TCK 102. Madde : Cinsel Saldırı Suçu Tüm Detaylar

| ,

Cinsel saldırı suçu, 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununun Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçlar başlığı altında 102. Maddesinde ele alınarak gerekli düzenleme yapılmıştır.  Türk Ceza Kanununda cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlar cinsel saldırı, çocukların cinsel istismarı, ergin olmayanlarla cinsel ilişki ve cinsel taciz başlıkları altında ayrı ayrı ele alınmıştır. Bu yazımızda Cinsel Saldırı suçunun ne olduğu, suçun unsurları ve genel konuları hakkında bilgi vermeye çalışacak ve cinsel saldırı suçu şikayet dilekçesinin nasıl yazılması gerektiğini sizlerle paylaşacağız.

TCK 102. Madde : Cinsel Saldırı Suçu Tüm Detaylar

Cinsel Saldırı Suçu Nedir

Cinsel Saldırı suçunun maddi konusu insan bedenidir, Cinsel Saldırı suçunun varlığından söz edilebilmesi için insan bedenine karşı işlenmiş olması gerekmektedir. Türk Ceza Kanununu 102.maddesinde cinsel saldırı suçu, bedensel temas kurularak bir kimsenin cinsel dokunulmazlığının ihlal edilmesi olarak ifade edilmiştir.

Cinsel Saldırı suçunu Basit Cinsel Saldırı ve Nitelikli Cinsel Saldırı şeklinde  iki şekilde ele alarak değerlendirebiliriz.

Basit Cinsel Saldırı Nedir

Cinsel saldırı suçu, vücuda organ veya sair bir cisim sokmadan vücut dokunulmazlığının ihlali yoluyla  işlenmesi halinde basit cinsel saldırı suçunu oluştur. Fail, cinsel arzularını tatmin etmek amacına yönelik olarak cinsel ilişki boyutuna varmayan cinsel davranışlarda bulunursa basit cinsel saldırı meydana gelmiş olur. Cinsel saldırının meydana gelebilmesi için kesinlikle mağdurun vücut dokunulmazlığının ihlal edilerek vücuduna dokunulması gerekmektedir. Basit Cinsel Saldırıya örnek olarak “cinsel arzularını tatmin etmek amacıyla öpmek, okşamak, cinsel organına dokunmak, ellemek, sürtünmek ve sıkmak” gibi hareketler gösterilebilir.

Nitelikli Cinsel Saldırı Nedir

5237 Sayılı Türk Ceza Kanununun 102/2. maddesinde nitelikli cinsel saldırı suçunun hareket öğesini vücuda organ veya sair bir cisim sokulması olarak değerlendirilmiştir. Suçun oluşabilmesi için organ veya cismin cinsel bölgelere sokulması aranan tek şart değildir, vücudun herhangi bir vücut boşluğuna sokulması da nitelikli cinsel saldırı suçunu oluşturur. Ancak, Yargıtay’ın cinsel amaçla da olsa mağdurun ağzına parmak sokulması veya dilinin okşanmasını basit cinsel saldırı olarak değerlendirmiştir. Yine vücuttaki kulak ve burun boşluklarına organ ve cisim sokulması nitelikli cinsel saldırı suçunu oluşturmaz. Nitelikli cinsel saldırı suçu eşe karşı da işlenebilir, ancak bu konuda herhangi bir soruşturma yapılabilmesi için eşin şikayeti gereklidir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR  Ceza Ve Hukuk Mahkemeleri İçin Temyiz Başvuru Süresi

5237 Sayılı Türk Ceza Kanununda Cinsel Saldırı Suçu

Cinsel saldırı (TCK. Madde 102)

(1) Cinsel davranışlarla bir kimsenin vücut dokunulmazlığını ihlâl eden kişi, mağdurun şikâyeti üzerine, beş yıldan on yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Cinsel davranışın sarkıntılık düzeyinde kalması hâlinde iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası verilir.

(2) Fiilin vücuda organ veya sair bir cisim sokulması suretiyle gerçekleştirilmesi durumunda, on iki yıldan az olmamak üzere hapis cezasına hükmolunur. Bu fiilin eşe karşı işlenmesi hâlinde, soruşturma ve kovuşturmanın yapılması mağdurun şikâyetine bağlıdır.

 (3) Suçun; 

a) Beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı,

b) Kamu görevinin, vesayet veya hizmet ilişkisinin sağladığı nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle,

c) Üçüncü derece dâhil kan veya kayın hısımlığı ilişkisi içinde bulunan bir kişiye karşı ya da üvey baba, üvey ana, üvey kardeş, evlat edinen veya evlatlık tarafından,

d) Silahla veya birden fazla kişi tarafından birlikte,

e) İnsanların toplu olarak bir arada yaşama zorunluluğunda bulunduğu ortamların sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle, işlenmesi hâlinde, yukarıdaki fıkralara göre verilen cezalar yarı oranında artırılır.

(4) Cinsel saldırı için başvurulan cebir ve şiddetin kasten yaralama suçunun ağır neticelerine neden olması hâlinde, ayrıca kasten yaralama suçuna ilişkin hükümler uygulanır.

(5) Suç sonucu mağdurun bitkisel hayata girmesi veya ölümü hâlinde, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına hükmolunur. 

Cinsel Saldırı Şikayet Dilekçesi Nasıl Yazılır

Cinsel saldırı suçunun basit cinsel saldırı niteliğinde olması halinde mağdurun şikayeti üzerine soruşturma ve kovuşturma yapılır ancak suçun nitelikli cinsel saldırı kapsamında olması halinde şikayetçi olunmasa bile soruşturma ve kovuşturma resen yapılır. Nitelikli cinsel saldırı suçu eşe karşı işlenmiş ise soruşturma ve kovuşturma mağdurun şikayetine bağlıdır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR  Taşeron İşçilere Müjde : Eski Hükümlülere de Kadro Geliyor

Cinsel saldırı şikayet dilekçesi kolluk birimlerine (polis, jandarma) veya savcılığa hitaben yazılarak başvurulmalıdır. Cinsel saldırı şikayet dilekçesinde, mağdur kendi kimlik ve adres bilgilerini tam ve eksiksiz olarak yazmalı ayrıca suçu işleyen failin kimlik bilgileri bilinmesi halinde dilekçede belirtilmelidir. Ayrıca dilekçede olayın ayrıntıları yazılmalı ve gereksiz konulara değinilmeden talebimiz net olmalıdır. Sitemizde bulunan talebinize uygun Cinsel Saldırı Şikayet Dilekçesi Örneği üzerinde gerekli düzenlemeleri yaparak uyarlayabilirsiniz. Cinsel Saldırı Şikayet Dilekçesi Örneğine buradan ulaşabilirsiniz.

Önceki Yazı

TCK 86. Madde Kasten Yaralama Dilekçe Örneği

TCK 102 Madde : Cinsel Saldırı Şikayet Dilekçe Örneği

Sonraki Yazı

Yorum yapın

Önceki yazıyı okuyun:
TCK 86. Madde Kasten Yaralama Dilekçe Örneği

Kasten Yaralama suçunun ne olduğu, kasten yaralama suçuna maruz kalındığında ne yapılması gerektiği, kasten yaralama suçunun Türk Ceza Kanunundaki yeri...

Kapat