Taşeron İşçiler Kadro Başvurusu Yaparken Bunlara Dikkat

A+
A-

Taşeron işçilerin uzun zamandır merakla bekledikleri kadro müjdesi Hükümet yetkilileri tarafından açıklandı. Taşeron işçilere ilişkin kadro için neler yapılması gerektiği de 01 Ocak 2018 tarihinde yayımlanan Resmi Gazete ile açıklığa kavuşmuş oldu.

taşeronların dikkat etmesi gerekenler

Taşeron İşçiler Kadro Başvurusu Yaparken Bunlara Dikkat

Taşeron işçilerin bu haktan faydalanabilmek için 02 Ocak 2018 tarihi ile 14 Ocak 2018 tarihinde gerekli başvurularını yapmaları gerekmektedir. Başvuru sırasında istenen belgelerin neler olduğu ve başvuru dilekçesi örneğini daha önce yazmış olduğumuz Taşeron İşçi Kadro Başvurusu Dilekçe Örneği konulu yazımızla sizlerle paylaşmıştık.  Bu yazımızla da taşeron işçilerin kadroya alınması için yapılması gerekenlerin neler olduğu hakkında bilgi vermeye çalışacağız.

Taşeron İşçilerin Kadroya Alınması İçin Yapılması Gerekenler

  1. Taşeron işçilerin kadroya alınması ve bu verilen haktan yararlanabilmesi için 10.12.2003 tarihi ile 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi  ve Kontrol kanununa ek olarak 1,  2, 3  ve  4 sayılı cetvelde yer alan kamuya  ait idareler bunun içine (Mit Müsteşarlığı) dahil değildir. Bu kurumlara bağlı olan döner sermayeli kuruluşlar 696 sayılı KHK ile 375 sayılı KHK ya eklenen ek 1 sayılı listede bulunan idarelerin merkez ile taşra teşkilatlarında personelin çalıştırılmasına ve hizmet alım sözleşmeleri kapsamı ile yükleniciler tarafından çalıştırılması gerekmektedir.
  2. A bendinde yer alan idarelerin personel çalıştırmasına dayalı olan hizmet alımı sözleşmelerine ilişkin olan ödemelerinin, merkezi yönetim bütçesi ile SGK Sosyal Güvenlik Kurumu bütçesinden, yatırım izleme ve koordinasyon başkanlığı bütçesi ile fon ve kefalet sandığı bütçesinden, döner sermaye bütçesinden ve son olarakta gençlik hizmetleri ve spor il müdürlüğü bütçesinden 375 sayılı KHK ya ekli 1 sayılı listede yer alan, diğer idareler için kendi bütçeleri ile karşılamış olması gerekmektedir.

Kimler bu kapsamda değerlendirilemez?

İdarelerin yurtdışı teşkilatlarında personel çalıştırmasında hizmet alım sözleşmesi bulunanlar bu imkândan yararlanamazlar ve bu kapsamda değerlendirilemezler. Ayrıca sosyal tesis gelirleri gibi bütçe kaynakları dışında kalan tesislerde ki personelde bu kapsam dışında tutulur. Son olarak kapatılan TPDK; tütün ve alkol piyasası düzenleme kurumu ve şeker kurumunda personel çalıştırılmasına ilişkin hizmet alım sözleşmeleri kapsamında çalıştırılan kişiler hakkında Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı (GTHB) tarafından bu usul ve esaslar uygulanmaktadır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR  Anında PTT Kargo Takip ve Sorgulama İşlemi (Tıkla Öğren)

Hak Sahipliği Açısından Kapsamın Belirlenmesi:

375 Sayılı KHK ya eklenen geçici 23. Madde ile tanınan sürekli işçi, kadrosuna geçirilme hakkından yararlanabilmesi, bu usul ve esasların 30288 Sayılı Resmi Gazetenin üçüncü ve dördüncü maddelerinde belirtilen idarelerin bütçesinden karşılanmış olan personel çalıştırılmasına dayalı olan hizmet alım sözleşmesi kapsamında 04 Aralık 2017 tarihi ile öncesinde çalışıyor olması gerekmektedir.

Bu Kapsama Giren Taşeron İşçiler Hangi Nitelikte Olmalıdır

Bu kapsama giren taşeron işçiler 14.07.1966 tarihli ve 657 sayılı Devlet memurları kanunundaki 48.maddenin A bendinin (1), (4), (5), (6), (7) ve (8) numaralı bentlerinde bulunan şartları taşıyor olması gerekir.

Hiçbir sosyal güvenlik kurumundan yaşlılık veya malullük ile emeklilik aylığı almaya hak kazanılmamış olması gerekmektedir.

375 Sayılı KHK ya eklenen geçici yirmi üçüncü madde de tanınan haklar karşılığında, Taşeron işçinin son çalıştığı idare ile öncesinde ise kamu kurum ve kuruluşlarında alt işveren işçiliğinde çalıştığı sözleşmelerden ötürü, idarelerden hiçbir hak ve alacak talebinde bulunmayacaktır, Taşeron işçinin bu haklarından (açılmış olan dava veya icra işlemlerinden) feragat ettiğine dair yazılı bir sözleşme yapmayı kabul ettiğine dair beyanını idareye yazılı olarak bildirir.

Taşeron işçinin kadroya geçme sürecinde, düzenlenmenin kapsamında olması şartıyla bu sürecin tamamında ya da herhangi bir aşamasında vatani görevini yapmak üzere askere giden veya askerde bulunanlar için askerlik süresinin bittiği andan itibaren başlar ya da kaldığı yerden devam eder. Usul ve esaslarda bulunan hükümlere göre devam eder.

Personel çalıştırılmasında hizmet alım sözleşmeleri, kapsamında 04.12.2017. tarihi ile doğum ve öncesi ve sonrası ücretsiz ya da ücretli kanuni izinler dahil ya da sağlık kurulu raporu almak sureti ile belgelendirilmiş olan sağlık sorunları sebebi ile iş sözleşmeleri askıda olan ya da anılan tarih itibarı ile askerde olanlar da bu başvurudan yararlanabilir. Bu durumda olanlar için ise başvuru ve geçiş süreleri askerlik bitimi ya da askı süresinin sona erdiği tarih itibarıyla başlar.ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.


Önceki yazıyı okuyun:
Taşeron İşçiler İçin Sınav Nasıl Yapılacak Sınava İtiraz Şartları

Taşeron İşçiler İçin Yapılacak Olan Sınav Taşeron işçilerin sürekli işçi kadrolarına alınma veya mahalli idare şirketlerinde işçi statüsüne geçirilmesi ilişkin...

Kapat
Sitemizde paylaşılan dilekçe örneği ve diğer bilgiler tamamen bilgilendirme amacıyla paylaşılmış olup, izinsiz ve kaynak gösterilmeksizin başka bir yerde yayımlanması yasaktır. - Aralık 2016