Şahsi Dilekçe Nasıl Yazılır (Oku ve Dilekçeni Hemen Yaz)

| , ,

Türkiye Cumhuriyetinde yaşayan her birey şahsi olarak dilekçe verme ve bilgi edinme hakkına sahiptir. Bireylerin özellikle yargı organları ile yasama ve yürütme organlarına dilekçe ile başvurmaları veya dilekçe ile bilgi edinme hakları vardır. Dilekçe ile başvurma ve bilgi edinme hakkı her Türk vatandaşına ve ülkemizde yaşayan yabancılara (karşılıklılık esasına göre) tanınmış anayasal bir haktır. Bu yazımızda şahsi dilekçe nedir  kısaca izah edecek ve yine şahsi dilekçe nasıl yazılır sizleri bilgilendirmeye çalışacağız.

Şahsi Dilekçe Nasıl Yazılır (Oku ve Dilekçeni Hemen Yaz)

Kimler Şahsi Dilekçe ile Başvurma ve Bilgi Edinme Hakkına Sahiptir

Türkiye Cumhuriyet vatandaşları ve karşılıklılık esası gözetilmek kaydı ile Türkiye’de ikamet eden yabancılar kendileriyle veya kamu ile ilgili dilek ve şikayetleri hakkında yetkili makamlara ve Türkiye Büyük Millet Meclisine yazı ile başvurma hakkına sahiptir. (Anayasa Md.74/1)

Şahsi Dilekçedeki Amaç Nedir

Şahsi dilekçe ile kişiler kendi aralarındaki ve kamu kurumlarındaki işlemlerinin yürütülmesi ve bilgi edinilmesi amacıyla başvuruda bulunabilir ve talepleri doğrultusunda işlem yapılmasını isteyebilirler. Şahsi dilekçe ile kişiler kendi çıkar ve menfaatlerinin korunması isteyebilir veya toplumu ilgilendiren konularda düzenleme yapılmasını veya eksikliklerin giderilmesi talebinde bulunabilirler.

Anayasaya göre Dilekçe, Bilgi Edinme ve Kamu Denetçisine Başvurma Hakkı

1982 Anayasasının 74. Maddesinde dilekçe, bilgi edinme ve kamu denetçisine başvuru hakkı ele alınmış ve yapılan son değişikliklerle aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir. Buna göre;

Anayasa Madde 74

 • Vatandaşlar ve karşılıklılık esası gözetilmek kaydıyla Türkiye’de ikamet eden yabancılar kendileriyle veya kamu ile ilgili dilek ve şikayetleri hakkında, yetkili makamlara ve Türkiye Büyük Millet Meclisine yazı ile başvurma hakkına sahiptir. 
 • Kendileriyle ilgili başvurmaların sonucu, gecikmeksizin dilekçe sahiplerine yazılı olarak bildirilir.
 • Herkes, bilgi edinme ve kamu denetçisine başvurma hakkına sahiptir.
 • Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına bağlı olarak kurulan Kamu Denetçiliği Kurumu idarenin işleyişiyle ilgili şikâyetleri inceler.
 • Kamu Başdenetçisi Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından gizli oyla dört yıl için seçilir. İlk iki oylamada üye tamsayısının üçte iki ve üçüncü oylamada üye tamsayısının salt çoğunluğu aranır. Üçüncü oylamada salt çoğunluk sağlanamazsa, bu oylamada en çok oy alan iki aday için dördüncü oylama yapılır; dördüncü oylamada en fazla oy alan aday seçilmiş olur.
 • Bu maddede sayılan hakların kullanılma biçimi, Kamu Denetçiliği Kurumunun kuruluşu, görevi, çalışması, inceleme sonucunda yapacağı işlemler ile Kamu Başdenetçisi ve kamu denetçilerinin nitelikleri, seçimi ve özlük haklarına ilişkin usul ve esaslar kanunla düzenlenir

Şahsi Dilekçe Nasıl Yazılır

Şahsi dilekçenin nasıl yazılacağı ve dilekçede hangi hususların yer alacağı, dilekçenin hangi kuruma hitaben yazıldığı ve konusu ile ilgili olarak değişiklik göstermektedir. Öncelikli olarak şahsi dilekçede dilekçe sahibinin adı soyadı, T.C. Kimlik numarası ve adresinin bulunması gerekmektedir. Bununla birlikte dilekçe hangi kuruma hitaben yazılıyorsa kurumun adının başlık kısmında olması, dilekçede talebin açık ve net olarak belirtilmesi,  dilekçeye tarihin atılması ve özellikle talepte bulunan dilekçe sahibinin imzasının bulunması gerekmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR  Avukatsız Boşanma Dilekçesi

Teknolojinin son yıllarda gelişmesi, bilgisayar kullanıcılarının sayısının gittikçe artmasına ve bireylerin artık bir çok işlerini ve işlemlerini bilgisayar üzerinden yapmasına olanak sağlamıştır. Ülkemizde kamu kurumlarının bilgisayar sistemlerinin entegrasyonunun sağlanması ve elektronik imzanın aktif hali getirilmesi nedeniyle elektronik imza kullanıcılarının dilekçe haklarını ilgili kuruma gitmeden e imzalı olarak ilgili kuruma göndermesine olanak sağlanmıştır.

Şahsi Dilekçe Örneği

Sitemizde bir çok taleple ilgili olarak hazırlanmış örnek dilekçeler mevcuttur. Bunun için hemen sağ üstte yer alan ARAMA bölümüne aradığınız dilekçe ile ilgili bir kelime yazmanız yeterli olacaktır. Örneğin; “boşanma” yazabilirsiniz. Talebinize uygun dilekçe örneği üzerinde gerekli değişiklikleri yaparak uyarlayabilir ve düzenlemiş olduğunuz dilekçe ile ilgili kurum veya kuruluşlara başvurabilirsiniz.

Önceki Yazı

TCK 105.Madde : Cinsel Taciz Suçu İle İlgili Detaylar

Trafik Cezasına İtiraz Dilekçe Örneği

Sonraki Yazı

“Şahsi Dilekçe Nasıl Yazılır (Oku ve Dilekçeni Hemen Yaz)” üzerine 3 yorum

 1. Tki ye bağlı tunçbilek gli kömür işletmelerinde belgesiz araba çalıştırılmak tadır bilgilerinize

  Cevapla
 2. Trafik Fahri Müfetişlerin yazdığı trafik celarının Anlamsız(30 km hızda uygunsuz hareket ) 150 metre mesafede kırmızı ışıkların olduğu üstelik metro ve otobüslerin aktarma yerinin olduğu bir yerde, Yol boyuca durulmaz Levhasının ne anlamı tasıdığını neye hizmet eder özel araçlar minibüler taksicler metroya girmek istiyeni nerdee indirecek UZAYDA MI

  Cevapla
  • Merhaba Hilmi Öztürk, Trafik Fahri Müfettişinin yazmış cezaya itirazınızı Sulh Ceza Hakimliğine yapabilirsiniz, buna ilişkin sitemizde bulunan dilekçe örneklerinden faydalanabilirsiniz. Ayrıca, yolcu indirme yer ve duraklarla ilgili olarak Valilik veya Kaymakamlık Birimlerine gerekli başvuruda bulunarak düzenlemenin yapılmasını talep edebilirsiniz.

   Cevapla

Yorum yapın

Önceki yazıyı okuyun:
TCK 105.Madde : Cinsel Taciz Suçu İle İlgili Detaylar

Cinsel taciz suçu, vücut dokunulmazlığını ihlali niteliği taşımayan cinsel davranışlarda bulunularak bir kimsenin cinsel amaçlı olarak taciz edilmesidir. Cinsel taciz,...

Kapat