Taşeron İşçiler İçin Sınav Nasıl Yapılacak Sınava İtiraz Şartları

A+
A-

Taşeron İşçiler İçin Yapılacak Olan Sınav

Taşeron işçilerin sürekli işçi kadrolarına alınma veya mahalli idare şirketlerinde işçi statüsüne geçirilmesi ilişkin yayınlanan 696 sayılı KHK kararıyla bu işçiler için sınav yapılacağı ve sınav sonrası başarılı olan kişilerin sürekli kadroda kalmaları yönünde bir çalışma başlatıldı. Bu kapsamda kişilere haksızlık olmaması nedeni ile sınav yapılması ve sınav sonucunda başarılı olan kişilere bu hakkın tanınması ön görüldü. Bu sınava ilişkin sekretarya işlemleri  ilgili idarenin insan kaynakları birimleri tarafından yürütülecektir.

Taşeron İşçiler İçin Yapılacak Olan Sınav Nasıl Yapılacak

Hak sahibi olan işçiler için sürekli işçi kadrolarına geçmelerine ilişkin sınavın gerçekleşmesi ve sınav sonucunun değerlendirilmesi, yapılacak olan itirazların incelenip karara bağlanması amacıyla burada bulunan idarelerin bünyesi içinde duyulacak ihtiyaca göre bakanlık merkez teşkilatlarında bulunan üst yöneticinin, taşra teşkilatında, bölge ya da il müdürü yardımcısının başkanlığında en az 3 kişi ile oluşan sınav kurulu teşkil edilir. Ayrıca diğer idarelerin merkez teşkilatlarında bulunan üst yöneticinin, taşra il kuruluşlarınsa ise valilin, üniversitelerde genel sekreter yardımcısının ve son olarakta taşra teşkilatı bölge müdürlüklerinde ise bölge müdürünün onayı ile merkez teşkilatında görevli olan üst yönetici yardımcısının başkanlığında 3 kişiden oluşacak olan sınav kurulu teşkil edilecektir. Bu usul ile de 2 yedek üye belirlenir. Gerekli görüldüğü takdirde ilgili bakanın onayı ile farklı düzey, farklı şekilde sınav kurulları oluşturulabilir.

Sınav kurulu üyelerinin dikkat etmesi gereken hususlar ise kendilerinin boşanmış olsalar bile eşlerinin 2. Dereceye kadar yakınlığı olan bu derecede dahil olmak üzere, kan ve kayın hısımlarının ya da evlatlıklarının bu kapsamda ki başvurularında kesinlikle görev alamazlar.

Kadroya Geçiş Sınavlarının Gerçekleştirilmesi ve İlanı Nasıl Olacak

Hak sahibi olan işçilerin geçici kadrolardan sürekli işçi kadrosuna geçmesine ilişkin sınavda yalnızca yazılı veya yalnızca sözlü ya da yalnızca uygulamalı şekilde yapılabileceği gibi yazılı ve sözlü veya sözlü ve uygulamalı olacak şekilde de yapabilir. Sınavın nasıl yapılacağı ve uygulanacağı ve uygulanacak olan sınavda bakanlıklarda bakan, diğer kurum ve idarelerde ise ilgili kurumun üst yöneticisi tarafından belirlenecektir. Bu sınava katılacak olan kişilerin, görev yaptıkları alanlarda göz önünde bulundurularak farklı işlerde çalışan kişiler için, farklı yöntemde sınav yapılması mümkün olacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR  Doğum Tarihi Değiştirme ve Düzeltme Davası Dilekçesi

Sınavlara ait bilgiler yani sınavın yapılacak olan yeri, sınavın günü ve sınavın saati gibi bilgiler ilgili idarenin internet sayfasından açıklanacaktır. Yapılacak olan ilan tebliğ hükmünü taşır ve ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Sınavdan en az 50 puan almak şarttır.

 Sınav soruları çalışanların, iştigal yani uğraştıkları konulardan seçilecektir.

Bu sınav ( yazılı sınav) kurul tarafından 100 puan olarak değerlendirilir ve tutanaklara öylece geçirilir.

Sözlü ya da uygulamalı sınavda ise adaylar başarılı yahut başarısız diye olacak şekilde tutanaklara geçirilir.

Son olarak sınavlarda sorulacak olan soruların çalışanların şu anda yürütmekte oldukları vazifelerde ki yetkilerini ölçme amaçlı olup eğitim seviyelerine uygun olacak şekilde sınav kurulu tarafından hazırlanmaktadır.

Taşeron İşçilerin Sınav Sonuçlarına İtiraz Etmeleri

Kamu kurum ve kuruluşlarında sözleşmeli kapsamında çalışan ve çıkartılan yeni KHK ile kadrolara alınma ve sürekli işçi statüsüne getirilmesi için yapılacak olan sınav ve sonrası sınav sonuçlarına itiraz etmek istenebilir. Sınavda yapmış olduğunuz sorunun kesin ve doğru olduğunu düşünüyor ve sizin soruya doğru şekilde cevap vermenizin ardından ister istemez puanınızın eksik olması durumuyla karşılaşırsınız bu duruma itiraz etmek elbette en doğal hakkınız. Böylesi bir durum ile karşılaşmanız sonucunda derhal gerekli işlemleri başlatmalısınız.  Bunun için yapılması gereken şeyleri iki madde halinde sizlerle paylaşalım.

1-Sınavlarda başarılı olamayanlar belirlenen ilan tarihi itibarı ile öngörülen zaman içinde gerekçesini de belirtmek kaydıyla yazılı olarak itirazda bulunabilirler.

2- İtirazlar derhal ve hiç zaman kaybetmeden, ilgili sınav kuruluna intikal ettirilir. Talebiniz kurulca değerlendirmeye alınır ve öngörülen süre zarfında karara bağlanır. Sonuç ilgilisine (muhatabına)yazılı bir şekilde tebliğ edilir. Yapmış olduğunuz itiraz üzerine verilen kararlar kesindir.

taşeron işçiden istenen belgeler

taseron iscilerin kadroya alinmasi icin istenen belgeler

Bu maddelerin ardından bilmeniz gereken bir diğer konu ise Sınav Sonuçlarına İtiraz ettikten sonraki aşamalardır. Sınavda başarısız olan kişiler sınav sonuçlarına itiraz ettikten sonra Valilikler bünyesinde bir vali yardımcısı başkanlığında valinin uygun görmesi ile uygun görülen kişi ilgili idarenin ya da idare şirketinin temsilcisi olması kaydıyla diğer kamu idarelerinin de temsilcilerinin bulunduğu 5 üyeden oluşacak olan sınav itiraz komisyonu kurulur ve gerekli incelemeleri yaparlar. Ayrıca yine bu usulle 2 yedek üye de belirlenir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR  E Tebligat Nedir

İtiraz komisyonu üye tam sayısı ile toplanıp oy çokluğu ile karar alır. İtiraz üzerine verilen kararların kesin olduğunu bilmenizde yarar var.

Sitemiz üzerinden Taşeron İşçi Başvurusu Dilekçe Örneği konulu yazımızı da okuyabilirsiniz.ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.


Önceki yazıyı okuyun:
Taşeron İşçi Kadro Başvurusu Dilekçe Örneği (Detaylar)

696 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile uzun süredir kadroya geçmek için bekleyen taşeron işçilere müjdeli haber verildi. Birçok taşeron işçi...

Kapat
Sitemizde paylaşılan dilekçe örneği ve diğer bilgiler tamamen bilgilendirme amacıyla paylaşılmış olup, izinsiz ve kaynak gösterilmeksizin başka bir yerde yayımlanması yasaktır. - Aralık 2016