Sulh Hukuk Mahkemesi ve Görevleri

| ,

Sulh Hukuk Mahkemesi 

Sulh Hukuk Mahkemesi Türk Yargı sistemi içerisinde yer alan ilk derece hukuk mahkemelerindendir. Kuruldukları il veya İlçenin adı ile anılırlar. Asliye Hukuk Mahkemelerine göre dava konusu şeyin değeri ya da miktarı daha düşük davalar görülür. Hukuk Muhakemeleri Kanununun 4. Maddesinde Sulh Hukuk Mahkemesi ‘nin baktığı işler açıkça belirtilmiştir.

Sulh Hukuk Mahkemelerinde Görülen Davalar

Sulh Hukuk Mahkemesi dava konusunun değer veya tutarına bakılmaksızın. (HMK madde 4)

  1. Kiralanan taşınmazların (İcra İflas Kanununa göre ilamsız icra yoluyla tahliyesine ilişkin hükümler ayrı olmak üzere) kira ilişkisinden doğan alacak davaları da dâhil olmak üzere tüm uyuşmazlıkları konu alan davalar ile bu davalara karşı açılan davalara.
  2. Taşınır ve taşınmaz mal veya hakkın paylaşılmasına ve ortaklığın giderilmesine ilişkin davalara
  3. Taşınır ve taşınmaz mallarda sadece zilyetlin korunmasına yönelik olan davaları,
  4. Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile diğer kanunların, sulh hukuk mahkemesi veya sulh hukuk hakimini görevlendirdi davalara,

Bakmakla görevlidirler.

Sulh Hukuk Mahkemesi ‘nin Yargı Çevresi

Sulh Hukuk Mahkemesi ‘nin yargı çevresi bulundukları il merkezi ve ilçeler ile bunlara adli yönden bağlanan ilçelerin idari sınırlarıdır.  Ağır Ceza Mahkemeleri ile büyükşehir belediyesi bulunan illerde, büyükşehir belediyesi sınırları içerisindeki il ve ilçenin adı ile anılan Sulh Hukuk Mahkemelerinin yargı çevresi, il veya ilçe sınırlarına bakılmaksızın Adalet Bakanlığının önerisi üzerine Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca belirlenir. Yine yargı çevresinin değiştirilmesi veya Sulh Hukuk Mahkemesinin kaldırılmasına Adalet Bakanlığının önerisi üzerine Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu karar verir.

Sulh Hukuk Mahkemelerinde Yetki

Genel yetkili mahkeme davalı gerçek veya tüzel kişinin davanın açıldığı tarihte yerleşim yeri mahkemesidir. Yerleşim yeri 22/11/2001 tarih ve 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu hükümlerine görev belirlenir. (HMK madde 6)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR  Şikayet Nedir ( Polis - Savcılık )

Davalı birden fazla ise davalılardan herhangi birinin yerleşim yeri mahkemesi yetkilidir, ancak dava sebebine göre kanunda davalıların tamamı hakkında ortak yetkiyi taşıyan bir mahkeme belirtilmiş ise davaya o yer mahkemesi bakar.

Sözleşmeden doğan davalarda sözleşmenin ifa edileceği yer mahkemesinde de dava açılabilir.

Mirastan doğan davalarda ölen kimsenin son yerleşim yeri mahkemesi kesin yetkili mahkemedir.

Bir önceki yazımız olan Asliye Hukuk Mahkemesi ve Görevleri adlı yazımızı okumak için lütfen buraya tıklayınız.

Önceki Yazı

Adli Kontrol ve Denetimli Serbestlik Yasası

Avukatlık Ücret Tarifesi 2019 Yılı

Sonraki Yazı

Yorum yapın

Önceki yazıyı okuyun:
Adli Kontrol ve Denetimli Serbestlik Yasası

Bu yazımızda sizlere ülkemizde uygulanan Denetimli serbestlik Yasası ve Adli kontrol müessesesi hakkında varsa en son düzenlemeleri ile birlikte 2017...

Kapat