Kardeşler Arasında Miras Paylaşımı Nasıl Olur

Evin büyükleri öldükten sonra aileler arasında kargaşalara en çok neden olan olaylardan birisi de miras paylaşımı ile ilgili yaşanmaktadır. Daha önceden Veraset İlamı konumuzda da bu meseleleri işlediğimiz üzere; bu yazımızda ise sizlere; kardeşler arasında miras paylaşımı nasıl olur, miras davası nasıl açılır detaylı bir şekilde adım adım anlatmaya çalışacak ve yine miras ile ilgili dilekçe örneklerimizi paylaşmaya çalışacağız.

Miras Nedir

Anayasanın Kişi Hak ve Ödevleri Bölümünde Mülkiyet Hakkı başlığı altında düzenlenen 35.maddesinde ‘Herkes, mülkiyet ve miras hakkına sahiptir. Bu haklar, ancak kamu yararı amacıyla kanunla sınırlandırılabilir. Mülkiyet hakkının kullanılması toplum yararına aykırı olamaz.” şeklinde düzenlenmiştir.

Miras; Geniş anlamda kişinin ölümü ile uygulama alanı bulan ve özel hukuk ilişkilerini içine alan kurallar bütünüdür. Dar anlamda ise murisin mirasçılarına geçebilen tüm malvarlığı değerlerini ve kişisel haklarını ifade eder.

Miras Hukukunda Zümre Nedir

Miras hukukunda mirasçılar kural olarak muris ile kan bağına dayanan soybağı  ilişkisine bağlı  olarak tespit edilir.  Zümreler mirastan başlayarak yakınlığına göre tespit edilir. Mirasçı olabilecek üç zümre kabul edilmiştir.

a) Zümre murisin alt soyudur.

b) Zümre murisin anne ve babası ile onların alt soylarıdır. (kardeşler)

c) Zümre murisin büyük anneleri ile babaları ile onların alt soylarıdır. (amca, hala, dayı, teyze).

Mirasın Kardeşler Arasında Paylaştırılması

Mirasın kardeşler arasında paylaştırılması; kardeşler arasında çoğu zaman küs kalmaya veya kavgalara neden olmuştur. Hukuki açıdan bir anne ve babadan olan kardeşlerin tamamı mirastan eşit olarak pay alır. Miras bırakan kişinin eşinin de vefat etmiş olması halinde, ölüme bağlı tasarrufun ya da mirasçının olmaması durumunda, bırakılan miras kardeşler arasında eşit bölüşülür.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR  Yoksulluk Nafakası Nedir Nasıl Alınır

Miras bırakanın ölüme bağlı tasarruf durumu varsa, mirasçı olan kardeşlerin saklı paylarına ilişkin orana dokunulmadığında bu tasarruf geçerli olup, kalan miras yine kardeşler arasında eşit olarak paylaştırılacaktır.  Bunun haricinde, saklı payları olduğunu iddia eden kardeşler, saklı payları oranında tenkis davası açabilirler.

Kardeşlerin mirastan eşit pay almamaları bazen hileli satıştan kaynaklanıyor olabilir. Böyle bir durumda mirasçıların mirastan alacakları payları doğrudan etkileneceğinden, murislerin bir veya birkaçı tapu iptali davası açabilir.  Tapu iptal davalarında murisin yapmış olduğu satışın hileli olduğunun kanıtlanması gerekmektedir.

Kız Çocukları Mirastan Ne Kadar Pay Alır

Kız kardeşlerinde,  erkek kardeşler kadar mirasta eşit hakları vardır. Toplumun özellikle kırsal kesimlerinde, kız çocuklarına mirastan pay verilmemesi veya çok az miktarda mirastan pay verildiği görülmektedir. Bu duruma genellikle kız çocukları da,  mirasın erkeğe ait olduğunu düşünerek rıza göstermektedir. Ancak, yasalar karşısında erkek ve kadın mirasçılar eşittir ve eşit miktarda mirastan pay almalıdırlar.

Miras Davası Nasıl Açılır

Mirasa konu mal, bazen bir ev veya işyeri bazen de çok yüksek meblağlarda gayrimenkul veya birçok mal olabilir. Bu gibi durumlarda çoğu zaman, kardeşler arasında mirasın nasıl paylaşılacağı yönünde anlaşmazlıklar çıkmakta ve davalar açılmaktadır. Tabi her davada olduğu gibi miras davalarında da herkesin kendine göre haklı sebepleri olabilir. Ancak mahkemenin yapacağı yargılama sonunda vereceği karar bağlayıcı niteliktedir. Bu nedenle, davayı açacak olan muris veya murisler somut delillerini tam ve eksiksiz olarak dava dilekçesinde belirtmelidirler. Dava dilekçesi yazıldıktan sonra yetkili ve görevli mahkemeye verilir. Miras davalarında yetkili mahkeme ölenin son ikametinin bulunduğu yer mahkemesidir.

Tapu tescili ve tescil davalarında Asliye Hukuk Mahkemesi, terekenin tespiti, terekeye mümessil tayini, tereke defterinin tutulması, vasiyetnamenin açılması davalarında Sulh Hukuk mahkemeleri görevlidir. Miras hukuku başlı başına bir uzmanlık konusu olduğundan bu konuda herhangi bir hak kaybının olmaması için uzman bir hukukçudan yardım alınması faydalı olacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR  Boşanma Davası Açma İşlemleri Nelerdir (Tüm Süreç Detaylı Anlatım)

Miras Davası Dilekçe Örnekleri

2017 yılındaki en güncel bilgilerle; Miras davası konusunda hazırlamış olduğumuz dilekçe örneklerini aşağıdaki linklere tıklayarak bilgisayarınıza indirebilirsiniz.

Mirasçılık Belgesi Verilmesi İstemi Dilekçesi

Mirasçılık Belgesinin İptali Dava Dilekçesi

Mirasın Reddine ilişkin DavaDilekçesi

Mirasın Reddinin İptaline ilişkin İstem Dilekçesi

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 87 YORUM
 1. Ali mumci dedi ki:

  Mehmetbey anne bana rahmetli oldu 4 kardeşiz babam 25 yıl önce vefahat etti şimdi benkendi hakkımı satmak istiyorum yer ayrılmadı halen baba üzerinde gorunuyo veraset abim de hiçbiri imza vermiyor ben bana düşen hakkımı nasıl satabilirim onlar diyorum onlar almıyor ne yapabilirim bu konuda yardımcı olurmusunuz teşekkurler

  1. Mehmet Zeki Tunçtürk dedi ki:

   Merhaba Ali bey,
   Ortaklığın giderilmesi davası açabilirsiniz, ortaklığın giderilmesi davası ile ilgili ayrıntılara sitemizde yayinladigimiz makalemizden ulaşabilirsiniz, İzale-i suyu (ortaklığın giderilmesi) davası nasıl açılır

 2. İbrahim ÇALIKOĞLU dedi ki:

  Merhaba dedemden kalma tarlalar için annem ve dayımlar anlaşamıyor ne tür yol izlememiz gerekir teşekkür ederim

  1. Mehmet Zeki Tunçtürk dedi ki:

   Merhaba İbrahim bey,
   Ortaklığın giderilmesi davası açabilirsiniz, bu konuda ayrıntılı bilgi verdiğimiz İzale-i suyu davası ile ilgili makalemize buradan ulaşabilirsiniz.

Önceki yazıyı okuyun:
Tazyik Hapsi Nedir

Ceza Muhakemesi Kanununda tazyik hapsi ile ilgili herhangi bir tanım yapılmış değildir. Ancak, tazyik hapsinin  de disiplin hapsine benzer özelliklere...

Kapat
Sitemizde paylaşılan dilekçe örneği ve diğer bilgiler tamamen bilgilendirme amacıyla paylaşılmış olup, izinsiz ve kaynak gösterilmeksizin başka bir yerde yayımlanması yasaktır. - Aralık 2016