Kira Ödemeyen Kiracıyı Evden Çıkarma

| , , , ,

Hemen hemen herkesin en büyük hayallerinden birisi; en azından yatırım amaçlı bir gayrimenkul alarak, buradan gelecek kira geliri ile daha refah bir hayat sürmektir. Belki doğru bir yöntem olabilir ancak işin içine girildiğinde maalesef kiracılarla yaşanan sorunlar bu fikirden sizi caydırabilir. Evin kötü kullanımı, ödenmeyen kiralar, faturalar, vs. gibi sorunlarla karşılaşılabilmektedir.Özellikle kira ödemeyen kiracıyı evden çıkarma konusu hukuki anlamda teknik bir konudur. Hukuktaki adı kiralanan taşınmazların tahliyesi olup, bu işlem için ya bir dava açılması ya da İcra Müdürlükleri kanalıyla tahliye işlemi yapılacaktır.

Kiralanan Taşınmazların Tahliyesi

Kiralanan taşınmazların tahliyesi yoluyla takip işlemi, kira bedelinin ödenmemesi veya kira süresinin sona ermesi nedeniyle başvurulacak olan ilamsız bir takip yoludur.

Bu yazımızda icra yoluyla yapılacak olan kira bedelinin ödenmemesi nedeniyle taşınmazın tahliyesine ilişkin işlemler hakkında bilgi vermeye çalışacağız.

Kira Bedelinin Ödenmemesi Nedeniyle İlamsız Tahliye

Kiralayan, kiracısından yalnızca alacağı olan kira bedelinin tahsil edilmesini amaçlamayıp, bunun yanında kiracının taşınmazdan tahliyesini de istiyorsa, kira bedelinin ödenmemesini dayanak göstererek ilamsız tahliye yoluna başvurabilir.

Kira Bedelinin Ödenmemesi Nedeniyle İlamsız Tahliye Talebinde Kira Sözleşmesi Gerekli midir?

Kiralayanın, bu yolla ilamsız takip yapabilmesi için kiracısıyla arasında düzenlenmiş yazılı bir kira sözleşmesinin bulunması ve bunun takibe eklenmesi gerekli değildir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR  Sigortasız Kişi Devlet Hastanesinde Nasıl Muayene Olur

Takip talebi genel haciz yolu ile takipteki düzenlenir. Takip talebinde ödenmeyen kira bedelinin ödenmesi ve kiracının tahliyesi talep edilir.

Kiralanan taşınmazın tahliyesi için yazılı bir kira sözleşmesinin bulunmasına gerek yoktur. Kira sözleşmesi yazılı da yapılmış olabilir. Kiracı (Borçlu) itirazında kira sözleşmesini ve imzasını açık olarak reddetmezse kira sözleşmesini kabul etmiş sayılır. Ancak kiracı, itirazı ederken kira sözleşmesini açıkça inkar eder ederse, kiralayan ilamsız takibe devam edemez, bundan sonraki süreçte mahkemeye dava açması gerekmektedir.

Ödeme Emrini Alan Kiracı Kaç Gün İçerisinde Borcunu Ödemelidir

Takip talebini alan icra dairesi, tahliye talibini de içeren bir ödeme emri düzenleyerek kiracıya gönderir. (İİK md.269)

Ödeme emrini alan kiracı borcunu 30 gün içerisinde ödemek zorundadır. Ancak ödeme süresi 6 aydan daha kısa süreli adi kirada 6 gün, hâsılat kiralarında ise 60 gündür. (BY md. 260, 288)

Süresi içerisinde ödeme emrine itiraz edilmezse, ya da yapılan itiraz kaldırılırsa takip kesinleşir. Kiracı (borçlu) ödeme emrinin tebliğinden itibaren 7 gün içerisinde ödeme emrine itiraz edebilir. 6 aydan daha kısa olan  kira sözleşmelerinde bu süre 3 gündür.

Süresinde borcunu ödemeyen ve ödeme emrine itiraz etmeyen kiracının tahliyesi için kiralayan (alacaklı), mutlaka ihtar süresinin bitiminden 6 ay içinde icra mahkemesinden kiracının tahliyesine karar verilmesini talep etmelidir.

Kiracının (Borçlunun) Ödeme Emrine İtirazı

Ödeme emrine itiraz edilmesi halinde itiraz, İcra dairesine yapılmalıdır. Kiracının (borçlunun) ödeme emrine itiraz etmesi takibi durdurur. Kiracının (borçlunun) ödeme emrine yaptığı itirazın alacaklıya tebliğinden itibaren 6 ay içerisinde itirazın kaldırılması ve tahliye için icra mahkemesine başvurması gerekir. Alacaklının süresi içerisinde icra mahkemesine başvurmazsa aynı kira alacağından dolayı ilamsız tahliye takibi yapamaz. (İİK md. 269/3)

Kiracı kira sözleşmesini (akdini) inkar etmek istiyorsa bunu açık ve kesin olarak yapmalıdır. (İİK.md. 269/2,c.2) Kiracının bu itirazı nedeniyle alacaklının, icra mahkemesinden itirazın kaldırılmasını ve tahliyesini isteyebilmesi için kira sözleşmesinin yazılı şekilde noterlikçe düzenlenme veya onaylama biçiminde yapılmış olması gerekir. (İİK.269/1) Aksi halde, kiraya veren alacaklı icra mahkemesine değil, Sulh Hukuk Mahkemesine başvurup kira bedelinin tahsili ve kiracının tahliyesi için dava açmalıdır. (HUMY md. 8)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR  Uzlaşma Dilekçe Örneği

Kira Borcunu Ödemeyen Kiracının Tahliye İşlemleri

Kiracı (borçlu) kira sözleşmesi dışında bir itirazda bulunmuşsa, kira sözleşmesini (akdini) kabul etmiş sayılır. (İİK.md. 269/2,c,2) Bu durumda alacaklı icra mahkemesine başvurup kiracının (borçlunun) itirazının kaldırılmasını ve tahliyeye karar verilmesini ister. İcra mahkemesi,artık kira sözleşmesinin (akdini) inceleyemez. Borçlu itirazını ancak 68. Maddedeki belgelerle ispat edebilir. (İİK.md 269c/1)

Alacaklı (kiralayan) tahliye kararı üzerine borçlunun mallarının haczini ve tahliyesini isteyebilir. Ancak tahliye talebi için icra mahkemesi kararının borçluya tefhim veya tebliğinden itibaren 10 gün geçmesi gerekir. (İİK.md.269c/3) Böyle bir durum karşısında borçlu (kiracı) tahliye kararı üzerine üç aylık kira bedeli karşılığında icranın geri bırakılması yoluna başvurabilir.(İİK.md 269c/3, 36) Bu durumda borçluya ayrıca tahliye emrinin gönderilmesi gerekmez.

Kira Süresinin Sona Ermesi Nedeniyle İlamsız Takip ile ilgili olarak ayrıca hazırlamış olduğumuz yazımıza buradan ulaşabilirsiniz.

Kira Ödemeyen Kiracıyı Evden Çıkarma İşlemi Dilekçe Örneği

Resimleri büyütmek için lütfen üzerine tıklayınız.

Kira Alacağı Davası Dilekçesi

kira alacağı dava dilekçe örneği
Kira alacağı davası dilekçesi

Kira Alacağı Nedeni İle Hapis Hakkı Dilekçesi

kira alacağı sebebiyle hapis hakkı dilekçe örneği
Kira alacağı nedeni ile hapis hakkı dilekçesi

Kira Borcunun Ödenmemesi Nedeni İle Tahliye İstemi Dilekçesi

kira borcunun ödenmemesi sebebiyle tahliye istemi dilekçe örneği
Kira borcunun ödenmemesi nedeni ile tahliye istemi dilekçesi

Kira Süresinin Sona Ermesi Nedeniyle Tahliye İstemi Dilekçesi

kira süresinin sona ermesi sebebiyle tahliye dilekçesi
Kira süresinin sona ermesi nedeniyle tahliye istemi dilekçesi

Dilekçe örneklerini bilgisayarınıza indirmek için aşağıdaki linkleri kullanabilirsiniz.

Kira Alacağı Davası Dilekçesi

Kira Alacağı Nedeni ile Hapis Hakkı Dilekçesi

Kira Borcunun Ödenmemesi Nedeni ile Tahliye İstemi Dilekçesi

Kira Süresinin Sona Ermesi Nedeniyle Tahliye İstemi Dilekçesi

 

 

Önceki Yazı

KOBİGEL Nedir? Ve Hangi Konularda Kredi Desteği Verir?

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Dilekçe Örneği (İletişim, Adres)

Sonraki Yazı

Yorum yapın

Önceki yazıyı okuyun:
KOBİGEL Nedir? Ve Hangi Konularda Kredi Desteği Verir?

KOBİ’ler için özel geliştirilmiş bir proje olan KOBİGEL’in merak ettiğiniz bütün detaylarını sizlere buradan açıklama istiyoruz. İşletmelerin belli başlı sorunlarını...

Kapat