Kısa ve Öz Anlatım : İflas Davası ve İflas Nedir

| ,

İflas Arapça kökenli bir kelimedir ve “parayı pulu bitirmek” anlamına gelmektedir. Halk arasında kullanılan iflas kelimesi ile hukuk terminolojisinde kullanılan iflas arasında önemli farklar vardır. Bu yazımızda hukuk dilinde iflasın ne anlama geldiği, iflas ile ilgili genel konular hakkında bilgi vermeye çalışacağız.

iflas ve davası nedir
İflas Davası ve İflas Nedir

İflas Nedir

İflas, ticaret mahkemesince hakkında tasfiye kararı verilen bir borçlunun (müflisin), haczedilebilen bütün mal varlığının cebri icra yolu ile paraya çevrilip, bu paradan bilinen bütün alacaklarının tatmin edilmesini sağlayan toplu bir takip yoludur.

Hukuk Terminolojisinde ve Halk Dilinde  İflas Terimi

Hukukta, borçlu bütün mal varlığını tüketse bile ticaret mahkemesince hakkında iflas kararı verilmediği sürece, iflas etmiş sayılmaz. Ancak halk arasında, borçlunun bütün mal varlığını tüketmesi iflas etmiş olması olarak görülmekte ve bu şekilde adlandırılmaktadır.

Hukukta, borçlunun yeterli mal varlığı bulunsa bile borcunu süresi içinde ödememesi, koşulları oluştuğunda hakkında iflas kararı verilmesi için yeterlidir. Ancak borçlunun yeterli mal varlığının olması halinde halk arasında iflas ettiğinden söz edilmez.

İflasın Uygulanması

Borçlunun alacaklılarından birinin talebi üzerine iflasına karar verilmesi durumunda, diğer alacaklıların alacaklarını borçlunun malvarlığından isteyebilmeleri için onların da takip yoluna başvurmasına yani takip yapmasına gerek yoktur. Borçlu hakkında iflas kararı verilmesi üzerine tüm alacaklıların alacaklarını, hakkında iflas kararı verilen borçlunun malvarlığından isteyebilirler.

İflasa tabi olan borçlu, alacaklarının seçimine göre haciz veya iflas yollarından biriyle takip edilebilir (İİY.md.43/1-Bu yollardan birini seçmiş ve takibe başlamış olan alacaklı, bir defaya özgü olmak üzere harç ödemeksizin başlamış olduğu takip yolunu bırakarak, diğer yolla başvurabilir. Örneğin haciz yoluna başvurmuş ve takibe başlamış olan alacaklı bu yolu bırakarak iflas yolu ile alacağını tahsil yoluna gidebilir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR  tazminat hesaplama 2019

İcra Hukuk ile İflas Hukuku Arasındaki Genel Farklar

İcra hukukunun konusu bireysel ferdi takiplerdir, Alacaklılar, alacaklarını borçlunun mal varlığından bir veya birkaç şeyden almaya çalıştıkları için bütün alacakların tatmin edilmesi ya da borçlunun bütün mal varlığının tasfiye edilmesi söz konusu değildir.

İflas hukukunun konusu toplu takiplerdir. Alacaklılar alacaklarının bütün haczedilebilir malvarlığından almaya çalıştıkları için borçlunun bütün alacaklarının tatmin edilmesi amaçlanır ve borçlunun haczedilen bütün malvarlığı tasfiye edilir.

İflas Davası ve İflas Davası Dilekçe Örneği

İflas hukukunun kendi içerisinde bir çok farklılık göstermesi ve iflasa ilişkin konuların ayrı ayrı ele alınması gerektiği göz önünde bulundurularak iflas ile ilgili konuları alt başlıklar halinde sitemizde yayınlayarak istifadenize sunmaya çalıştık. İflas davası, iflas organlarının ne olduğu ve buna ilişkin dilekçe örneklerini sitemizde daha önce yayınladığımız yazılarımız içerisinde arama butonuna ilgili konuyu yazarak aratabilir ve aradığınız konuda bilgi edinebilir, iflas dilekçesi örneğine ulaşabilirsiniz.

Önceki Yazı

Kırgaz Dilekçe Örneği Faturaya İtiraz Abonelik İptali Vs

KOBİGEL Nedir? Ve Hangi Konularda Kredi Desteği Verir?

Sonraki Yazı

Yorum yapın

Önceki yazıyı okuyun:
Kırgaz Dilekçe Örneği Faturaya İtiraz Abonelik İptali Vs

Kırıkkale ve Kırşehir illerimizde hizmet vermekte olan KIRGAZ Kırıkkale – Kırşehir Doğal Gaz Dağıtım Pazarlama ve Ticaret A.Ş. bu şehirlerde...

Kapat