Kira Süresinin Sona Ermesi Nedeniyle İcra Yolu İle Taşınmazların Tahliyesi

| ,

Kiralanan taşınmazların kira bedelinin ödenmemesi nedeniyle icra yolu ile tahliyesine ilişkin olarak yazmış olduğumuz bir diğer yazımızda bilgi vermeye çalışmış ve bu konudaki dilekçe örneklerini sizlerle paylaşmıştık. Bu yazımızda ise; yine kiracı ve kiraya veren arasında çok sık görülen ihtilaflı konulardan birisi olan Kira Süresinin Sona Ermesi Nedeniyle İcra Yolu İle Taşınmazların Tahliyesi hususunu aydınlatmaya ve sizlere bilgi vermeye çalışacağız.

Kiralanan taşınmazların tahliyesi olağan koşullarda mahkemeye başvurularak yapılabildiği gibi, icra dairesine başvurarak da tahliye işlemi yapılabilir. Kiralanan taşınmazlar, kira bedellerinin ödenmemesi veya kira sözleşmesinin süresinin sona ermesi nedeniyle başvurulacak ilamsız takip yollarıdır.

Kira Süresinin Sona Ermesi Nedeniyle İlamsız Tahliye

Kira süresinin sona ermesi nedeniyle ilamsız tahliye yolu, elinde yazılı bir kira sözleşmesi bulunan kiralayanın, kira sözleşmesinde belirtilen sürenin bitiminde, kiracısını tahliye etmek amacıyla başvurduğu ilamsız takip yoludur.

Kira Bedelinin Ödenmemesi Nedeniyle İlamsız Tahliye Talebinde Kira Sözleşmesi Gerekli midir?

Kira süresinin sona ermesi nedeniyle kiralayanın (alacaklının), bu yolla ilamsız takip yapabilmesi için kiracısıyla arasında düzenlenmiş yazılı bir kira sözleşmesinin bulunması ve bunun takibe eklenmesi gereklidir.  Sözlü bir anlaşmayla kira verilen bir taşınmazın bu yolla tahliyesi istenemez (İİK.md 272/1)

Yalnızca kira sözleşmesinin yazılı olması da yeterli değildir. Ayrıca kira sözleşmesinin yapılmasından sonraki bir tarihte, kira süresinin sonunda başka bir tarihte kiralananın tahliye edileceği yönünde yazılı tahliye taahhüdü vermiş olmalıdır. (6570 Sayılı Yasanın 7.md)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR  Mazeret Dilekçesi Nedir

Kira Sözleşmesinin Bitiminden Ne Kadar Sonra Takip Yapılmalıdır

Kira süresinin sona ermesinden sonra, kiralayan sözleşmeyi yenilemek istemiyorsa, bu sürenin bitiminden bir ay içerisinde icra dairesine başvurarak kiracının tahliyesi için takip talebinde bulunmalıdır. Takip talebine, yazılı kira sözleşmesi de eklenmelidir.

6570 Sayılı Yasaya tabi taşınmazlar (Belediye örgütü olan yerler ile, iskele, liman ve istasyonlardaki üstü örtülü (musakkaf) taşınmazlar) söz konusu ise mutlaka yazılı tahliye taahhüdünün de talebe eklenmesi gerekir. Ancak bu taşınmazlar için yazılı bir kira sözleşmesi bulunmasa bile en azından yazılı tahliye taahhüdünün bulunması gerekli ve yeterlidir.

İcra Müdürlüğünce Kiracının Tahliyesi İçin Yapılan İşlemler

Tahliye talebini alan icra müdürü, kiracıya bir tahliye emri gönderir. (İİK. 272 md)

Tahliye emrinde, kiralayan ve kiracının yerleşim yeri de dahil olmak üzere kimlik bilgileri, kira sözleşmesinin tarihi, kiracının taşınmazı onbeş gün içinde tahliye etmesi; şayet kiracının kiranın yenilendiğine yada uzatıldığına ilişkin bir itirazı varsa bunu yedi gün içinde icra dairesine bildirmesi, itirazda bulunmaz veya taşınmazı tahliye etmezse zorla tahliye edileceği yazılır. (İİK.272 md.)

Kiracı, tahliye emrine süre içerisinde itiraz etmezse takip kesinleşir. Kiraca tahliye emrine yedi gün içerisinde itiraz edebilir. İtirazı, yazılı yada sözlü olarak icra dairesine bildirir. İtiraz ile takip durur (İİK. 274 md)

Kiracı kira sözleşmesindeki veya tahliye taahhüdündeki imzayı inkar etmek istiyorsa bunu ayrıca ve açıkça belirtmelidir. Aksi halde bu imzayı ikrar (kabul) etmiş sayılır. Kiracı imzayı inkar ederse icra mahkemesi bu konuda imza incelemesi yapamaz, kiralayanın kiracıya karşı Sulh Hukuk Mahkemesinde tahliye davası açması gerekir.

Kiracı, kira sözleşmesinin yenilendiğini veya uzatıldığını noterlikçe düzenlenmiş yada onaylanmış yahut ve imzası ikrar edilmiş bir belge ile ispat edemezse icra mahkemesi, kiracının itirazının kaldırılmasına karar verir. (İİK.275/2)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR  Adli Tatil Nedir Hangi İşlemler Yapılmaz

İtirazın kaldırılmasına karar verilirse veya kiracı süresi içerisinde tahliye emrine itiraz etmezse icra dairesi tarafından kiracı taşınmazdan zorla çıkarılır ve taşınmaz kiraya verene teslim edilir.Ancak bunun için tahliye emrinin tebliğinden itibaren onbeş günlük sürenin geçmesi gerekir (İİK. 273 md)

Üçüncü bir kişinin taşınmazda bulunması halinde, bu kişi kiralanan taşınmazda haklı olarak bulunduğuna dair bir belge resmi bir belge gösteremezse derhal tahliye olunur.

Kiracının Kirayı Ödememesi Nedeniyle Evden Nasıl Çıkarılır

Bu tarz bir olayda ise yapılması gereken kiracı hakkında ilamsız icra takibi başlatmak ve evden tahliye ettirmek olacaktır. Bu konuda ayrıntılı bilgi için ve dilekçe örnekleri için Kira Ödemeyen Kiracının Evden Çıkarılması Nasıl Olur adlı yazımızı buradan okuyabilirsiniz.

Önceki Yazı

Kira Sözleşmesi Nasıl Doldurulur

Kişisel Konkordato Nedir Nasıl Başvuruda Bulunulur

Sonraki Yazı

Yorum yapın

Önceki yazıyı okuyun:
Kira Sözleşmesi Nasıl Doldurulur

Kiracı ve mülk sahibi arasındaki ilişki; iki taraf arasında yapılacak bir kira sözleşmesi ile belirlenmektedir. Kira sözleşmelerini herhangi bir kırtasiyeden...

Kapat