İşçi ve İşvereninin Yasal Yükümlülükleri Nelerdir

A+
A-

4857 Sayılı İş Kanununa göre işçinin ve işverenin uymak zorunda oldukları yükümlülükleri vardır, işveren ve işçi bakımından bu yasal yükümlülükler iki başlık altında ele alınabilir. Bu makalemizde işçi ve işverenin yasal yükümlülüklerinin ne olduğu ayrıntıları ile ele almaya çalışacağız.

isci isveren yasal yukumlulukler nelerdir

isci isveren yasal yukumlulukler

İş Yasasına Göre İşçi ve İşverenin Yükümlülükler Nelerdir

4857 Sayılı İş kanununa göre işçi ve işverenin uymak zorunda olduğu, bazı yasal yükümlülükler vardır. Bunları iki başlık altında ele alalım. Bunları maddeler halinde sıralayacak olursak

İşverenin Yükümlülükleri

 1. İş yerini bildirmek; İşverenler 1 ay içerisinde Bölge Çalışma Müdürlüğüne bildirimde bulunmak zorundadırlar. Bu bildirimde, işyerinin unvan ve adresi, çalıştırılan işçi sayısı, çalışma konusu, işin başlama veya bitme günü, kendi adı soyadı veya unvanı, adresi.
 2. Ücret ödeme borcu: işçinin iş görme edimi karşılığında işveren de ücret ödemekle yükümlüdür.
 3. Gözetme borcu: İşçinin, ücret, sağlık ve güvenlik yönünden işveren tarafından gözetilmesi ve korunması gerekir.
 4. Eşit davranma borcu: İş ilişkisinde din, dil, ırk, siyasal düşünce, cinsiyet, felsefi inanç, mezhep ve benzeri sebeplere dayalı olarak ayrım yapılamaz.
 5. Engelli ve eski hükümlüyü çalıştırma zorunluluğu: İşverenler, elli veya daha fazla işçi çalıştırdıklarında özel sektör işyerlerinde yüzde üç engelli, kamu işyerlerinde ise yüzde dört engelli ve yüzde iki eski hükümlü işçiyi vaya 1111 Askerlik Kanunu, 1076 Sayılı Yedek Subaylar ve Yedek Askeri Memurlar Kanunu kapsamına giren ve askerlik hizmeti yaparken 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanununun 21.maddesine göre terör olayların nedeniyle yaralananları meslek, beden ve ruhi durumlarına uygun işlerde çalıştırmakla yükümlüdürler.
 6. Araç ve gereç sağlama borcu: İşçinin iş yerinde iş görme edimini yerine getirebilmesi için işverenin gerekli makine ve teçhizatları sağlama yükümlülüğü bulunmaktadır.
 7. İşçi sağlığı ve işçi güvenliği sağlamak için gerekli olan tüm önlemleri almak: İşveren işyerinde iş sağlığı ve güvenliğini sağlamak ve gerekli her türlü önlemi almak, araç ve gereçleri noksansız bulundurmak zorundadır.
 8. İş yerinin devri sonucu sorumluluk: İşyerinin tamamı veya işyerinin bir bölümü hukuki bir işleme dayalı olarak başka birine devredildiğinde, devir tarihinde işyerinde veya bir bölümünde mevcut olan iş sözleşmeleri bütün hak ve borçları ile birlikte devralana geçer.
 9. İşyerinde olması gereken evrak ve açıklama yazıları: İşveren iş yerinde yasada yer alan ücrete ilişkin yazıyı, işçi sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili uyarıları, görevi yerine getirmesi ile ilgili talimatları görünebilecek şekilde asmak zorundadır.
 10. İşçi özlük dosyası düzenleme zorunluluğu: İşverenin çalıştırdığı her işçi için özlük dosyası düzenler, işveren bu dosyada çalıştırdığı işçinin kimlik bilgilerinin yanında, bu kanun ve diğer kanunlar uyarınca düzenlemek zorunda olduğu her türlü belge kayıtları saklamak ve bunları istediği zaman yetkili memur veya mercilere göstermek zorundadır.
 11. Kıdem tazminat ödeme zorunluluğu: İşveren ölen, emekli olan veya yasanın öngördüğü şartlara göre hizmet akdi son bulan ve kıdem tazminatını hak eden işçilerine kıdem tazminatı ödemek zorundadır.
 12. İşe alınan elamanın, ayrılması veya işinin sona ermesini bildirmesi zorunluluğu: İşveren işe aldığı veya herhangi bir nedenle iş akdi sona eren işçileri, en geç 10 gün içerisinde işyerinin bağlı bulunduğu Sosyal Güvenlik Kurum Müdürlüğüne ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bildirmek zorundadır.
 13. Var ise sözleşmeden oluşan diğer borçlar: İşveren sözleşmede bulunan ve imzaladığı diğer yükümlülükleri de yerine getirmek zorundadır.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR  Kıdem Tazminatı Nedir ve Kıdem Tazminatı Ödemesi Süreci

İşçinin Yükümlülükleri

İşçilerin yükümlülüklerini ise aşağıdaki şekilde maddeler halinde sıralayabiliriz.

 1. İş görebilme yükümlülüğü: İşçi, verilen görevi bizzat yerine getirir, bu görevi başkasına devredemez.
 2. Yaptığı işe özen göstermesi: İşçi verilen görevleri özen göstererek yerine getirmek zorundadır. Verilen görevi eksik veya kusurlu yapması işçiyi sorumlu kılar.
 3. İşverenin talimatlarına uyma borcu: İşçi, işverenin yönetim hakkına dayanarak iş ile ilgili çıkardığı emir ve talimatlara uymakla yükümlüdür.
 4. Bağlılık borcu: işçi sadece emeğini işyerine ortaya koyarak kendisini meta haline getirmez, işverenin çakarlarını korumak ve gözetmek, işçinin iş hukukuna göre bağlılık borcudur.
 5. İş yerine giriş ve çıkışta denetim: İşyerine sokulması yasak olan eşya ve araçların girişini engellemek, işyerinden çıkışı yasak olan araç, gereç ve mamullerin çıkışını kontrol etmek gibi nedenlerle işveren giriş-çıkış denetimleri uygulayabilir. İşçi bunlara uymak zorunadır.
 6. Yarışmama borcu: İşçi çalıştığı sürece işverene karşı yarışmama yükümlülüğüyle bağlıdır, işçiler işyerinin faaliyet alanına giren işleri yapamazlar, işverene rakip olamazlar. İşyeri ile aynı işi yapan başka işverenle beraber iş saatleri dışında da olsa çalışma yapamazlar.
 7. İçki yâda uyuşturucu madde kullanım yasağı: İşçiler işyerine, sarhoş veya uyuşturucu madde kullanarak gelemezler, işyerinde bu maddeleri kullanamazlar.
 8. Sözleşme var ise bu sözleşmeden doğan diğer borçlar: Sözleşmede bulunan ve işçinin imzaladığı diğer yükümlülükleri de işçinin yerine getirmesi zorunludur.

Bu belirtilen yükümlülüklere her iki tarafın yani işveren ve işçinin uyması kanunen zorunlu kılınması, her iki tarafın çalışma öncesi ve sonrasında faydasına olacaktır.

İşçi ve işveren açısından bu yükümlülüklerin yerine getirilmemesi halinde hem iş hukuku hem de ticaret hukuku bakımından sorumluluklar ve cezalar söz konusu olacaktır.

İş Sözleşmesinin Sona Ermesi Feshi İşlemi konulu yazımızı da okuyabilir ve alternatif bilgilere ulaşabilirsiniz.ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.


Önceki yazıyı okuyun:
İş Yerine Araç Almak İçin Kredi – Ticari Araç Kredisi Veren Bankalar

Kurumsal bazda kullanılan krediler ticari kredi olarak isimlendirilmektedir ve kredilerin tüzel kişilikler tarafından kullanılmasının da sağladığı bazı avantajlar vardır. Özellikle şirketinin...

Kapat
Sitemizde paylaşılan dilekçe örneği ve diğer bilgiler tamamen bilgilendirme amacıyla paylaşılmış olup, izinsiz ve kaynak gösterilmeksizin başka bir yerde yayımlanması yasaktır. - Aralık 2016