İş Sözleşmesinin Feshinde Geçerli Olmayan (Geçersiz) Nedenler

A+
A-

İş sözleşmesinin feshinden önce bu durumun hem işçi hem de iş veren tarafından karşı tarafa bildirilmesi gerekmektedir. 4857 Sayılı İş Kanununa göre yasaya uygun şekilde yapılmayan fesihlerde taraflar yasal yükümlülük altında kalacaktır. Bu konuda aydınlatıcı olması açısından bu makalemizde iş sözleşmesinin feshinde geçerli olmayan (geçersiz) nedenler nelerdir,  iş sözleşmesinin feshinde usul işlemleri, İş sözleşmesinin feshinin nasıl  yapılır, iş sözleşmesinin feshinde uyulması gereken kurallar nelerdir, iş sözleşmesinin feshinin tebliğinden ne kadar sonra dava açılabilir gibi merak edilen konularla ilgili ayrıntılı bilgi vermeye çalışacağız.

iş sözleşmesi feshi

İş Sözleşmesinin Feshinde Geçerli Olmayan (Geçersiz) Nedenler

İş Sözleşmesinin Feshinde Geçerli Olmayan (Geçersiz) Nedenler Nelerdir

İşçi ve işveren arasında yapılan iş sözleşmesinin feshinde geçerli nedenlerin olması gerekmektedir, aşağıda maddeler halinde yazmış olduğumuz nedenler iş sözleşmesinin feshinde geçersiz nedenler olarak kabul edilmiştir, bu nedenle aşağıdaki hususlar iş sözleşmesinin feshi için geçerli bir sebep oluşturmaz.

  • Sendika üyeliği
  • Çalışma saatleri dışında veya işverenin rızası ile çalışma saatleri içinde sendikal faaliyetlere katılmak, sendikal faaliyetlerde bulunmak.
  • İşyeri sendika temsilciliğini yapmak.
  • Sözleşmeden veya mevzuattan doğan haklarını takip etmek amacıyla işveren aleyhine idari ve adli makamlara başvurmak veya bu hususta başlatılmış sürece katılmak.
  • Irk, renk, din, siyasi görüş, cinsiyet, medeni hal, hamilelik, doğum, aile yükümlülükleri ve benzer nedenler.
  • 4857 Sayılı İş Kanununun 74.maddesinde belirtilen ve kadın işçilerin çalıştırılmasının yasal olduğu sürelerde işe gelmemek.
  • 4857 Sayılı İş Kanununun 25.maddesinin (1) numaralı bendinin (b) fıkrasında öngörülen bekleme süresinde işe geçici devamsızlık yapmak.

İşçinin 6 aylık kıdem tazminatı, aynı işverenin bir veya değişik işyerlerinde geçen süre birleştirilerek hesaplanır. İşverenin birden fazla işyerinin bulunması (aynı işkolunda) halinde, işyerinde çalışan işçi sayısı, bu işyerlerinde çalışan toplam işçi sayısına göre belirlenir.

İşyerinin bütününü sevk ve idare eden işveren vekili, yardımcıları ve işçiyi işe alma ve işten çıkarma yetkisi bulunan işveren vekilleri hakkında bu madde, 19, 21. Maddeler ile 25. Maddenin son fıkrası uygulanmaz.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR  İş Sözleşmesinin Fesih Yolu Dışında Sona Ermesi

İş Sözleşmesinin Feshinde Usul

İş sözleşmesinin feshi nasıl yapılır, iş sözleşmesinin feshinde uyulması gereken kurallar nelerdir, iş sözleşmesinin feshinin tebliğinden ne kadar sonra dava açılabilir gibi konular işçiler tarafından en çok merak edilen konuların başında gelmektedir.

Buna göre;

4857 Sayılı İş Kanununun 19. Maddesine göre işveren fesih bildirimini yazılı olarak yapmak zorundadır ve fesih sebebini açık ve kesin bir şekilde belirtmek zorundadır.

Hakkında isnat olunan iddialara karşı savunması alınmadan işçinin belirsiz süreli iş sözleşmesi feshedilemez, o işçinin davranışı veya verimi ile ilgili nedenler fesih nedeni olarak gösterilemez, ancak işverenin 4857 Sayılı İş Kanununun 25. Maddesinin 2. Fıkrasında belirtilen “İşçinin, işveren yahut bunların aile üyelerinden birinin şeref ve namusuna dokunacak sözler sarf etmesi veya davranışlarda bulunması, yahut işveren hakkında şeref ve haysiyet kırıcı asılsız ihbar ve isnatlarda bulunması” halinde uygun fesih hakkı saklıdır.

İş Sözleşmesinin Feshine İtiraz Süresi

İş sözleşmesi feshedilen işçi, fesih bildiriminde işveren tarafından herhangi bir sebep gösterilmediği veya gösterilen sebeplerin geçerli olmadığını iddia ediyorsa, fesih bildiriminin kendisine tebliğ edildiği tarihten itibaren 1 ay (bir ay) içinde iş mahkemesine dava açabilir.

Topla iş sözleşmelerinde hüküm varsa veya taraflar aralarında anlaşırlarsa uyuşmazlık aynı süre içerisinde özel hakeme götürülür (4857 Sayılı İş Kanunu 20.md.)

İş sözleşmesinin feshinin geçerli bir sebebe dayanıp dayanmadığının ispatını yapmak işverene aittir ancak işçi sözleşmenin feshinin başka bir nedene dayandığını iddia ediyorsa, bu iddiasını ispatlamakla yükümlüdür.

İş ve Sosyal Güvenlik Hukukunun geniş bir kapsamının bulunması nedeniyle, bu konudaki makalelerimizi belli konu başlıklarına ayırarak sizlerin istifadesine sunmaya çalışıyoruz. Bu nedenle İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku, İş ve İşveren ilişkileri, İş Sözleşmeleri ve Sonuçları, İş Sağlığı ve Güvenliği ilgili diğer konularda yazmış olduğumuz makalelerimizi okuyarak aradığınız konu ile ilgili ayrıntılı bilgi edinebilirsiniz. Bilgi almak istediğiniz konu başlığını sitemizde bulunan arama butonuna yazarak, ilgili konuya rahatlıkla ulaşabilirsiniz.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR  İş Sözleşmesinin Sona Ermesi Feshi İşlemi

İş sözleşmesi ile ilgili farklı bilgiler de edinmek için İş Sözleşmesi Nedir Nasıl Yapılır ve Türleri Nelerdir konulu yazımızı da okuyabilirsiniz.ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.


Önceki yazıyı okuyun:
İş Sözleşmesi Nedir Nasıl Yapılır ve Türleri Nelerdir

İş ve Sosyal Güvenlik Hukukuna ilişkin olarak işçi ve işveren arasında yaşanan sorunlara ilişkin merak edilen konulara ilişkin daha önce...

Kapat
Sitemizde paylaşılan dilekçe örneği ve diğer bilgiler tamamen bilgilendirme amacıyla paylaşılmış olup, izinsiz ve kaynak gösterilmeksizin başka bir yerde yayımlanması yasaktır. - Aralık 2016