Kişisel Verilerin İzinsiz Kullanılması Nedeniyle Şikayet Dilekçe Örneği

| ,

Bir gerçek kişiye ait kimliği belirli veya belirlenebilir her türlü bilgiyi kişisel veri olarak tanımlayabiliriz, son yıllarda bilişim sisteminin hayatımızın bütün alanına girmesi, bununla orantılı olarak internet kullanımı ve sosyal medyanın yaygın olarak kullanılması ile birlikte, bazı kişi veya kişiler isteyerek veya istemeyerek özel hayatın gizliliğini ihlal etmekte ve kişisel verileri izinsiz olarak kullanmaktadırlar. Son yıllarda bilişim sisteminin hayatımızın her alanında bu kadar yaygın olarak kullanılması ve bununla orantılı olarak kişisel verilerin rızamız dışında art niyetli kişiler tarafından da kullanılması suretiyle özel hayatın gizliliğine ilişkin bu suç yaygın olarak işlenmektedir.

kisisel verilen izinsiz kullanimi sikayet dilekcesi

Kişisel verilerin izinsiz kullanılması suçunun işlenmesinin önlenmesi için bireysel olarak alacağımız önlemler bulunmaktadır, ancak her ne kadar önlem alınsa bile istemimiz dışında verilerin kullanılması, kopyalanması, paylaşılması gibi durumlara da engel olunamamaktadır.

Kişisel verilerin konusu gerçek kişidir ve kişisel verilerin ilgili kişinin izninin dışında işlenmesi (kullanılması, depolanması, aktarılması vb. her türlü işlem) suçtur.

Kişisel Verilerin İzinsiz Kullanılması Suçu ve Cezası

Kişisel verilerin ilgili kişinin rızası dışında paylaşılması suçtur, kişisel verilerin izinsiz kullanılması ile ilgili daha önce yazmış olduğumuz Kişisel Verilerin Korunması Kanununun Amaç ve Kapsamı konulu makalemizi ve Kişisel Verilerin İzinsiz Kullanılması Suçu ve Cezası konulu makalemizi okuyarak ayrıntılı bilgi edinebilirsiniz. Bu makalemizde kişisel verilerin izinsiz kullanılması nedeniyle şikayet dilekçesi nasıl yazılır ve şikayet dilekçesi örneğini sizlerle paylaşacağız.

Kişisel Verilerin İzinsiz Kullanılması Şikayet Dilekçesi Nasıl Yazılır

Öncelikli olarak kullanılan kişisel verinin kişinin rızası dışında kullanılması ve kanuna göre suç teşkil etmesi gerekir, bu konuda daha önce yazmış olduğumuz makalelerimizde hangi şekillerde izinsiz kullanılan kişisel verilerin suç olacağını hangi şekillerde suç olmayacağını yazmıştık.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR  TCK 125 Madde : Hakaret Suçu Dilekçe Örneği

Şikayete konu olan kişisel verinin kim veya kimler tarafından işlendiği (kaydedildiği, paylaşıldığı, depolandığı vb.) dilekçede belirtilmelidir, bu işlemi kimin yaptığı ve açık kimliği bilinmiyorsa işleme ilişkin diğer ayrıntılar dilekçede açıkça gösterilmelidir. Örneğin kişisel veriler sosyal medya aracılığıyla paylaşılmışsa buna ilişkin çıktılar alınarak dilekçeye eklenmelidir.

Özel Hayatın Gizliliğini İhlal ve Kişisel Verilerin İzinsiz Kullanılması Nedeniyle Şikayet Dilekçesi Örneği

Özel hayatın gizliliğini ihlal ve kişisel verilerin izinsiz kullanılması nedeniyle hazırlamış olduğumuz şikayet dilekçesi örneği üzerinde gerekli değişiklikleri yaparak talebinize uygun şekilde uyarlayabilirsiniz, Kişisel verilerin izinsiz kullanılması nedeniyle şikayet dilekçesi örneği aşağıda istifadenize sunulmuştur.

Kişisel Verilerin İzinsiz Kullanımı Nedeniyle Savcılık Şikayet Dilekçesi

Söz konusu dilekçe örneğimizi PDF olarak bilgisayarınıza indirmek için aşağıdaki linki kullanabilirsiniz.

Kisisel Verilerin izinsiz kullanimi nedeniyle sikayete dilekcesi ornegi

Önceki Yazı

İcranın Geri Bırakılması ve Borcun Sona Ermesi

Kişisel Verilerin Kullanılması Kanunu Amaç ve Kapsamı

Sonraki Yazı

Yorum yapın

Önceki yazıyı okuyun:
İcranın Geri Bırakılması ve Borcun Sona Ermesi

İcranın geri bırakılması, ilamlı icra takibinde borçlunun takibin ilerlemesine engel olmasını sağlayan bir hukuksal yoldur. Bu makalemizde icranın geri bırakılması iki...

Kapat