Karşılıksız Yararlanma Suçu Nedir

| ,

Kaçak olarak elektrik ve su kullanmak veya borçtan dolayı mühürlenen sayaçların mühürleri kırılarak elektrik ve su kullanmaya devam etmek Türk Ceza Kanununun 163. md.  göre Karşılıksız Yararlanma suçunu oluşturmaktadır, bu makalemizde karşılıksız yararlanmanın ne olduğunu, karşılıksız yararlanma suçunun cezasının ne olduğunu ve Türk Ceza Kanununda karşılıksız yararlanma suçu ile ilgili yapılan düzenleme ile ilgili olarak bilgi vermeye çalışacağız.

Karşılıksız Yararlanma

Karşılıksız yararlanma; Belli bir ücret karşılığında faydalanılabilen herhangi bir mal veya hizmetten bedelini ödemeden fayda ve menfaat sağlanması olarak tanımlanabilir. Kanun koyucu, bedelinin ödenmesi halinde yararlanılabilecek bir mal veya hizmetten, ödeme yapmadan yararlanan kişilerin cezalandırılacağına hükmetmiştir.

Karşılıksız yararlanma suçunun konusunu birçok farklı neden oluşturabilir. Buna; bedeli ödenmeden kaçak olarak kullanılan elektrik, su veya otomatlar aracılığıyla sunulan ürünlerden faydalanmaya çalışılması gibi birçok örnek gösterebiliriz.

Karşılıksız Yararlanma Suçunun Cezası Nedir

Karşılıksız yararlanma suçunun cezası, suçun niteliğine ve işleniş şekline göre değişiklik göstermektedir. 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununun 163. Maddesinde cezanın alt ve üst sınırı belirtilmiştir. Karşılıksız yararlanma ile ilgili yapılan düzenlemeler her zaman tartışma konusu olmuştur. Tartışmaların ana konusu ise, taşınır mal sayılması ve hırsızlık suçunu oluşturuyor olabileceği yönünde yoğunlaşmıştır.

Kaçak Elektrik ve Su Kullanma Suçu
Karşılıksız Yararlanma Suçu

5237 Sayılı Türk Ceza Kanununun 2. Bölümünde “Kişilere Karşı Suçlar” başlıklı 10. Bölümünde 163. Maddesinde yer alan “Karşılıksız Yararlanma” suçu aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir;

Karşılıksız yararlanma

MADDE 163. – (1) Otomatlar aracılığı ile sunulan ve bedeli ödendiği takdirde yararlanılabilen bir hizmetten ödeme yapmadan yararlanan kişi, iki aydan altı aya kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır.

(2) Telefon hatları ile frekanslarından veya elektromanyetik dalgalarla yapılan şifreli veya şifresiz yayınlardan sahibinin veya zilyedinin rızası olmadan yararlanan kişi, altı aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır.

(Ek: 2/7/2012-6352/83 md.) Abonelik esasına göre yararlanılabilen elektrik enerjisinin, suyun veya doğal gazın sahibinin rızası olmaksızın ve tüketim miktarının belirlenmesini engelleyecek şekilde tüketilmesi halinde kişi hakkında bir yıldan üç yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.”

05/07/2012 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 6352 Sayılı Yasa ile TCK ile birlikte bir çok kanunda değişiklik yapılmıştır. Bu yasa ile birlikte karşılıksız yararlanma kavramının içeriği değişmiş, özellikle karşılıksız yararlanma ile hırsızlık arasındaki bağlantılar irdelenmiştir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR  BES İptal Telefon Numarası 444 (Bireysel Emeklilik Şirketleri)
Önceki Yazı

Kargaz Dilekçe Örneği Abonelik İşlemleri Fatura İtiraz

Kartel Faizi Uygulayan 12 Banka Dava Dilekçe Örneği

Sonraki Yazı

Yorum yapın

Önceki yazıyı okuyun:
Kargaz Dilekçe Örneği Abonelik İşlemleri Fatura İtiraz

Kargaz; Çorum Elektrik ve Doğalgaz Ticaret  A.Ş. bünyesinde hizmet vermekte olan bir doğalgaz enerjisi dağıtım şirketidir. Kargaz; 2006 yılında doğalgaz...

Kapat