Menfaat İhlali Nedir, Ne Anlama Gelir (Detaylı Anlatım)

A+
A-

Menfaat, dava konusu yapılan idari işlem ile davacı arasında var olan meşru, ciddi ve güncel “ilgi” anlamına gelmektedir.

İptal davalarında bir idari işlemin idari yargı önüne götürülebilmesi için idari işlem ile davacı arasında var olduğu anlaşılan ve yeterli sayıda kabul edilen özel bir menfaat ilişkisinin olması gerekmektedir. Yapılan idari işlemin iptal davaları ile hukuka uygun olup olmadığının denetlenmesine, hukukun bağımsızlığı ve üstünlüğünün sağlanmasına, yargıya olan güvenin artmasına, böylece de idarenin hukuka bağlılığının belirlenmesine, sonuçta hukuk devleti ilkesinin gerçekleştirilebilmesine olanak sağlanması amaçlandığından bu idari işlemlerin iptaline ilişkin davalarda menfaat ilişkisinin dar yorumlanmaması gerekmektedir.

Menfaat ilişkisinin maddi ve ekonomik nitelikte olması gerektiği düşünülmemelidir. Menfaat ilişkisi yalnızca parasal nitelikte olmayacağı gibi mahkemelerce en baştan hak ihlali gibi düşünülmesi iptal davalarının objektifliği ile bağdaşmaz,

İptal davasının açılabilmesi için dava konusu olan idari işlemin davacı üzerinde kişisel bir etki doğurması gerekir, Menfaat ihlali hukuken korunan bir hak ya da yarar üzerinde soyut bir etki niteliği taşır, bu nedenle menfaat ihlalinde parasal (maddi, ekonomik) bir etki ortaya çıkmaz, buna göre salt menfaat ihlali durumunda tam yargı davası açılamaz. Ancak bazı idari işlemler aynı zamanda parasal (maddi, ekonomik)  etki de ortaya çıkardıkları için bu durumda iptal ve tam yargı davasının birlikte açılması söz konusu olur. Oysa hak ihlali, negatif parasal etkidir. Bu nedenle negatif parasal etki doğurmayan idari işlemler sadece iptal davasına konu olabilirler. Buna örnek olarak, bir devlet memurunun görevi dışında bir işle görevlendirilmesi işlemi veya bir öğrenciye verilen düşük bir not işlemi,  devlet memurunun ve öğrencinin hukuksal yararında soyut bir etki ortaya çıkarır, ancak yapılan bu işlem negatif parasal bir bir zarar ortaya çıkarmaz, bu durumda bu işleme karşı yalnızca iptal davası açılabilir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR  Ad Soyad Değiştirme Davası Masraf ve Ücreti 2019

Geçerli bir menfaat ilişkisinden bahsedilebilmesi için menfaatin meşru, kişisel ve güncel olması gerekmektedir.

  • Meşru Menfaat :

Menfaatin meşru olabilmesi için hukuksal bir durumdan doğması gerekmektedir, meşru olmayan menfaat iptal davası omçaya elverişli değildir.

  • Güncel Menfaat:

Menfaatin dava açarken ve karar verilirken var olması gerekmektedir, böyle bir durumda menfaatin güncelliğinden bahsedilebilir. Dava açıldığı sırada doğmamış ya da ileride doğması muhtemel menfaatler için iptal davası açılamaz.  Ayrıca dava açıldığı sırada ya da dava süresi içerisinde menfaatin ortadan kalkması halinde iptal davası açma ehliyeti de ortadan kalkmış olur.

  • Kişisel Menfaat:

Menfaatin kişisel olması, dava konusu işlemlerin davacının hukukunu etkiler nitelikte olması anlamına gelmektedir. Başka birisinin menfaatini etkileyen işlemler yönünden iptal davası açılamaz.

Yapılan idari işlemin doğrudan veya dolaylı olarak o kişiyi etkilemesi yeterlidir, menfaatin kişisel olabilmesi doğrudan doğruya yapılan işlemin o kişi hakkında yapılmış olması anlamına gelmemektedir.

Kişisel menfaat, aşağıdaki başlıklar altında ele alınabilir.

Vatandaş Olmak; Sadece vatandaş olmak iptal davası açabilmek için yeteli değildir, ancak belli kişilerin değil de bütün vatandaşların menfaatini ihlal eden bir konu için vatandaşlar da iptal davası açabilir.

 Dernek Üyeliği:  Üyelerinin hak ve menfaatlerini korumak amacıyla kanunla kurulmuş meslek birlikleri ile belli amaçlarla kurulmuş dernekler kuruluş amaçlarıyla sınırlı olarak dava açabilirler.

Kamu Görevlileri : Kamu görevlileri özlük haklarına (Aylık, tazminat, işten çıkarma, atama, görevden uzaklaştırma, zam gibi) yönelik işlemlere karşı dava açabilirler.

Barolar : Kamu yararı ve hukukun üstünlüğünü korumak ve savunmakla yükümlü olan baro başkanlıkları tarafından da hukuk devleti ve yargı kararlarının gereklerinin yerine getirilmesi amacıyla açılan iptal davalarında menfaat ilişkisinin bulunduğunun kabul edilmiştir.

Semt Sakini Olma: Bulundukları yerle ilgili olarak menfaatleri ihlal edilen idari işlemlere karşı,  semt, mahalle sakinleri tarafından da iptal davası açılabilir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR  Kira Süresinin Sona Ermesi Nedeniyle İcra Yolu İle Taşınmazların Tahliyesi

Vakfılar : Vakıfların dava açabilmesi için yapılan idari işlemin vakfın meşru, kişisel ve güncel bir menfaatini etkilemesi gerekir.

Eser Sahibi Olma: Eser sahibinin eserinden doğan haklarının ihlali halinde idari işlemin iptali için iptal davası açma hakkı bulunmaktadır.

Milletvekili Sıfatı : Milletvekilleri, halkın vekili olduklarını ileri sürerek yapılan her idari işleme karşı dava açamaz, milletvekili sıfatı genel bir menfaat ehliyeti tanımamaktadır. Danıştay davacının milletvekili sıfatını taşımasının dava açmakta menfaatinin olduğu anlamına gelmeyeceğini kabul etmiştir.

Siyasi Parti İl ve İlçe Örgütleri : Siyasi parti il ve ilçe örgütleri kendilerine oy veren seçmenler adına hareket ettiklerini ileri sürerek iptal davası açamazlar.

Bakanlıklar : Bakanlıklar aynı devlet tüzel kişiliğini temsil ettiklerinden birbirlerinin yapmış olduğu işlemlere karşı iptal davası açamazlar.

menfaat ihlali

menfaat ihlali nedir

Vesayet İlişkisi: Vesayet makamı veya vesayete tabi idareler birbirlerinin işlemlerine yönelik dava açabilirler.

Hiyerarşi İlişkisi : Aynı hiyerarşi içerisinde yer alan kuruluşlar birbirlerinin kararlarına karşı iptal davası açamazlar.

İktisadi Menfaat : Rekabet ilişkisi, dava açmak için menfaat koşulunu gerçekleştirir.

Vergi Yükümlülüğü : Vergi yükümlüleri, yükümlülüklerine ilişkin idari işlemlere karşı dava açabilirler.   

Yapılan idari işlemlere karşı açılacak olan iptal davalarına ilişkin daha ayrıntılı bilgi edinebilmek için sitemizde bulunan diğer makalelerimizden yararlanabilirsiniz, ayrıca sitemizde bulunan iptal davası dilekçe örneğinden faydalanarak idari mahkemeye vermek üzere iptal davası dilekçesini rahatlıkla yazabilirsiniz.

Sitemizde daha önceden sizler için paylaşmış olduğumuz El Atmanın Önlenmesi Men-i Müdahale Dilekçe Örneği konulu yazımızı da ortalama 3 dk içerisinde okuyabilirsiniz.ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.


Önceki yazıyı okuyun:
Memnu Hakların İadesi İçin Dilekçe Örneği ve Dava Süreci

Memnu Hakların İadesi diğer bir deyişle Yasaklanmış Hakların İadesi, Türk Ceza Kanununun dışındaki ceza mahkumiyetinin bağladığı olumsuz sonuçların ortadan kaldırılması...

Kapat
Sitemizde paylaşılan dilekçe örneği ve diğer bilgiler tamamen bilgilendirme amacıyla paylaşılmış olup, izinsiz ve kaynak gösterilmeksizin başka bir yerde yayımlanması yasaktır. - Aralık 2016