Takipsizlik Kararına İtiraz Dilekçe Örneği (KYOK Kararı) Hazır Şablon

A+
A-

Takipsizlik kararı olarak ifade ettiğimiz karar; 5271 Sayılı Ceza Muhakemeleri Kanununda Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Karar olarak ifade edilmektedir. Takipsizlik kararı (kovuşturmaya yer olmadığına dair karar) soruşturma evresinde Cumhuriyet savcısının kamu davası açılması için şüphe oluşturacak yeterli delil elde edilememesi nedeniyle vermiş olduğu karardır.

Takipsizlik kararına (kovuşturmaya yer olmadığına dair karara) ilişkin daha önce yazmış olduğumuz yazımızla bu konuda ayrıntılı olarak bilgi vermeye çalışmıştık. Bu yazımızda ise takipsizlik kararına ilişkin genel konulara değindikten sonra takipsizlik kararına itiraz dilekçe örneğini sizlerle paylaşacağız.

takipsizlik kararına itiraz dilekçesi

Takipsizlik Kararına İtiraz Dilekçe Örneği (KYOK Kararı)

Takipsizlik Kararı Nedir

Soruşturma evresinin sonunda kamu davası açılması için yeterli şüphe oluşturacak delil elde edilememesi halinde Cumhuriyet Savcılığınca kovuşturmanın açılmasına yer olmadığına dair verilen karar takipsizlik kararı olarak adlandırılmaktadır. 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 172/1. maddesinde ise takipsizlik kararı (kovuşturmaya yer olmadığına dair karar) “Cumhuriyet savcısı, soruşturma evresi sonunda, kamu davasının açılması için yeterli şüphe oluşturacak delil elde edilememesi veya kovuşturma olanağının bulunmaması hâllerinde kovuşturmaya yer olmadığına karar verir. Bu karar, suçtan zarar gören ile önceden ifadesi alınmış veya sorguya çekilmiş şüpheliye bildirilir. Kararda itiraz hakkı, süresi ve mercii gösterilir” şeklinde tanımlanmıştır.

Cumhuriyet Savcılığınca Neden Takipsizlik Kararı Verilir

Cumhuriyet Savcılığına herhangi bir olay nedenle soruşturma yürütülüyor olması veya şikayette bulunulmuş olması kamu davası açılacağı anlamına gelmez. Cumhuriyet savcılığınca bütün deliller değerlendirilir, şüpheli hakkında suç işlediğine ilişkin olarak yeterli delil elde edilmesi halinde kamu davası açılır. Şüphelinin suç işlediği yönünde yeterli delil elde edilememesi halinde takipsizlik kararı verilir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR  Asliye Ticaret Mahkemesi Dilekçe Örnekleri

5271 Sayılı CMK. Göre Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Karar

Kovuşturmaya yer olmadığına dair karar Madde 172

 (1) Cumhuriyet savcısı, soruşturma evresi sonunda, kamu davasının açılması için yeterli şüphe oluşturacak delil elde edilememesi veya kovuşturma olanağının bulunmaması hâllerinde kovuşturmaya yer olmadığına karar verir. Bu karar, suçtan zarar gören ile önceden ifadesi alınmış veya sorguya çekilmiş şüpheliye bildirilir. Kararda itiraz hakkı, süresi ve mercii gösterilir.

(2) Kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verildikten sonra kamu davasının açılması için yeterli şüphe oluşturacak yeni delil elde edilmedikçe ve bu hususta sulh ceza hâkimliğince bir karar verilmedikçe, aynı fiilden dolayı kamu davası açılamaz.

(3) Kovuşturmaya yer olmadığına dair kararın etkin soruşturma yapılmadan verildiğinin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin kesinleşmiş kararıyla tespit edilmesi üzerine, kararın kesinleşmesinden itibaren üç ay içinde talep edilmesi hâlinde yeniden soruşturma açılır.

Takipsizlik Kararına (Kovuştumaya Yer Olmadığına Dair Karara)Nasıl İtiraz Edilir

Takipsizlik kararına süresi içerisinde itizar edilebilir. 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 173. Maddesinde kavuşturmaya yer olmadığına dair karara (takipsizlik kararına) ne kadar süre içerisinde nasıl itiraz edileceği, nereye itiraz edileceği konularında aşağıdaki şekilde ayrıntılı olarak düzenlenmiştir.

Cumhuriyet savcısının kararına itiraz Madde 173

(1) Suçtan zarar gören, kovuşturmaya yer olmadığına dair kararın kendisine tebliğ edildiği tarihten itibaren on beş gün içinde, bu kararı veren Cumhuriyet savcısının yargı çevresinde görev yaptığı ağır ceza mahkemesinin bulunduğu yerdeki sulh ceza hâkimliğine itiraz edebilir.

(2) İtiraz dilekçesinde, kamu davasının açılmasını gerektirebilecek olaylar ve deliller belirtilir.

(3) Sulh ceza hâkimliği, kararını vermek için soruşturmanın genişletilmesine gerek görür ise bu hususu açıkça belirtmek suretiyle, o yer Cumhuriyet başsavcılığından talepte bulunabilir; kamu davasının açılması için yeterli nedenler bulunmazsa, istemi gerekçeli olarak reddeder; itiraz edeni giderlere mahkûm eder ve dosyayı Cumhuriyet savcısına gönderir. Cumhuriyet savcısı, kararı itiraz edene ve şüpheliye bildirir.

(4) Sulh ceza hâkimliği istemi yerinde bulursa, Cumhuriyet savcısı iddianame düzenleyerek mahkemeye verir.

(5) Cumhuriyet savcısının kamu davasının açılmaması hususunda takdir yetkisini kullandığı hâllerde bu madde hükmü uygulanmaz. 

(6) İtirazın reddedilmesi halinde aynı fiilden dolayı kamu davası açılabilmesi için 172. maddenin ikinci fıkrası uygulanır.

Takipsizlik Kararına (Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Karara) Nasıl İtiraz Edilir

Müşteki veya suçtan zarar görenin yazmış olduğu dilekçe ile takipsizlik kararına (kovuşturmaya yer olmadığına dair karara) karşı itiraz edilebilir. İtiraz dilekçesinde, kamu davasının açılmasını gerektirebilecek olaylar ve deliller ayrıntılı olarak belirtilmelidir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR  PTT Talep ve Şikayet Dilekçesi Örneği : Nasıl Başvuru Yapılır

Takipsizlik Kararına (Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Karara) İtiraz Dilekçesi Nasıl Yazılır

Müşteki veya suçtan zarar görenin yazmış olduğu dilekçe ile süresi içerisinde takipsizlik kararına itiraz edilebilir. Dilekçede kamu davasının açılmasını gerektirecek olan deliller açıkça gösterilmelidir. Takipsizlik kararına itiraz dilekçesinde müşteki veya suçtan zarar görenin adı soyadı, T.C. kimlik numarası ve adresi açıkça yazılmalı, ayrıca dilekçede takipsizlik numarası veya soruşturma numarası belirtilmelidir.

Takipsizlik Kararına (Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Kararına) İtiraz Dilekçe Örneği

Sitemizde örnek olarak hazırlanmış olan takipsizlik kararına (kovuşturmaya yer olmadığına dair karara) itiraz dilekçesi örneği üzerinde gerekli değişikliği yaparak talebinize uygun şekilde düzenleyebilirsiniz. Takipsizlik kararı itiraz dilekçesi örneğinin bilgilendirme amacıyla yayınlandığı ve hukuki yardım amacıyla yayınlanmadığı unutulmamalıdır. Takipsizlik Kararına (kovuşturmaya yer olmadığına dair karara) itiraz dilekçesi örneğine buradan ulaşabilirsiniz.

 

kovuşturmaya yer olmadığına itiraz dilekçesi

Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Karara İtiraz Dilekçesi Sf:1

Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Karara İtiraz Dilekçesi Sf:2

takipsizlik karaına itiraz dilekçe örneği sayfa 1

Takipsizlik Kararına İtiraz Dilekçesi Sf:1

Takipsizlik Kararına İtiraz Dilekçesi Sf:2

Paylaştığımız kovuşturmaya yer olmadığına dair karara itiraz dilekçesi ve takipsizlik kararına itiraz dilekçesi örneklerimizi PDF formatında indirmek için aşağıdaki linkleri kullanabilirsiniz.

Kovusturmaya Yer Olmadigina Dair Karara itiraz Dilekcesi

Takipsizlik kararina itiraz DilekcesiZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.


Önceki yazıyı okuyun:
Taahhüdü İhlal Nedir

Ülkemizde birçok insan, yaşadığı maddi sıkıntılar nedeniyle borçlarını ödeyememekte, kredi kartlarına, kullanmış olduğu banka kredisine ait borçları bulunmakta ya da...

Kapat
Sitemizde paylaşılan dilekçe örneği ve diğer bilgiler tamamen bilgilendirme amacıyla paylaşılmış olup, izinsiz ve kaynak gösterilmeksizin başka bir yerde yayımlanması yasaktır. - Aralık 2016