Suç Duyurusu İçin Savcılık Şikayet Dilekçesi Örneği

A+
A-

Daha evvelinde siz değerli okurlarımız için Şikayet Dilekçesi Örneği konulu yazımızda şikayet tiplerini ve bu konuda ihtiyacınız olacak dilekçe örneklerini paylaştığımız üzere; bu yazımızda ise konuyu biraz daha spesifik bir hale getirerek, Suç Duyurusu İçin Savcılık Şikayet Dilekçesi Örneği hazırlama konusunda bilgi paylaşmaya çalışacak ve yine hazır şablonlarımızı istifadenize sunmaya çalışacağız.

savcılığa suç duyurusunda bulunma dilekçesi

suc duyurusu icin savcilik sikayet dilekcesi ornegi

Cumhuriyet Savcılığına Şikayet Nasıl Yapılır

Bir çok insan yaşamış olduğu mağduriyet nedeniyle ne yapacağını bilememekte, ilgili birimlere zamanında şikayette bulunarak hakkını arayamamaktadır. Bu çoğu zaman insanların nereye müracaat etmeleri gerektiği ve ne yapacaklarını bilmemesinden, çoğu zaman da vurdumduymazlık yaparak “şikayet etsem ne olur” “ bundan bir şey çıkmaz” gibi düşünceler içerisinde olmalarından kaynaklanmaktadır.

Bu yazımızla savcılığa şikayet nasıl yapılır, Cumhuriyet Savcılığına şikayet dilekçesi nasıl yazılır. Şikayet ederken dikkat edilmesi gereken hususlar nelerdir ve şikayetimi geri almak istiyorum ne yapmam lazım gibi merak edilen soruları cevaplamaya, genel olarak şikayet nasıl yapılır konusuna değineceğiz. Ayrıca yazımızın altında savcılık şikayet dilekçesi örneklerini sizlerle paylaşacağız.

Şikayet Nedir

Öncelikli olarak şikayetin ne olduğunu açıklayalım. Ceza davasına konu olabilecek belli bir suçtan dolayı zarar görenin (mağdurun veya müştekinin)  ilgili birimlere başvurmasını şikayet olarak tanımlayabiliriz. Şikayet sadece Cumhuriyet Savcılığına yapılmaz, şikayette bulunan kişi kolluğa (polis veya Jandarma) başvurarak da şikayette bulunabilir.

Şikayet Başvurusu Nasıl Yapılır

Şikayette bulunacak ve suç duyurusu yapacak olan suçtan zarar gören (mağdur veya müşteki) yazmış olduğu şikayet dilekçesi ile savcılığa, polis veya jandarmaya başvuruda bulunabilir. Şikayet dilekçe ile yapılabildiği gibi sözlü olarak da yapılabilir. Sözlü olarak yapılacak olan şikayetler tutanağa altına alınmak kaydıyla yapılabilir.

Cumhuriyet Savcılığına Hangi Olaylar Nedeniyle Şikayette Bulunulabilir

Maalesef bir çok insan mağduriyetine sebebiyet veren olaylar nedeniyle ilgili birimlere başvurmayarak hakkını aramamakta iken bir çok insan da gereksiz şekilde konusu suç teşkil etmeyen olaylar nedeniyle sürekli olarak savcılığa veya kolluk güçlerine şikayet başvurusunda bulunmaktadır.

Şikayette bulunmadan önce dikkat edilmesi gereken en önemli husus şikayet konusunun bir suçu oluşturup oluşturmadığıdır, ceza yargılaması açısından kanun koyucunun ön gördüğü suçları kapsayan olaylar açısından şikayette bulunulması gerekmektedir. Konusu suç teşkil etmeyen bir olay nedeniyle şikayette bulunulsa bile bu konuda herhangi bir sonuç alınamaz.

Konucu suç olarak nitelendirdiğimiz suçlar hakaret, tehdit, mala zarar verme, dolandırıcılık, yaralama, hırsızlık veya buna benzer suçlar olabilir. Hukuk Mahkemelerinin kapsamında kalan boşanma, nafakanın ödenmemesi, kiracının evi boşaltmaması, meni müdahale ve buna benzer hukuki olaylar için Cumhuriyet Savcılığına şikayet de bulunulamaz, konusu hukuki ihtilaf olan bu tür olaylar için Hukuk Mahkemelerine yazılan dilekçe ile başvurulması gerekmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR  Türk Telekom Dilekçe Örneği Şikayet, İtiraz ve İptal İşlemleri İçin

Cumhuriyet Savcılığına Şikayetçi Olmasam da Dava Açılır mı

Türk Ceza Kanununda (TCK) bazı suçların şikayete bağlı olduğu ve  şikayet halinde şüpheli hakkında gerekli soruşturmanın ve akabinde kovuşturmanın yapılabileceği açıkça belirtilmiştir. Ancak, bununla birlikte şikayet gerektirmeyen ilgili birimler tarafından öğrenildiği takdirde resen de işlem yapılan bir çok suç türü bulunmaktadır. Şikayete tabi olmayan suçlarda suçtan zarar gören (mağdur veya müşteki) şikayetinden vazgeçse bile soruşturma veya dava devam eder.

İhbar ve Şikayet Aynı mıdır, İhbar da Şikayet Sayılır mı

İhbar ve şikayet birbirinden farklı şeylerdir, şikayette kişinin suçtan zarar görmesi yani olay nedeniyle mağdur veya müşteki olması gerekmektedir, ihbar da ise ihbar edenin suçtan zarar görmesine gerek bulunmamaktadır. İhbar ilgili birimlerin telefonla aranılarak suçla ilgili bilgi verilmesi, ilgili birimlere bizzat başvurularak sözlü olarak yapılması veya dilekçe ile de yapılabilir. Herhangi bir suçun işlendiğinden haberdar olunduğu takdirde yetkili birimlere haber verilerek ihbarda bulunulmalıdır.

İhbar ve ihracı kelimeleri toplumumuzda pek hoş karşılanmamakta, ihbarcılık yapan insanın kötü bir şey yapmış olduğu düşünülerek ihbar edene karşı tavır sergilenmektedir. Ancak unutulmamalıdır ki düzenli ve kurallara uyulan bir toplum oluşması çocuklarımızın geleceği açısından önemlidir, suç işlenmesine göz yumulması, suçtan haberinin olması halinde bunun ilgili birimlere bildirilmemesi de ayrıca suçtur. Her Türk vatandaşı, vatandaşlık bilinci içerisinde herhangi bir suçun işlendiğinden haberdar olduğunda bunu ilgili birimlere bildirmelidir. Örneğin piknik yapmak için bulunduğunuz orman alanına birilerinin kamyonla moloz veya çöp dökmesine şahit olduğunuzda ilgili aracın plakasını alarak, bunu gerekirse fotoğraf veya video kaydı ile de belgelendirerek ilgili birimlere bildirmemiz sağlıklı bir toplum, çevre ve çocuklarımızın geleceği için önem teşkil etmektedir ve bunu yaptığınız için kimse sizi yadırgamayacaktır.

Şikayette Bulunmak İçin Avukat Gerekli mi, Kendim Şikayette Bulunabilir miyim

Her Türk vatandaşı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının kendisine vermiş olduğu dilekçe verme ve şikayette bulunma hakkını kullanabilir, ister Cumhuriyet Savcılığına ister polis veya jandarmaya bizzat şikayet başvurusunda bulunabilir, bununla birlikte isterlerse avukatları aracılığıyla da bu şikayetlerini yapabilirler. Ancak şikayette bulunmak başlatmış olduğunuz hukuki sürecin ilk aşamasıdır ve bundan sonraki aşamalarda da şikayet ve davanızı takip etmek istiyorsanız bir avukat tutmanız dava ve duruşmalarınızı avukat ile takip ettirmeniz sizin için daha faydalı olacaktır. Daha önce de belirttiğimiz gibi davanızı bizzat da takip edebilirsiniz, avukat tutmak gibi bir zorunluluğunuz yoktur, bu tamamen kişinin isteğine bağlıdır.

Bazı durumlarda mağdurun kendi avukatının almaması halinde baro tarafından avukat görevlendirilmesi için talepte bulunulabilmektedir. Cinsel saldırı suçu ve alt sınırı 5 yıldan fazla hapis cezasını gerektiren suçlarda mağdur davaya katılması için barodan avukat talebinde bulunabilir.  Yine mağdurun yaşının küçük olması, sağır, dilsiz veya engelli olması halinde kendisine baro tarafından zorunlu vekil tayin edilir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR  Gaiplik Dava Dilekçesi Örneği : Süresi ve Yetkili Mahkeme

Şikayetçi Oldum Ancak Duruşmaya Katılmak İstemiyorum Ne Yapmam Lazım

Şikayette bulunduğunuz sırada Cumhuriyet Savcılığı veya kolluk birimleri tarafınızdan sizin şikayet ve beyanlarınızın ayrıntılı tespiti için ifadenize başvurulacaktır, bunun haricinde Cumhuriyet Savcısının şikayet talebinizi yerinde görüp dava açılmasına karar verip iddianameyi ilgili mahkemeye göndermesi ile kovuşturma aşaması yani mahkeme aşaması dediğimiz süreç başlayacaktır. Bu süreçte mahkeme suçtan zarar görenin (mağdur veya müştekinin) duruşmada beyanının alınması amacıyla çağrı kağıdı çıkartılacaktır, mahkemede alınan ifadede davaya katılıp katılmama talebinin olup olmadığı mağdurdan sorulacaktır. Yapılan bu işlem usule esas bir işlemdir davaya katılmamak istemeyen mağdurun davaya katılmak istemiyorum demesi yeterlidir, ancak davaya katılmak istemiyorum diyen yani katılma talebi olmayan mağdurun dava sonucuna itiraz etmesi veya dava hakkında daha sonra kendisine tebligat yapılması söz konusu olmayacaktır, ayrıca davaya katılmak istiyorum demek her celse duruşmaya katılacağınız anlamına da gelmemektedir. Bu nedenle bu durumu iyi düşünmeniz, şikayetinizin devam etmesi halinde dava dosyasında katılan sıfatını almanız daha doğru olacaktır.

Şikayetimi Geri Almak İstiyorum Ne Yapmam Lazım

Birçok şikayet başvurusu sonrasında taraflar kendi aralarında anlaştıklarından dolayı şikayetçi şikayetinden vazgeçmek istemektedir. Yapılan şikayet başvurularının bir kısmında şikayetçinin şikayetinden vazgeçmesi nedeniyle dava düşer, ancak şikayete tabi olmayan suçlar yönünden şikayetçinin şikayetinden vazgeçmesi davanın kapatılması için yeterli değildir, bu suçlarda şikayetçi şikayetinden vazgeçse bile soruşturma veya kavuşturma aynen kaldığı yerden devam eder ve suç işlediği iddia edilen kişinin suçlu bulunması halinde cezalandırılmasına karar verilir. Şikayetten vazgeçme işleminin şikayete tabi suçlarda tamamıyla sonuç doğurduğu unutulmamalıdır. Türk Ceza Kanununda şikayete tabi olan suçlar açıkça belirtilmiştir. Şikayette tabi olan suçlarda, şikayet yokluğu nedeniyle herhangi bir işlem yapılmayacağı, diğer suçlarda şikayet olmasa bile öğrenilmesi halinde ilgili birimlerce resen işlem yapılacağı hususu göz önünde bulundurulmalıdır.

Savcılık Şikayet Dilekçesi Nasıl Yazılır

Şikayet dilekçesi yazmadan önce olayın ceza yargılaması bakımından suç teşkil edip etmediği değerlendirilmelidir, olayın suç teşkil ettiği yönünde kesin yargıya vardıktan sonra dilekçe yazılmalıdır. Peki, savcılık şikayet dilekçesi nasıl yazılmalıdır, savcılık şikayet dilekçesi yazılırken nelere dikkat edilmelidir konusuna değinecek olursak; Şikayet dilekçeleri konusu bakımından farklılık gösterebilir ve ceza yargılaması kapsamında bulunan herhangi bir suçla ilgili olabilir. Şikayet dilekçesi yazıldığında dikkat edilmesi gereken en önemli husus, suça konu olayla ilgili bilgilere dilekçede yer verilmeli ve gereksiz konulara değinilmekten kaçınılmalıdır. Ayrıca dilekçede kimi ne için şikayet ettiğimiz, suçun işlendiği yer ve zaman açıkça belirtilmelidir. Suç konusu olaya ilişkin varsa görgü tanıklarımız dilekçede belirtilmeli ayrıca görüntü veya telefon kayıtları da dilekçeye eklenmelidir. Soruşturma aşamasında Cumhuriyet Savcısının ilk okuyacağı ve inceleyeceği şeyin dilekçe ve ekleri olduğu unutulmamalıdır.

Savcılık Şikayet Dilekçesi Örneği

Sitemizde bulunan paylaştığımız farklı suçlara ilişkin şikayet dilekçesi örnekleri üzerinde gerekli değişiklikleri yaparak şikayet ve talebinize uygun şekilde uyarlama yapabilirsiniz. Çok kapsamlı bir dilekçe yazmak istiyorsanız bunun için avukatınızdan veya bir hukuk uzmanından yardım almanız gerekecektir. Sitemizde yayınlanan dilekçe örneklerinin bilgilendirme amaçlı olduğu unutulmamalıdır.

Sitemizde bulunan savcılık şikayet dilekçesi örnekleri aşağıda istifadenize sunulmuştur.

darp ve tehdit nedeniyle suç duyurusu dilekçesi

Tehdit Darp Nedeniyle Savcılığa Suç Duyurusu Dilekçesi

dolandırıcılık sebebiyle savcılığa şikayet dilekçe örneği

Dolandırıcılık Nedeni Savcılık Şikayet Dilekçesi

sövme ve hakaret sebebiyle savcılığa dilekçe

Hakaret ve Sövme Nedeniyle Savcılığa Suç Duyurusu Dilekçesi

suç duyurusu dilekçesi

Savcılığa Suç Duyurusu Dilekçesi Örneği

telefonla rahatsız etme suçu için suç duyurusu

Tehdit Telefonla Rahatsız Etme Suçu İçin Savcılığa Suç Duyurusu Dilekçesi

Suç Duyurusu İçin Savcılık Şikayet Dilekçesi PDF indirmek için;

darp edilme nedeniyle savcilik sikayet dilekcesi

Dolandiricilik icin savcilik sikayet dilekcesi

hakaret ve kufur savcilik sikayet dilekcesi

savcilik suc duyurusu dilekce ornegi

tehdit rahatsiz etme nedeniyle savcilik sikayet dilekcesiZİYARETÇİ YORUMLARI - 25 YORUM
 1. Mehmet dedi ki:

  Nüfus kaydım istem dışı silinerek ve benim bileğim dışında yeniden kaydedilmesi bu nedenle 6 aylık zaman sürecini muhtarlık adaylığından kaybetmiş oluyorum bu konuda savcılığa suç duyurusu yapmak istiyorum ilçe nüfus müdürlüğüne dava açmak istiyorum

  1. Mehmet Zeki Tunçtürk dedi ki:

   Merhaba Mehmet bey, Nüfus kayıtları nüfus kütüğüne işlenir ve mahkeme kararı olmadan üzerinde değişiklik yapılmasına izin verilmez, Ölüm, evlilik ve benzeri durumlar bu kayıtlara işlenir, kaydın silinmesi ile ilgili bir durumun nasıl söz konusu olduğunu anlayamadım ancak böyle bir durum varsa bununla ilgili öncelikli olarak İçişleri Bakanlığın Nüfus Genel Müdürlüğü ile gerekli yazışmaları yaparak kusurluların tespit edilmesini talep edebilir sonrasında ise C.Savcılığına suç duyurusunda bulunabilirsiniz.

 2. Ramazan dedi ki:

  Oturdugum daire kat irtifakli tapu olup 24/1 bana ait benim dairemin ustune kacak kat atiyorlar ben istemedigim halde.ne yapabilirim.sozlu olarak savciliga suc duyurusunda bulunabilir miyim..ne yapmalim

  1. Mehmet Zeki Tunçtürk dedi ki:

   Merhaba Ramazan bey, bulunduğunuz yerdeki Belediye’ye başvurarak şikayet edebilirsiniz, ilgili belediye tarafından gerekli yasal işlem yapılmaması halinde C.Savcılığına belediye görevlileri hakkında da suç duyurusunda bulunabilirsiniz, ancak delil olması bakımından belediye başkanlığına şikayetinizi resmi olarak yapmanız tavsiye ederiz. Belediye Başkanlığına başvurmadan şikayet talebinde bulunacaksanız şikayet konunuzun Türk Ceza Kanununda suç olarak tanımlı olması gerekmektedir, ayrıca yapılan işlem nedeniyle hukuk davası da açılabileceği kanaatindeyiz bu nedenle elinizdeki bütün evrak ve delillerle birlikte bir avukata başvurarak danışmanızı öneririz.

 3. Tuba dedi ki:

  91 senesinde babadan kalma tapu tahsis belgeli arsaya müteahhitle yarı yarıya anlaşıp bina yapılmasına anlşdık. Fakat müteahhit sözünde durmadı bir daire verdi ve gerisini notersiz başkalarına sattı.
  93 senesinde müteahhiti ve binada oturanları mahkemeye verdim ama işlerim ters gidip iflas ettiğimden dolayı davayı sonuçlandıramadım yarım kaldı.
  Maddi durum kötü olduğundan dolayıda 93 senesinden beri herkes bu şekilde yaşadı. Binadaki 8 kişi birleşip 217 senesinde beni mahkemeye verdiler. Mahkemeye sundukları usulsuz evraklar, muhtarlıkdan oturdukları evin kendilerine ait olduğu, igdaş faturalarıyla birlikde davayı kazandılar. İstinaf yolu ile dava kararlandırıldı.
  Yerel mahkeme haklarımı elimden almış oldu. İstinaf yolu ile itiraz etsemde maddi durumum olmadığından dolayı avukat tutamadım tutamıyorumda bu yüzden hep hakkım yeniliyor. Cumhuriyet savcılığına dilekçe yazmak istiyorum. Nasıl yapabilirim.

  1. Mehmet Zeki Tunçtürk dedi ki:

   Merhaba Tuba hanım, yaklaşık 25 yıl önce yaşanan bir hukuki ihtilaf bulunmakta, mahkemenin vermiş olduğu kararın kesinleşmiş olması nedeniyle müteahhitten ev alan kişiler tapularını almış oldular. Bu durumda itiraz edilecek yasal merci üst mahkeme yani istinaf mahkemesi ve Yargıtay olacaktır. Kimi neden dolayı Cumhuriyet Savcılığına şikayet edeceğinizi tam olarak anlayamadım ancak yine de şikayette bulunmak istiyorsanız bunu yapabilirsiniz, sitemizde bulunan şikayet dilekçesi örneklerinden faydalanarak talebinize uygun şekilde uyarlama yapabilirsiniz.

 4. AYDIN dedi ki:

  Merhaba Türk telekoma borcumdan dolayı yasal takip işlemi başlatılmış konu avukata devri edilmiş , avukat bürosu beni arayarak borcunun olduğunu ödemem gerektiğini aksi taktirde icra işlemeleri başlayacağını bildirdi. bende tamam gün içinde yatıracağımı söyledim. Ancak ödeyeceğim demem rağmen soy isim üzerinde akrabalarımı ve kardeşlerimi arayarak borcunun olduğu ve ödemesi taktirde icra işlemeleri başlayacağını bildirmiş benim özelimi bütün yakınlarımı söyleyerek beni zor durumda bırakmıştır. özelimi paylaşarak huzurumu bozduğu ve beni küçük düşürdüğü için ben avukatla ilgili suç durusunda buluna bilirmiyim

  1. Mehmet Zeki Tunçtürk dedi ki:

   Merhaba Aydın bey, Cumhuriyet Başsavcılığına dilekçe ile başvurarak suç duyurusunda bulunabilirsiniz ancak ilgililer hakkında dava açılmasına gerek olup olmadığı konusunda Cumhuriyet Savcısı soruşturma sonucunda delilleri değerlendirerek karar verecektir.

 5. Ahmet KÜÇÜKŞAHİN dedi ki:

  Selam benim öğrenmek istediğim konu bir türkcell bayi benim bilgim yokken adıma hat açıp ve bu hattın üzerinden cihaz alınmış şimdi bana icra işlemi başlatıyorlar sözleşmeyi türkcell bana mail attı üzerindeki imzada adreste benim değil bunun için nasıl bi yol izlemem gerekiyor yardımcı olursanız sevinirim

  1. Mehmet Zeki Tunçtürk dedi ki:

   Merhaba Ahmet bey, Cumhuriyet Başsavcılığına giderek şikayet dilekçesi verebilirsiniz, İcraya da bu şekilde itirazda bulunabilirsiniz.

 6. Bünyamin Özarslan dedi ki:

  Merhaba ben 2 yıl önce dairemi sattım 109 000 40.000 nakit aldım zorda olsa 1 sene kredi taksitini yatırdı ama kalan parayi ödeyemedi suan 1 yıldır ben ödüyorum şu anda dairemde oturuyor kira vermek istemiyor dairenin satılmasınİda istemiyor kalan parayi da veremiyor ne yapmam lazım arti hakaret tehdit dolandiricilikla suçlama yapıyorlar bize karşı savcılığa verdim ama evden nasıl cikartabilirim

  1. Mehmet Zeki Tunçtürk dedi ki:

   Merhaba Bünyamin bey, mevcut evin tapusu sizin adınızaysa tahliye edilmesi talebiyle dava açabilirsiniz, ancak burada evin satışından kaynaklı taraflar arasında yapılmış bir sözleşme varsa karşı taraf tahliye davasında bu durumu ileri sürerek itirazda bulunabilir. Bu nedenle bu konuda bir avukata danışmanızı ve avukat aracılığıyla dava ve eşlemlere devam etmenizi tavsiye ederiz.

 7. Merve dedi ki:

  Merhaba iyi akşamlar.
  Ben üç gün boyunca tanımadığım numaralar tarafından whatsaptan Arapça mesajlarla rahatsız edildim ve engellediğim halde farklı farklı numaradan tekrar rahatsız edilmeye aranmaya devam edildim. Arapça bilmediğim için çevirisini yaptım Google dan terör örgütünün beni kandırmaya ve teşvik etmeye çalıştığını anladım gelen mesajlarla suç duyurusunda bulunmak istiyorum dilekçe yazmam konusunda bana yardımcı olabilir misiniz.

  1. Mehmet Zeki Tunçtürk dedi ki:

   Merhaba Merve hanım, sitemizde bulunan savcılık şikayet dilekçesi örneğinden faydalanarak talebinize uygun hazırlayacağınız dilekçe ile Cumhuriyet Başsavcılığına şikayette bulunabilirsiniz, gelen mesaj çıktılarını da dilekçenize ekleyin ayrıca çevirisini de yaptırarak ayrıca belirtmenizde fayda var.

 8. zekeriya dedi ki:

  merhaba arkadaşımın icrasını kapatmaya gittik. diğer arkadaş paranın tamamını çekmemiş.19.600 tl sini benim banka hesabıma yatırdı, yalnız arkadaş gönderdiği eft nin açıklamasına ….kişiye gönderilen borç para ifadesi kullanmış. aradan 3 -4 ay sonra arkadaş toplam 35.000 tl olarak ödeme yaptı.borcunu ödemiş oldu.Diğer arkadaş şimdi benim hesabıma borç para olarak yazdığı parayı yani(19.600 tl) yi icra yoluyla benden almak istiyor.Bu konuda savcılığa suç duyurusunda bulunabilirmiyim. Aynı işyerinde çalışıyoruz.

  1. Mehmet Zeki Tunçtürk dedi ki:

   Merhaba Zekeriya bey, Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunmanız için bir engel yok ancak yapacağınız başvurunun nasıl sonuçlanacağı ile ilgili kesin bir şey söylememiz mümkün değil, ayrıca Cumhuriyet Başsavcılığına yapacağınız şikayet başvurusu icra takibini durdurmayacaktır, icra takibi ile ilgili itiraz işlemlerinizi ayrıca yapmalısınız.

 9. Cihan dedi ki:

  Merhabalar. Benim sorum 2014 yılında mehmet kılıç isimli bir avukata (ankara barosundan) kredi dosya masraflarimi almasi icin vekalet verdik. Ben arastirdim ve yetkililer bana bu paranin avukatiniz tarafindan alindigi söylendi. Fakat halen bize para yatirilmadi. Eger ben bu avukati savciliga şikayet edebilirmiyim? Ve sikayet edersem, kendisinin avukatlik belgesi elinden alinirmi? (Not: insallah alınir)

  1. Mehmet Zeki Tunçtürk dedi ki:

   Merhaba Cihan bey,
   Avukatın usulsüz işlem yaptığını düşünüyorsanız ilgili Baro Başkanlığına şikayet edebilirsiniz, Baronun kayıt silme ve ruhsat iptal etme hakkı vardı

 10. kadir saran dedi ki:

  Tapusu 86 yaşındaki annemin üzerinde olan tarlamızın bitimi dere yatağına açılmaktadır.15-20 yıl önce rahmetli babam tarafından buraya kavak ağaçları ekilmiş ve 2 kez tarafımızdan kestirilerek satışı yapılmıştır. 1 hafta önce tarlamızın yanındaki tarla sahibi onun tarlasının başındaki dere yatağndaki kavak ağaçları ile birlikte bize ait olan kavak ağaçlarınıda kestirmiş ve satmıştır.bu konuda suç duyurusunda bulunmak istiyorum,ne gibi işlemler yapmalıyım

  1. Mehmet Zeki Tunçtürk dedi ki:

   Merhaba Kadir bey,
   Bu durumda ilgili savcılığa başvurarak şikayetçi olabilirsiniz, ayrıca mallınıza zarar veren komşunuz hakkında tazminat davası da açabilirsiniz.

 11. MELİKE dedi ki:

  merhaba , bir arkadaşım borcu olduğu ve acil paraya ihtiyaç duyması sebebiyle yardım istedi. vodafone a gidip hattım üzerinden iki telefon aldım ve bu telefonları arkadaşa verdim o da nakite döndürdü. bu süreçte evi olduğunu ve bir ay içinde satılıp ödeyeceğini söyledi. ancak 6 ay olmasına rağmen ödemedi sadece bir kısmını verdi. kendisi hakkında verdiği bilgilerinde ailesi,çalışması vb bilgilerin yalan olduğu ortaya çıktı. alacağım para için ne yapmam gerekir? kendisini şikayet edeceğimi söylediğimde benle olan iletişimini engelledi

  1. Mehmet Zeki Tunçtürk dedi ki:

   Merhaba Melike hanım,
   Arkadaşınızın yapmış olduğu eylem güveni kötüye kullanmak bununla ilgili savcılığa suç duyurusunda bulunabilirsiniz ancak nasıl bir sonuç çıkar arkadaşınızın hakkında dava açılır mı onunla ilgili kesin bir şey söylememiz mümkün değil.

 12. Halil dedi ki:

  Merhaba, işyerimin üst katında oturan evdekiler balkondan aracımızın tavanına saksı attılar, saksı düşmedi bilerek atıldı, aracın tavanı göçtü, parasını verin yaptıralım dedik ve polis çağırdık onlarda kasıt olduğunu görüp evde oturanlara zararı karşılamaları gerektiğini söyledi, polislerin yanında yaptırın masrafı neyse verelim dediler, aracın değeri etkilendi ve faturalı 1000 TL masraf gitti ama sadece 200 TL verdiler geri kalanı alamadık, bunları 5.5 ay önce yaşadık, elimizde fatura fotoğraf video vs var, zarar tazmini için dava açma süresi 6 ay mı? Dilekçeye fatura fotoğraf ekleyebilir miyiz?

 13. halil ibrahim dedi ki:

  öncelikle merhabalar benim oyun oynayan birisiyim ve hesabım çalındı ama geri aldım ama hesaptaki eşyaları yok etmiş 16 yaşındayım dilekçe verebilirmiyim ? (Oyun ZULA) Ve çalan kişiyi nasıl bulabilirim

 14. Baris dedi ki:

  Merhaba;
  Oturduğumuz sitede, daha önceki yönetim firmasına dava açılması konusunda tüm bloklarda yapılan genel kurullarda karar alınmıştı. Ancak site müdürü dava açmamış ve hiç takibini de yapmamış. Bu nedenle site malikleri zarara uğramıştır. Ayrıca bir yöneticiye ait maaş haczi olan icra dosyasından feragat edilmiş. bunlar ile ilgili söz konusu yönetici ve site müdürü hakkında şuç duyurusunda mı bulunmalıyım yoksa Hukuk mahkemesinde dava mı açılmalı?


Önceki yazıyı okuyun:
Su Faturasına İtiraz İçin Dilekçe Örneği : Nasıl İtiraz Edilir

Biliyoruz ki faturalar hayatımız boyunca bizlere eşlik eden ve mutlaka ödeme zorunluluğumuz olan kullanım belgeleridir. Özellikle su ve elektrik faturaları...

Kapat
Sitemizde paylaşılan dilekçe örneği ve diğer bilgiler tamamen bilgilendirme amacıyla paylaşılmış olup, izinsiz ve kaynak gösterilmeksizin başka bir yerde yayımlanması yasaktır. - Aralık 2016