Muhafaza Görevini Kötüye Kullanma (Yedieminlik Görevini Suistimal)

| ,

Muhafaza Görevini Kötüye Kullanma (Yedieminlik Görevini Suistimal) suçu 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununun 289. Maddesinde düzenlenmiştir. Bu yazımızda, yedieminin kim olduğu, görevleri ve yedieminlik görevini suistimal suçu ile ilgili bilgi vermeye çalışacağız.

yedieminlik görevini suistimal
Muhafaza Görevini Kötüye Kullanma (Yedieminlik Görevini Suistimal)

Yediemin Kimdir

Osmanlıca kökenli bir kelime olan yediemin,  Osmanlıcada “yed” kökünden gelmektedir ve mülk, kudret, el anlamındadır. Günümüzde ise yediemin kelimesi, kendisine resmi olarak teslim edilen malları koruyan ve muhafaza eden kişi anlamına gelmektedir.

Yedieminin Görevleri

Yediemin kendisine muhafaza edilmek amacıyla teslim edilen malları olduğu gibi koruyup muhafaza eden kişidir. Özellikle İcra ve İflas Kanununda, haciz işlemi yapılan malların satış işlemi gerçekleştirilinceye kadar muhafaza edilmek amacıyla yedieminlik yoluna gidilmekte ve haciz işlemi yapılan mallar, yediemin depolarına ya da borçlunun kendisine teslim edilmektedir. İcra ve İflas Kanununun dışında  Borçlar Kanunu, Orman Kanunu ve başkaca hukuki konularda da yedieminlik yoluna gidilebilmektedir.

Yediemin depoları, kendilerine teslim edilen malları belli bir bedel karşılığında muhafaza ederek bu görevi yerine getirmektedirler. Yediemin depoları, kendilerine teslim edilen bu malları icra dairelerinin, mahkemelerin veya teslim eden resmi kurumların talep edip istemelerine kadar, olduğu gibi herhangi bir zarar görmeden saklamak ve muhafaza etmek zorundadırlar.  Yine aynı şekilde borçluya veya üçüncü bir şahsa teslim edilen malların muhafaza işleminin de aynı şekilde yapılması gerekmektedir.

Muhafaza Görevinin Kötüye Kullanılması

Muhafaza görevinin kötüye kullanılması suçu 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununun 289. Maddesinde düzenlenmiştir. Türk Ceza Kanununun 289. Maddesinde muhafaza görevini kötüye kullanan kişi hakkında uygulanan cezai sorumluğu ve ceza miktarları açık şekilde belirtilmiştir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR  Silah Taşıma Ruhsatı Nedir ve Kimler Alabilir (Masraf, Belgeler)

5237 Sayılı Türk Ceza Kanununun 289.maddesi Muhafaza Görevini Kötüye Kullanma suçu aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir.

Muhafaza görevini kötüye kullanma  Madde 289-

 (1) Muhafaza edilmek üzere kendisine resmen teslim olunan rehinli veya hacizli veya herhangi bir nedenle el konulmuş olan mal üzerinde teslim amacı dışında tasarrufta bulunan kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis ve üç bin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır. Kişinin bu malın sahibi olması halinde, verilecek ceza yarı oranında indirilir.

 (2) Birinci fıkrada tanımlanan suçun konusunu oluşturan eşyayı kovuşturma başlamadan önce geri veren veya bunun mümkün olmaması halinde bedelini ödeyen kişi hakkında verilecek cezaların beşte dördü indirilir.

 (3) Muhafaza edilmek üzere kendisine resmen teslim olunan rehinli veya hacizli veya herhangi bir nedenle el konulmuş olan malın dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı davranması nedeniyle kaybolmasına veya bozulmasına neden olan kişi, adlî para cezası ile cezalandırılır.

(4) Bir suça ilişkin soruşturma veya kovuşturma kapsamında el konulan eşyayı amacı dışında kullanan kimse, bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. 

Muhafaza Görevini Kötüye Kullanma (Yedieminlik Görevini Suistimal) Şikayet Dilekçesi

Muhafaza görevini yerine getirmek üzere, birine veya yediemin depolarına yediemin olarak teslim edilen malların usulüne uygun olarak muhafaza edilmemesi, teslim edilen malların zarar görmesi veya bulunmaması halinde, bu kişiler hakkında TCK nun 289. Maddesi uyarınca şikayet dilekçesi yazılarak ilgili Cumhuriyet Savcılığına başvurulmalıdır. Sitemizde Muhafaza Görevini Kötüye Kullanma (Yediemilik Görevini Suistimal) suçu ile ilgili olarak hazırlanmış olan şikayet dilekçesi örneği üzerinde gerekli düzenlemeleri yaparak talebinize uygun uyarlayabilirsiniz. Muhafaza Görevini Kötüye Kullanma (Yedieminlik Görevini Suistimal) şikayet dilekçesi örneğine buradan ulaşabilirsiniz.

Önceki Yazı

MTV 2018 Ücretlerine Yüzde 40 Zam Geliyor

Muhafaza Görevini Kötüye Kullanma (Yedieminlik) Suçu Şikayet Dilekçesi

Sonraki Yazı

Yorum yapın

Önceki yazıyı okuyun:
MTV 2018 Ücretlerine Yüzde 40 Zam Geliyor

Geçtiğimiz zaman dilimi içerisinde Maliye Bakanı Naci Ağbal 2018 yılında uygulanacak olan Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) hakkında detaylı bir açıklama...

Kapat