Konkordato Komiseri Nasıl Olunur Kimdir Ne İş Yapar

A+
A-

Konkordato ile ilgili merak edilen konulardan biri olan konkordato komiseri kimdir, kimler konkordato komiseri olabilir ve konkordato komiserinin görevleri nelerdir konuları ile ilgili bu makalemizle açıklayıcı bilgiler vermeye çalışacağız.

Konkordato Komiseri Kimdir

Konkordato komiseri, borçluya konkordato mühleti verilmesinden sonra onun işlemlerini denetlemek ve Yasa’da verilen diğer görevleri yerine getirmek için mahkeme tarafından atanan kişidir.

konkordato komiseri olma

konkordato komiser

Kimler Konkordato Komiserini Kim Atar, Kimler Konkordato Komiseri Olabilir

Konkordato komiserini İcra Mahkemesi atar, konkordato komiseri olabilmek için;

  • Borçlu ve alacaklıdan bağımsız,
  • Eylem (fiil) ehliyetine sahip,
  • Gerekli bilgi ve deneyime sahip,
  • Türk vatandaşı olmak

gerekir, bunun dışında bilinenin aksine hukuk fakültesi mezunu olmak gibi bir ek koşul aranmamaktadır.

Borçlu ve alacaklılarla veya bunlarla hukuksal veya ekonomik bir ilişki içinde olanlar, Türk Vatandaşı olmayanlar, hakim ve savcılar ile tüzel kişiler konkordato komiseri olarak atanamaz.

İcra Mahkemesi konkordato mühletiyle birlikte bir veya birkaç konkordato komiseri atar; mahkemenin birden fazla komiser ataması halinde bu kişilerin görev ve yetki alanları da ayrıca belirlenir.

Konkordato Komiserinin Hukuksal Statüsü

Konkordatoda komiser; yalnızca konkordato işine münhasır olan bir icra organıdır. Konkordato komiserine İcra Mahkemesi tarafından belirlenen bir ücret ödenir, İcra ve iflas müdürlerine ilişkin bazı hükümler konkordato komiseri için de uygulanır (İİY. 287/5.md)

Konkordato komiseri tarafından düzenlenen tutaklar aksi sabit oluncaya kadar geçerlidir, düzenlenen bu tutanaklar resmi sicillerin ispat gücüne sahiptir.  Konkordato komiseri kendi ve Yasa’da gösterilen yakınlarının işlerini görmekten yasaklıdır, yapmış olduğu işlemlerden dolayı şikayet yoluna başvurulabilir. Konkordato komiseri tarafından yapılan tebliğler yazıyla ve tebligat yasası hükümlerine göre olur, yapılan tebliğler, doğrudan doğruya tevdi suretiyle, makbuz karşılığında yapılabilir. Konkordato komiserleri yapmış oldukları işlemlerden dolayı diğer daire ve makamlarla doğrudan yazışabilir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR  Duruşma İle Celse Aynı Şey midir ? Fark Var mı ?

Konkordato komiseri kusurundan doğan zararlardan bizzat sorumludur (İİY. 287/3 md.). Burada kamu görevlilerinde olduğu gibi Devletin birinci derece sorumluluğu söz konusu değildir. Verilen zararların giderilebilmesi doğrudan konkordato komiserinden istenebilir.

Konkordato Komiserinin Görevleri Nelerdir

Konkordato Komiserinin görevlerini aşağıda belirttiğimiz şekilde ara başlıklarla ele alabiliriz.

Borçlunun Faaliyetlerini Denetlemek

Komiser borçlunun faaliyetine nezaret eder, Ayrıca, icra mahkemesinin istemi üzerine ara raporlar verir ve alacaklıları konkordato süreci hakkında bilgilendirir (İİY. 287/4.md.)

Borçlunun Malvarlığının Defterlerini Tutmak

Komiser, atanması ile birlikte borçlunun mevcudunun bir defterini yapar ve malların kıymetlerini takdir eder. Komiser rehinli malların kıymetinin takdirine ilişkin kararını alacaklıların incelemesine hazır tutar, kıymet takdiri kararı alacaklıların toplantısından önce yazılı olarak rehinli alacaklılara ve borçluya bildirilir (İİY. 291/1-2.md.).

İlgililer, 10 gün içerisinde ve masrafları önceden vermek kaydıyla, icra mahkemesinden rehinli malların kıymetini yeniden takdir etmesini isteyebilir. Alacaklının yeniden kıymet takdiri istemesi ve takdir edilen kıymetin kayda değer bir şekilde değişmiş olması halinde alacaklı borçludan masrafların ödenmesini isteyebilir.

İlan Verilmesi ve Alacaklıların Daveti

Konkordato komiseri, alacaklıları mühlet kararının yayımlandığı gazetede yapılacak ilanla, ilan tarihinden itibaren 20 gün içinde alacaklarını bildirmeye davet eder. Adresi belli olan alacaklılara ayrıca ilanın birer sureti posta ile gönderilir. İlanda aksine hareket eden alacaklıların bilançoda kayıtlı olmadıkça konkordato müzakeresine kabul edilmeyecekleri ihtarı da yazılır (İİY.292/1 md.)

Aynı ilanda komiser; yukarıdaki fıkrada yazılı süre geçtikten sonra olmak üzere, konkordato teklifini müzakere etmek için alacaklıları belirli bir gün ve saatte toplanmaya davet eder ve toplantıdan önceki 10 gün içinde belgeleri inceleyebileceklerini bildirir (İİY. 292/2.md.).

Kendisine Bildirilen Alacakları İncelemek

Komiser; alacaklar hakkında borçlunun bilgisini almak amacıyla, borçluyu ileri sürülen alacaklar hakkında beyanda bulunmaya davet eder, komiserin bu konuda ret yetkisi yoktur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR  Cinsiyet Değiştirme Nasıl Olur Dava Dilekçesi

Borçlunun kabul ettiği alacaklar konkordato çoğunluğunun hesabında dikkate alınır. Borçlunun kabul etmediği çekişmeli alacakların ise dikkate alınıp alınmayacağı veya ne miktarda dikkate alınacağına İCRA MAHKEMESİ karar verir (İİY 297/4.md.).

Borçlunun Defter ve Belgeleri Üzerinde İnceleme Yaparak Alacaklılar Toplantısına Rapor Vermek

Komiser; alacaklıları varit olup olmadığı hakkında borçlunun defterini ve belgeleri üzerinde gerekli incelemelerde bulunarak bunların sonucunu vereceği rapora yazar (İİY.293.md.)

Kişisel Konkordato Nedir ve Nasıl Başvurulur konulu yazımızı da okuyabilir ve konkordatonun şahıslar için uygulanabilirliği konusunda da bilgi edinebilirsiniz.ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.


Önceki yazıyı okuyun:
Kırmızı Işık Cezasına İtiraz İçin Dilekçe Örneği

Son zamanlarda araç sahiplerinin en çok şikayet ettikleri konulardan biri de, işlemediklerini iddia ettikleri trafik ceza tutanaklarının adreslerine gönderilmesidir. Peki...

Kapat
Sitemizde paylaşılan dilekçe örneği ve diğer bilgiler tamamen bilgilendirme amacıyla paylaşılmış olup, izinsiz ve kaynak gösterilmeksizin başka bir yerde yayımlanması yasaktır. - Aralık 2016