Ortaklığın Giderilmesi Davası Nasıl Açılır

A+
A-

Ortaklığın giderilmesi davası, Medeni Kanunun 696-700. Maddeleri arasında düzenlenmiş olup; Medeni Kanunda, ortak malın ya da gayrimenkulün ortaklar arasında paylaşımı konusunda çıkan uyuşmazlık, açılacak olan ortaklığın giderilmesi sonucunda mahkemenin paylaştırma işlemi yapması ya da mahkemece satışının yapılması işlemi olarak tanımlanmıştır. Ortakların kendi aralarında bir mala veya taşınmaza ilişkin olarak anlaşmazlık yaşamaları ve taksim yapamamaları halinde, ortaklardan birinin veya birkaçının mahkeme yolu ile ortaklığın giderilmesini talep etme hakkı vardır. Açılacak olan bu davaya, ortaklığın giderilmesi (izale-i Şuyu) davası denmektedir. Bu yazımızda; ortaklığın giderilmesi davası nasıl açılır sizlere detayları aktarmaya ve kısaca süreç hakkında bilgi paylaşımında bulunmaya çalışacağız.

İçindekiler

Ortaklığın Giderilmesi Davasını Kimler Açabilir

Ortaklığın giderilmesi davaları, dava konusu olan malda ortaklığı bulunan veya dava konusu taşınmaz malda tapu maliki olan pay sahiplerinden herhangi biri veya birkaçı tarafından açabilir. Bunların dışında dava konusu malda veya taşınmazda ortaklığı bulunmayan kimseler ortaklığın giderilmesi (izale-i Şuyu) davalarını açamaz. Türk Medeni Kanununun 698. Maddesinde ortaklığın giderilmesi davasını kimlerin açabileceği ayrıntılı bir şekilde hükmedilmektedir.

Ortaklığın Giderilmesi Davasında Yetkili ve Görevli Mahkeme

Ortaklığın giderilmesi (İzale-i Şuyu) davalarında yetkili mahkeme ortak malın ya da taşınmazın bulunduğu yer mahkemesidir. Görevli mahkeme ise ortak malın ya da taşınmazın bulunduğu yerdeki Sulh Hukuk Mahkemesidir. Ortaklığın giderilmesi (İzale-i Şuyu) davalarında yetkili ve görevli mahkemeye açılması gerekmektedir. Eğer davanın açılacağı yerde birden fazla Sulh Hukuk Mahkemesi varsa,  dava dilekçesinin tevzisinin yapıldığı Sulh Hukuk Mahkemesi davaya bakar.

Ortaklığın Giderilmesi Davalarında Dava Süreci

Ortaklığın giderilmesi davalarında, dava süreci Sulh Hukuk Mahkemesine verilen dilekçe ile başlar. Bu davaların konusu her türlü ortak mala veya taşınmaza ilişkin olabilir. Ancak, bu konuda çoğunlukla gayrimenkullere ilişkin anlaşmazlıklarla ilgili dava açılmaktadır. Mahkeme öncelikli olarak ortaklığın giderilmesi konusunda talep edilen şeyin paylaşılabilir olup olmadığına bakar. Görevlendirilen konusunda uzman teknik bilirkişiler söz konusu malın ya da taşınmazın, hissedarlarının sayısını, hisse ve imar durumunu ve buna benzer teknik konuları inceler ve ortaklardan her birine eşit oranda paylaştırma yapılıp yapılamayacağına bakar (Örneğin bir apartmandaki dairelerin paydaşlara payları oranında eşit şekilde taksim edilmesi gibi) Bölme işlemi durum ve koşullara uygun görülmediği takdirde ve özellikle ortak malın yada taşınmazın bölme sırasında önemli bir değer kaybı söz konusu ise dava konusu mal veya taşınmazın açık arttırma ile satışına karar verilir. Satışın yalnız paydaşların arasında yapılacak olan açık arttırma ile satışı bütün ortakların onayı ile mümkündür. (Medeni Kanun  md.699)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR  Hükümlü Kime Denir, Tutuklu Ne Zaman Hükümlü Olur

Bir paydaşın kendi payı üzerinde intifa hakkı kurması hâlinde, diğer paydaşlardan biri intifa hakkının kurulduğunun kendisine tebliğinden başlayarak üç ay içinde paylaşma isteminde bulunursa; satış yoluyla paylaşmada intifa hakkı, buna ilişkin paya düşecek bedel üzerinde devam eder.   (Medeni Kanun md 700)

ortaklığın giderilmesi davası

Ortaklığın Giderilmesi Davası Nasıl Açılır

Ortaklığın Giderilmesi Davası Dilekçesinde Olması Gerekenler

Ortaklığın giderilmesi davası yetkili ve görevli mahkemeye hitaben yazılmış bir dilekçe ile açılır. Dilekçeye karşı tarafın sayısı kadar örnek eklenir.

Ortaklığın giderilmesi dava dilekçesinde aşağıdaki hususlar bulunur: (HMK Md.119)

  1. Mahkemenin adı,
  2. Davacı ile davalının adı, soyadı ve adresleri
  3. Davacının Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası.
  4. Varsa tarafların kanuni temsilcisi ve vekillerinin adı, soyadı ve adresleri.
  5. Dava konusu değeri.
  6. Davacının iddiasının dayanağı olan bütün vakıaların sıra numarası altında açık özetleri.
  7. İddia edilen bir vakıanın hangi delillerle ispat edileceği.
  8. Dayanılan hukuki sebepler
  9. Açık bir şekilde talep sonucu
  10. Davacının, varsa kanuni temsilcisinin veya vekilinin imzası.

Yukarıda sayılan maddelerden (2), (3), (4), (9) ve (10) bentlerinde belirtilen hususlardan bir veya birkaçının eksik olması halinde, hakim davacıya eksikliği tamamlaması için bir haftalık kesin süre verir. Bu süre içerisinde eksikliğin tamamlanmaması halinde dava açılmamış sayılır.

Ortaklığın Giderilmesi Davası  (İzale-i Şuyu) Dilekçesi Örneği

Sitemizde örnek olarak hazırlanmış ortaklığın giderilmesi (izale-i şuyu) dava dilekçesi örneği mevcuttur. Örnek dilekçe üzerinde gerekli düzenlemeleri yaparak talebinize uygun olarak uyarlama yapabilirsiniz. Ortaklığın giderilmesi dava dilekçe örneklerine buradan ulaşabilirsiniz. Sitemizdeki dilekçe örnekleri bilgilendirme amaçlıdır. Ancak ileride herhangi bir hak kaybına maruz kalmamak için bir hukuk uzmanından yardım almanız faydalı olacaktır

 ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.


Sitemizde paylaşılan dilekçe örneği ve diğer bilgiler tamamen bilgilendirme amacıyla paylaşılmış olup, izinsiz ve kaynak gösterilmeksizin başka bir yerde yayımlanması yasaktır. - Aralık 2016