Taksirli Suç Nedir Ne Anlama Geliyor

| ,

Taksirli Suç Ne Demek

Taksirle işlenen suçları, kısacası; dikkatsizlik ve tedbirsizlik sonucu,  istemeyerek suç sayılabilecek herhangi bir olaya sebebiyet verilmesi olarak tanımlayabiliriz.

5237 Sayılı Türk Ceza Kanununun 22.maddesinde, taksir’in tanımı yapılarak sınırları belirlenmiştir. Taksirli suçun ne olduğunu daha iyi anlayabilmek için aşağıda maddeler halinde yazdığımız 5237 Sayılı TCK nın 22.maddesine göz atmak faydalı olacaktır.

 1. Taksirle İşlenen fiiller, kanunda açıkça belirtildiği hallerde cezalandırılır.
 2. Taksir, dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırılık dolayısıyla, bir davranışın suçun kanuni tanımında belirtilen neticesi öngörülmeyerek gerçekleşmesidir.
 3. Kişinin öngördüğü neticeyi istememesine karşın, neticenin meydana gelmesi halinde, bilinçli taksir vardır. Bu halde taksirli suçla ilgili ceza üçte birden yarısına kadar arttırılır.
 4. Taksirli suçtan dolayı verilecek olan ceza failin kusuruna göre belirlenir.
 5. Birden fazla kişinin taksirle işlediği suçlarda, herkes kendi kusurundan dolayı sorumlu olur. Her failin cezası kusuruna göre ayrı ayrı belirlenir.
 6. Taksirli hareket sonucu neden olunan netice, münhasıran failin kişisel ve ailevi durumu bakımından, artık bir cezanın hükmedilmesini gereksiz kılacak derecede mağdur olmasına yol açmışsa ceza verilmez; bilinçli taksir halinde verilecek ceza yarıdan altıda birine kadar indirilir.

Basit Taksir ve Bilinçli Taksir Arasındaki Fark

Aslında basit taksir ve bilinçli taksirin birbirinden ayrı olarak değerlendirilmesi her zaman bireyler tarafından karıştırılmaktadır, buradaki ince teferruat, basit taksirde özen ve dikkat yükümlülüğü yerine getirilmeyerek öngöremediği bir durumun istemeyerek meydana gelmesi hali söz konusudur. Bilinçli taksirde ise kişi öngördüğü neticeyi istememesine rağmen meydana gelmesi hali vardır.

Bu iki durumu örnekle açıklayacak olursak Basit taksirde; trafikte seyir halinde iken aniden yola fırlayan bir hayvana çarpan sürücünün, yanında bulunan yolcunun yaralanmasına sebebiyet vermesini gösterebiliriz.. Ancak Bilinçli Taksirde; Sürücünün hız sınırlarını aşarak, yaya kaldırımından karşıdan karşıya geçmek isteyen şahıslara çarpması örnek gösterilebilir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR  Mahkeme Davasına Kimler Şahitlik Yapabilir ve Yapamaz

En Fazla Karşılaşılan Taksirli Suçlar

Toplumumuzda en fazla karşılaşılan taksirli suçlardan bazılarını aşağıdaki şekilde sıralayabiliriz.

 1. Taksirle Yaralamaya Neden Olmak
 2. Taksirle Ölüme Neden Olmak
 3. Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokmak
 4. Taksirle Yangına Sebep Olmak
 5. Taksirli İflas
 6. Genel Güvenliğin Taksirle Tehlikeye Sokulması

Gibi birçok taksirle işlenen suç vardır.

Taksirli Suçların Cezası

Yapılan yargılama sırasında, hakim tarafından deliller incelenip, olayın oluş şekli de göz önünde bulundurularak, işlenen suçun bilinçli taksir olup olmadığı değerlendirilir ve sanığın suçlu bulunması halinde buna göre ceza verilir.

Önceki Yazı

Mal Beyanı Nedir Nasıl Yapılır

Vergide İndirim Geldi Resmi Gazetede Yayınlandı

Sonraki Yazı

Yorum yapın

Önceki yazıyı okuyun:
Mal Beyanı Nedir Nasıl Yapılır

Mal Beyanı Ne Demek Mal beyanı, borçlunun geçim olanaklarını ve takip konusu borca yetecek kadar mal varlığını icra dairesine bildirmesidir....

Kapat