İş Sözleşmesinin Fesih Yolu Dışında Sona Ermesi

A+
A-

İş sözleşmesinin işçi ve işveren yönünden derhal fesih hakkı ile ilgili daha önce yazmış olduğunuz makalelerimiz ile ilgili ayrıntılı bilgi vermeye çalışmıştık. Bu yazımla iş sözleşmesinin fesih yolu dışında sona ermesi, işverenin iş sözleşmesinde nasıl değişiklik yapacağı, haksız sebeple işine son verilen işçinin ne kadar süre içerisinde işveren tarafından tekrar işe başlatmak zorunda olduğu ve ne kadar tazminat ödemek zorunda olduğu ile ilgili ayrıntılı bilgi vermeye çalışacağız.

iş sözleşmesinin fesih dışı sona ermesi

is sozlesmesinin fesih disinda sona ermesi

İş Sözleşmesinin Fesih Yolu Dışında Sona Ermesi

4857 Sayılı İş Kanununun 21. Maddesine göre, mahkemece veya özel hakem tarafından, işverence geçerli sebep göstermeden veya gösterilen sebebin geçerli olmadığı tespit edilerek feshin geçersizliğine karar verildiğinde, işverenin 1 (bir) ay içerisinde işçiyi işine başlatması zorunludur. İşveren, işçiyi 1 (bir) ay içerisinde işe başlatmazsa, işçiye en az 4 (dört) aylık ve en fazla 8 (sekiz) aylık ücreti tutarında tazminat ödemekle yükümlüdür.

Böyle bir durumda işçinin işe başlatılmaması halinde, mahkeme veya özel hakem ödenecek tazminat miktarını da belirler. Bu kararın kesinleşmesine kadar çalıştırılmadığı süre için işçiye en fazla 4 aya kadar doğmuş bulunan ücret ve diğer hakları ödenir.

İşçi işe başlatılırsa, kıdem tazminatı ve peşin olarak ödenen bildirim süresine ait ücret, yukarıdaki fıkra hükümlerine göre yapılacak ödemeden mahsup edilir. İşe başlatılmayan işçiye, işveren tarafından bildirim süresi verilmemiş ya da bildirim süresine ait ücret ödenmemişse, bu sürelere ait ücret tutarı ayrıca ödenir.

Mahkeme veya Özel Hakem kararının kesinleştiği tarihten itibaren 10 (on) iş günü içerisinde işçinin işe başlamak için işverene başvuruda bulunması gerekmektedir. İşçi bu süre içerisinde başvuruda bulunmaz ise, işveren tarafından yapılmış olan fesih işlemi geçerli sayılır ve işveren sadece bunun hukuki sonuçları ile sorumlu olur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR  Taşeron İşçi Kadro Başvurusu Dilekçe Örneği (Detaylar)

4857 Sayılı İş Kanununun 25. Maddesinin birinci, ikinci ve üçüncü fıkra hükümleri sözleşmeler ile hiçbir suretle değiştirilemez; aksi halde sözleşme hükümleri geçersizdir.

İşveren İş Sözleşmesinde Nasıl Değişiklik Yapabilir

İşveren, iş sözleşmesiyle veya iş sözleşmesinin eki niteliğindeki personel yönetmeliği ve benzeri kaynaklar ya da işyeri uygulamasıyla oluşan çalışma koşullarında esaslı bir değişikliği ancak işçiye bu durumu yazılı olarak bildirmek suretiyle yapabilir. Bu şekle uygun olarak yapılmayan ve işçi tarafından 6 (altı) işgünü içerisinde kabul edilmeyen değişiklikler işçiyi bağlamaz. İşçi değişiklik önerisini 6 (altı) günlük süre içerisinde kabul etmezse, işveren değişikliğin geçerli bir nedene dayandığını ya da fesih için başka bir geçeri nedeninin bulunduğunu yazılı olarak açıklamak ve bildirim süresine uymak suretiyle iş sözleşmesini feshedebilir. İşçi bu durumda 4857 Sayılı İş Kanununun 17 ve 21. Madde hükümlerine göre dava açabilir.

Taraflar aralarında anlaşmak şartıyla çalışma koşullarını her zaman değiştirebilir. Çalışma koşullarında değişiklik geçmişe etkili olarak yürürlüğe konulamaz.

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku ile ilgili merak ettiğiniz konuları sitemizde yayınladığımız diğer makaleleri buradan okuyarak bilgi edinebilirsiniz.ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.


Önceki yazıyı okuyun:
İş Sözleşmesinin Feshinde Geçerli Olmayan (Geçersiz) Nedenler

İş sözleşmesinin feshinden önce bu durumun hem işçi hem de iş veren tarafından karşı tarafa bildirilmesi gerekmektedir. 4857 Sayılı İş...

Kapat
Sitemizde paylaşılan dilekçe örneği ve diğer bilgiler tamamen bilgilendirme amacıyla paylaşılmış olup, izinsiz ve kaynak gösterilmeksizin başka bir yerde yayımlanması yasaktır. - Aralık 2016