Taahhüdü İhlal İtiraz Etme

Taahhüt Nedir

Taahhüt, alacaklının ve borçlunun, icra müdürü nezaretinde, icra dairesinde yapmış oldukları edimdir. Borçlu, satış talebinden önce borcunu düzenli taksitlerle ödemeyi taahhüt eder ve birinci taksiti öderse icra muamelesi durur. Her taksitin borcun dörtte biri miktarından aşağı, taksit süresin de üç aydan fazla olmaması ve aylık taksitler halinde ödenmesi gerekmektedir.

Taahhüde İhlal Cezasına İtiraz

İcra ve İflas Yasasının 340. Maddesinde, Alacaklının muvafakati ile icra dairesinde kararlaştırılan borcu ödeme şartının, borçlu tarafından makbul bir sebep olmaksızın ihlali, seçimlik hareketli suçlar olarak düzenlenmiş, yaptırımı ise özgürlüğü bağlayıcı ceza olarak öngörülmüştür.

Buna göre; “111 inci madde mucibince veya alacaklının muvafakati ile icra dairesinde kararlaştırılan borcu ödeme şartını, makbul bir sebep olmaksızın ihlal eden borçlunun, alacaklının şikâyeti üzerine, üç aya kadar tazyik hapsine karar verilir. Hapsin tatbikine başlandıktan sonra borçlu borcun tamamını veya o tarihe kadar icra veznesine yatırmak zorunda olduğu meblağı öderse tahliye edilir; ödemelerini tekrar keserse, hakkında tazyik hapsine yeniden karar verilir. Ancak, bir borçtan dolayı tazyik hapsinin süresi üç ayı geçemez.” şeklinde hüküm kurulmuştur. ( Kaynak : İcra İflas Kanunu )

Anayasanın 38. Maddesinde “Hiç kimse, yalnızca sözleşmeden doğan bir yükümlülüğünü yerine getirmemesinden dolayı özgürlüğünden alıkonulamaz” mevcuttur. Bu hüküm dayanağını, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinden almaktadır.

Taahhüdü İhlalin Sonuçları

Alacaklı ve borçlu arasında yapılan taahhüt, karşılıklı rıza ile yapıldığı için sözleşme niteliğindedir. Anayasamızın 90. Maddesinin son fıkrasında “usulüne göre yürürlüğe konulmuş milletlerarası antlaşmalar kanun hükmündedir, çıkabilecek uyuşmazlıklardan milletlerarası antlaşma hükümleri esas alınır” denilmektedir. Anayasamızın 90. Maddesinde milletler arası antlaşmalar kanun hükmünde sayılarak, normlar hiyerarşisinde kanunların üstüne çıkarak Anayasa hükmü ile aynı düzeye getirilmiştir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR  Kıdem Tazminatı Nedir Nasıl Hesaplanır

Borçlunun taahhüdü ihlal etmesi nedeniyle tazyik hapsine mahkûm olması, zaten zor durumda olan borçluyu daha da sıkıntılı hale sokmakta borcun ödenmesini bu haliyle imkânsız duruma sokmaktadır. Ayrıca toplumun büyük bir kesimi ve birçok hukukçu tarafından bu durumun doğru olmadığı ve yeni bir yasal düzenlemenin getirilmesi, taahhüdün de bir sözleşme olarak kabul edilmesi gerektiği, bu haliyle Anayasa’ya aykırı hareket edildiği savunulmaktadır.

Taahhüdü İhlal Cezasına İtiraz Nereye Yapılır

Taahhüdü ihlalde itiraz, kararı veren İcra Ceza Mahkemesine yapılır. Karara tebliğden ve tefhimden (yüze karşı okunmasından) sonra 7 gün içerisinde itiraz edilmelidir. Taahhüdü ihlale itirazı bir üst icra ceza mahkemesi inceler. Örneğin kararı 2. İcra Ceza Mahkemesinin vermesi halinde, incelemeyi 3. İcra Ceza Mahkemesi yapacaktır. Ancak tek İcra Ceza Mahkemesinin bulunduğu yerlerde itizarı Asliye Ceza Mahkemesi inceler.

Taahhüdü İhlal Cezasına İtiraz Dilekçesi Örneği

Taahhüdü İhlal Cezasına İtiraz Dilekçesi

Taahhüdü İhlale İtiraz Dilekçesi

Not: Okumuş olduğunuz makale bilgilendirme amaçlıdır ve yazarın yorumlarını içermektedir. Taahhüdü ihlal itiraz ile ilgili daha ayrıntılı bilgi almak ve hukuki destek için bir hukuk uzmanına danışmanız, ileride herhangi bir hak kaybına maruz kalmamanız açısından faydanıza olacaktır.

 

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.

Önceki yazıyı okuyun:
Taahhüdü İhlal Nedir

Ülkemizde birçok insan, yaşadığı maddi sıkıntılar nedeniyle borçlarını ödeyememekte, kredi kartlarına, kullanmış olduğu banka kredisine ait borçları bulunmakta ya da...

Kapat
Sitemizde paylaşılan dilekçe örneği ve diğer bilgiler tamamen bilgilendirme amacıyla paylaşılmış olup, izinsiz ve kaynak gösterilmeksizin başka bir yerde yayımlanması yasaktır. - Aralık 2016