İşverenin Haklı Sebeplerle İş Sözleşmesini Derhal Fesih Hakkı

A+
A-

4857 Sayılı İş Kanununa göre işçinin haklı sebeplerle iş sözleşmesini fesih hakkı bulunduğu gibi işverenin de haklı sebeplerle iş sözleşmesini  derhal fesih hakkı bulunmaktadır. Bu makalemizde İşverenin hangi sebeplerle iş sözleşmesini derhal feshedebileceği konusunda ayrıntılı bilgi vermeye çalışacağız.

is verenin hakli olarak sozlesme feshi

is verenin hakli olarak sozlesme feshi

İşverenin Haklı Nedenlerle İş Sözleşmesini Derhal Fesih Hakkı Nelerdir

4857 Sayılı İş Kanununun 25. Maddesine göre, yapılan iş sözleşmesinin süresi belli olsun veya olmasın, aşağıda belirttiğimiz durumlarda işveren sürenin bitiminden önce veya bildirim süresini beklemeden iş sözleşmesini feshedebilir.

Sağlık Sebepleri Nedeniyle İş Sözleşmesinin Derhal Feshedilmesi

 • İşçinin kendi kastından veya derli toplu olmayan yaşayışından ya da alkol bağımlılığından doğacak bir hastalık veya sakatlığa uğraması halinde, bu nedenle meydana gelecek olan devamsızlığın ardı ardına 3 (üç) iş günü veya 1 (bir) ayda 5 (beş) iş gününden fazla olması.
 • İşçinin yakalandığı hastalığın tedavi edilemeyecek nitelikte olması ve işyerinde çalışmasında sakınca bulunmasının Sağlık Kurulunca belirlenmesi halinde.

Ahlak ve İyi Niyet Kurallarına Uymayan Hallerde ve Benzeri Durumlarda İş Sözleşmesinin Derhal Feshedilmesi

 • İş sözleşmesinin düzenlendiği sırada bu sözleşmenin esaslı noktalarından biri veya birkaçı için gerekli vasıflar veya şartları taşımadığı halde bunların kendisinde bulunduğunu ileri sürerek ya da gerçeğe uygun olmayan belgeler veya yalan sözlerle işçinin işvereni yanıltması.
 • İşçinin, işveren hakkında şeref ve haysiyet kırıcı asılsız, ihbar (şikayet) ve isnatlarda bulunması.
 • İşçinin, işveren ya da aile üyelerinden birinin şeref ve namusuna dokunacak sözler sarf etmesi veya davranışlarda bulunması.
 • İşçinin, işyerinde bulunan başka bir işçiye cinsel tacizde bulunması.
 • İşçinin, işverene ya da onun aile üyelerinden birine veya işyerindeki başka bir işçiye sataşması .
 • İşçinin, işyerine alkol veya uyuşturucu madde kullanarak gelmesi veya işyerinde kullanması.
 • İşçinin işvenin güvenini kötüye kullanması, hırsızlık yapması, işverenin meslek sırlarını açıklamak gibi doğruluk ve bağlılığa uymayan davranışlarda bulunması.
 • İşçinin, işyerinde 7 (yedi) günden fazla bir hapis cezası ile cezalandırılan ve cezası ertelenmeyen bir suç işlemesi.
 • İşçinin yapmakla zorunda olduğu görevlerini kendisine hatırlatıldığı halde yapmamakta ısrar etmesi.
 • İşçinin, işverenden veya yetkili amirlerinden izin almaksızın veya haklı bir sebebe dayanmaksızın ardı ardına 2 (iki) iş günü veya 1 (bir) ay içinde 2 (iki) defa herhangi bir tatil gününden sonraki iş günü, ya da 1 (bir) ayda 3 (üç) iş günü işine devam etmemesi.
 • İşçinin kendi isteği veya görevini savsaması nedeniyle işin güvenliğinin tehlikeye düşürmesi, işyerinin malı olan veya malı olmayıp da iş yerinde kullanılan makineleri, tesisat veya başka eşya, madde ve malzemeleri 30 (otuz) günlük ücretinin tutarıyla ödeyemeyecek derecede hasara ve kayba uğratması.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR  İş Sözleşmesinin Feshinde Geçerli Olmayan (Geçersiz) Nedenler

Zorlayıcı Sebeplerle İş Sözleşmesinin Derhal Fesih Hakkı

İşçiyi, çalışmakta olduğu işyerinde 1 (bir) haftadan fazla süre ile çalışmaktan alıkoyan zorlayıcı bir sebebin ortaya çıkması.

İşçinin Gözaltına Alınması veya Tutuklanması Halinde

İşçinin herhangi bir nedenle gözaltına alınması veya tutuklanması halinde devamsızlığının 4857 Sayılı İş Kanununun 17. Maddesinde belirtilen bildirim süresini aşması halinde.

İşveren tarafından yukarıdaki maddelerde belirtilen nedenlerle iş sözleşmesi feshedilen işçi,  öngörülen sebeplerin uygun olmadığı iddiası ile 4857 Sayılı İş Kanununun 18, 20 ve 21. Madde hükümleri çerçevesinde yargı yoluna başvurabilir.

İş Sözleşmesinin Derhal Fesih Hakkının Kullanım Süresi Ne Kadardır

İş sözleşmesinin derhal fesih hakkının kullanım süresi 4857 Sayılı İş Kanununun 24 ve 25. Maddelerinde gösterilen ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan hallere dayanılarak  iki taraftan birinin bu çeşit davranışlarda bulunduğunu diğer tarafın öğrendiği günden başlayarak 6 (altı) iş günü geçtikten ve her halde eylemin (fiilin) gerçekleşmesinden 1 (bir) yıl sonra kullanılamaz. Ancak işçinin olayda maddi çıkar sağlaması halinde bu 1 (bir) yıllık süre uygulanmaz.

Bu nedenlerle işçi ya da işverenden iş sözleşmesini yukarıda belirtilen süreler içerisinde feshedenlerin diğer taraftan tazminat hakları saklıdır.

Sitemizde daha önce sizler için paylaşmış olduğumuz İşçinin Haklı Nedenlerle İş Sözleşmesini Derhal Fesih Hakkı konulu yazımızı da okuyabilirsiniz.ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.


Önceki yazıyı okuyun:
İSU Dilekçe Örneği : Abonelik, İptal, Şikayet, Fatura İtiraz

İSU 'ya Nasıl Başvurulur İSU Kocaeli ve çevre ilçelerde su dağıtım hizmeti veren bir kuruluştur. İzmit başta olmak üzere birçok...

Kapat
Sitemizde paylaşılan dilekçe örneği ve diğer bilgiler tamamen bilgilendirme amacıyla paylaşılmış olup, izinsiz ve kaynak gösterilmeksizin başka bir yerde yayımlanması yasaktır. - Aralık 2016