İşçinin Haklı Nedenlerle İş Sözleşmesini Derhal Fesih Hakkı

A+
A-

İş sözleşmesinin haklı nedenlere veya yasal süreye dayanmadan feshedilmesi halinde, 4857 Sayılı İş Kanununun 17. Maddesine göre yasal sorumluluk altına girebilirler ancak işçinin iş sözleşmesini derhal fesih hakkı da bulunmaktadır,  böyle bir durumda işçi işverene karşı yasal sorumluluk altında olmayacaktır. Bu makalemizle işçinin iş sözleşmesini haklı nedenlerle derhal fesih hakkının neler olduğunu sizlerle paylaşacağız.

iscinin hakli sozlesme feshi nedir

iscinin hakli sozlesme feshi

İşçinin İş Sözleşmesini Haklı Nedenlerle Derhal Fesih Hakkı

Belli bir süreye dayansın veya dayanmasın işçi aşağıda belirttiğimiz sebeplerle iş sözleşmesini süresinin bitiminden önce feshedebilir, sözleşmenin bitim süresini veya bildirim süresini beklemesine gerek yoktur.

Sağlık Sebepleri

  • İş sözleşmesinin konusu olan işin yapılması ve işin niteliğinden doğan bir sebeple işçinin sağlığı veya hayatı tehlike altında olursa,
  • İşçinin sürekli olarak yakından veya doğrudan buluşup görüştüğü işveren ya da başka bir işçinin bulaşıcı veya işçinin sağlığı ile bağdaşmayan bir hastalığının olması (tutulması)

Ahlak ve İyi Niyet Kurallarına Uymayan Haller ve Benzerleri

  • İş sözleşmesinin yapıldığı sırada, işverenin bu sözleşmenin esas noktalarından biri hakkında yanlış vasıflar veya şartlar göstererek ya da gerçeğe aykırı olmayan bilgiler ve sözler söylemek suretiyle işçiyi yanıltırsa.
  • İşveren tarafından işçi veya aile üyelerinden birinin şeref ve namusuna dokunacak şekilde sözler söylenir veya davranışlarda bulunulursa.
  • İşveren tarafından işçiye veya aile üyelerinden birine cinsel tacizde bulunulursa.
  • İşveren tarafından, işçiye veya aile üyelerinden birine karşı sataşmada bulunur veya gözdağı verirse ya da işçi veya aile üyelerinden birini kanuna karşı davranışlara özendirir, sürükler, kışkırtır veya işçi ve aile üyelerinden birine karşı hapsi gerektiren bir suç işlerse ya da işçi hakkında şeref ve haysiyet kırıcı asılsız ağır isnat veya ithamlarda bulunursa.
  • İşçinin, işyerinde diğer bir işçi veya üçüncü kişiler tarafından cinsel tacize uğraması ve bu durumu işverene bildirmesine rağmen işveren tarafından gerekli tedbirlerin alınmaması halinde.
  • İşçinin ücretinin işveren tarafından kanun hükümlerine veya sözleşme şartlarına uygun olarak hesap edilmemesi veya ödenmemesi.
  • İş sözleşmesine göre ücretini parça başına veya iş tutarı üzeriden kararlaştırıldığı halde işveren tarafından işçiye yapabileceği sayı ve tutardan az iş verildiği halde, aradaki ücret farkı zaman esasına göre ödenerek işinin eksik aldığı ücret karşılanmazsa yahut çalışma şartları uygulanmazsa.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR  İş Sözleşmesinin Sona Ermesi Feshi İşlemi

Zorlayıcı Sebepler

İşçinin çalıştığı işyerinde 1 (bir) haftadan fazla bir süre ile işin durmasını gerektirecek zorlayıcı sebepler ortaya çıkarsa.

İşçi, yukarıda sayılan sebeplerden dolayı iş sözleşmesinin süresinin bitiminden önce veya bildirim süresini beklemeksizin 4854 Sayılı İş Kanununun 24. Maddesine göre iş sözleşmesini derhal feshedebilir.

İşçinin iş sözleşmesini haklı nedenlerle derhal feshedebilme hakkı olduğu gibi işverenin de iş sözleşmesini derhal fesih hakkı bulunmaktadır, buna ilişkin ayrıntılı bilgi edinmek için bu konuda yazmış olduğunuz İşverenin İş Sözleşmesini Haklı Nedenlerle Derhal Fesih Hakkı konulu makalemizi okuyarak ayrıntılı bilgi edinebilirsiniz.

İş ve Sosyal Güvenlik Hukukunun kapsamının oldukça geniş olması bütün konularla ilgili aynı makale içerisinde bilgi vermemizin mümkün olmaması nedeniyle, bu konudaki makalelerimizi belli konu başlıklarına ayırarak sizlerin istifadesine sunmaya çalışıyoruz. Bu nedenle İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku, İş ve İşveren ilişkileri, İş Sözleşmeleri ve Sonuçları, İş Sağlığı ve Güvenliği ilgili diğer konularda yazmış olduğumuz makalelerimize ulaşabilmek için bilgi almak istediğiniz konu başlığını sitemizde bulunan arama butonuna yazarak, ilgili konuya rahatlıkla ulaşabilirsiniz.

İşçi ve İşvereninin Yasal Yükümlülükleri Nelerdir konulu yazımızı da okuyarak İş Hukuku üzerine alternatif bilgiler öğrenebilirsiniz.ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.


Önceki yazıyı okuyun:
İşçi ve İşvereninin Yasal Yükümlülükleri Nelerdir

4857 Sayılı İş Kanununa göre işçinin ve işverenin uymak zorunda oldukları yükümlülükleri vardır, işveren ve işçi bakımından bu yasal yükümlülükler...

Kapat
Sitemizde paylaşılan dilekçe örneği ve diğer bilgiler tamamen bilgilendirme amacıyla paylaşılmış olup, izinsiz ve kaynak gösterilmeksizin başka bir yerde yayımlanması yasaktır. - Aralık 2016