Takipsizlik Kararına Nasıl İtiraz Edilir ?

A+
A-

Takipsizlik Kararı (Kovuşturmaya Yer Olmadığına İlişkin Karar) Cumhuriyet Savcısının soruşturma evresinde, kamu davası açılmasına ilişkin yeterli şüphe oluşturacak delil elde edilememesi nedeniyle vermiş olduğu karardır.

Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Karara İtiraz

Takipsizlik Kararına Nasıl İtiraz Edilir

Herhangi bir olay nedeniyle Cumhuriyet Savcılığına şikayette bulunulmuş olması, şüpheliler hakkında dava açılacağı anlamına gelmez. Cumhuriyet Savcılığınca yapılan şikayetler incelenir, dosyadaki bütün deliller değerlendirilerek davanın açılıp açılmaması yönünde karar verilir. Şüphelilerin suç işlediği yönünde kanaatin oluşması halinde cezalandırılmaları amacıyla iddianame düzenlenerek dava açılmasına karar verilir. Şüpheli veya şüphelilerin suç işledikleri yönünde dava açılmasına ilişkin yeterli şüphe oluşturacak delil bulunmaması halinde takipsizlik kararı (kovuşturmaya yer olmadığına ilişkin karar) verilir.

Bu yazımızda takipsizlik kararının (kovuşturmaya yer olmadığına dair karar) ne olduğunu, nasıl verildiğini ve takipsizlik kararına nasıl itiraz edileceği yönünde bilgi vermeye çalışacağız.

5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanununa Göre Takipsizlik Kararı (Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Karar)  Nedir

Ceza Muhakemesi Kanununun 172. maddesinde kovuşturmaya yer olmadığına dair karara ilişkin, 173.maddesinde ise Cumhuriyet Savcılığına yapılacak olan itirazlara ilişkin gerekli düzenleme yapılmıştır. Buna göre;

Kovuşturmaya yer olmadığına dair karar Madde 172

 (1) Cumhuriyet savcısı, soruşturma evresi sonunda, kamu davasının açılması için yeterli şüphe oluşturacak delil elde edilememesi veya kovuşturma olanağının bulunmaması hâllerinde kovuşturmaya yer olmadığına karar verir. Bu karar, suçtan zarar gören ile önceden ifadesi alınmış veya sorguya çekilmiş şüpheliye bildirilir. Kararda itiraz hakkı, süresi ve mercii gösterilir.

(2) Kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verildikten sonra kamu davasının açılması için yeterli şüphe oluşturacak yeni delil elde edilmedikçe ve bu hususta sulh ceza hâkimliğince bir karar verilmedikçe, aynı fiilden dolayı kamu davası açılamaz.

(3) Kovuşturmaya yer olmadığına dair kararın etkin soruşturma yapılmadan verildiğinin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin kesinleşmiş kararıyla tespit edilmesi üzerine, kararın kesinleşmesinden itibaren üç ay içinde talep edilmesi hâlinde yeniden soruşturma açılır.

Cumhuriyet savcısının kararına itiraz Madde 173

(1) Suçtan zarar gören, kovuşturmaya yer olmadığına dair kararın kendisine tebliğ edildiği tarihten itibaren on beş gün içinde, bu kararı veren Cumhuriyet savcısının yargı çevresinde görev yaptığı ağır ceza mahkemesinin bulunduğu yerdeki sulh ceza hâkimliğine itiraz edebilir.

(2) İtiraz dilekçesinde, kamu davasının açılmasını gerektirebilecek olaylar ve deliller belirtilir.

(3) Sulh ceza hâkimliği, kararını vermek için soruşturmanın genişletilmesine gerek görür ise bu hususu açıkça belirtmek suretiyle, o yer Cumhuriyet başsavcılığından talepte bulunabilir; kamu davasının açılması için yeterli nedenler bulunmazsa, istemi gerekçeli olarak reddeder; itiraz edeni giderlere mahkûm eder ve dosyayı Cumhuriyet savcısına gönderir. Cumhuriyet savcısı, kararı itiraz edene ve şüpheliye bildirir.

(4) Sulh ceza hâkimliği istemi yerinde bulursa, Cumhuriyet savcısı iddianame düzenleyerek mahkemeye verir.

(5) Cumhuriyet savcısının kamu davasının açılmaması hususunda takdir yetkisini kullandığı hâllerde bu madde hükmü uygulanmaz. 

(6) İtirazın reddedilmesi halinde aynı fiilden dolayı kamu davası açılabilmesi için 172. maddenin ikinci fıkrası uygulanır.

Takipsizlik Kararı (Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Karar) Nasıl verilir

Cumhuriyet Savcısı, soruşturmaya konu olan suç ile ilgili olarak her türlü bilgi, belge ve delilleri toplayarak titizlikle değerlendirir, soruşturma sonucunda şüphelinin suç işlediğine dair yeterli delil elde edilememesi halinde takipsizlik kararı (kovuşturmaya yer olmadığına dair karar) verilir. Takipsizlik kararının (kovuşturmaya yer olmadığına dair kararın) suçtan zarar görene ve  önceden ifadesi alınmış veya sorguya çekilmiş şüpheliye bildirilir. Kararda itiraz hakkı, süresi ve mercii gösterilir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR  Transkript Nedir ve Nereden Alınır (Gerekli İşlemler)

Takipsizlik Kararına (Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Karara) Karşı Nereye İtiraz Edilir

Cumhuriyet savcısının vermiş olduğu kararın yerinde olmadığı iddia edilerek incelenmek üzere üst mercie gönderilmesi talebinde bulunulabilir. İtirazın süresi içerisinde yapılması gerekmektedir. Süresi içerisinde itiraz edilmemesi halinde itirazın reddine karar verilir, bu nedenle takipsizlik kararının (kovuşturmaya yer olmadığına dair kararın) suçtan zarar görene tebliğ edildiği tarihten itibaren 15 gün içerisinde yapılması gerekmektedir.

Takipsizlik Kararına (Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Karara) tebliğden sonra kaç gün içinde itiraz edileceği ve itirazın kim tarafından değerlendirileceği yönünde Ceza Muhakemesi Kanununun 173/1. maddesinde “Suçtan zarar gören, kovuşturmaya yer olmadığına dair kararın kendisine tebliğ edildiği tarihten itibaren onbeş gün içinde, bu kararı veren Cumhuriyet savcısının yargı çevresinde görev yaptığı ağır ceza mahkemesinin bulunduğu yerdeki sulh ceza hâkimliğine itiraz edebilir.” Şeklinde düzenleme yapılmıştır.

Takipsizlik Kararına (Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Karara) Nasıl İtiraz Edilir

Takipsizlik kararına (kovuşturmaya yer olmadığına dair karara) karşı, müşteki veya suçtan zarar gören tarafından yazılacak bir itiraz dilekçesi verilerek itiraz edilebilir.

Müşteki veya suçtan zarar gören tarafından, takipsizlik kararına (Kovuşturmaya yer olmadığına dair karara) karşı verilen itiraz dilekçesinde, kamu davasının açılmasını gerektirebilecek olaylar ve deliller açıkça belirtilmelidir.

Takipsizlik Kararının Kesinleşmesi Halinde Yeniden Soruşturma Açılabilir mi

Takipsizlik kararının, müşteki veya suçtan zarar görene tebliğinden sonra 15 gün içerisinde itiraz edilmemesi halinde veya süresi içerisinde yapılan itirazın Sulh Ceza Hakimliği tarafından incelenmesi ve reddedilmesi halinde karar kesinleşir.  Ceza Muhakemesi Kanununun 172/2-3.maddelerinde takipsizlik kararının kesinleşmesi halinde yeniden soruşturma açılıp açılmayacağı yönünde aşağıdaki şekilde gerekli düzenleme yapılmıştır.

(CMK 172/2) Kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verildikten sonra kamu davasının açılması için yeterli şüphe oluşturacak yeni delil elde edilmedikçe ve bu hususta sulh ceza hâkimliğince bir karar verilmedikçe, aynı fiilden dolayı kamu davası açılamaz.

(CMK 172/3) Kovuşturmaya yer olmadığına dair kararın etkin soruşturma yapılmadan verildiğinin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin kesinleşmiş kararıyla tespit edilmesi üzerine, kararın kesinleşmesinden itibaren üç ay içinde talep edilmesi hâlinde yeniden soruşturma açılır.

Takipsizlik Kararına (Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Karara) İtiraz Dilekçesi Nasıl Yazılır

Müşteki veya suçtan zarar görene takipsizlik kararının tebliğinden sonra 15 gün içerisinde yazılacak olan bir itiraz dilekçesi ile itiraz edilebilir. Takipsizlik kararına itiraz dilekçesinde itiraz edenin  adı soyadı, T.C. kimlik numarası, adresi, itiraz edilen takipsizlik veya  soruşturma numarası yazılmalı ayrıca kamu davası açılmasını gerektirecek deliller dilekçede açıkça belirtilmelidir. Takipsizlik Kararına (kovuşturmaya yer olmadığına dair karara) itiraz dilekçesine buradan https://dilekcesepeti.com/takipsizlik-kararina-itiraz-dilekce-ornegi-kyok-karari-hazir-sablonulaşabilirsiniz.ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.


Önceki yazıyı okuyun:
Takipsizlik Kararına İtiraz Dilekçe Örneği (KYOK Kararı) Hazır Şablon

Takipsizlik kararı olarak ifade ettiğimiz karar; 5271 Sayılı Ceza Muhakemeleri Kanununda Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Karar olarak ifade edilmektedir. Takipsizlik...

Kapat
Sitemizde paylaşılan dilekçe örneği ve diğer bilgiler tamamen bilgilendirme amacıyla paylaşılmış olup, izinsiz ve kaynak gösterilmeksizin başka bir yerde yayımlanması yasaktır. - Aralık 2016