Örnek Kıdem Tazminatı Hesaplaması

A+
A-

Kıdem tazminatının ne olduğu, kıdem tazminatının ödenmesi için gerekli şartların neler olduğu ve kıdem tazminatı hesaplanırken nelere dikkat edilmesi gerektiği ile ilgili olarak daha önce yazmış olduğumuz makalelerimizde ayrıntılı bilgi vermeye çalışmıştık.

Bu makalemizde ise kıdem tazminatının hesaplanması ile ilgili genel bilgilere değinerek örnek olarak hazırladığımız kıdem tazminatı hesabını sizlerle paylaşacağız. Örnek kıdem tazminatı hesaplamasında yapmanız gereken sadece hizmet süresi ve giydirilmiş ücretleri kendinize uyarlamanız olacaktır. Bu makalemizi okuduktan sonra sizlerde kıdem tazminatı hesaplama örneğinden faydalanarak rahatlıkla hesaplama yapabileceksiniz.

ornek kidem tazminati hesaplaması

kidem tazminati hesaplama

Kıdem Tazminatı Nedir

Kıdem tazminatı yasada belirtilen en az 1 yıllık çalışma süresinden sonra, iş sözleşmesinde belirtilen haklı sebeplerle iş sözleşmesi sona eren işçiye her 1 yıl için 30 gün giydirilmiş brüt ücret üzerinden ödenmesi gereken parayı ifade eder.

Hangi İşçiler Kıdem Tazminatı Almaya Hak Kazanır

İşçinin kıdem tazminatına hak kazanabilmesi için öncelikle işyerinde en az 1 yıl çalışmış olması gerekmektedir. İşçinin işveren tarafından iş sözleşmesinin haksız yere feshi, işçinin ölümü, kadın işçinin evlenmesi, işçi tarafından haklı nedenlerle feshi, askerlik durumu ve emeklilik halinde işçiler kıdem tazminatı almaya hak kazanır. Bu konuyla ilgili daha detaylı bilgi edinmek için daha önce ayrıntılı olarak yazmış olduğumuz Kıdem Tazminatının Ödenmesi konulu makalemizi okuyabilirsiniz.

Kıdem Tazminatının Hesaplanması Nasıl Yapılır

Kıdem tazminatı işçinin son brüt ücreti üzerinden hesaplanır. Ayrıca işçiye ödenen süreklilik arz eden ücretlerde bu hesaplamaya dahil edilir (ikramiye, çocuk yardımı, sağlık, yemek gibi)

Kıdem tazminatının hesaplanabilmesi için işçinin işyerinde veya işverene ait başka bir işyerinde en az 1 yıl çalışmış olması gerekmektedir. 1 yıllık süre için 30 günlük ücretin kıdem tazminatı olarak ödenmesi esastır. Tam yıldan artan süre olursa, bu da çalışılan süre kadar ek olarak hesaplanır .

İşçinin aldığı ücretin aylık veya haftalık olması bir şeyi değiştirmez alınan ücret gün sayısına bölünerek hesaplama yapılır. Parça başı, götürü veya başka şekilde ücretin sabit olmadığı durumlarda ise işçinin son bir yılda aldığı ücret toplanır ve çalıştığı gün sayısına bölünerek günlük ortalama ücret bulunarak hesaplama yapılır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR  KYK Üniversite Yatay Geçiş Bölüm Değişikliği Dilekçe Örneği

Kıdem tazminatının hesaplanması işçinin işe başlama tarihinden başlar ve kıdem tazminatının tavanı en yüksek devlet memuru için öngörülen emeklik ikramiyesinden fazla olamaz.

Örnek Kıdem Tazminatı Hesaplaması

Örneğin AAA Tekstil firmasında 10 Şubat 1990 yılında işe başlayan Ahmet ASLAN, 10 Haziran 2018 tarihinde emekli olmak için işten ayrılacağına ilişkin dilekçeyi işverene vermiş olsun.

Ahmet ASLAN haftanın 6 günü işyerinde çalışmakta,

Ahmet ASLAN’ın aldığı en son brüt ücret 2850 TL  dir.

İşçinin ödenen ve sürekli nitelik kazanan diğer ödemeler;

İşçiye yılda 2 defa bir brüt aylık tutarında ikramiye,

Yılda bir kez 1000 TL yakacak yardımı,

İşçinin çalıştığı her gün için 8 TL yemek yardımı,

İşçinin Hizmet Süresinin Hesaplanması

         10.06.2018

         10.02.1990

    _______________

         00.04.28 (Kıdem Süresi)

Kıdem Süresi      = 28 Yıl 4 Ay

İşçinin çalışma yılı 3 yıldan fazla olduğu için, 8 haftalık ihbar süresi de bu süreye eklenir 7 gün x 8 hafta = 56 gün kıdem süresine eklenir.

28 yıl 4 ay olan kıdem süresine bu süre eklendiğinde hizmet süresi 28 yıl 5 ay 26 gün olarak bulunur.

Hizmet Süresi = 28 Yıl 5 Ay 26 Gün

Kıdem Tazminatın Esas Alınacak Giydirilmiş Ücretin Hesaplanması

Günlük Çıplak Ücret               = 2850 / 30                   = 95 TL

Günlük İkramiye                    = 95 x 30 x 2 / 365 = 15.62 TL

Günlük Yakacak Yardımı       = 1000/365          = 2.74 TL

Hafta tatili (işe gelmediği günler)= 52 gün

Bayram Tatilleri Toplamı           = 19 gün

Yıllık İzin                                  = 26 gün

         TOPLAM                       = 97 gün

İşe geldiği gün toplamı                     = 365 – 97 = 268 gün

Günlük Yemek Yardımı                            = 8 TL x 268 gün / 365 gün = 5.87 TL

Kıdem Tazminatına Esas

Giydirilmiş Ücret  = Günlük Çıplak ücret + Günlük İkramiye +                                                       Günlük Yakacak Yardımı + Günlük Yemek Yardımı  = Kıdem Tazminatına Esas Giydirilmiş Ücret

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR  ESKİ Dilekçe Örneği : Abonelik, İptal, Şikayet, Fatura İtiraz

Kıdem Tazminatına Esas

Giydirilmiş Ücret           = 95 TL + 15,62 TL + 2,74 TL + 5,87 = 119,23 TL

İşçinin Eline Geçecek Kıdem Tazminatı Tutarının Hesaplanması

İşçinin 1 yıllık kıdem tutarı                = 30 gün x 119,23 TL                        = 3.576,90 TL

28 Yıllık Kıdem Tazminatı Tutarı      = 28 Yıl x 3.576,90 TL          = 100.153,20 TL

5 Aylık Kıdem Tazminatı Tutarı        = 5 ay x 3.576,90 TL / 12 ay = 1.490,37 TL

26 Günlük Kıdem Tazminatı Tutarı   = 26 gün x 3,576,90 TL / 365 gün= 254,79 TL

TOPLAM KIDEM TAZMİNATI TUTARI = 28 yıl + 5 ay + 26 günlük tutar = 101.898,36 TL

Damga Vergisi Tutarı                        = 101.898,36 TL x binde 7,59 = 773,41 TL

NET KIDEM TAZMİNATI TUTARI     = 101.124,95 TL

İşçiden İbraname Alınması

İşten ayrılan işçi, işverenden bütün alacaklarını aldığına dair bir belge (ibraname) imzalar. Bu belge işçinin işverenden bütün alacaklarını aldığını ve herhangi bir alacağının kalmadığını ifade eder. Bu belgede alınan alacakların tümü açıkça yazılır, maaş, ikramiye, kıdem tazminatı ve ikramiye gibi.

İşçiye Çalışma Belgesinin Verilmesi

İşten ayrılan işçiye, işveren tarafından işçinin çeşidinin ne olduğu ve süresini gösteren bir belge verilir, belgede doğru olmayan bilgilerin bulunması halinde, bundan zarar gören işçi veya işçiyi işe alan yeni işveren eski işverenden tazminat isteyebilir. İşçiye verilen çalışma belgesi her türlü resim ve harçtan muaftır.

Kıdem Tazminatının Hesaplanması Nasıl Yapılır konulu yazımızı da bu link üzerinden https://dilekcesepeti.com/kidem-tazminatinin-hesaplanmasi-nasil-yapilir okuyabilir ve alternatif bilgilere ulaşabilirsiniz.ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.


Önceki yazıyı okuyun:
Ölüm Aylığı Kimler Ne Kadar Alır

Ölüm aylığını kimler alır, ölüm aylığını almanın şartları nelerdir, Eş, Anne baba ve çocuklar arasında ölüm aylığı nasıl paylaştırılır ve...

Kapat
Sitemizde paylaşılan dilekçe örneği ve diğer bilgiler tamamen bilgilendirme amacıyla paylaşılmış olup, izinsiz ve kaynak gösterilmeksizin başka bir yerde yayımlanması yasaktır. - Aralık 2016