Kamulaştırma Nedir Dilekçe Örneği

A+
A-

Kamulaştırma, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Üçüncü Bölümünde, Sosyal ve Ekonomik Haklar ve Ödevler başlığı altında, Anayasanın 46. maddesinde ele alınmış ve aşağıdaki şekilde tanımlanmıştır.

Kamulaştırma; devletin veya kamu tüzel kişilerinin, kamu yararının gerektirdiği hallerde, gerçek karşılıklarını peşin ödemek şartı ile, özel mülkiyette bulunan taşınmaz malların tamamını veya bir kısmını, kanunda gösterilen esas ve usullere göre kamulaştırmaya ve bunlar üzerinde idari ittifaklar kurmaya yetkili olmasıdır.

Kamulaştırma Bedeli Nasıl Ödenir

Kamulaştırma bedeli ile kesin hükme bağlanan arttırım bedeli nakden ve peşin olarak ödenir. Ancak tarım reformunun uygulanması, büyük enerji ve sulama projeleri ile iskan projelerinin gerçekleştirilmesi, yeni ormanların yerleştirilmesi, kıyıların korunması ve turizm amacıyla kamulaştırılan toprakların bedellerinin ödenmesi şekli kanunla gösterilir. Kanunun taksitli ödemeyi öngöreceği bu hallerde, taksitlendirme süresi 5 yılı aşamaz; bu durumda taksitler eşit olarak ödenir. Herhangi bir nedenle ödenmemiş kamulaştırma bedellerinde kamu alacakları için öngörülen en yüksek faiz oranı uygulanır.

Kamulaştırılan topraktan, o toprağı doğrudan doğruya işleten küçük çiftçiye ait olanlarının bedeli, her halde (durumda) peşin olarak ödenir.

İmar Kanununun 18. Maddesine Göre Kamulaştırma

3194 Saylı İmar Kanununun 18. Maddesi ile Arazi ve Arsa düzenlemesi, “Belediye ve Macavir alan sınırları ile bu sınırlar dışında düzenlenmişuygulama imar planları içerisindeki binalı veya binasız arazi ve arsa düzenlemelerini kapsar.”

Kamulaştırma sürecinde, imar kanununun 18.maddesi gereğince bu yerlerin arsa ve arazi düzenlemeleri yapılacak. İdare ve hazinenin mülkiyetinde, eşdeğer alanlarla resen takat edilebilecek ve hak sahibinin talebi doğrultusunda, imar hakkının başka alana transferi sağlanacak ya da bedeli ödenerek kamulaştırılacaktır.

Kamulaştırmada Yapılan Son Değişiklikler

6745 Sayılı Kanun ile kamulaştırma ile ilgili bir çok değişiklik yapıldı. 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununda yapılan değişiklikler, 07 Eylül 2016 tarihli 29824 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıştır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR  Yürütmenin Durdurulması Nedir Nasıl İtiraz Edilir (Tüm Detaylar)

Kamulaştırma Dilekçesi Nasıl Yazılır

Kamulaştırma dilekçesi yazılırken, dilekçenin anlam bütünlüğü içerisinde gereksiz tekrarlardan kaçınılarak somut olaylara değinilmeli ve deliller açık şekilde gösterilmelidir. Kamulaştırma işlemlerinin karışık ve zor bir süreç içermesi nedeniyle bu konuda uzman bir hukukçudan yardım alınması ileride herhangi bir hak kaybı yaşanmaması açısından faydalı olacaktır.

Kamulaştırma Dilekçesi Örneği

Kamulaştırılan Taşınmazı Mal Sahibinin Geri Alma İstemi Davası Dilekçesi

kamulaştırılan taşınmazın iade dilekçesi

Kamulaştırılan taşınmazı mal sahibinin geri alma istemi dava dilekçesi

Kamulaştırma İşleminin İptali İstemi Dilekçesi

kamulaştırma işlem iptali dilekçesi

Kamulaştırma İşleminin İptali İstemi Dilekçesi

kamulaştırma dilekçe örneği

kamulaştırma dilekçesi

Kamulaştırmasız El Atma Nedeni ile El Konulan Yerin Bedelinin Tazmini Davası Dilekçesi

kamulaştırmasız el atma sebebi ile el konan yer bedeli için dilekçe

Kamulaştırmasız El Atma Nedeni ile El Konulan Yerin Bedelinin Tazmini Davası Dilekçesi

Dilekçeleri bilgisayarınıza indirmek için lütfen aşağıdaki linklere tıklayınız.

Kamulaştırılan Taşınmazı Mal Sahibinin Geri Alma İstemi Davası Dilekçesi

Kamulaştırılan Taşınmazın Tescili İstemi Dilekçesi

Kamulaştırmasız El Atma Nedeni El Konulan Yerin Bedelinin Tazmini Davası Dilekçesi

Kamulaştırma İşleminin İptali İstemi Dilekçesi

 ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.


Önceki yazıyı okuyun:
Kamu Personel Alımı 2019 Yılı Duyuruları

Gerek işsizlikle mücadele kapsamında ve gerekse de FETÖ ihraçları sonrası kamu dairelerindeki iş yükünün artması sonucunda ortaya çıkan memur açığının kapatılması...

Kapat
Sitemizde paylaşılan dilekçe örneği ve diğer bilgiler tamamen bilgilendirme amacıyla paylaşılmış olup, izinsiz ve kaynak gösterilmeksizin başka bir yerde yayımlanması yasaktır. - Aralık 2016