum tarafından kesildi benim gibi bir çoğu işçinin maaşları karşılıyor
  Maaşlarımızın geri kalanını almamız için neler yapmalıyız bize yardımcı olabilirmisiniz.

  1. Mehmet Zeki Tunçtürk dedi ki:

   Merhaba Ali bey, maaslarınız sizin Talebiniz dışında işveren tarafından kesintiye uğratılıyorsa bu konuda is mahkemesine dava alabilirsiniz ancak süreç ve diğer ayrıntılar ile ilgili olarak bu konuda uzman bir avukata danışmanız faydalı olacaktır.

  2. Demir asaf dedi ki:

   10 yildir bir sirkette calisiyorum
   Fazla calistirdiklari icin ayrilmak istyrm
   Fazladan kastim 8 saat yerine kimi zaman 14 saat ve fazlasi calisiyruz
   Normal istifa yazip tazminat alamacagim sanirim
   Noterden ihtarname cekip dava acmis olsam fazla calisma saatleri ve tazminatimi alabilirmiyim,
   Birakip gitmis olsam isi haksiz tarafmi oluyorum
   Yinede ihtarname cekebilirmiyim
   Yada normal istifami yazayim

  3. Mehmet Zeki Tunçtürk dedi ki:

   Merhaba Demir bey,
   İşçinin iş sözleşmesini derhal fesih hakkı bulunmaktadır bu konuda ayrıntılı bilgi almak için işçinin haklı sebeplerle iş sözleşmesini derhal fesih hakkı konulu makalemizi okuyarak bilgi edinebilirsiniz, şayet yapılan ihtarnameye rağmen işverenin kıdem tazminatı ve diğer haklarınızı ödememesi halinde bir avukat ile görüşerek dava acmanızı tavsiye ederim.

 4. Kerim Şekerer dedi ki:

  Meraba açtığım işe iade davasını kazandım. Süresinde başvurmama rağmen işveren beni işe almadı. Hesabıma yalnızca 5.300 lira istinaf kararı ödemesi, açıklama yaparak yatırdı.
  Sorum işe şöyle; mahkeme 4+4 kararı ve mahkeme masraflarının ödenmesi kararına istinaden eksik ödeme yapıldığı için açacağım davada yalnızca işe iade davası tazminatının geri kalan kısmının ödetilmesi davası açacağım. Bu arada fesih tarihi itibari ile benim çalıştığım departmanda kıdemimde iş kodunda çalışanların net ve brüt maaşlarını bilmiyorum. Bunlara istinaden açacağım dava ne davası olmalı , içeriği ve konusu hakkında bilgi vermeniz ve örnek dilekçe yayınlamanız mümkün mü acaba.
  Böyle bir platformda bilgi verdiğiniz için teşekkürler .

  1. Mehmet Zeki Tunçtürk dedi ki:

   Merhaba Kerim bey, her ne kadar sitemizde iş mahkemesine açılan davalarla ilişkin genel konulara değinmiş ve dilekçe örneklerini paylaşmış isek de, herhangi bir mağduriyet yaşamamamız açısından bu konuyu bir avukat ile görüşerek dava açmanızı tavsiye ederiz.

 5. Akman dedi ki:

  07.08.2018 de is basi yapmış olduğum tamiri yapılan teknede günlük yevmiye bedeli olarak anlaştığımız ucret ve ssk girişi yapılası şartıyla çalıştım 20.09.2018 tarihine dek ssk girişim yapılmadığından dolayı is veremle aramızda geçen tartışmada is veren beni işten çıkarttı anlaşmış olduğumuz ucreti alamamak bir yana ssk girişide yapılmadı ssk kurumuna şikayet ettim tutanak tuttular ama hak ettiğin parayı almam icin ne yapmalıyım yada uğraşmamalıyım.

  1. Mehmet Zeki Tunçtürk dedi ki:

   Merhaba Akman bey, iş davalarına bakan bir avukatla görüşerek dava açmanızı tavsiye ederiz.

 6. Fatih dedi ki:

  Merhaba ;
  08.11.2018 tarihinde 9 aydır çalıştığım şirkette tarafıma İngilizce bilmediğimden dolayı işime son verildiği belirtilerek (Sözlü olarak) İhbar iletilmiştir.İşe girerken İngilizce bilmediğimi Cv’imde ve sözlü olarak Belirtmiştim. Bu şekilde Bir fesih haksız fesih olarak geçerli midir.Kötü niyet Tazminatı alabilir miyim ?

  1. Mehmet Zeki Tunçtürk dedi ki:

   Merhaba Fatih bey, bizde sizin gibi düşünüyoruz, sözlü olarak İngilizce bilmediğinizden dolayı işinize son verilmesi nedeniyle iş mahkemesine dava açarak kötü niyet tazminatı için başvurabilirsiniz ancak bu konuda kesin kararı yapacağı inceleme sonucunda ilgili iş mahkemesi verecektir. Davayı kazanıp kazanmayacağınız ile ilgili kesin bir şey söylememiz mümkün değil.

 7. Dilek dedi ki:

  Ben 15 senedir fabrikada çalışıyorum 3 sene oldu sigortamı yaptılar ama askeri ücret almıyorum 1 milyar veriyolar elden artı girdi cıktı yapiyolar

  1. Mehmet Zeki Tunçtürk dedi ki:

   Merhaba Dilek hanım, İşyerinin yaptığı işlem yasalara aykırıdır, 15 yıldır bu fabrikada çalıştığınıza ilişkin dava açabilir ve ayrıca işyerini SGK ya şikayet edebilirsiniz, açacağınız davada 15 yıldır işyerinde çalıştığınızı ispat etmeniz halinde geçmişe dönük olarak haklarınızı alabilirsiniz, bu konuda daha ayrıntılı bilgi almak ve yasal süreci takip ettirmek için bir avukata danışmanız sizin açınızdan faydalı olacaktır.

 8. Tuba dedi ki:

  Benim son SGK primimi yatırmışlar doğum izninde çıkış yapmamışlardır ve işten çıkış kodu yok işyeri kapandı işveren yok işkura başvurduk SGK’dan istediler çıkışı ve çıkış kodunu ne yapmamız lazım SGK vermiyo bilgi verir misiniz bu durumda işsizlik alamıyorum mahkemeye mi başvurmam lazım

  1. Mehmet Zeki Tunçtürk dedi ki:

   Merhaba Tuba hanım, işyerinden kalan bir alacağınız varsa iş mahkemesine dava alabilirsiniz, SGK ya bizzat başvurarak bu konuda ayrıntılı bilgi edinmeniz sizin açınızdan daha doğru olacak, böylece işleminizi de hızlandırmış olacaksınız.

 9. Eren delibasi dedi ki:

  I akşamlar ben çalıştığım iş yerinde bel kaymasından ameliyat oldum belimde 13 tane platin var %47 engelli heyet raporum var bana iş yerim sana uygun işyeri bulamadık deyip 5 6 ay ücretli izin verdiler buarada beni kendi isteğimle çıkmam için baskı yaptılar kabul etmezdim ise çağırdılar çalışmaya başladım geçen cumartesi de çıkışımı verdiler sebep olarakta performans düşüklüğü ve üretimi aksatma sevkiyatları geciktirme diye yazıyor fakat beni hicbir kimse ne sözlü nede yazılı olarak uyarmadı dava açacaksak nasıl açmalıyım yardımcı olursanız sevinirim iyi aksamlar

  1. Mehmet Zeki Tunçtürk dedi ki:

   Merhaba Eren bey, İş davalarında konusunda uzman bir avukata danışarak dava açmanızı tavsiye ederiz, maddi durumunuzun iyi olmaması halinde barodan avukat talep edebilirsiniz ayrıca adli yardım talepli dava açabilirsiniz, talebinizin kabulü halinde yargılama giderini ödemek zorunda kalmazsınız. Davayı kazanacağını düşünen bir çok avukat cüzi bir ücret ve kazanılacak miktardan belli bir yüzde karşılığında davanız takip edebilir. Avukat tutmadan davanızı kendiniz de takip edebilirsiniz, buna engel bir durum bulunmamakta.

 10. Sinan dedi ki:

  3aralık 2018 tarihinde işten çıkarıldım sigortaları düşük primden yatırıyorlardı hiçbir sosyal hakları alamıyorduk bize bir kağıt imzalattılar. hiç bir hakkım kalmadığımı falan yazıyordu imza attım bilmeden .
  ama mağdur oldum işyerini şikayet edebilirmiyim.kacak işçi çalıştırıyorlar sigorta yok o yüzden de şikayet edebilirmiyim..dava nasıl açmalıyım yardımcı olursanız sevinirim…

  1. Mehmet Zeki Tunçtürk dedi ki:

   Merhaba Sinan bey, işyerinde kalmış herhangi bir hakkınız varsa İş Mahkemesine bunun için dava açabilirsiniz, işyerinde sigortasız işçi çalıştırılıyorsa bunu da SGK ya bildirebilirsiniz.

 11. Abdullah C dedi ki:

  Merhabalar 30 kasım 2018de işe başladım. 1 aralıkta sigortam başlamış. Ardından şirketin kısa süreli kiraladığı arabayı benim teslim etmem söylendi. Arabayı teslim ettim 2 gün sonra işveren beni arayarak arabada 1500 lira masraf olduğunu maaşından kesileceğini söyledi. Kabul etmedim. Kabul etmeyince de artık çalışamayacağımızı söyledi. Tamam maaşımı yatırın dedim. 30 aralık 2018de yatması gereken maaşım henüz yatmadı wp konuşmasında da maaşımı vermeyeceğini söyledi. Nasıl bir yol izlemeliyim

  1. Mehmet Zeki Tunçtürk dedi ki:

   Merhaba Abdullah bey, İş kanununa göre işveren, işçinin kullanmış olduğu şirkete ait veya kiralık mallarına zarar vermesi halinde iş sözleşmesini feshedebilir, ancak işçinin buna itiraz hakkı bulunmaktadır. Bu durumla ilgili olarak iş mahkemesine dava açabilir, maaş ve tazminatınızı talep edebilirsiniz. Daha ayrıntılı bilgi edinmek için bir avukata danışmanızı tavsiye ederiz.

 12. Saffet dedi ki:

  Merhabalar özel bir şirkette akaryakıt satış görevlisi olarak çalışmakta yım patronum tarafından bazı işleri benim yapmamı söyledi bunlarda şu şekilde kendi odasını temizlemek haftada bir kez arabasını temizlemek bahçıvan ligini yapmak tuvaletleri temizlemek ve dis saha içini temizlemek ben bunlara karşı çıktığım için beni bir alt kademeye yönlendirmekle tehdit etti peki benim burdan 7sene calistigm hakkımı nasıl alırım nereye başvurmak gerekir

  1. Mehmet Zeki Tunçtürk dedi ki:

   Merhaba Saffet bey, işçinin haklı sebeplerle iş sözleşmesini fesih hakkı bulunmakta, bu nedenle işten ayrılmanız halinde işvereninize tazminatlarınızı ödemesi amacıyla ihtarname çekebilirsiniz. Ödenmemesi halinde iş mahkemesine dava açarak içeride kalan maaş ve tazminatlarınızın ödenmesini talep edebilirsiniz. Bu konuda adli yardım almak amacıyla bir avukata danışmanızı tavsiye ederiz.

 13. Ozan dedi ki:

  Mehmet bey merhaba, sigorta priminin asgari ücretten gösterilmesi,agi ödemelerini alamayışım ve fazla mesai ücretlerinin verilmemesi nedeniyle geçtiğimiz hafta noter ihtarnamesi ile bu konuları belirtip haklarımın kazandırılmasını da belirterek istifamı şirkete yolladım. ancak henüz bir yanıt alamadım şirket sahibi ve muhasebesine mail yoluyla konuun akıbetini sordum yanıt alamadım şuan konuyu iş mahkesine taşımak mı yoksa bir müddet daha beklemek mi mantıklıdır sizce? ve şahsi başvuru ile mahkemeye gideceğim süreç olumsuz ilerlerse tavsiyeniz nedir. Şimdiden teşekkürler.

  1. Mehmet Zeki Tunçtürk dedi ki:

   Merhaba Ozan bey, İhtarname çekildikten yaklaşık bir ay sonra elinizdeki ihtarnameyi çıkarttığınız notere götürerek arkasına “tebliğ şerhini” yazdırınız. Tebliğ edilmemiş bir ihtarname bir anlam ifade etmeyecektir. Karşı tarafa tebliğ yapılmışsa ve yine de maaş ve tazminatlarınız ödenmiyorsa İş Mahkemesine başvurmanızı tavsiye ederiz.

  2. sevki dedi ki:

   iyi aksamlar 06 ocak 2017 de ise basladim 31 mart 2019 da 4 nolu kodla isten cikarildim hakli sebep gostermeden isten cikarildim yani 2 yil boyunca hic izin kullandirilmadan calistirildim bayramlar resmi tatilller ve yillik izne falanda cikarilmadim ve bunlarin hic birinin parasini odemediler simdi bana sadece kidem ihbar tazminatini odeyip basidan atmaya calisiyorlar yani diger haklarimi hesaba katmadan ve hatta kidem ihbar tazminatini da taksit olarak odemek istediklerini belirttiler bende boyle biseyi asla kabul etmiycegimi soyledim diger haklarimi pesin olarak odemelerini belirttim simdi bu surecte ne yapmam gerekiyor isci mahkemesine basvurmadim

  3. Mehmet Zeki Tunçtürk dedi ki:

   Merhaba Sevki bey,
   İşverene noter aracılığıyla ihtarname çekerek haklarınızı talep edebilirsiniz, ihtarnameye rağmen tazminat ve alacaklarınız ödenmezse iş mahkemesine dava açabilirsiniz, bu konuda bir avukattan yardım almanızı tavsiye ederiz.

 14. Özcan dedi ki:

  Merhaba mehmet bey 2018 in ağustos ayında işe girdim ayın 20 sine doğru kurban bayramı nedeniyle bir hafta kadar bayram tatili verildi tatil dönüşü şantiyeye geri geldik ama tatil öncesi çıkışımızın verildiğini öğrendik çıkmak zorunda kaldım 2 3 ay alacağımın verilmesini bekledim ama bir sonuç çıkmayınca arabulucuya basvurdum karşı taraf toplantıya gelmeyince ordan da sonuç alamadım arabulucu tutanak hazirladi iş mahkemesine dava başvurusunda bulunabilirsin dedi ama dilekçe yazdırmaya gittim 150 lira gibi bir fiyat çekti öğrenci olduğum için yazdıramadım dilekçe konusunda yardımcı olmanızı rica ediyorum bide avukat tutacak param yok alacağım miktar da 1700 kendim dava açabilir miyim

  1. Mehmet Zeki Tunçtürk dedi ki:

   Merhaba Özcan bey,
   Bir çok avukat bu tür davalara herhangi bir ücret talep etmeden kazanılan tazminatlardan yüzde almak şartıyla bakmaktadır. Herhangi bir geliriniz yoksa adli yardım talepli dava açabilirsiniz ayrıca barodan avukat talebinde bulunabilirsiniz. İsterseniz kendiniz de hazırladığınız dava dilekçesi ile avukatsız olarak dava ve duruşmalarınızı takip edebilirsiniz.

 15. Gozde dedi ki:

  Uc bucuk calsitigim avukatlik burosunda islerin kotuye gitmesinden ve dosyalarin gelmemesinden piyasalarin kotu olmasindan dolayi dun mesai bitiminde isten cikarildim.buna istinaden hicbirsekilde cikis evragi imzaltmadilar.ve elden bana 1000 tl para verdiler .neye istinaden verdiklerini sordugumda 400 tl primin 600 tl ihbarin dediler.14 gunluk bir ihbarim var vermeniz gerekiyor dedim .ihbarin yarisini veriyoruz.arzu edersen ihbar surende calsirsin dediler.ve ayrica 11.03.2019 tarihinde ise baslama ragmen sgk girisim 13.04.210 tarihinde yapilmistir.isten cikarildigima dair elimde bir belge olmadan is mah.dilekce vermem ve sikayette bulunmam ne kadar dogru olur.yardimci olmaniz rica olunur.

 16. Gozde dedi ki:

  Duzeltmedir.Uc bucuk calsitigim avukatlik burosunda islerin kotuye gitmesinden ve dosyalarin gelmemesinden piyasalarin kotu olmasindan dolayi dun mesai bitiminde isten cikarildim.buna istinaden hicbirsekilde cikis evragi imzaltmadilar.ve elden bana 1000 tl para verdiler .neye istinaden verdiklerini sordugumda 400 tl primin 600 tl ihbarin dediler.14 gunluk bir ihbarim var vermeniz gerekiyor dedim .ihbarin yarisini veriyoruz.arzu edersen ihbar surende calsirsin dediler.ve ayrica 11.03.2019 tarihinde ise baslama ragmen sgk girisim 13.03.219 tarihinde yapilmistir.isten cikarildigima dair elimde bir belge olmadan is mah.dilekce vermem ve sikayette bulunmam ne kadar dogru olur.yardimci olmaniz rica olunur.

  1. Mehmet Zeki Tunçtürk dedi ki:

   Merhaba Gözde hanım,
   İşçinin ve işverenin haklı sebeplerle iş sözleşmesini fesih hakları bulunmaktadır, haklı sebepler dışında yapılacak olan işlemler hukuki sonuç doğurur, İşverenin Haklı sebeplerle iş sözleşmesini fesih hakkı konulu makalemizi ve iş hukukunda yazmış oldugumuz bir çok makalemize sitemizden ulaşarak ayrıntılı bilgi edinebilirsiniz,

  2. gozde dedi ki:

   Benim sormak istedigim ihbar tutarimi almam gerekmiyormuydu.ihbarin yarisi diye birsey var midir.

  3. Mehmet Zeki Tunçtürk dedi ki:

   Merhaba Gözde hanım,
   Bir yıl dolmadığı için kıdem tazminatı alamazsınız ancak ihbar tazminatı için işverenin sizi haksız sebeplerle işten çıkarmış olması lazım, ayrıca size belli bir ödeme de yapılmış bu nedenle daha detaylı bilgi için iş hukukunda uzman bir avukata danismanizi tavsiye ederiz.

 17. Soner dedi ki:

  Merhaba Mehmet bey 10/28/2016 iş başı yaptım işe başlarken 10 saat olarak başladım maaşin belli bı miktarını elden veriyorlardı diğer kısmını elden alıyorduk son bir senedir çalışma saatleri ni 9 saate indirdiler ve maaşları hepsini bankaya yatiriyorlar resmi tatillerde çalışıyoruz mesai adı altında para verdik gösteriyorlar ve vermiyorlar hiçbir resmi tatilini vermiyorlar 1 saat fazla mesailerimizi verdi diye bankaya masimizi parçalayarak gösteriyorlar ben halen çalışıyorum ne yapmam gerekiyor bilgi verirseniz sevinirim.burak
  İr

  1. Mehmet Zeki Tunçtürk dedi ki:

   Merhaba Soner bey,
   Öncelikle haklı sebeplerle işten ayrılmamız gerekiyor buna ilişkin sitemizde bulunan işçinin haklı sebeplerle iş sözleşmesini fesih hakkı konulu yazımızı okuyabilirsiniz, bu aşamadan sonra işveren hakkında dava açabilirsiniz.

 18. Serpil Demircioğlu dedi ki:

  Ben ev hanimiyim 2011 yılında İstanbul defterdarlığı na başvuru yaparak oradan aldığım yazı ile Kadıköy SGK da 4b bağkur lu olarak giriş yapdim o tarihden Mayıs 2019 a kadar muafiyet uygulandı şimdi Ümraniye SGK ya bağlıyım Ümraniye SGK geçmişe dönük 2011 dan 2019 Mayıs ayına kadar olan muafiyetimi iptal etdi bununla ilgili yardımcı olabilir misiniz 2011 yılında ev hanımı sigortası yapan Kadıköy SGK evrak geçerli diyor şuan dosyamin olduğu Ümraniye SGK geçmez diyor ve geriye dönük muafiyetimi iptal ederek 708 gün kaybına ugratiyor

  1. Mehmet Zeki Tunçtürk dedi ki:

   Merhaba Serpil hanım,
   Bu konuyla ilgili dava açmak zorunda kalabilirsiniz, bu nedenle bir avukata danışmanızı ve avukat aracılığıyla işlem ve davalarınızı takip ettirmenizi tavsiye ederiz.


Önceki yazıyı okuyun:
İş Mahkemesi İstinaf Başvuru Dilekçesi Örneği

İş Mahkemelerinde de, ilk derece diğer mahkemelerde olduğu gibi kesin olarak verilen hükümlerin dışında olan hükümlere karşı istinaf kanun yoluna...

Kapat
Sitemizde paylaşılan dilekçe örneği ve diğer bilgiler tamamen bilgilendirme amacıyla paylaşılmış olup, izinsiz ve kaynak gösterilmeksizin başka bir yerde yayımlanması yasaktır. - Aralık 2016