Kiracı Evden Nasıl Çıkarılır Tahliye Edilir

A+
A-

Kanunun kiraya veren ve kiracıya yüklemiş olduğu sorumluluklar vardır, kiracının veya kiraya verenin bu sorumluluklarının bir veya birkaçını yerine getirmemesi, kira sözleşmesinde belirtilen tarih veya taraflardan herhangi birinin kusuru olmaksızın mücbir sebeple kira sözleşmesinin son bulması halinde kira sözleşmesi sona erer. Kira sözleşmesinin hangi hallerde sona ereceği ile ilgili olarak daha önce yazmış olduğumuz Kira Sözleşmesinin Sona Ermesi konulu makalemizde bu konuda ayrıntılı olarak bilgi vermeye çalışmıştık. Bu makalemizde ise kiracının tahliyesi için gerekli sebepler nelerdir ve kiracının çıkartılması ve tahliyesi nasıl olur gibi merak edilen konularda ayrıntılı bilgi vermeye çalışacağız.

Kiracının Çıkartılması ve Tahliyesi Nasıl Olur

Kiracının çıkartılması ve tahliyesi işleminin yasanın belirlediği şekillerde yapılması gerekmektedir; aksi halde konut dokunulmazlığı suçunun meydana geleceği veya kirayı ödemeyen kiracının bir kısım mallarına zorla el konularak alacağın tahsili yoluna gidilmesinin yağma suçunu oluşturabileceği unutulmamalıdır.

Kiracının konut veya işyerinden çıkartılması ve tahliyesi için öncelikle hukuki dayanağın olması gerekmektedir, kiracının kira bedelini ödememesi, sözleşmenin sona ermesi veya sözleşmeye aykırı olarak hareket etmesi gibi geçerli bir hukuki dayanağın bulunması gerekmektedir. Bu nedenle kira sözleşmesinin bitimine en az 15 gün kalıncaya kadar yazılı olarak kiracıya bildirimde bulunulması gerekmektedir. Bildirimde bulunulmaması halinde kira sözleşmesi aynı şartlarda bir yıl daha uzamış olarak kabul edilir ve bu haliyle sözleşme sona erdirilemez ve kiracı tahliye edilemez. Belirsiz süreli kira sözleşmelerinde kiranın başlangıç tarihinden 10 yıl geçmesi halinde genel hükümler dikkate alınarak fesih bildirimiyle kira sözleşmesi sonlandırılabilir ve kiracının tahliyesi gerçekleştirilebilir.

Kirayı Ödemeyen Kiracının Tahliyesi Nasıl Yapılır

Kiracının kiraya verene karşı en önemli sorumluluğu kiraladığı konutun veya işyerinin kirasını zamanında aksatmadan ödemektir, kiracının kirayı geciktirmesi veya ödememesi tahliye nedenidir, kiracıya yapılan ödeme emrine rağmen kiracı kirasını ödemezse tahliye edilebilir. Böyle bir durumda kiracının tahliyesi için kullanılacak en etkin yol ilamsız icra takibi yoluyla kiracının tahliyesi işlemidir. Ödenmeyen kira borçları için kiracıya icra dairesi aracılığıyla bir ödeme emri gönderilir, yasal süre olan 7 günlük süre içerisinde borca itiraz etmeyen kiracı 30 gün içerisinde bu borcu ödemek zorundadır. Kira borcunun ödenmemesi halinde hakim tarafından tahliye kararı verilir. İlamsız icra takibi yoluyla hem kiracının ödemediği kira borçları tahsil edilebilir hem de kiracının tahliyesi sağlanmış olur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR  Mahkeme Kararına Göre İnfaz Yatar Hesaplama Nasıl Yapılır

Yazılı Tahliye Taahhüdü ile Kiracının Tahliyesi Nasıl Olur

Yazılı tahliye taahhüdü ile de kiracının tahliyesi mümkündür, ancak yazılı tahliye taahhüdünün geçerli olabilmesi için yasaya uygun olarak hazırlanmış olması gerekmektedir, yazılı tahliye taahhüdü ile kiracının tahliyesi için tahliye taahhüdü aşağıda belirttiğimiz şekilde düzenlenmiş olmalıdır.

  • Yazılı olarak düzenlenmelidir.
  • Belirli bir tarih belirtilmiş olmalıdır
  • Kiracı veya yasal temsilcisi tarafından verilmiş, imzalanmış olmalıdır.
  • Tahliye Taahhüdünde bulunan imza tarihinin kira sözleşmesinin imza tarihinden belli bir süre sonra düzenlenmiş olması gerekmektedir. (Bu hususa dikkat edilmesi gerekmektedir, amaç kiraya verenin kiracıya baskı altında tahliye taahhüdünü imzalatmasının önüne geçmektir)

Yukarıda belirttiğimiz şekilde yasaya uygun şekilde yazılı tahliye taahhüdü düzenlenmiş ise dava açma ve icraya başvurma süresi dolmadan tahliye işlemine başlanması gerekmektedir.

Haklı Sebepten Yapılan İki İhtara Dayalı Olarak Kiracının Tahliyesi Nasıl Yapılır

Süresi içerisinde kirasını ödemeyen kiracıya farklı tarihlerde yapılan iki haklı ihtara dayalı olarak kiraya veren kira sözleşmesini sona erdirebilir. İhtarın bir kira yılı içerisinde farklı aylara ait olarak iki kez yapılmış olması gerekmektedir. İhtar Noter aracılığıyla yapılabileceği gibi, ödeme emriyle, mektupla veya telgrafla da yapılabilir, böyle bir durumda kiraya veren kiracının tahliyesi için dava açama hakkına sahiptir. Böyle bir durumda kira süresinin bitiminden itibaren veya bir yıldan uzun süreli kira sözleşmelerinde ihtarın gönderildiği kira yılının bitiminden itibaren bir ay içerisinde tahliye davası açılmalıdır.

Kiracının Ölümü Nedeniyle Kira Sözleşmesinin Sona Ermesi

Kiracı öldükten sonra, ölenle birlikte aynı konutta oturanlar veya ölenin ortakları kira sözleşmesine uydukları sürece sözleşmenin tarafı olabilirler. Bu kişilerin sözleşmeye aykırı hareket etmeleri, kiracının ödemediği borçlardan sorumlu olmadıklarını beyan etmeleri karşısında kira sözleşmesi sona erecektir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR  Uzlaşma Nedir ( Detaylı Anlatım )

Borçlar Kanununun 352/3. Maddesi Sebebiyle Kiracının Tahliyesi Nasıl Olur

Kiracının veya birlikte yaşadığı eşinin aynı ilçe veya belde sınırları içerisinde oturulabilecek durumda olan konutlarının bulunması ve bu durumdan kiraya verenin sözleşme düzenlerken haberinin olmaması halinde buna dayanak gösterilerek kiracının tahliyesi için talepte bulunulabilir. Sözleşmenin bitiminden itibaren 1 ay içerisinde davanın açılması gerekmektedir.

Gereksinim, Yeniden İmar veya İnşa İçin Kiracının Tahliyesi

Kiraya verenin kendisinin, eşinin, altsoy, üstsoy veya bakmakla mükellef olduğu kişilerden birinin kullanma ihtiyacı gereksiniminin meydana gelmesi halinde veya  konut veya işyerinin imarı ve inşası amacıyla genişletilmesi, onarımı veya değiştirilmesi gerekli ise ve bu aşamada konut veya işyerinin kiracı tarafından kullanılması imkansız ise kira sözleşmesi sona erdirilerek kiracının tahliyesi işlemine başlanabilir. Kira sözleşmesinin sonunda bir ay içerisinde açılacak dava ile tahliye işlemi gerçekleştirilebilir.  Belirsiz süreli sözleşmelerde genel hükümler dikkate alınmalıdır.

Yeni Mal Sahibinin Gereksinimi Nedeniyle Kiracının Tahliyesi

Kiracının kullanmış olduğu konut veya işyerinin sonradan malikinin değişmesi halinde yeni malik kendisinin, eşinin, altsoy, üstsoy veya bakmakla mükellef olduğu kişilerin gereksinimi nedeniyle sahip olma süresinden başlayarak bir ay içerisinde durumu kiracıya bildirmek koşuluyla altı ay içerisinde açacağı dava ile kira sözleşmesini sona erdirebilir kiracıyı tahliye edebilir.

Kiracinin Tahliyesi Nasil Olur

kiracı nasıl çıkarılır

Kira Sözleşmesinin Kurulmasından İtibaren On Yıl Geçmesi Nedeniyle Kiracının Tahliyesi

Kiraya veren ve kiracı arasında kurulan kira sözleşmesinin üzerinden 10 yıllık bir uzama süresinin geçmiş olması nedeniyle kira sözleşmesinin sonlandırılması ve kiracının tahliyesi mümkündür ancak öncesinde uzama süresi dolmadan 3 ay önce kiracıya fesih bildiriminin yapılması ayrıca taraflar arasında uzama süresinin bitiminden sonra yeni bir kira sözleşmesinin imzalanmamış olması da gerekmektedir, böyle bir durumda kiralananı boşaltmayan kiracının da süresi içerisinde dava açılarak tahliyesi mümkündür.

Kira Sözleşmesinin Farklı Nedenlerle Feshi ve Kiracının Tahliyesi

Yukarıda belirttiğimiz sebeplerin haricinde kiracının konutu veya işyerini özensiz kullanması, kiracının izni olmadan ortak alınması, komşulara saygısız davranma, kiralananın amaç dışında kullanılması da kira sözleşmesinin feshi ve kiracının tahliye sebebidir.

Kiralanan konut veya işyeri ile ilgili kiracı ve kiraya veren arasındaki sorumluluklar ile kira sözleşmesinin sona ermesi ile ilgili daha ayrıntılı bilgi edinmek için sitemizde yayınladığımız diğer makaleleri okuyarak bu konuda daha ayrıntılı bilgi edinebilirsiniz.ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.


Önceki yazıyı okuyun:
Kira Sözleşmesi Hangi Hallerde Nasıl Sona Erer

Kira sözleşmesinin sona ermesi tarafların karşılıklı olarak yapmış oldukları sözleşmede kararlaştırdıkları tarih veya kiralananın taraflardan herhangi birinin kusuru olmaksızın mücbir...

Kapat
Sitemizde paylaşılan dilekçe örneği ve diğer bilgiler tamamen bilgilendirme amacıyla paylaşılmış olup, izinsiz ve kaynak gösterilmeksizin başka bir yerde yayımlanması yasaktır. - Aralık 2016