Tasarrufun İptali Davası Nasıl Açılır

A+
A-

Bu yazımızda sizlere; tasarrufun iptali davası nedir kısaca izah ederek, bu konuda örnek dilekçemizi de paylaşarak tasarrufun iptali davası nasıl açılır kısaca izah etmeye çalışacağız.

Tasarrufun İptali Davası

Tasarrufun iptali davası, borçlu bir kişinin yine üçüncü şahıslarla yaptığı, asıl amaç olarak mal kaçırılmasaı amacının güdüldüğü ve yine alacaklı kişiye zarar vermek için yapılan bir hukuki işlem var ise bu işlemlerin iptalini sağlamak amacıyla alacaklı kişi tarafından açılmakta olan davalara denmektedir. Bu davada alınacak karar ile, tasarrufa konu malın cebri icra yolu ile satılması sağlanılabilmektedir.

Tasarrufun iptali davası genel itibariyle şahsi bir dava olup, bu davanın amacı, malın mülkiyetinin borçlu kişiye geri getirilmesinden ziyade, alacaklı kişinin; ilgili malı borçlu kişiye aitmiş gibi üçüncü bir kişiye sattırarak alacağının alınmasını sağlamaktır. Eğer bu süre zarfında; söz konusu malın üçüncü kişinin elinden çıkması halinde ise, davanın konusu üçüncü kişinin ilgili malın değeri miktarında tazminat ile mahkum edilmesi teşkil eder.

İptal davası açılması sonrasında; 3. kişinin de mal varlığında meydana gelecek eksiklikten ötürü, borçludan tahsili için aynı davada talepte bulunabilecektir. Eğer hakim isterse; bu dava ile iptal davasını ayırabilir. Lehine tasarruf yapılan üçüncü kişi ölmüş ise, iptal davası onun mirasçılarına karşı açılabilir.

Ancak burada bir parantez açacak olursak; İptal davalarında; malı 3. kişiden satın alan başka bir iyi niyetli kişiler ile ilgili olarak  hak ihlali yapılmayacaktır. Kısacası, tasarrufun iptali davası iyi niyetli olduğu düşünülen 4. kişiler için de açılamayacaktır. Tabii ki  bu kişilerin kötü niyetli olması durumunda; 4. kişi aleyhine de açılabilir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR  İhtiyati Haciz Kararına İtiraz

Tasarrufun iptali davasının açılabilmesi için borçlu aleyhine kesinleşmiş ve gerçek bir alacağa dayanan icra takibine geçilmiş ve icra takibi kesinleşmiş olmalıdır. Kesinleşmemiş, ilamsız takip aşamasındaki ihtiyati haciz zaptıyla tasarrufun iptali davası açıldıysa bu durum bekletici mesele yapılarak ilamın kesinleşmesi beklenmelidir. Tasarrufun iptali davalarında basit yargılama usulü geçerlidir. Hâkim iptale tabi tasarrufların konusu olan mallar hakkında davacının ihtiyati haciz talebi var ise ihtiyati haciz kararı verebilir. Hakim, teminatsız olarak  ihtiyati haciz kararı verebileceği gibi belli bir miktar teminat yatırma şartı ile de ihtiyati haciz kararı verebilir. Davalılardan herhangi biri davacının alacağını ödediği takdirde dava ret olunur. Tasarrufun iptali davası 5 yıllık hak düşürücü süreye tabidir. Zamanaşımı, yargılamanın her aşamasında taraflarca ileri sürülebileceği gibi hakim tarafından da resen göz önünde bulundurulur.

Tasarrufun İptali Davasında Yetkili ve Görevli Mahkeme Neresidir

Tasarrufun iptali davasında davaya bakmak ile yetkili ve görevli mahkeme, davalı borçlu veya 3. kişinin ikametgahının bulunduğu Asliye Hukuk mahkemesidir. Davalı, birden fazla ise bunlardan birinin ikametgahının bulunduğu yer mahkemesinde dava açılabilir.

Davanın Sonuçları

Tasarrufun iptali davası sonunda, davanın kabulüne karar verilir ise, davayı kazanan alacaklıya, iptal davasına konu mal üzerinden cebri icra ile hakkını alma yani malı satma yetkisi verilmektedir. Satış sonucu elde edilen meblağ alacaklıya ödenir.

Tasarrufun İptali Davası Dilekçe Örneği

Resimleri büyütmek için üzerine tıklayınız.

tasarrufun iptali dilekçe örneği

Tasarrufun iptali dilekçesi

tasarrufun iptali dilekçe örneği

Tasarrufun iptali dilekçesi

Tasarrufun iptali davası dilekçe örneğini bilgisayarınıza indirmek için aşağıdaki linke tıklayınız.

Tasarrufun İptali Davası Dilekçe ÖrneğiZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.


Önceki yazıyı okuyun:
Tapu Satışı İçin Gerekli Belge ve Masraflar Nedir

Son dönemlerde gayrimenkul ve tapu işlemlerine ilişkin alış ve satış işlemlerinin yoğunlaşması üzerine konuyla ilgili atılan adımlar sonrasında sürecin hızlandırılması...

Kapat
Sitemizde paylaşılan dilekçe örneği ve diğer bilgiler tamamen bilgilendirme amacıyla paylaşılmış olup, izinsiz ve kaynak gösterilmeksizin başka bir yerde yayımlanması yasaktır. - Aralık 2016