Muhafaza Görevini Kötüye Kullanma (Yedieminlik) Suçu Şikayet Dilekçesi

| , ,

5237 Sayılı Türk Ceza Kanununun 289.maddesinde Muhafaza Görevini Kötüye Kullanma (Yedieminlik Görevini Suistimal) suçu ile ilgili gerekli düzenleme yapılmıştır. Muhafaza Görevinin Kötüye Kullanılması suçu ile ilgili olarak daha önce yazmış olduğumuz Muhafaza Görevini Kötüye Kullanma (Yedieminlik Görevini Suistimal) Suçu Nedir konulu yazımızla ayrıntılı bilgi vermeye çalışmıştık. Bu yazımızda ise Muhafaza Görevinin Kötüye Kullanılması suçuna ilişkin olarak genel konular hakkında bilgi verdikten sonra Muhafaza Görevini Kötüye Kullanma suçu ile ilgili şikayet dilekçesi örneğini paylaşarak istifadenize sunmaya çalışacağız.

yedieminlik görevini kötüye kullanma suçu dilekçe örneği
Muhafaza Görevini Kötüye Kullanma (Yedieminlik) Suçu Şikayet Dilekçesi

 

Yediemin Kimdir

Yediemin, kendisine teslim edilen malları olduğu gibi muhafaza edip koruyan kişi olarak tanımlanabilir. Genellikle İcra ve İflas işlemlerinde sıkça başvurulan ve kullanılan bir yoldur ancak İcra ve İflas Kanunun dışında gerek görülmesi halinde diğer hukuk yollarında da başvurulabilecek bir yoldur.

Yedieminin Görevleri

Muhafaza görevini yerine getiren yediemin depoları ile borçlu veya üçüncü şahıslara yediemin olarak teslim edilen malların muhafazasında yediemine karşı yüklenmiş olan sorumluluklar vardır. Yedieminlik görevinin tam olarak yerine getirilmemesi halinde TCK nun 289.maddesinde belirtilen cezai işlemler uygulanır. Yediemin kendisine teslim edilen malları tam ve eksiksiz olarak muhafaza etmeli ilgili kurumlar tarafından tesliminin istenilmesi halinde gereğini yerine getirmelidir.

Muhafaza Görevinin Kötüye Kullanmanın Cezası Nedir

Muhafaza görevinin kötüye kullanılması yani yedieminlik görevinin suistimali  5237 Sayılı Türk Ceza Kanununun 289. maddesinde aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir.

Muhafaza görevini kötüye kullanma  Madde 289-

 (1) Muhafaza edilmek üzere kendisine resmen teslim olunan rehinli veya hacizli veya herhangi bir nedenle el konulmuş olan mal üzerinde teslim amacı dışında tasarrufta bulunan kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis ve üç bin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır. Kişinin bu malın sahibi olması halinde, verilecek ceza yarı oranında indirilir.

 (2) Birinci fıkrada tanımlanan suçun konusunu oluşturan eşyayı kovuşturma başlamadan önce geri veren veya bunun mümkün olmaması halinde bedelini ödeyen kişi hakkında verilecek cezaların beşte dördü indirilir.

 (3) Muhafaza edilmek üzere kendisine resmen teslim olunan rehinli veya hacizli veya herhangi bir nedenle el konulmuş olan malın dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı davranması nedeniyle kaybolmasına veya bozulmasına neden olan kişi, adlî para cezası ile cezalandırılır.

(4) Bir suça ilişkin soruşturma veya kovuşturma kapsamında el konulan eşyayı amacı dışında kullanan kimse, bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. 

Muhafaza Görevini Kötüye Kullanma (Yedieminlik Görevini Suistimal) Şikayet Dilekçesi

Yediemin tarafından muhafaza görevinin yerine getirilmemesi veya eksik olarak yerine getirilmesi halinde suçtan zarar gören kişi veya kişiler, muhafaza görevini kötüye kullanan yedieminler hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunarak şikayetçi olabilirler. Şikayet dilekçesinde olayın ayrıntısı ve deliller tam olarak gösterilmelidir. Genellikle icra işlemlerinden kaynaklı muhafaza görevini kötüye kullanma şikayet dilekçelerinde icra dosyasının sureti dilekçeye eklenmeli veya dosya numarası dilekçede açıkça belirtilmelidir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR  TCK 86. Madde Kasten Yaralama Dilekçe Örneği

Muhafaza Görevinin Kötüye Kullanma (Yedieminlik Görevini Suistimal) Suçu Şikayet Dilekçesi Örneği

Sitemizde, Muhafaza Görevini Kötüye Kullanma (Yediemilik Görevini Suistimal) suçu ile ilgili olarak hazırlanmış olduğumuz şikayet dilekçesi üzerinde gerekli düzenlemeleri yaparak talebinize uygun olarak uyarlayabilirsiniz. Örnek olarak paylaşılan dilekçelerin hukuki yardım amacıyla değil bilgilendirme amacıyla paylaşıldığı unutulmamalıdır. Talebiniz ile ilgili olarak ayrıca avukatınıza ve hukuk uzmanına danışmanız faydanıza olacaktır. Muhafaza Görevini Kötüye Kullanma (Yedieminlik Görevini Suistimal) şikayet dilekçesi örneğine aşağıda istifadenize sunulmuştur.

yedieminlik görevini kötüye kullanan kişinin cezalandırılması için dilekçe
Muhafaza Gorevini Kotuye Kullanan Kisinin Cezalandirilmasi istemi Dilekcesi
yedieminlik görevini kötüye kullanma suçu dilekçe sayfa 2
Muhafaza Gorevini Kotuye Kullanan Kisinin Cezalandirilmasi istemi Dilekcesi Sayfa 2
yedieminlik görevini suistimal
Yedieminlik Gorevini Suistimal Sucu isleyen Suclunun Cezalandirilmasi istemi Dilekcesi
yedieminlik görevini suistimal suçu  sayfa 2
Yedieminlik Gorevini Suistimal Sucu isleyen Suclunun Cezalandirilmasi istemi Dilekcesi Sayfa 2

Dilekçe örneklerimizi bilgisayarınıza indirmek için aşağıdaki linkleri kullanabilirsiniz.

Muhafaza Gorevini Kotuye Kullanan Kisinin Cezalandirilmasi istemi Dilekcesi

Yedieminlik Gorevini Suistimal Sucu isleyen Suclunun Cezalandirilmasi istemi Dilekcesi

Önceki Yazı

Muhafaza Görevini Kötüye Kullanma (Yedieminlik Görevini Suistimal)

Muhtaçlık Fakirlik Belgesi Almak İçin Dilekçe Örneği

Sonraki Yazı

Yorum yapın

Önceki yazıyı okuyun:
Muhafaza Görevini Kötüye Kullanma (Yedieminlik Görevini Suistimal)

Muhafaza Görevini Kötüye Kullanma (Yedieminlik Görevini Suistimal) suçu 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununun 289. Maddesinde düzenlenmiştir. Bu yazımızda, yedieminin kim...

Kapat