Mal Sahibinin Kiracıya Karşı Sorumlulukları Borçları

A+
A-

Kiraya Verenin Kiracıya Karşı Sorumluluğu (Borçları) Nelerdir

Kira sözleşmesinin ne olduğu, kira sözleşmesinin nasıl olması gerektiği ve kira sözleşmesinin süresi ile ilgili daha önce yazmış olduğumuz makalemizde ayrıntılı bilgi vermeye çalışmıştık, bu makalemizde ise kiraya verenin kiracıya karşı sorumluluğunun (borçlarının) neler olduğu hakkında ayrıntılı bilgi vermeye çalışacağız.

Kiraya verenin kiracıya karşı olan sorumluluğunu (borçlarını) 5 ana başlık halinde ele alabiliriz bunlar teslim borcu, vergi ve benzeri yükümlülüklere katılma borcu, yan giderlere katılma borcu, ayıba karşı tekeffül borcu ve zapta karşı tekeffül borcudur. Bu 5 maddeden oluşan kiraya verenin borçlarını aşağıdaki şekilde ayrıntılı olarak ele alabiliriz,

1-Kiraya Verenin Teslim Borcu  

Kiraya veren belirtilen tarihte sözleşmede belirtilen mal veya hakkı kullanıma elverişli olarak kiracıya teslim etmek ve sözleşme süresince de bu durumda bulundurmakla yükümlüdür. Konut ve Çatılı işyerleri için bu hüküm kiracı aleyhine değiştirilemez aynı şekilde diğer kira sözleşmelerinde ise kiracı aleyhine genel işlem koşulları bu hükme aykırı hareket edilemez. Kiraya veren önceden hazırlamış olduğu sözleşmeyi kiracıya imzalatmış olsa bile sorumluluğunu kaldıran hükümler geçerli olmayacaktır.

2- Vergi ve Benzeri Yükümlülüklere Katılma Borcu

Kiralanan mal ile ilgili vergi, zorunlu sigorta ve benzeri yükümlülükleri aksi kararlaştırılmamış veya kanunda öngörülmemiş ise kiraya veren tarafından karşılanır.

3- Yan Giderlere Katılma Borcu

Kiraya veren mal sahibi kiralananın kullanımıyla ilgili kendisi veya üçüncü kişiler tarafından yapılan yan giderlere katılmak zorundadır, yan giderleri karşılamakla yükümlüdür. Kiraya verene ait olan yan giderler için kiracıya başvurulmaz.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR  T.C Vatandaşlığı Başvuru İşlemi İçin Gerekli Belgeler (Tam Liste)

Konut ve çatılı işyerleri ile ilgili olarak kullanma giderleri kiracının borcu olarak ayrıca düzenlenmiştir.

4- Ayıba Karşı Sorumluluğu Üstüne Alma (Tekeffül) Borcu

Kiraya verenin ayıba karşı sorumluluğu üstüne alma (tekeffül) borcunu maddeler halinde aşağıdaki gibi sıralayabiliriz.

  1. A) Kiralanan ile ilgili ayıp olarak nitelendirilen eksiklik ya da bozuklukların bulunması.
  2. B) Kiralananın ile ilgili ayıp nedeniyle sözleşmede öngörülenin kullanmaya elverişli olmaması,
  3. C) Kiralanan ile ilgili ayıbın gizli olması,
  4. D) Kiralanan ile ilgili tekeffül borcunun sözleşme ile kaldırılmamış veya sonlandırılmamış olması,
  5. E) Kiracının kiralanan ile ilgili ayıpları ve muayeneleri kiralayana ihbar etmesi gerekmektedir.

Türk Borçlar Kanununun kiraya verenin ayıplarından sorumluluğunu ayrıntılı olarak düzenlemiş ve bu bora ayrıca aşağıdaki beş madde daha eklemiştir.

 Kiralanan ile ilgili teslim anındaki ayıplardan sorumluluk,  Kiralanan ile ilgili sonradan ayıplı hale gelmesinden sorumluluk, böyle bir durumda kiracı kira bedelinde ayıplı orantılı olarak indirim yapılmasını veya ayıbın giderilmesini kiraya verenden talep edebilir.

 Zararın giderilmesinin istenilmesi diğer seçimlik hakların kullanılmasına engel teşkil etmez. Kiracı ayıbının giderilmesini isteme ve fesih hakkına sahiptir, ayrıca kiracı kira bedelinin indirilmesini de talep edebilir. Kiracının kiralanan ile ilgili ayıptan kaynaklı bir zararının meydana gelmesi halinde uğramış olduğu zararının da giderilmesini isteme hakkı bulunmaktadır, Kiraya veren kiracının ayıptan kaynaklı olarak meydana gelen zararını karşılamakla yükümlüdür.

5-Zapta Karşı Sorumluluğu Üstüne Alma (Tekeffül) Borcu

Kiraya veren kişi kiralananı sözleşme süresince kiracının kullanımına elverişli bir halde bulundurmak zorundadır. Zapta karşı sorumluluğu üstüne alma (tekeffül) borcu gerçek zapta ve gerçek olmayan zapta şeklinde iki şekilde farklılık gösterebilir. Kira sözleşmesinin yapılmasından önce üçüncü kişi kiralanan üzerindeki hakka dayanarak talepte bulunmuşsa gerçek zapt söz konusu olacaktır. Böyle bir durumda kiracının açılan davayı kiraya verene bildirmesi gerekmektedir. Böyle bir durumda kiraya veren kiracının bildirmesi üzerine davayı üstlenmek ve her türlü zararı karşılamakla mükelleftir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR  Anlaşmalı Boşanma Davası Nasıl Açılır Tüm Detaylar Tek Yazıda

Sözleşmenin kurulmasından sonra üçüncü kişinin üstün hak sahibi olması, kira sözleşmesinin düzenlenmesinden sonra malik olan kiraya verenin kiralanın mülkiyetini üçüncü kişilere devretmesi veya kiracının hakları ile bağdaşmayan sınırlı ayni haklar kurması veya icra veya iflas yoluyla takip sonucu mülkiyetini kaybetmesi hallerinde söz konusu olur, bu durumda gerçek olmayan zapt ortaya çıkar. Kiralananın el değiştirmesi sonucu yeni malik sözleşmenin tarafı olur. Kamulaştırma bu durumda istisnadır.

Kiraciya Karsi Sorumlulugu (Borclari) Mal Sahibine Teslimi

mal sahibinin kiracıya karşı sorumlulukları

Üçüncü bir kişi kira sözleşmesinin kurulmasından sonra, kiralanan ile ilgili hakkını etkileyecek bir ayni hak sahibi olursa kiralananın el değiştirmesiyle ilgili hükümler kıyas yoluyla uygulanır.

Borçlar kanununun 255. Maddesine göre kiralanan taşınmazlarda kiracının kiracılık hakkının tapu tesciline şerhi sözleşme ile kararlaştırılabilir.

Kiraya veren gibi Kiracının da kiraya verene karşı borçları bulunmaktadır, buna ilişkin ve kiracının tahliyesi ile ilgili yazmış olduğumuz makalelerimizden bu konuda da ayrıntılı bilgi edinebilirsiniz.ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.


Önceki yazıyı okuyun:
Kiralanan Ev veya İşyerinin Mal Sahibine Teslimi

Daha önce sitemizde yayınlamış olduğumuz kiracının ev veya işyeri sahibine karşı sorumlulukları, işyeri ve ev sahibinin kiracıya karşı sorumlulukları, kira...

Kapat
Sitemizde paylaşılan dilekçe örneği ve diğer bilgiler tamamen bilgilendirme amacıyla paylaşılmış olup, izinsiz ve kaynak gösterilmeksizin başka bir yerde yayımlanması yasaktır. - Aralık 2016