Koruma Tedbiri Talebi 6284 Sayılı Kanun Dilekçe

A+
A-

Günümüzde aile birlikteliğinin ve evliliklerin sona ermesine neden olan kadına karşı şiddet maalesef bir çok durumda hayati tehlike arz etmekte beraberinde koruma tedbirlerinin de uygulanmasını gerektirmektedir. Özelikle ekonomik bağımsızlığı olmayan kadınların yaşadıkları bu sıkıntıları gidermek amacıyla 20/03/2012 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren 6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun ile, yaşanan bu sıkıntıların bir nebze olsun önüne geçilmesi amaçlanmıştır. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının da şiddet gören kadınların korunması yönünde almış olduğu bir takım tedbirler ve işlemler vardır. Bu yazımızda 6284 Sayılı Yasa kapsamında Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Yasa kapsamında açıklayıcı bilgiler vererek, koruma tedbiri talebi için dilekçe örneğimizi paylaşacağız.

Koruma Tedbirlerinin Amacı Nedir

6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun ile; şiddete maruz kalan veya şiddete uğrama tehlikesi bulunan kadınlar, çocuklar, aile bireyleri ve tek taraflı ısrarlı takip mağduru olan kişilerin korunması ve bu kişilere karşı gerçekleşebilecek olası şiddetin önlenmesi veya buna ilişkin olarak tedbirlerin alınması amaçlanmaktadır.

Herhangi bir nedenle gecikmesinde sakınca bulunan hallerde, kolluk tarafından yapılan tahkikat ve risk değerlendirmesi sonucunda, derhal işlem yapılmadığı takdirde, kişinin can güvenliğinin tehlikede olması halinde, şiddet uygulayanın kaçma ve kimliğinin tespit edilememesi gibi durumların söz konusu olması halinde, kolluk tarafından şiddet mağdurunun her türlü teknik cihaz ve donanımlarla yirmi dört saat  kesintisiz olarak, şiddet uygulama ihtimali bulunan kişilerden gelebilecek olası tehlikelerden korunması amacıyla geçici koruma tedbiri uygulanır.

Koruma tedbirleri kişinin talebi, yapılan ihbar veya resen ilgili birimlerce talep edilebilir veya alınabilir.

koruma talebi

6284 Sayılı Yasa Kapsamında Koruma Tedbiri

ŞÖNİM (Şiddeti Önleme ve İzleme Merkezi)

ŞÖNİM, şiddete maruz kalan, şiddet mağdurlarının korunması, koruyucu ve önleyici tedbirlerin etkin bir şekilde uygulanması amacıyla, yirmi dört saat esasına göre çalışan ve danışma, rehberlik, izleme ve yönlendirme çalışmalarının yapıldığı, tercihen kadın çalışanların hizmet verdiği bir birimdir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR  İş Kazası Dava Dilekçesi

Şiddet Mağdurları Nereye Başvurmalıdır

Şiddet mağdurları, şiddete maruz kaldıklarına ilişkin beyanlarını yazılı veya sözlü olarak şikayet mercilerine sözlü veya yazılı olarak iletebilirler. Şikayet mercileri vakit kaybetmeden gerekli işlemi yapmak zorundadır. Yine Aile ve Sosyal Politikalar İl veya İlçe Müdürlükleri ile ŞÖNİM’e yapılacak olan başvurularda bu kurumlar tarafından ilgili birimlere hemen iletilmek zorundadır.

Şiddet Mağdurlarının Barınması

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı bünyesinde ve bununla birlikte bazı kurumların ve belediyelerin bünyesinde, şiddete maruz kalan mağdurların barınması amacıyla tahsis edilmiş konukevleri ve kadın sığınma evleri mevcuttur. Konukevlerinin amacı, fiziksel, duygusal, ekonomik veya sözlü istismara veya şiddete uğrayanların barınmalarını, bunun yanında sorunların çözülmesini amaçlamaktadır. Şiddet mağdurları ile birlikte varsa çocukları da buralarda yatılı olarak kalabilmektedir.

Mülkî Amir Tarafından Verilecek Koruyucu Tedbir Kararları

6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine ilişkin yasanın yürütülmesine ilişkin yönetmeliğin 6. Maddesinde mülki amir tarafından verilecek koruyucu tedbir kararlarının ne olduğu açıkça belirtilmiştir. Bu tedbirlerden birinin veya birkaçının uygulanmasına mülki amir tarafından ilgilinin, bakanlık veya kolluk görevlilerinin talebi üzerine resen karar verilebilir. Yasanın 6. Maddesinde belirtilen mülki amir tarafından verilecek olan koruyucu tedbirleri maddeler halinde sıralayacak olursak;

a) Kendisine ve gerekiyorsa beraberindeki çocuklara, bulunduğu yerde veya başka bir yerde uygun barınma yeri sağlanması,

b) Diğer kanunlar kapsamında yapılacak yardımlar saklı kalmak üzere, geçici maddi yardım yapılması,

c) Psikolojik, meslekî, hukukî ve sosyal bakımdan rehberlik ve danışmanlık hizmeti verilmesi,

ç) Hayatî tehlikesinin bulunması hâlinde, ilgilinin talebi üzerine veya resen geçici koruma altına alınması,

d) Gerekli olması hâlinde, korunan kişinin çocukları varsa çalışma yaşamına katılımını desteklemek üzere dört ay, kişinin çalışması hâlinde ise iki aylık süre ile sınırlı olmak kaydıyla, on altı yaşından büyükler için her yıl belirlenen aylık net asgari ücret tutarının yarısını geçmemek ve belgelendirilmek şartıyla Bakanlık bütçesinin ilgili tertibinden karşılanmak suretiyle kreş imkânının sağlanması.

koruma talebi

Kadına Şiddete Hayır

Ayrıca yasanın 7. Maddesinde barınma yerinin sağlanması da ayrıntılı bir şekilde ele alınmıştır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR  Hizmet Süresinin Tespiti ve Dava Dilekçe Örneği

6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanuna İlişkin Uygulama Yönetmeliğinin tam metnine aşağıdaki link den ulaşabilirsiniz.

Aile Mahkemesi Hakim Tarafından Verilen Koruma Tedbir Kararı

6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında alınan tedbirler, ilgili kanunun amacı ve mülki amir tarafından alınan tedbirlerin neler olduğuna ilişkin bilgi verdikten sonra şimdi de; Aile Mahkemeleri Hakimi tarafından verilen kararlarla hangi koruyucu ve önleyici tedbirlerin nasıl uygulandığına bir bakalım.

Hâkim Trafından Verilecek Koruyucu Tedbir Kararları

6284 Sayılı Yasa kapsamında korunan kişilere ilişkin olarak ilgilinin, bakanlık veya kolluk görevlileri yada cumhuriyet savcısının başvurusu üzerine hakim tarafından koruyucu tedbirlerden biri veya birkaçı uygulanabilir. 6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine dair yasanın ilgili maddelerinde Hakim tarafından verilecek koruyucu tedbirler aşağıdaki şekilde maddeler halinde belirtilmiştir. Buna göre ;

 • İşyerinin değiştirilmesi (Madde 13)
 • Ayrı yerleşim yeri belirlenmesi (Madde 14)
 • Aile konutu şerhi (Madde 15)
 • Kimlik ve diğer bilgi ve belgelerin değiştirilmesi (Madde 16)

Hâkim Tarafından Verilecek Önleyici Tedbir Kararları

Hakim tarafından koruyucu tedbirlerin yanında şiddet mağdurlarıyla ilgili olarak aşağıdaki önleyici tedbirlerin uygun görülen birine veya birkaçının uygulanmasına karar verilebilir (Madde 17). Hakim tarafından verilecek Önleyici Tedbir Kararları aşağıda maddeler halinde belirtilmiştir.

 • Şiddet tehdidinde veya küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunmama (Madde 18)
 • Uzaklaştırma ve konutun korunan kişiye tahsisi (Madde 19)
 • Korunan kişinin bulunduğu yere yaklaşmama (Madde 20)
 • Çocukla kişisel ilişki kurulmasının sınırlandırılması (Madde 21)
 • Yakınlara, tanıklara ve çocuklara yaklaşmama (Madde 22)
 • Eşyalara zarar vermeme (Madde 23)
 • İletişim araçlarıyla rahatsız etmeme (Madde 24)
 • Silah teslimi (Madde 25)
 • Kamu görevi nedeniyle kullanılan silahın teslimi (Madde 26)
 • Alkol veya uyuşturucu ya da uyarıcı madde kullanmama ve bağımlılık halinde muayene ve tedavi (Madde 27)
 • Bir sağlık kuruluşunda muayene ve tedavi (Madde 28)

Savcılıktan Koruma Tedbiri Talebi

Aslına bakıldığında savcılığın koruma tedbiri uygulamak gibi bir yükümlülüğü bulunmamaktadır. Burada sorumluluk kolluk görevlilerindedir. Ancak yine ilgili Savcılık herhangi bir kişi hakkında koruma tedbiri uygulanması için kolluk birimlerine talimat verebilmektedir. Uygulama ise kolluk birimlerince yerine getirilir.

Koruma Tedbiri Talebi Dilekçe Örneği

Mahkemeden Koruma Talebi Dilekçesi

koruma talebi dilekçesi

Mahkemeden Koruma Talebi Dilekçe Örneği

Savcılıktan Koruma Talebi Dilekçesi

savcılıktan koruma talebi

Savcılıktan Koruma Talebi Dilekçe Örneği

Dilekçe örneklerini bilgisayarınıza indirmek için aşağıdaki linklere tıklayınız.

Savcılık Koruma Talebi Dilekçesi

Mahkemeden Koruma Talebi Dilekçesi

6284 Sayılı Yasa ile ilgili Yönetmelik En Güncel Hali

6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanuna İlişkin Uygulama Yönetmeliği ve Hakim tarafından verilen koruyucu ve önleyici tedbirlerin tam metnine aşağıdaki link den ulaşabilirsiniz. http://www.aile.gov.tr/data/5404eb05369dc3119090f853/6284_sayili_yonetmelik.pdf

 ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.


Önceki yazıyı okuyun:
Konut Kredisi Taksitleri Ödenmezse Ne Olur Ev Satılır mı

2017 yılına girerken Cumhurbaşkanı’nın talebi üzerine gündeme gelen konut kredisi faiz oranlarının düşürülmesi konusu geniş yankı buldu ve başta kamu...

Kapat
Sitemizde paylaşılan dilekçe örneği ve diğer bilgiler tamamen bilgilendirme amacıyla paylaşılmış olup, izinsiz ve kaynak gösterilmeksizin başka bir yerde yayımlanması yasaktır. - Aralık 2016