Sulh Hukuk Mahkemesi İstinaf Başvurusu Dilekçe Örneği

| , , ,

Türk yargı sisteminin daha etkin ve hızlı çalışması amacıyla, 5235 Sayılı Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkındaki Kanun ile Bölge Adliye Mahkemelerine ilişkin gerekli düzenleme yapılmıştır. Bu kanuna ilişkin olarak, İstinafın ne olduğu, istinaf süreleri, kimlerin istinaf başvurusu yapabildiği gibi genel konuları içeren İstinaf Nedir isimli makalemizde istinafa ilişkin ayrıntıları detaylı olarak yazmıştık. Bu yazımızda ise; Sulh Hukuk Mahkemesi İstinaf Başvurusu dilekçe örnepş ile ilgili apaylaşımda bulunacağız.

Bölge Adliye Mahkemeleri Hukuk Daireleri

Bölge Adliye Mahkemeleri Hukuk ve Ceza daireleri olarak ayrılmakta olup, Ceza Dairelerinde ilk derece ceza mahkemelerinden (Asliye Ceza, Ağır Ceza vb.) gelen istinaf başvuruları, Hukuk Dairelerinde ise ilk derece hukuk mahkemelerinden (Asliye Hukuk, Sulh Hukuk, Aile Mahkemesi vb.) gelen istinaf başvuruları incelenmektedir.

Sulh Hukuk Mahkemesi İstinaf Başvurusu

 • Ceza Mahkemelerinde olduğu gibi Hukuk Mahkemelerinde de, ilk derece mahkemelerinden kesin olarak verilen hükümlerin dışında olan hükümlere karşı istinaf kanun yoluna başvurulabilir. Hukuk Mahkemeleri Kanununun 341. Maddesinde istinaf yoluna başvurulabilen kararlar aşağıdaki şekilde belirtilmiştir.
 • İlk derece mahkemelerinden verilen nihai kararlar ile ihtiyati tedbir, ihtiyati haciz ve bu taleplerin reddi ve bu taleplerin kabulü halinde, itiraz üzerine verilecek kararlara karşı istinaf yoluna başvurulabilir.
 • Miktar ve değeri 1500 Türk Lirasını geçmeyen malvarlığı davalarına ilişkin kararlar kesindir.
 • Alacağın bir kısmının dava edilmiş olması durumunda 1500 Türk Liralık kesinlik sınırı alacağın tamamına göre belirlenir.
 • Alacağın tamamının dava edilmiş olması durumunda, kararda asıl talebin kabul edilmeyen bölümü 1500 Türk Lirasını geçmeyen taraf, istinaf yoluna başvuramaz.
 • İlk derece mahkemelerinin diğer kanunlarda temyiz edilebileceği veya haklarında Yargıtay’a başvurulabileceği belirtilmiş olup da bölge adliye mahkemelerinin görev alanına giren dava işlere ilişkin nihai kararlarına karşı, bölge adliye mahkemelerine başvurulabilir.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR  Taahhüdü İhlal İtiraz Etme

Sulh Hukuk Mahkemesi İstinaf Başvurusu Nasıl Yapılır

Sulh Hukuk İstinaf başvurusu kararı veren mahkemeye veya başka bir yerde bulunan Sulh Hukuk Mahkemesine verilecek olan dilekçe ile yapılır. İstinaf başvurusu hangi mahkemeye verilmiş ise o mahkemece Bölge Adliye Mahkemesi başvuru defterine kaydı yapılır ve başvurana ücretsiz bir alındı kâğıdı verilir.

Sulh Hukuk Mahkemesi İstinaf Başvurusu Harç ve Giderlerinin Yatırılması

Sulh Hukuk İstinaf dilekçesi verilirken, istinaf kanun yoluna başvuru harcı ve tebliğ giderleri de dahil olmak üzere tüm giderler başvurandan alınır. Bunların hiç ödenmediği veya eksik ödendiğinin anlaşılması halinde mahkemece eksikliğin giderilmesi amacıyla bir haftalık kesin süre verilir. Bu süre içerisinde de eksiklik tamamlanmazsa başvurunun yapılmamış sayılmasına karar verilir.

Sulh Hukuk İstinaf Başvuru Süresi

Sulh Hukuk Mahkemesi İstinaf başvuru süresi iki haftadır. Bu süre ilamın usulen taraflardan her birine tebliği ile işlemeye başlar. Ancak istinaf kanun yoluna başvuru süresine ilişkin özel kanun hükümleri saklıdır.

Sulh Hukuk İstinaf Dilekçesinde Olması Gerekenler

Sulh Hukuk Mahkemeleri kararlarına karşı istinaf başvurusu dilekçe ile yapılır ve dilekçeye karşı tarafın sayısı kadar örnek eklenir.

Sulh Hukuk İstinaf dilekçesinde aşağıdaki hususlar bulunur: (HMK Md.342)

 1. Başvuran ile karşı tarafın davadaki sıfatları, adı, soyadı. Türkiye Cumhuriyeti Kimlik numarası ve adresleri.
 2. Varsa kanuni temsilcisi ve vekillerinin adı, soyadı ve adresleri.
 3. Kararın hangi mahkemeden verilmiş olduğu ve tarihi ile sayısı
 4. Kararın başvurana tebliği edildiği tarih.
 5. Kararın özeti.
 6. Başvuru sebepleri ve gerekçesi.
 7. Talep sonucu
 8. Başvuranın veya varsa kanuni temsilcisinin yahut vekilinin imzası.

İstinaf dilekçesi, başvuranın kimliği ve imzasıyla, başvurulan kararı yeteri kadar belli edecek kayıtları taşıması durumunda diğer hususlar bulunmasa da reddolunmayarak, HMK 355 inci maddesine göre gerekli inceleme yapılmaktadır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR  Takipsizlik Kararına Nasıl İtiraz Edilir ?

Sulh Hukuk Mahkemesi İstinaf Başvuru Dilekçesi Örneği

Sulh Hukuk Mahkemesi istinaf dilekçe örneklerimiz hemen aşağıda paylaşılmış olup, dilekçe üzerinde gerekli düzenlemeleri ve talebinizi açıklamanız yeterlidir. Hak kaybı yaşamamak adına bir hukukçudan yardım almanız faydanıza olacaktır.

Sulh Hukuk Mahkemesi İstinaf Dilekçesi Örneği
Sulh Hukuk Mahkemesi İstinaf Dilekçesi Örneği

Dilekçe örneklerimizi PDF formatında bilgisayarınıza aşağıdaki linklerden indirebilirsiniz.

Sulh Hukuk Mahkemesi İstinaf Dilekçesi (Avukatlı)

Sulh Hukuk Mahkemesi İstinaf Dilekçesi

Önceki Yazı

Trafik Sigortası İptali Dilekçesi Örneği

Uzlaştırma Raporu Örneği

Sonraki Yazı

Yorum yapın

Önceki yazıyı okuyun:
Trafik Sigortası İptali Dilekçesi Örneği

Trafik sigortalarının yaklaşık 1 – 1,5 yıl kadar önce müthiş bir şekilde zamlanması nedeniyle vatandaşlar arasında bu konuda ciddi anlamda...

Kapat